Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 11.924 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · Prawidła


Chceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Kotečanska cyrkej

Kotecy su hornjołužiska wjes z někak 200 wobydlerjemi na wuchodźe Budyskeho wokrjesa. Stare jadro sydlišća leži na wobběžnej horje něhdźe 15 metrow nad dolinu Kotołki před jeje přechodom z hornjołužiskeje pahórčiny do nižiny. Na najwyšim dypku steji znajmjeńša wot 14. lětstotka Kotečanska cyrkej z kěrchowom.


wjace  

Wobraz tydźenja

Pluto-01 Stern 03 Pluto Color TXT.jpg

Napohlad Pluta ze swětnišćoweje sondy

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

2. 7. 1914 Alojs Andricki so narodźił • 2. 7. 1842 prěnje čisło Tydźenskeje Nowiny wušło • 5. 7. 1848 prěnje čisło Bramborskeho Serbskeho Casnika wušło • 7. 7. 1892 Herman Šleca so narodźił • 9. 7. 1990 Frido Mětšk zemrěł • 18. 7. 1874 Jakub Lorenc-Zalěski so narodźił • 22. 7. 1917 Jurij Chěžka so narodźił • 23. 7. 1840 Carl Blechen zemrěł • 26. 7. 1692 Jakub Wóski z Baerenstamma so narodźił • 27. 7. 1815 Křesćan Bohachwał Šlinčk zemrěł • 27. 7. 1931 Pětr Malink so narodźił • 31. 7. 1865 Jan Awgust Kerk so narodźił

julij  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Twjerdźizna Kamjanec-Podilskyj na starej karće
  • Kamjanec-Podilskyj přez lětstotki najjužniša přimjezna twjerdźizna Pólskeje?
  • słuša pućowanski dźenik serbskeho misionara Jana Awgusta Měrćinka k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja?
  • je połkupa Kamčatka wjetša hač Němska?
  • je zwadne, hač je Mont Blanc w Alpach abo Elbrus w Kawkazu najwyši wjeršk Europy?
  • bě 1826 załožena Matica srpska druhim słowjanskim ludam, mjez druhim Serbam, z přikładom?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije