Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska wikipedija 8.835 nastawkow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Malešecy Cyrkej 1.JPG

Malešecy su hornjołužiska wjes a přisłušna gmejna sewjerowuchodnje Budyšina w Sakskej. W srjedźowěku namaka so na ležownosći z mjenom „stary hród“ na juhozapadnej kromje Malešec wódny hród, kiž steješe při promjenju Małeje Sprjewje. Znajmjeńša wot lěta 1280 namaka so we wsy knježe sydło. 1564 naspomni so ryćerkubło. Malešecy wobstejachu tehdy z dweju wjesneju dźělow z dwěmaj njewotwisnymaj kubłomaj (Horni dwór a Delni dwór). Před 300 lětami, dnja 12. apryla 1715, zničichu so tykowana cyrkwička, šula, Delnjomalešanske ryćerkubło a 14 burskich statokow přez wulki woheń.


wjace  

Wobraz tydźenja

Woody Allen (2006).jpeg

Woody Allen w koncerće w Carlyle Hotel, New York City

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

3. 3. 1816 Jan Arnošt Smoler so narodźił • 4. 3. 1938 Kito Lorenc so narodźił • 7. 3. 1890 Marja Kubašec so narodźiła • 10. 3. 1854 Arnošt Muka so narodźił • 12. 3. 2006 Jurij Brězan zemrěł • 13. 3. 1901 Hanka Krawcec so narodźiła • 16. 3. 1968 Michał Nawka zemrěł • 18. 3. 1937 zakaz Domowiny přez nacionalsocialistow • 19. 3. 1805 Pětr Młónk so narodźił • 23. 3. 1948 Zakoń wo zachowanju prawow serbskeje ludnosće přez Sakski sejm schwaleny • 28. 3. 1825 Křesćan Bohuwěr Pful so narodźił

měrc  

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Budyska serbska cyrkej
  • wužiwaše so Budyska Serbska cyrkej w času wuswobodźenskeje wójny wot 1813 do 1815 tež jako ewangelski Boži dom, dokelž bě tachantska cyrkej w tym času lacaret za w měsće zaměstnjene wójska?
  • běše Jan Radyserb-Wjela po ludowej šuli čeladnik, prjedy hač so jemu wukubłanje na wučerskim seminarje zmóžni?
  • so „prakatastrofa 20. lětstotka“ hakle měsac po atentaće w Sarajewje započinaše?
  • liči Serbski muzej Budyšin dźensa něhdźe 35.000 pozicijow?
  • nakładowaše spěchowar serbskeje literatury Jakub Herman dwaceći lět dołho beletristiski časopis „Łužica“?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije