Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 9.917 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Njebjelčicy - Bjesada a cyrkej.JPG

Njebjelčicy su wjes a přisłušaca gmejna w serbskej Hornjej Łužicy. Wone přisłušeja zarjadniskemu zwjazkej „Při Klóšterskej wodźe“ w Budyskim wokrjesu a maja něhdźe 1.200 wobydlerjow. Njebjelčanska gmejna z wjesnymi dźělemi Miłoćicy, Njebjelčicy, Pěskecy, Serbske Pazlicy a Wěteńca namaka so při wuchodnych měšćanskich mjezach Kamjenca podłu rěčki Jawora, praweho přitoka Čorneho Halštrowa. Prěnje historiske naspomnjenje sta so w lěće 1289.


wjace  

Wobraz tydźenja

Casco viejo de Dubrovnik, Croacia, 2014-04-14, DD 04.JPG

Stare město Dubrovnika w Chorwatskej

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 11. 1908 Pawoł Nedo so narodźił • 2. 11. 1865 Dabit Boguwěr Głowan zemrěł • 11. 11. 1975 Mina Witkojc zemrěła • 12. 11. 1621 Jan Bok zemrěł • 16. 11. 1821 Jan Bartko so narodźił • 20. 11. 1909 Jurij Winar so narodźił • 22. 11. 1940 Mato Kosyk zemrěł • 24. 11. 1925 Jan Hanski so narodźił • 25. 11. 1948 Bjarnat Krawc zemrěł • 29. 11. 1656 Abraham Frencel so narodźił • 29. 11. 1787 Kito Fryco Stempel so narodźił • 30. 11. 1956 Ludvík Kuba zemrěł

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Staroměšćanska radnica w BraniborjuŠto je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije