K wobsahej skočić

Lisćina serbskich wsow 1884/85

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Tuta lisćina serbskich wsow naličuje wuslědki Arnošta Mukoweje Statistiki Łužiskich Serbow, kotruž w lětomaj 1884/85 wozjewi. Podate su serbske wjesne mjena, tehdyši krajny wokrjes, dźensniša gmejna, cyłkowna ličba wobydlerjow, ličba Serbow a Němcow, podźěl Serbow a dalše přispomnjenja wo wsach. Lisćina hodźi so po jednotliwych parametrach awtomatisce zrjadować.

Městna, kotrež so dźensa zwonka oficialneho serbskeho sydlenskeho ruma namakaja, pokazaja so kursiwnje. Na wjeski, kotrež so mjeztym wotbagrowachu, skedźbnja so z pomocu křiža w spinkomaj (†).

Hlej tež: Lisćina serbskich wsow 1956

Serbske wsy po statistice Arnošta Muki
městno wokrjes gmejna wob ser něm ser
(%)
přispomnjenja
Baćoń Budyski Hodźij 89 88 1 99
Bageńc Grodkowski Kopańce 303 268 35 88
Bambruch Kamjenski Kamjenc 265 7 258 2
Banecy Budyski Njeswačidło 179 146 33 82 z Wutołčicami
Barbuk Choćebuski Gatojce 256 256 0 100
Barklawa Gubinski Derbno p. Gubina (.) 15 (.) (.)
Bart Budyski Malešecy 523 425 98 81
Běčicy Budyski Hodźij 116 103 13 89
Běła Kamjenski Kamjenc 290 189 101 65
Běła Grodkowski Grodk 217 197 20 91 n. Bühlow, do 1937 Byhlow
Běła Góra Lubinski Běła Góra-Bělin 850 450 400 53
Běła Hora Budyski Wóspork 122 112 10 92
Běła Woda Rózborski Běła Woda 1200 731 469 61
Běłe Noslicy Budyski Dobruša-Huska 132 97 35 73
Běłośin Kalawski Wětošow (.) 5 (.) (.)
Běły Chołmc Wojerowski Łaz 580 530 50 91
Bělecy Lubijski Lubij 159 19 140 12
Bělin Lubinski Běła Góra-Bělin 373 25 348 7
Bělno Wojerowski Čorna Woda 240 15 225 6
Bělšecy Budyski Budestecy 226 210 16 93
Bjedrichecy Wojerowski Łaz 134 134 0 100
Bjedrusk Budyski Šěrachow-Korzym 129 75 54 58
Bjerwałd Wojerowski Hamor 145 138 7 95
Bjezdowy Wojerowski Halštrowska Hola 165 162 3 98
Błobošojce Grodkowski Feliksowy Jazor 215 213 2 99
Błohašecy Budyski Budyšin 98 93 5 95
Błócany Lubijski Bukecy 165 128 37 78
Bluń Wojerowski Halštrowska Hola 488 481 7 99
Bobolce Kalawski Lubnjow 626 474 152 76
Bobolcy Budyski Budyšin 88 83 5 94
Bobošojce Kalawski Nowa Jazorina 424 154 270 36
Bobow Choćebuski Gołkojce 354 346 8 98
Bolborcy Budyski Budyšin 145 136 9 94
Boranecy Budyski Radwor 111 105 6 95
Borow Žarowski Baršć (.) 25 (.) (.)
Borštka Rózborski Wysoka Dubrawa 104 81 23 78
Bošecy Budyski Kubšicy 246 239 7 97
Bozankecy Budyski Budyšin 43 43 0 100
Bójswecy Budyski Šěrachow-Korzym 78 64 14 82
Bónjecy Budyski Budestecy 116 113 3 97
Bórk p. Budyšina Budyski Budyšin 138 119 19 86
Bórk p. Wojerec Wojerowski Sprjewiny Doł 284 284 0 100
Bórkhamor Wojerowski Sprjewiny Doł 173 167 6 97
Bórkowy Choćebuski Bórkowy 4506 4106 400 91
Bóšericy Budyski Hodźij 36 33 3 92
Bóšicy Budyski Bóšicy 244 204 40 84
Bóšojce Grodkowski Feliksowy Jazor 371 321 50 87
Brama Choćebuski Wjerbno 169 165 4 98
Brěmjo Budyski Wulka Dubrawa 129 127 2 98
Brětnja Wojerowski Wojerecy 333 321 12 96
Brěza Budyski Hodźij 103 85 18 83
Brěžki Wojerowski Kulow 74 74 0 100
Brězecy Budyski Malešecy 75 72 3 96
Brězow Budyski Kubšicy 134 133 1 99
Brězowka Rózborski Dźěwin 320 315 5 98
Brězyna Budyski Malešecy 226 211 15 93
Brězynka Budyski Dobruša-Huska 114 99 15 87
Brězynka Budyski Malešecy 183 176 7 96
Brězyšćo Budyski Zemicy-Tumicy 140 50 90 36
Brjašćany Žarowski Dolina Nysy a Małksy (.) 11 (.) (.) tež Rjašćany
Brjaze Kalawski Wětošow 110 74 36 67
Brjazki Kalawski Zły Komorow 246 216 30 88
Brjazyna Choćebuski Brjazyna 519 510 9 98
Brjazynka Choćebuski Kopańce 89 89 0 100
Brodkojce Kalawski Gołkojce 118 89 29 75
Bronjo Budyski Radwor 114 111 3 97
Brunojce Rózborski Trjebule (PL) 378 357 21 94 dźensa Bronowice w Pólskej
Brunow Kamjenski Kamjenc 366 17 349 5
Brunšwig Choćebuski Choćebuz 330 100 230 30 wot 1872 dźěl města
Bucyn Lubinski Błośańska Góla (.) 10 (.) (.)
Budestecy Budyski Budestecy 575 432 143 75
Budyšin Budyski Budyšin 17509 4000 13509 23
Budyšink Budyski Malešecy 239 214 25 90
Bukecy Lubijski Bukecy 530 404 126 76
Bukojna Budyski Malešecy 299 279 20 93
Bukojna (†) Wojerowski Kulow 256 256 0 100 wotbagrowana 1929–32
Bukojna Kalawski Zły Komorow 294 286 8 97
Bukow Wojerowski Bukow 560 100 460 18
Bukow (†) Grodkowski Grodk 661 635 26 96 wotbagrowany 1984/85
Bukowc Kamjenski Porchow 43 32 11 74
Bukowina (†) Kalawski Nowa Jazorina 218 35 183 16 1964 wotbagrowana
Bukowk (†) Grodkowski Grodk 308 308 0 100 tež Bukojc; wotbagrowany 1987/88
Bukowka (†) Kalawski Rań 500 120 380 24 wotbagrowana 1987–91
Carna Žarowski Jemjelica-Źěwink 258 50 258 19
Cazow Choćebuski Gołkojce 185 185 0 100
Cerkwica Kalawski Lubnjow (.) 30 (.) (.)
Cersk Žarowski Cersk 632 35 597 6
Cokow Budyski Dobruša-Huska 128 106 22 83
Cympl Rózborski Hamor 97 95 2 98
Cyžecy Budyski Kubšicy 47 44 3 94
Časecy Kamjenski Pančicy-Kukow 57 55 2 96
Čelchow Budyski Wulka Dubrawa 137 125 12 91
Čelno (†) Rózborski Běła Woda 216 195 21 90 wotbagrowane 1979
Černsk Rózborski Chrjebja-Nowa Wjes 215 207 8 95
Čerwjene Noslicy Budyski Zemicy-Tumicy 221 197 24 89
Čěškecy Budyski Hodźij 72 69 3 96
Čikecy Wojerowski Zły Komorow 290 145 145 50
Čorna Woda Wojerowski Čorna Woda 341 50 291 15
Čorne Noslicy Budyski Dobruša-Huska 225 206 19 92
Čornecy Budyski Hodźij 46 46 0 100
Čornjow Lubijski Bukecy 189 167 22 88
Čornow Kamjenski Kamjenc 164 134 130 51
Čorny Chołmc Wojerowski Wojerecy 438 424 14 97
Ćemjercy Budyski Budyšin 84 83 1 99
Ćetow Zhorjelski Vierkirchen 274 168 106 61
Ćěchorjecy Budyski Dobruša-Huska 118 102 16 86
Ćichońca Budyski Budyšin 182 165 17 91
Ćisk Wojerowski Wojerecy 332 326 6 98
Ćisow Wojerowski Njedźichow 244 200 44 82
Dalic Choćebuski Gołkojce 126 126 0 100
Dalicy Budyski Wulka Dubrawa 80 78 2 98
Darin Budyski Hodźij 89 72 17 81
Daški Wojerowski Sprjewiny Doł 111 108 3 97
Dažin Lubijski Lubij 480 348 132 73
Debiškow Budyski Hodźij 56 50 6 89
Debricy Kamjenski Wóslink 162 133 29 82
Debrikecy Budyski Budyšin 55 50 5 91
Debsecy Budyski Hornja Hórka 650 535 115 82
Delany Budyski Kubšicy 105 101 4 96
Delni Wujězd Wojerowski Hamor 460 385 75 84
Delni Wunjow Budyski Budyšin 79 74 5 94
Delnja Hórka Budyski Malešecy 389 364 25 94
Delnja Kina Budyski Budyšin 276 261 15 95
Delnje Brusy Rózborski Rěčicy 408 10 398 2
Demjany Budyski Dobruša-Huska 244 90 154 37
Depsk Choćebuski Choćebuz 633 633 0 100
Derbno Žarowski Derbno 484 50 434 10
Dešank Choćebuski Choćebuz 298 291 7 98
Dešno Choćebuski Dešno-Strjažow 815 815 0 100
Długi Kalawski Wětošow 130 128 2 98 němsce Dlugy, wot 1937 „Fleißdorf“
Dobranecy Budyski Hodźij 73 73 0 100
Dobrošecy Budyski Malešecy 153 153 0 100
Dobrošicy Budyski Njeswačidło 132 122 10 92
Dobruša Budyski Dobruša-Huska 358 260 98 73
Dołha Boršć Rózborski Mikow 363 302 61 83
Dołha Boršć-wuchod Rózborski Mikow 328 259 69 79 prjedy serbsce Wolšina
Domašojce Kalawski Drjowk 155 40 115 26
Drěnow Rózborski Wysoka Dubrawa 195 155 40 79
Drětwja Wojerowski Sprjewiny Doł 263 243 20 92
Drěwcy Wojerowski Łaz 202 200 2 99
Drěžnica Choćebuski Kopańce 275 274 1 100
Drječin Budyski Dobruša-Huska 173 98 75 57
Drjejce Choćebuski Janšojce 530 520 10 98
Drjenow Choćebuski Drjenow 690 690 0 100
Drjowk Kalawski Drjowk 1302 300 1002 23
Droby Budyski Radwor 128 124 4 97
Drochow Kalawski Šejkow (.) 5 (.) (.)
Droždźij Budyski Wóspork 304 272 32 89
Družkecy Budyski Dobruša-Huska 60 52 8 87
Dubc Rózborski Rěčicy 1117 20 1097 2
Dubje Choćebuski Gołkojce 548 513 35 94
Dubo Rózborski Wysoka Dubrawa 285 262 23 92
Dubrawa Grodkowski Grodk 410 390 20 95
Dubrawa Žarowski Łukojce 133 80 53 60
Dubrawka Budyski Malešecy 261 239 22 92
Dubrawka Grodkowski Derbno 294 25 269 9 n. Eichwege, do 1937 Dubraucke
Dubrawka Choćebuski Kopańce 215 211 4 98
Dubrjenk Wojerowski Kulow 124 124 0 100
Dyrbach Rózborski Hamor 165 161 4 98
Dźenikecy Budyski Budestecy 14 14 0 100
Dźěwin Rózborski Dźěwin 302 292 10 97
Dźěžnikecy Budyski Hornja Hórka 221 194 27 88
Dźiwoćicy Budyski Hodźij 121 108 13 89
Frisof Choćebuski Janšojce 14 10 4 71
Frycowy Gaj Grodkowski Feliksowy Jazor 458 10 448 2
Garjej Choćebuski Łukojce 271 256 15 94
Gat Kalawski Zły Komorow 290 260 30 90 n. Thamm, dźěl Z. Komorowa
Gižkojce (†) Kalawski Nowe Wiki 148 129 19 87 wotbagrowane 2001
Glinsk Žarowski Baršć (.) 8 (.) (.)
Glinsk Choćebuski Gołkojce 388 388 0 100
Gogolow Choćebuski Choćebuz 462 412 50 89
Gogolowk Choćebuski Gołkojce 243 233 10 96
Gołbin Choćebuski Gołkojce 292 290 2 99
Gołkojce Choćebuski Gołkojce 1445 1368 77 95
Gołynk Choćebuski Choćebuz 375 375 0 100
Gólašow Kalawski Drjowk 156 62 94 40
Górjenow Choćebuski Kopańce 398 383 15 96
Górki (†) Grodkowski Drjowk 127 60 67 47 wokoło 1980 přesydlene
Górnej Choćebuski Gołkojce 263 259 4 98
Góry Choćebuski Góry 510 510 0 100
Gózd Žarowski Dolina Nysy a Małksy 141 30 111 21
Gózdź (†) Grodkowski Grodk 384 379 5 99 přesydleny 2006
Gózd Choćebuski Łukojce 188 60 128 32 1980 zdźěla wotbagrowany
Grodk Grodkowski Grodk 11494 375 11119 3
Groźišćo Choćebuski Móst 241 241 0 100
Hajnicy Budyski Budestecy 342 93 247 28
Hajnk Choćebuski Gołkojce 321 301 20 94
Hamor Rózborski Hamor 337 237 100 70
Hamoršć Rózborski Rěčicy 217 5 212 2
Haslow Budyski Hodźij 72 71 1 99
Hažow Choćebuski Kopańce 357 355 2 99
Hbjelsk (Delni) Rózborski Wysoka Dubrawa 127 93 34 73
Hbjelsk (Horni) Rózborski Wysoka Dubrawa 472 312 160 66
Hermanecy/Sprjewja Wojerowski Łaz 280 279 1 100
Herpna Kalawski Wětošow 189 20 169 11
Hilbersdorf Zhorjelski Vierkirchen (.) 7 (.) (.)
Hłupońca Kamjenski Pančicy-Kukow 98 52 46 53
Hłušina Lubijski Lubij 240 21 219 9
Hlina Budyski Malešecy 223 202 21 91
Hnašecy Budyski Dobruša-Huska 323 288 35 89
Hněwsecy (†) Budyski Budyšin 150 134 16 89 1972/73 wottorhane
Hodźij Budyski Hodźij 574 468 106 82
Hogrozna Kalawski Wětošow (.) 20 (.) (.)
Hochoza Choćebuski Hochoza 1138 1038 100 91
Hola Rózborski 149 149 0 100
Holca Budyski Dobruša-Huska 212 162 50 76
Holešow Budyski Njeswačidło 208 194 14 93
Hora Budyski Bóšicy 111 109 2 98
Hora p. Mužakowa Rózborski Mužakow 698 523 175 75
Horlica Grodkowski Feliksowy Jazor 66 65 1 98
Horni Wujězd Budyski Porchow 315 211 104 67
Horni Wunjow Budyski Budyšin 97 93 4 96
Hornja Boršć Budyski Hodźij 142 124 18 87
Hornja Hórka Budyski Hornja Hórka 380 330 50 87
Hornja Kina Budyski Budyšin 89 71 18 80
Hornje Brusy Rózborski Wysoka Dubrawa 298 201 97 67
Hory Wojerowski Halštrowska Hola 285 284 1 100
Hórki Kamjenski Chrósćicy 230 226 4 98
Hóršow Rózborski Kwětanecy 150 140 10 93
Hózk Wojerowski Kulow 230 230 0 100
Hóznica Rózborski Kwětanecy 596 358 238 60
Hóznja Wojerowski Zły Komorow 560 370 190 66
Hrańca Kamjenski Ralbicy-Róžant 49 49 0 100
Hrodźišćo Budyski Wóspork 390 338 52 87
Hrubjelčicy Budyski Dobruša-Huska 150 124 26 83
Hruboćicy Budyski Kubšicy 102 99 3 97
Hućina Budyski Malešecy 340 318 22 94
Hunćericy Budyski Dobruša-Huska 128 102 26 80
Huraz Choćebuski Drjowk 121 121 0 100
Hus Choćebuski Gatojce 370 364 6 98
Huska Budyski Dobruša-Huska 454 254 200 56
Husoka Kalawski Wětošow 412 411 1 100 n. Weissagk, wot 1937 Märkischheide
Huštań Kalawski Wětošow 134 99 35 74
Chanecy Budyski Zemicy-Tumicy 80 70 10 88
Chasow Budyski Radwor 174 168 6 97
Chelno Budyski Radwor 272 264 8 97
Chmjelow Choćebuski Choćebuz 309 309 0 100
Choćebuz Choćebuski Choćebuz 25584 4000 21584 16
Chołm Rózborski Kwětanecy 401 200 201 50
Chortnica Budyski Wóspork 139 137 2 99
Chójnička Budyski Budestecy 31 31 0 100
Chórice Kalawski Wětošow 178 60 118 34
Chrapow Lubijski Lubij 84 78 6 93
Chrjebja Rózborski Chrjebja-Nowa Wjes 665 465 200 70
Chrósćicy Kamjenski Chrósćicy 538 523 15 97
Chusej (†) Kalawski Drjowk 220 150 70 68 přesydlena 1995
Chwaćicy Budyski Wulka Dubrawa 376 346 30 92
Jabłoń Choćebuski Kopańce 277 277 0 100
Jabłońc Rózborski Jabłońc 793 755 38 95
Jama Lubijski Wóspork 52 37 15 71
Jamno Rózborski Hamor 291 262 29 90
Janecy Budyski Hodźij 69 69 0 100
Janšojce Choćebuski Janšojce 792 768 24 97
Jaseń (†) Grodkowski Grodk 411 389 22 95 wotbagrowany 1972/73
Jaseńca p. Bóšic Budyski Bóšicy 288 281 7 98
Jaty Žarowski Łukojce 228 100 128 44
Jawora Kamjenski Pančicy-Kukow 108 105 3 97
Jawornik Lubijski Bukecy 4 4 0 100
Jazorki Grodkowski Drjowk 123 66 57 54
Jemjelica Žarowski Jemjelica-Źěwink 370 200 170 54
Jenkecy Budyski Kubšicy 251 243 8 97
Jeńšecy Budyski Rakecy 77 76 1 99
Jěrchecy Rózborski Wysoka Dubrawa 76 42 34 55
Ješicy Budyski Wulka Dubrawa 67 62 5 93
Jědlica Kamjenski Porchow 171 136 35 80
Jězor Rózborski Niska 610 42 568 7
Jěžow Kamjenski Kamjenc 284 34 250 12
Jiłocy Budyski Budestecy 243 173 70 71
Jitk Budyski Rakecy 194 192 2 99
Jitro Kamjenski Wóslink 305 285 20 93
Kałkojce Kalawski Kalawa (.) 6 (.) (.)
Kamjenc Kamjenski Kamjenc 6812 200 6612 3
Kamjenej p. Radworja Budyski Radwor 166 158 8 95
Kamjenej p. Rakec Budyski Rakecy 174 164 10 94
Kamjentna Wólšinka Rózborski 188 100 88 53
Kanecy Kamjenski Pančicy-Kukow 86 86 0 100
Karlecy Budyski Dobruša-Huska 69 50 19 72
Karlowa studnja Lubijski Lubij 180 38 142 21
Kašecy Kamjenski Pančicy-Kukow 112 68 44 61
Ketlicy Lubijski Lubij 674 229 445 34
Kibuš Choćebuski Choćebuz 316 316 0 100
Kij Rózborski Krušwica 602 300 302 50
Kinajcht Wojerowski Wojerecy 140 138 2 99
Klěšnik (†) Grodkowski Grodk 329 318 11 97 wotbagrowany 1991/92
Klětno Rózborski Hamor 440 353 87 80
Klinka (†) Choćebuski Łukojce 376 326 50 87 wotbagrowana 1981
Klukš Budyski Wulka Dubrawa 409 390 19 95
Knorawa Choćebuski Choćebuz 724 250 474 35
Kobjelin Rózborski Mužakow 573 373 200 65
Kobjelń Budyski Wulka Dubrawa 133 125 8 94
Koblicy Budyski Hodźij 83 77 6 93
Koblicy Wojerowski Łaz 222 222 0 100
Kočica Budyski Dobruša-Huska 64 54 10 84
Koćina Wojerowski Kulow 196 193 3 98
Kochanojce Grodkowski Grodk 461 160 301 35
Kokrjow Choćebuski Gołkojce 140 136 4 97
Kołwaz Lubijski Bukecy 233 210 23 90
Komorow p. Klukša Budyski Wulka Dubrawa 200 168 32 84
Komorow p. Rakec Budyski Rakecy 388 388 0 100
Konjecy p. Kubšic Budyski Kubšicy 176 159 17 90
Konjecy p. Ralbic Kamjenski Ralbicy-Róžant 211 211 0 100
Konopotna Grodkowski Grodk 360 280 80 78
Kopac Choćebuski Kopańce 255 255 0 100
Kopańce Choćebuski Kopańce 204 203 1 100
Koporcy Lubijski Bukecy 240 202 38 84
Kopšin Kamjenski Chrósćicy 34 34 0 100
Korecy Lubijski Lubij 250 64 186 26
Kórjeń Choćebuski Choćebuz 773 772 1 100
Korzym Budyski Šěrachow-Korzym 600 110 490 18
Kosarnja Budyski Dobruša-Huska 179 90 89 50
Koslow Budyski Njeswačidło 97 96 1 99
Košla Rózborski Hamor 177 171 6 97
Kóšnojce Kalawski Drjowk 160 106 54 66
Košyna Kalawski Zły Komorow 441 440 1 100
Košynka Kalawski Zły Komorow 247 247 0 100
Kotecy Lubijski Wóspork 318 276 42 87
Kozarcy Kamjenski Chrósćicy 79 77 2 97
Kósmejce Žarowski Dolina Nysy a Małksy 184 75 109 41
Kósobuz Choćebuski Gołkojce 207 201 6 97
Kósojce Kalawski Wětošow 206 55 151 27
Kótłow Choćebuski Kopańce 253 243 10 96
Kózło Rózborski Niska 655 26 629 4
Kózły Budyski Budestecy 175 146 29 83
Kózle Choćebuski Kopańce 219 210 9 96
Krakecy Budyski Kubšicy 239 229 10 96
Krěpjecy Kamjenski Halštrow 136 38 98 28
Zakrjow Žarowski Baršć (.) 10 (.) (.) tež Krje
Kromola Žarowski Jabłońc 154 134 20 87
Krušwica Rózborski Krušwica 258 222 36 86
Krynhelecy Rózborski Hamor 106 102 4 96
Křidoł Kamjenski Kamjenc 145 140 5 97
Křišow Zhorjelski Vierkirchen 518 368 150 71
Křiwa Boršć Budyski Wulka Dubrawa 128 118 10 92
Kśišow-Naseńce Choćebuski Gołkojce 497 457 40 92
Kubšicy Budyski Kubšicy 245 228 17 93
Kukow Kamjenski Pančicy-Kukow 345 335 10 97
Kulow Wojerowski Kulow 2500 1250 1250 50
Kulowc Wojerowski Kulow 203 202 1 100
Kumšicy Budyski Kubšicy 96 96 0 100
Kupoj Budyski Wulka Dubrawa 285 257 28 90
Kuty Rózborski 73 73 0 100
Łahow Budyski Njeswačidło 171 142 29 83
Łakoma (†) Choćebuski Choćebuz 123 123 0 100 wotbagrowana 2006
Łaz Wojerowski Łaz 467 432 35 93
Łaz Lubinski Błośańska Góla (.) 20 (.) (.)
Łaz p. Wětošowa Kalawski Wětošow (.) 40 (.) (.)
Łazk Kamjenski Ralbicy-Róžant 74 74 0 100
Łoboźice Kalawski Wětošow 92 10 82 11
Łojojc Grodkowski Feliksowy Jazor 229 217 12 95
Łojow Grodkowski Grodk 266 246 20 92
Łomsk p. Minakała Budyski Radwor 233 218 15 94
Łomsk p. Njeswačidła Budyski Njeswačidło 72 71 1 99
Łućo (†) Wojerowski Hamor 226 217 9 96 wotbagrowane 1979/80
Łuh Budyski Njeswačidło 344 303 41 88
Łupjanska Dubrawka Budyski Radwor 79 70 9 89
Łupoj Budyski Radwor 143 131 12 92
Łusč Budyski Bóšicy 178 165 13 93
Łusk Lubijski Wóspork 322 277 43 86
Łuty Kalawski Łuty 470 468 2 100 dźensa Budyski wokrjes
Łuwoćicy Lubijski Lubij 250 69 181 28
Lask Kalawski Nowa Jazorina 105 35 70 33
Ledźborecy Budyski Porchow 95 35 60 37
Lědy Kalawski Lubnjow 266 196 70 74
Lejno p. Bukec Lubijski Bukecy 139 106 33 76
Lejno p. Pančic Kamjenski Pančicy-Kukow 106 95 11 90
Lejno p. Wojerec Wojerowski Halštrowska Hola 395 388 7 98
Lemišow Budyski Malešecy 111 108 3 97
Lešawa Budyski Budyšin 55 53 2 96
Lěsk Grodkowski Grodk 248 200 48 81
Lěska Kalawski Nowa Jazorina 254 244 10 96
Lěska p. Wóslinka Kamjenski Wóslink 242 222 20 92
Lěskej Wojerowski Malešecy 77 66 11 86
Lěšće Grodkowski Grodk 491 441 50 90
Lětoń Budyski Kubšicy 92 88 4 96
Lěźiny Kalawski Drjowk 133 83 50 62
Libanojce Choćebuski Kopańce 348 318 30 91
Liboń Budyski Hodźij 21 21 0 100
Lichań Budyski Wulka Dubrawa 214 207 7 97
Limbark Choćebuski Gołkojce 300 292 8 97
Lindow Kalawski Nowa Jazorina 90 31 59 34
Lipič Budyski Radwor 219 206 13 94
Lipiny Wojerowski Łaz 235 231 4 98
Lipje Kalawski Lubnjow 306 244 62 80
Lipoj Wojerowski Łuty 300 200 100 67
Liškow (†) Choćebuski Choćebuz 521 511 10 98 wotbagrowany 1983/84
Liškowk (†) Choćebuski Choćebuz 195 195 0 100 wotbagrowany 1986/87
Lubhozdź Wojerowski Wóslink 99 92 7 93
Lubij Lubijski Lubij 6651 300 6351 5
Lubjenc Budyski Budestecy 49 43 6 88
Lubń Kalawski Lubnjow 415 10 405 2
Lubnjow Kalawski Lubnjow 3805 150 3655 4
Lubochow Budyski Budyšin 104 99 5 95
Lubochow Kalawski Nowa Jazorina 159 50 109 31
Lubošc Kalawski Drjowk 257 172 85 67
Lubuš Wojerowski Łuty 386 378 8 98
Luchow Lubijski Lubij 105 75 30 71
Luizyny Wótpócynk Choćebuski Picnjo 123 63 60 51 dźensa dźěl města
Lutobč Budyski Radwor 109 100 9 92
Lutoboŕ Grodkowski Grodk 602 150 452 25
Lutol-Wintorp Choćebuski Drjowk 502 375 127 75
Lutyjecy Budyski Hodźij 112 103 9 92
Mała Boršć Budyski Hodźij 135 115 20 85
Mała Dubrawa Budyski Wulka Dubrawa 42 42 0 100
Mała Huska Budyski Dobruša-Huska 87 62 25 71
Mała Praha Budyski Hodźij 37 37 0 100
Małe Dobrynje Choćebuski Kopańce 377 370 7 98
Małe Libice Lubinski Gójacki jazor 110 30 80 27
Małe Radměrcy Lubijski Lubij 194 20 174 10
Małksa Žarowski Baršć 151 12 139 8
Małsecy (†) Budyski Budyšin 136 109 27 80 wottorhane 1972/73
Mały Kólsk Žarowski Dolina Nysy a Małksy 259 175 84 68
Mały Wjelkow-kolonija Budyski Budyšin 500 100 400 20
Mały Wjelkow-wjes Budyski Budyšin 105 96 9 91
Mały Wosyk Kamjenski Porchow 63 47 16 75
Malećicy Lubijski Wóspork 373 188 185 50
Malešecy Budyski Malešecy 582 554 28 95
Maliń Kalawski Drjowk 407 100 307 25
Manjow Wojerowski Hamor 139 132 7 95
Marijina Hwězda Kamjenski Pančicy-Kukow 173 68 105 39
Matyjojce Choćebuski Łukojce 256 256 0 100
Měrkow Budyski Radwor 146 137 9 94
Michałki Wojerowski Wojerecy 99 99 0 100
Mikow Rózborski Mikow 432 352 80 81
Miłkecy Budyski Radwor 154 133 21 86
Miłoćicy Kamjenski Njebjelčicy 170 162 8 95
Miłoraz Rózborski Trjebin 473 471 2 100
Minakał Budyski Radwor 436 389 47 89
Měrjow Zhorjelski Vierkirchen 410 1 409 0
Mjedźojz Budyski Zemicy-Tumicy 146 119 27 82
Mješicy Budyski Bukecy 267 250 17 94
Mnišonc Budyski Hornja Hórka 199 167 32 84
Mochow Lubinski Gójacki jazor 294 30 264 10
Mochowc (†) Rózborski Rěčicy 140 133 7 95 wotbagrowany 1993
Mokra Grodkowski Grodk 107 102 5 95
Mortkow Wojerowski Łaz 166 166 0 100
Módłej Choćebuski Choćebuz 565 465 100 82
Móst Choćebuski Móst 632 624 8 99
Mučnica Lubijski Lubij 88 16 72 18
Mučow Wojerowski Kulow 162 162 0 100
Mułkecy Rózborski Slepo 282 278 4 99
Murjow Kalawski Šejkow 337 21 316 6
Mužakow (město) Rózborski Mužakow 3000 403 2597 13
Mužakow (nowe město) Rózborski Mužakow 105 15 90 14
Myšecy Budyski Hodźij 96 94 2 98
Myšyn Choćebuski Bórkowy 393 388 5 99
Nadźanecy Budyski Budyšin 100 79 21 79
Narć Wojerowski Halštrowska Hola 296 296 0 100
Naseńce Choćebuski Gołkojce 107 101 6 94
Něćin Lubijski Bukecy 125 104 21 83
Němcy Wojerowski Wojerecy 307 288 19 94
Němješk Wojerowski Zły Komorow 320 210 110 66
Němske Pazlicy Kamjenski Kamjenc 310 185 125 60
Niža Wjes Budyski Rakecy 68 66 2 97
Njabožkojce Kalawski Wětošow 359 359 0 100
Njagluz Lubinski Gójacki jazor (.) 50 (.) (.)
Njamorojce Choćebuski Drjowk 152 100 52 66
Njebjelčicy Kamjenski Njebjelčicy 271 256 15 94
Njedźichow Wojerowski Njedźichow 270 150 120 56
Njechań Lubijski Lubij 93 83 10 89
Njechorń Budyski Wóspork 190 187 3 98
Njeradecy Kamjenski Porchow 71 67 4 94
Njeswačidło Budyski Njeswačidło 531 441 90 83
Njezdašecy Budyski Hodźij 201 181 20 90
Njeznarowy Lubijski Lubij 166 141 25 85
Nosaćicy Lubijski Wóspork 107 70 37 65
Nosydłojce Žarowski Baršć (.) 40 (.) (.) wot 1940 dźěl města
Nowa Łuka Wojerowski Halštrowska Hola 251 250 1 100
Nowa Niwa Lubinski Nowa Niwa 1047 200 847 19
Nowa Smělna Budyski Smělna-Póckowy 124 5 119 4
Nowa Wjas Choćebuski Gatojce 285 283 2 99
Nowa Wjes Budyski Dobruša-Huska 354 125 229 35
Nowa Wjes Wojerowski Kulow 92 84 8 91
Nowa Wjes Rózborski Chrjebja-Nowa Wjes 223 214 9 96
Nowa Wjes Budyski Njeswačidło 175 139 36 79
Nowa Wjes Budyski Rakecy 92 90 2 98
Nowa Wjes Wojerowski Sprjewiny Doł 230 222 8 97
Nowa Wjes/Sprjewja Budyski Malešecy 182 172 10 95
Nowa Wjeska Budyski Malešecy 63 59 4 94
Nowe Błohašecy Budyski Hodźij 27 27 0 100
Nowe Demjany Budyski Dobruša-Huska 56 10 46 18
Nowe Městačko Kamjenski Pančicy-Kukow 40 32 8 80
Nowe Město/Sprjewja Wojerowski Sprjewiny Doł 230 230 0 100
Nowoslicy Kamjenski Ralbicy-Róžant 125 125 0 100
Nowy Dwór Kamjenski Porchow 90 73 17 81
Nowy Lubolń Rózborski Rěčicy 91 5 86 5
Nuknica Kamjenski Chrósćicy 90 90 0 100
Nydej (†) Wojerowski Łaz 115 114 1 99 wotbagrowana 1952/53
Pakosnica (†) Rózborski Hamor 48 43 5 90 wotbagrowana 1984/85
Palow Budyski Zemicy-Tumicy 213 40 173 19
Pančicy Kamjenski Pančicy-Kukow 163 133 30 82
Panecy Budyski Porchow 125 92 33 74
Paprotna Grodkowski Drjowk 53 51 2 96
Parcow (†) Wojerowski Halštrowska Hola 535 522 13 98
Pěskecy Kamjenski Njebjelčicy 197 187 10 95
Picnjo Choćebuski Picnjo 4144 850 3294 21
Plusnikecy Budyski Malešecy 244 233 11 95
Počaplicy Budyski Zemicy-Tumicy 114 100 14 88
Połpica Budyski Malešecy 243 238 5 98
Pomorcy Budyski Bukecy 177 145 32 82
Popojce Choćebuski Gołkojce 514 502 12 98
Poršicy Budyski Kubšicy 498 473 25 95
Pozdecy Budyski Hodźij 72 72 0 100
Praskow Budyski Hodźij 65 60 5 92
Prašyjca Grodkowski Grodk 131 127 4 97
Prawoćicy Kamjenski Chrósćicy 62 62 0 100
Prěčecy Budyski Hodźij 131 117 14 89
Pricyn Kalawski Stara Darbnja (.) 30 (.) (.)
Prochnow Zhorjelski Vierkirchen 303 4 299 1
Prožym Grodkowski Wjelcej 420 405 15 96
Přišecy Budyski Dobruša-Huska 52 46 6 88
Přiwćicy Budyski Malešecy 272 254 18 93
Prjawoz Choćebuski Smogorjow-Prjawoz 419 418 1 100
Psowe Górki (†) Kalawski Drjowk 31 20 11 65 přesydlene 1995
Psowje Budyski 280 251 29 90
Pšyne Kalawski Wětošow 351 30 321 9
Pśiłuk Choćebuski Turnow-Pśiłuk 396 396 0 100
Ptačecy Wojerowski Halštrowska Hola 432 432 0 100
Publik (†) Rózborski 60 60 0 100
Rabocy Budyski Kubšicy 50 46 4 92
Rachlow p. Čornobohom Budyski Kubšicy 225 219 6 97
Rachlow p. Kulowa Wojerowski Kulow 147 147 0 100
Radojz (†) Grodkowski Grodk 168 163 5 97 wotbagrowany 1986
Radowašojce Kalawski Drjowk 173 116 57 67
Radowiza Choćebuski Móst 121 121 0 100
Radska (†) Wojerowski Łaz 249 245 4 98
Radšow Rózborski Wysoka Dubrawa 510 389 121 76
Radšowk Rózborski Hamor 102 85 17 83
Raduš Kalawski Wětošow 869 854 15 98
Radušc Kalawski Drjowk 145 98 47 68
Radwor Budyski Radwor 571 548 23 96
Rajc (†) Grodkowski Grodk 353 175 178 50 wotbagrowany 1977/78
Rakecy Budyski Rakecy 1119 969 150 87
Rakojdy Budyski Malešecy 294 282 12 96
Rakow Kalawski Drjowk 132 85 47 64
Ralbicy Kamjenski Ralbicy-Róžant 260 259 1 100
Rań Kalawski Rań 290 220 70 76
Rańk Kalawski Rań 324 120 204 37 1925 z Ranjom so zjednoćił
Rašow Budyski Budestecy 236 191 45 81
Rašyn Kalawski Nowa Jazorina 159 40 119 25
Ratarjecy Budyski Budyšin 87 79 8 91
Rěčicy Rózborski Rěčicy 1047 14 1033 1
Rěpišćo (†) Kalawski Zły Komorow 416 200 216 48 wotbagrowane 1986
Rězaki Lubinski Běła Góra-Bělin 69 39 30 59
Rjasnik Žarowski Baršć (.) 15 (.) (.) n. Groß Briesnigk, dźensa Briesnig
Rodecy Lubijski Bukecy 226 195 31 86
Rogeńc Choćebuski Choćebuz 610 405 205 66
Rogow (†) Gubinski Baršć 606 593 13 98 2003 wotbagrowany
Rogozno Choćebuski Choćebuz 316 316 0 100
Rogozno Choćebuski Kopańce 261 261 0 100
Roholń Wojerowski Łaz 89 86 3 97
Rowna (†) Kalawski Zły Komorow 732 125 607 17 wotbagrowana 1983/84
Rowno Rózborski Slepo 380 380 0 100
Rozwodecy Budyski Šěrachow-Korzym 386 281 105 73
Róžant Kamjenski Ralbicy-Róžant 148 147 1 99
Róžany Lubijski 248 23 225 9
Rubyn Choćebuski Wjerbno 240 240 0 100
Rudej Wojerowski Hamor 152 152 0 100
Ruśi Grodkowski Feliksowy Jazor 383 363 20 95
Rychwałd Rózborski Hamor 625 505 120 81
Salow Wojerowski Kulow 129 129 0 100
Sćijecy Budyski Budyšin 96 70 26 73
Sedlišćo Kalawski Zły Komorow 563 538 25 96
Serbske Kundraćicy Lubijski Lubij 203 22 181 11
Serbske Pawlecy Lubijski Lubij 213 31 182 15
Serbske Pazlicy Kamjenski Njebjelčicy 179 174 5 97
Sernjany Kamjenski Ralbicy-Róžant 160 160 0 100
Skanecy Budyski Malešecy 120 115 5 96
Skarbišecy Rózborski Krušwica 236 209 27 89
Skaskow Kamjenski Wóslink 233 191 42 82
Skjarbošc Choćebuski Drjowk 441 367 74 83
Słomjeń Grodkowski Grodk 1658 958 700 58
Słona Boršć Budyski Budyšin 213 180 33 85
Słónkecy Budyski Dobruša-Huska 110 95 15 86
Slepo Rózborski Slepo 615 595 20 97
Smaržow Žarowski Łukojce 86 40 46 47
Smělna Budyski Smělna-Póckowy 923 35 888 4
Smječkecy Kamjenski Worklecy 209 203 6 97
Smjerdźaca Kamjenski Ralbicy-Róžant 108 108 0 100
Smogorjow Choćebuski Smogorjow-Prjawoz 707 701 6 99
Smogorjow Kalawski Rań 221 150 71 68 n. Schmogro, wot 1946 Großräschen-Ost
Smochćicy Budyski Budyšin 135 119 16 88
Sobołsk Lubijski Rychbach 260 18 242 7
Sokolca Budyski Kubšicy 89 80 9 90
Sowje (†) Kalawski Zły Komorow 300 15 285 5 wotbagrowane 1971
Sowrjecy Budyski Kubšicy 128 113 15 88
Spale Wojerowski Kulow 374 374 0 100
Spaleno (†) Rózborski 110 100 10 91
Splósk Budyski Kubšicy 172 137 35 80
Sprjojcy Rózborski Kwětanecy 412 30 382 7
Sprjowje Rózborski Hamor 128 128 0 100
Spytecy Budyski Hodźij 305 277 28 91
Stachow Budyski Zemicy-Tumicy 303 125 178 41
Stanojšćo Rózborski Niska 196 3 193 2
Stara Cyhelnica Kamjenski Pančicy-Kukow 58 58 0 100
Stara Darbnja Kalawski Stara Darbnja (.) 50 (.) (.)
Stara Niwa Lubinski Stara Niwa-Wózwjerch 556 200 356 36 hač do lěta 2008 w sydl. rumje
Stary Lubij Lubijski Lubij 725 99 626 14
Stary Lubolń (†) Rózborski Rěčicy 138 126 12 91 wotbagrowany 1993–95
Strjažow Choćebuski Dešno-Strjažow 416 415 1 100
Strobice Choćebuski Choćebuz 1126 1123 3 100
Stróžišćo Budyski Radwor 23 23 0 100
Stróža Budyski Malešecy 237 225 12 95
Stróža Wojerowski Rakecy 306 301 5 98
Stwěšin Lubijski Lubij 38 32 6 84
Suchy Gózd Kalawski Rań 297 150 147 51
Sulšecy Budyski Hodźij 120 116 4 97
Sulšecy Wojerowski Kulow 205 200 5 98
Supow Budyski Kumwałd 27 14 13 52
Swinjarnja Kamjenski Pančicy-Kukow 130 128 2 98
Swóńca Lubijski Swóńca 630 24 606 4
Syjk Grodkowski Grodk 384 379 5 99
Šćeńc Kalawski Drjowk 179 100 79 56
Šćeńca Wojerowski Łaz 281 278 3 99
Šejkow Kalawski Šejkow 575 100 475 17 n. Zschipkau, wot 1937 Schipkau
Šejnejda Choćebuski Turjej 180 178 2 99
Šekecy Budyski Kubšicy 57 57 0 100
Šenki Grodkowski Grodk 182 12 170 7
Šepšecy (†) Wojerowski Hamor 122 122 0 100 wotbagrowane 1981
Šešow Budyski Njeswačidło 285 267 18 94
Šiboj (†) Wojerowski Łaz 64 64 0 100 wotbagrowany 1986/87
Škodow (†) Kalawski Halštrowska Hola 142 142 0 100 wotbagrowany 1964
Škódow Choćebuski Choćebuz 324 324 0 100
Šlichow Choćebuski Choćebuz 250 230 20 92
Špikały Lubijski Wóspork 161 148 13 92
Špitl Kamjenski Kamjenc 295 51 244 17
Sprjejcy Wojerowski Sprjewiny Doł 329 325 4 99
Štyri Duby (†) Rózborski Rěčicy 125 120 5 96
Šumborn Budyski Biskopicy 490 12 478 2
Šunow Kamjenski Ralbicy-Róžant 247 237 10 96 z Bušenku
Śisej Grodkowski Cersk 257 30 227 12
Tarnojsk Kalawski Wětošow 307 200 107 65
Terpje Grodkowski Grodk 545 525 20 96
Torońca Budyski Kubšicy 38 36 2 95
Tradow Kamjenski Wóslink 96 96 0 100
Tranje Wojerowski Hamor 165 165 0 100
Trjebejce Choćebuski Łukojce 365 360 5 99
Trjebin Rózborski Trjebin 385 375 10 97
Trjebjeńca Budyski Bukecy 186 177 9 95
Trjechow Budyski Smělna-Póckowy 284 10 274 4
Trupin Budyski Rakecy 142 142 0 100
Trušecy Lubijski Wóspork 137 113 24 82
Třělany Budyski Budyšin 93 78 15 84 dźensa k Wuchodnemu předměstu
Tři Žony Wojerowski Łaz 105 105 0 100
Tšadow (†) Grodkowski Grodk 373 350 23 94 wotbagrowany 1983/84
Tšadow Kalawski Wětošow 414 400 14 97
Tšawnica (†) Choćebuski Choćebuz 250 230 20 92 wotbagrowana 1983/84
Tśěšojce Žarowski Tśěšojce-Žymjerojce 548 50 498 9 z Małymi Tśěšojcami
Tšuckojce (†) Grodkowski Grodk 97 86 11 89 wotbagrowane 1988
Tšupc Lubinski Tšupc 1277 150 1127 12
Tućicy Budyski Wjelećin 394 21 373 5
Tumicy Budyski Zemicy-Tumicy 196 49 147 25
Turjej Choćebuski Turjej 825 805 20 98
Turjo Rózborski Hamor 156 153 3 98
Turnow Choćebuski Turnow-Pśiłuk 836 828 8 99
Wadecy Budyski Kubšicy 130 116 14 89
Walowy Lubijski Lubij 154 112 42 73
Warnoćicy Budyski Dobruša-Huska 289 176 113 61
Wawicy Budyski Kubšicy 122 121 1 99
Wbohow p. Kumwałda Budyski Kumwałd 172 45 127 26
Wbohow p. Njeswačidła Budyski Njeswačidło 142 135 7 95
Wěteńca Kamjenski Njebjelčicy 74 73 1 99
Wětošow Kalawski Wětošow 2466 450 2016 18
Wětošowski hród Kalawski Wětošow 164 1 163 1
Wětrow Budyski Bóšicy 93 91 2 98
Wichowy Budyski Wóspork 175 159 16 91
Wiki Kalawski Nowe Wiki 399 100 299 25 n. Petershain, dźensa Neupetershain-Nord
Wintorp Choćebuski Drjowk 150 100 50 67
Wjaska Grodkowski Grodk 401 401 0 100
Wjaska Kalawski Wětošow 169 90 79 53 n. Schönebegk, s. tež Wóškalawa
Wjaska Kalawski Zły Komorow 452 402 50 89 dźensa dźěl města
Wjelcej Grodkowski Wjelcej 242 242 0 100
Wjelećin Budyski Wjelećin 2025 651 1374 32
Wjelike Bóžemysle Žarowski Baršć (.) 5 (.) (.)
Wjelike Dobrynje Choćebuski Kopańce 526 518 8 98
Wjelike Libice Lubinski Gójacki jazor 177 40 137 23
Wjeliki Kólsk Žarowski Dolina Nysy a Małksy 639 215 424 34
Wjeliki Wóseńk Choćebuski Kopańce 546 541 5 99
Wjelkowy Budyski Zemicy-Tumicy 162 42 120 26
Wjerbno Choćebuski Wjerbno 1703 1687 16 99
Wjertko Rózborski Krušwica 156 2 154 1
Wjesel Budyski Radwor 167 142 25 85
Wjeska Rózborski Wjeska (PL) 383 380 3 99 dźensa Łęknica w Pólskej
Wochozy Rózborski Hamor 392 390 2 99
Wojerecy Wojerowski Wojerecy 3414 1189 2225 35
Wołobuz Kalawski Rań 208 77 131 37
Wolešnica p. Lubija Lubijski Lubij 348 193 155 55
Wolešnica p. Niskeje Rózborski Hamor 140 135 5 96
Wopaleń Lubijski Lubij 154 30 124 19
Worcyn Budyski Wóspork 242 216 26 89
Worklecy Kamjenski Worklecy 539 522 17 97 z Nowej Wjesku
Wostašecy Budyski Wjelećin 108 96 12 89
Wotrow Kamjenski Pančicy-Kukow 258 258 0 100
Wownjow Budyski Budyšin 112 100 12 89
Wólšynka Choćebuski Drjowk 80 67 13 84
Wórlica Kalawski Šejkow 354 254 100 72 n. Hörlitz, 1974–90 Senftenberg-West
Wóseńck Choćebuski Drjowk 196 146 50 74
Wósliča Hora Rózborski Hamor 124 117 7 94
Wóslink Kamjenski Wóslink 449 253 196 56
Wóspork Lubijski Wóspork 1242 300 942 24
Wóškalawa (†) Kalawski Wětošow 264 200 64 76 wotbagrowana 1987
Wóškow Kalawski Rań 193 36 157 19
Wótšow Kalawski Rań (.) 55 (.) (.) n. Dobristroh, wot 1937 „Freienhufen“
Wótšowc Kalawski Lubnjow (.) 3 (.) (.)
Wózwjerch Lubinski Stara Niwa-Wózwjerch 372 189 183 51
Wučkecy Kamjenski Porchow 56 52 4 93
Wudwor p. Worklec Kamjenski Worklecy 139 139 0 100
Wuhelc Rózborski Niska 598 32 566 5
Wujer Lubijski Lubij 237 71 166 30
Wujezd Lubijski Bukecy 281 261 20 93
Wuježk Budyski Bukecy 237 205 32 86
Wuježk Budyski Wóspork 71 64 7 90
Wukecy Kamjenski Kamjenc 186 16 170 8
Wukrančicy Rózborski Wysoka Dubrawa 625 530 95 85
Wulka Dubrawa Budyski Wulka Dubrawa 227 185 42 81
Wulka Nydej Wojerowski Wojerecy 258 255 3 99
Wulke Ždźary Wojerowski Łaz 519 510 9 98
Wulki Wjelkow Budyski Budyšin 204 165 39 81
Wulki Wosyk Budyski Porchow 222 182 40 82
Wunšow (†) Rózborski Hamor 131 116 15 89 wotbagrowany 1985/86
Wuricy Budyski Budyšin 77 69 8 90
Wuskidź Rózborski Wuskidź 755 739 16 98
Wusoka (†) Žarowski Baršć 632 500 132 79 wotbagrowana 1985
Wylemojcy Rózborski Hamor 55 53 2 96
Wysoka p. Kubšic Budyski Kubšicy 42 39 3 93
Wysoka p. Łaza Wojerowski Łaz 154 153 1 99
Wysoka p. Wóslinka Kamjenski Wóslink 274 228 46 83
Zabrod Wojerowski Halštrowska Hola 306 301 5 98
Zagor Rózborski Krušwica 523 510 13 98
Zahor Budyski Budestecy 145 112 33 77
Zajdow Budyski Budyšin 93 88 5 95
Zakaznja Choćebuski Smogorjow-Prjawoz 71 71 0 100
Zakrjejc Grodkowski Grodk 191 180 11 94
Zakrjow Lubinski Błośańska Góla (.) 10 (.) (.)
Zakrjow Grodkowski Grodk 203 202 1 100
Załhow Budyski Wulka Dubrawa 87 86 1 99
Zarěč Budyski Njeswačidło 122 111 11 91
Zasrjew (†) Kalawski Zły Komorow 154 154 0 100 wotbagrowany 1972
Zaspy Choćebuski Choćebuz 364 364 0 100
Zdźar p. Klukša Budyski Wulka Dubrawa 162 160 2 99
Zdźar p. Wjelećina Budyski Wjelećin 40 30 10 75
Zdźěr Budyski Wulka Dubrawa 244 241 3 99
Zejicy Kamjenski Pančicy-Kukow 63 63 0 100
Zelezna Grodkowski Grodk 338 338 0 100
Zemicy Budyski Zemicy-Tumicy 499 35 464 7
Zemichow Budyski Hodźij 127 118 9 93
Złyčin Wojerowski Łaz 276 268 8 97
Zły Komorow Kalawski Zły Komorow 2608 310 2298 12
Zrěšin Budyski Kubšicy 49 48 1 98
Zubornica Rózborski Wulka Dubrawa 181 149 32 82
Zubornička Budyski Malešecy 238 212 26 89
Zušow Kalawski Wětošow 187 179 8 96
Žandow Choćebuski Choćebuz 3195 200 2995 6
Žargoń Choćebuski Kopańce 512 477 35 93
Žarki Lubijski Wóspork 217 201 16 93
Žarnow (†) Kalawski Zły Komorow 439 409 30 93 n. Wendisch-Sorno, wot 1937 Sorno
Žičeń Budyski Hodźij 236 201 35 85
Žičenk Budyski Hodźij 104 61 43 59
Židow Budyski Budyšin 2662 1976 686 74
Židźino Wojerowski Halštrowska Hola 408 407 1 100
Žornosyki Budyski Bukecy 122 114 8 93
Žuricy Kamjenski Pančicy-Kukow 157 86 71 55
Žylow Choćebuski Choćebuz 1095 1095 0 100
Žylowk Choćebuski Choćebuz 308 300 8 97
Žymjerojce Žarowski Tśěšojce-Žymjerojce 203 75 128 37
Źěwink Žarowski Jemjelica-Źěwink 167 152 15 91
Źiwize Kalawski Drjowk 225 150 75 67


  • Ernst Tschernik [Arnošt Černik]: Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung. Akademie-Verlag, Berlin 1954.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije