Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 10.863 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · Prawidła


Chceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Radworski hród

Radwor je wjes a přisłušaca gmejna we wokrjesu Budyšin w Hornjej Łužicy, něhdźe 10 km sewjernje Budyšina. Wjes sama ma wokoło 650 wobydlerjow, gmejna wokoło 3200. Wosebje w přewažnje katolskim juhu gmejny rěči wulki dźěl ludnosće serbsce.


wjace  

Wobraz tydźenja

Rio Grande Gorge Bridge.jpg

Móst přez wudrjeńcu Rio Grande w New Mexico (Zjednoćene staty)

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

2. 12. 2010 Pawoł Nowotny zemrěł • 3. 12. 1771 serbski biskop Jakub Wóski z Baerenstamma zemrěł • 3. 12. 1822 Korla Awgust Kocor so narodźił • 7. 12. 1983 Jurij Kubaš-Worklečan zemrěł • 9. 12. 1713 Jan Michał Budar so narodźił • 12. 12. 1897 Jaroměr Hendrich Imiš zemrěł • 13. 12. 1862 załoži so Towarstwo Cyrila a Metoda15. 12. 1990 załoži so Zwjazk serbskich wuměłcow15. 12. 1932 Mikławš Žur zemrěł • 16. 12. 1819 Jaroměr Hendrich Imiš so narodźił • 16. 12. 1840 Jan Ćěsla so narodźił • 16. 12. 1904 Juro Surowin zemrěł • 18. 12. 1890 Pawlina Krawcowa so narodźiła • 21. 12. 1889 Křesćan Bohuwěr Pful zemrěł • 23. 12. 1952 Adolf Černý zemrěł • 29. 12. 1905 Jurij Łusčanski zemrěł

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Elbrus


Nowe zapisy

27.11.: HispaniolaWolfsburgFlensburg; 26.11.: BaselNew JerseyNeretva; 25.11.: DubrovnikIndusUlmNew Mexico; 22.11.: Susann Šenkec; 19.11.: Bělsko; 9.11.: Bill ClintonJimmy Carter; 7.11.: Michał MjeńNiagaraske wodopadyNevadaOregon; 6.11.: Arnošt HolanNowa JendźelskaMichiganWisconsinDetroit; 2.11.: Wulke jězoryTexasLouisianaPennsylvania; 21.10.: Mikławšk (Budyšin); 21.10.: Elbrus; 20.10.: Kilimandźaro; 19.10.: Bob DylanDažinkWysočinyPopicaMount Everest; 18.10.: Novi SadMatica srpska


Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije