Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska Wikipedija 9.512 nastawkow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Radwor - Cyrkej swjateje Marije kralowny rózowca 01.JPG

Cyrkej swjateje Marije, kralowny róžowca je wot lěta 1896 Radworska wosadna cyrkej. Wona steji w južnym dźělu wsy při dróze do Chelna na ležownosći, wosadźe wot tehdyšeho hrabja von Einsiedela darjenej a bu w lětomaj 1895/96 pod nawodom Drježdźanskeho twarskeho radźićela Ernsta Giesa po planach Josepha Camiani natwarjena. K wosadźe słuša něhdźe 1.800 zwjetša serbskorěčnych katolikow w 60 wsach. Serbske bože słužby so wšědnje swjeća, njedźelu tež w němskej rěči.


wjace  

Wobraz tydźenja

1928 Model A Ford.jpg

Ford z lěta 1928

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 7. 1956 załoženje Ludoweho nakładnistwa Domowina2. 7. 1914 Alojs Andricki so narodźił • 2. 7. 1842 prěnje čisło Tydźenskeje Nowiny wušło • 5. 7. 1848 prěnje čisło Bramborskeho Serbskeho Casnika wušło • 6. 7. 1990 Měrćin Nowak-Njechorński zemrěł • 7. 7. 1907 Kurt Krjeńc so narodźił • 9. 7. 1990 Frido Mětšk zemrěł • 15. 7. 1939 zakaz Katolskeho Posoła přez nacionalsocialistow • 18. 7. 1874 Jakub Lorenc-Zalěski so narodźił • 22. 7. 1917 Jurij Chěžka so narodźił • 23. 7. 1840 Carl Blechen zemrěł • 26. 7. 1692 Jakub Wóski z Baerenstamma so narodźił • 27. 7. 1815 Křesćan Bohachwał Šlinčk zemrěł • 27. 7. 1931 Pětr Malink so narodźił • 31. 7. 1865 Jan Awgust Kerk so narodźił

julij  

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Lawska wěža w Budyšinje
  • dósta Lawska wěža w Budyšinje swoje mjeno wot woponoweho zwěrjeća Čěskeho kralestwa?
  • Lubijska narěč w někotrych dypkach starosłowjanšćinje bliša hač hornjoserbska spisowna rěč?
  • zaprěje turkowski stawiznopis a knježerstwo Turkowskeje republiki genocid Armenjanow?
  • wužiwaše so Budyska Serbska cyrkej w času wuswobodźenskeje wójny wot 1813 do 1815 tež jako ewangelski Boži dom, dokelž bě tachantska cyrkej w tym času lacaret za w měsće zaměstnjene wójska?


Nowe zapisy

27.07.: Toržok‎ToropjecPskowWelikije Luki; 26.07.: Kaljazin‎Kašin‎Kimry‎Konakowo‎Krasnyj CholmOstaškow‎Ržew‎Starica‎; 25.07.: Uglič‎TwerBježeckBjelyjBologoje‎Wjesjegonsk‎Wyšnij Woločjok‎Zubcow‎; 24.07.: Jurjewjec‎Danilow‎Ljubim‎Myškin‎Pjerjeslawl-Zalesskij‎Pošechonje‎Rybinsk‎Tutajew‎; 23.07.: Pljos‎Pučež‎Tejkowo‎Šuja; 22.07.: IwanowoJurjew-PolskijKochma; 20.07.: LuandaDrawa; 17.07.: WbohowWostašecyZdźar; 16.07.: Trjebiša; 15.07.: WisłaWósmužowa hora; 13.07.: Zapadołužiska pahórčinaŽiwinWjelkowWalowRušicaKinčDobrikPětr Malink; 08.07.: Wladimir; 07.07.: Joškar-Ola; 06.07.: RadobyleJan Budar; 05.07.: Čeboksary; 01.07.: Jutrowne jěchanjeLudwig NowakHorst AdamHerbert Cerna; 27.06.: Pawoł GrojlichCecha; 26.06.: RjazańLawska wěža; 19.06.: Brjansk; 18.06.: Orjol; 14.06.: Bjelgorod; 12.06.: Klemens VIII.Leo XI.Pawoł V.; 11.06.: Hrjehor XV.; 10.06.: Bornholm; 03.06.: Don; 29.05.: Lubijska narěčNarewDnjestr; 13.05.: Arnošt Černik


Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije