Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 11.071 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · Prawidła


Chceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Radworski hród

Radwor je wjes a přisłušaca gmejna we wokrjesu Budyšin w Hornjej Łužicy, něhdźe 10 km sewjernje Budyšina. Wjes sama ma wokoło 650 wobydlerjow, gmejna wokoło 3200. Wosebje w přewažnje katolskim juhu gmejny rěči wulki dźěl ludnosće serbsce.


wjace  

Wobraz tydźenja

Galanthus nivalis close-up aka.jpg

Mała sněhowka (Galanthus nivalis)

Róčnicy w tutym měsacu

1. 2. 1817 Julius Eduard Wjelan so narodźił • 2. 2. 1867 Kito Fryco Stempel zemrěł • 3. 2. 1943 Alojs Andricki w KZ Dachau zamordowany • 5. 2. 1861 Bjarnat Krawc so narodźił • 6. 2. 1887 Pětr Młónk zemrěł • 9. 2. 1767 Jan Gelanski zemrěł • 14. 2. 1667 Michał Frencel so narodźił • 15. 2. 1818 Jan Pětr Jordan so narodźił • 18. 2. 1939 Jakub Lorenc-Zalěski zemrěł • 20. 2. 1917 Jan Hempel so narodźił • 21. 2. 1836 Kito Šwjela so narodźił • 22. 2. 1894 Michał Hórnik zemrěł • 23. 2. 1662 Jan Krygaŕ zemrěł • 25. 2. 1839 załoženje Societas slavica Budissinensis28. 2. 1872 Marjana Domaškojc so narodźiła

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
ElbrusŠto je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije