Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska Wikipedija 9.373 nastawkow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Malešecy Cyrkej 1.JPG

Malešecy su hornjołužiska wjes a přisłušna gmejna sewjerowuchodnje Budyšina w Sakskej. W srjedźowěku namaka so na ležownosći z mjenom „stary hród“ na juhozapadnej kromje Malešec wódny hród, kiž steješe při promjenju Małeje Sprjewje. Znajmjeńša wot lěta 1280 namaka so we wsy knježe sydło. 1564 naspomni so ryćerkubło. Malešecy wobstejachu tehdy z dweju wjesneju dźělow z dwěmaj njewotwisnymaj kubłomaj (Horni dwór a Delni dwór). Před 300 lětami, dnja 12. apryla 1715, zničichu so tykowana cyrkwička, šula, Delnjomalešanske ryćerkubło a 14 burskich statokow přez wulki woheń.


wjace  

Wobraz tydźenja

Needle Galaxy 4565.jpeg

NGC 4565 je spiralowa galaksis w dalokosći wot 30 hač do 50 milionow swětłolětow zdalene w hwězdnje Coma Berenices.

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 7. 1956 załoženje Ludoweho nakładnistwa Domowina2. 7. 1914 Alojs Andricki so narodźił • 2. 7. 1842 prěnje čisło Tydźenskeje Nowiny wušło • 5. 7. 1848 prěnje čisło Bramborskeho Serbskeho Casnika wušło • 6. 7. 1990 Měrćin Nowak-Njechorński zemrěł • 7. 7. 1907 Kurt Krjeńc so narodźił • 9. 7. 1990 Frido Mětšk zemrěł • 15. 7. 1939 zakaz Katolskeho Posoła přez nacionalsocialistow • 18. 7. 1874 Jakub Lorenc-Zalěski so narodźił • 22. 7. 1917 Jurij Chěžka so narodźił • 26. 7. 1692 Jakub Wóski z Baerenstamma so narodźił • 26. 7. 1929 Měrćin Kasper so narodźił • 27. 7. 1931 Pětr Malink so narodźił

julij  

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Lawska wěža w Budyšinje
  • dósta Lawska wěža w Budyšinje swoje mjeno wot woponoweho zwěrjeća Čěskeho kralestwa?
  • Lubijska narěč w někotrych dypkach starosłowjanšćinje bliša hač hornjoserbska spisowna rěč?
  • zaprěje turkowski stawiznopis a knježerstwo Turkowskeje republiki genocid Armenjanow?
  • wužiwaše so Budyska Serbska cyrkej w času wuswobodźenskeje wójny wot 1813 do 1815 tež jako ewangelski Boži dom, dokelž bě tachantska cyrkej w tym času lacaret za w měsće zaměstnjene wójska?
  • běše Jan Radyserb-Wjela po ludowej šuli čeladnik, prjedy hač so jemu wukubłanje na wučerskim seminarje zmóžni?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije