Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 10.645 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Jan Arnošt Smoler

Jan Arnošt Smoler (* 3. měrca 1816 we Łuću; † 13. junija 1884 w Budyšinje) bě serbski filolog, spisowaćel a nakładnik. Wón běše jedna z wusahowacych wosobinow serbskeho narodneho wozrodźenja w 19. lětstotku a załožer towarstwow, nowin a Smolerjec kniharnje.


wjace  

Wobraz tydźenja

Graine pissentit Luc Viatour.jpg

Nažce mlóča (Taraxacum officinale)

Róčnicy w tutym měsacu

8. 5. 1934 Jan Pawoł Nagel so narodźił • 10. 5. 1945 znowazałoženje Domowiny w Chrósćicach11. 5. 1991 Jurij Winar zemrěł • 14. 5. 1727 Jurij Mjeń so narodźił • 16. 5. 1917 Korla Awgust Fiedler zemrěł • 19. 5. 1904 Korla Awgust Kocor zemrěł • 20. 5. 1891 Jan Pětr Jordan zemrěł • 20. 5. 1914 Jurij Měrćink so narodźił • 20. 5. 1948 Bogumił Šwjela zemrěł • 22. 5. 1858 Jurij Pilk so narodźił • 22. 5. 1892 Jan Lajnert so narodźił • 24. 5. 1984 Pawoł Nedo zemrěł • 28. 5. 1893 Mina Witkojc so narodźiła • 29. 5. 2002 Jurij Rjenč zemrěł • 30. 5. 1871 Mikławš Andricki so narodźił

meja  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Cyrkej swj. Franciskusa w Quito
  • je ekwadorske hłowne město Quito najwyše ležaca stolica na swěće?
  • studowaše Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens nimo prawiznowědy tež sinologiju?
  • je Shetland najsewjerniši dźěl Britiskich kupow?
  • Umberto Eco na 39 uniwersitach w cyłym swěće z čestnym doktorom?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije