Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 11.084 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · Prawidła


Chceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Radworski hród

Radwor je wjes a přisłušaca gmejna we wokrjesu Budyšin w Hornjej Łužicy, něhdźe 10 km sewjernje Budyšina. Wjes sama ma wokoło 650 wobydlerjow, gmejna wokoło 3200. Wosebje w přewažnje katolskim juhu gmejny rěči wulki dźěl ludnosće serbsce.


wjace  

Wobraz tydźenja

Istanbul Bosporus Tanker.JPG

Łódź na Bosporusu w Istanbulu

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1863 prěnje čisło Katolskeho Posoła wušło • 1. 1. 1805 Hendrich Božidar Wjela zemrěł • 8. 1. 1822 Jan Wjela so narodźił • 13. 1. 1716 Pětr Ponich so narodźił • 15. 1. 1831 Juro Surowin so narodźił • 17. 1. 2002 Jan Bulank zemrěł • 18. 1. 1895 załoženje spěwarskeho towarstwa „Meja” w Radworju19. 1. 1863 Fryco Rocha so narodźił • 22. 1. 1945 Jan Skala zemrěł • 24. 1. 1895 załoženje spěwarskeho towarstwa „Lilija” w Ralbicach28. 1. 1767 Rudolf Mjeń so narodźił • 28. 1. 1991 znowazałoženje Towarstwa Cyrila a Metoda

januar  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
ElbrusŠto je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije