Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 10.675 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Jan Arnošt Smoler

Jan Arnošt Smoler (* 3. měrca 1816 we Łuću; † 13. junija 1884 w Budyšinje) bě serbski filolog, spisowaćel a nakładnik. Wón běše jedna z wusahowacych wosobinow serbskeho narodneho wozrodźenja w 19. lětstotku a załožer towarstwow, nowin a Smolerjec kniharnje.


wjace  

Wobraz tydźenja

Zinnia elegans with Bombus 01.JPG

Cinija (Zinnia violacea Cav., syn.: Zinnia elegans Jacq.) z (Bombus terrestris), w zahrodźe w Épinal, Francoska

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

8. 6. 1932 Měrćin Salowski so narodźił • 8. 6. 1991 Wilhelm Szewczyk zemrěł • 9. 6. 1916 Jurij Brězan so narodźił • 9. 6. 1992 Frido Michałk zemrěł • 10. 6. 1848 zahajenje prěnjeho Słowjanskeho zjězda w Praze13. 6. 1900 Měrćin Nowak-Njechorński so narodźił • 13. 6. 1884 Jan Arnošt Smoler zemrěł • 14. 6. 1874 Ota Wićaz so narodźił • 14. 6. 1898 Jan Bjedrich Tešnaŕ zemrěł • 16. 6. 1915 Jurij Brósk zemrěł • 16. 6. 1971 Jurij Młynk zemrěł • 17. 6. 1889 Jan Skala so narodźił • 18. 6. 1853 Mato Kosyk so narodźił • 29. 6. 1706 Michał Frencel zemrěł

junij  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Połobske pěskowčinyŠto je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije