Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 10.740 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Radworski hród

Radwor je wjes a přisłušna gmejna we wokrjesu Budyšin w Hornjej Łužicy, něhdźe 10 km sewjernje Budyšina. Wjes sama ma wokoło 650 wobydlerjow, gmejna wokoło 3200. Wosebje w přewažnje katolskim juhu gmejny rěči wulki dźěl ludnosće serbsce.


wjace  

Wobraz tydźenja

Cottbus Theater von Osten.jpg

Choćebuske statne dźiwadło z wuchoda

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 9. 1833 Michał Hórnik so narodźił • 4. 9. 1902 Wylem Bjero so narodźił • 5. 9. 1724 Hadam Bohuchwał Šěrach so narodźił • 5. 9. 1873 Bogumił Šwjela so narodźił • 7. 9. 1831 Franc Jurij Lok zemrěł • 7. 9. 1931 Jan Bulank so narodźił • 8. 9. 1721 Michał Wałda so narodźił • 11. 9. 1928 Wórša Lanzyna so narodźiła • 11. 9. 1948 załoženje Koła serbskich tworjacych wuměłcow13. 9. 1931 Pawoł Völkel so narodźił • 15. 9. 1936 Jurij Koch so narodźił • 15. 9. 1998 Kata Malinkowa zemrěła • 17. 9. 1893 Michał Rostok zemrěł • 17. 9. 1921 Filip Rězak zemrěł • 19. 9. 1849 załoženje Serbskeje hłowneje prědarskeje konferency w Budyšinje • 20. 9. 1913 Anton Nawka so narodźił • 21. 9. 1985 Jan Cyž zemrěł • 23. 9. 1847 Mato Rizo so narodźił • 23. 9. 1931 Jan Petr so narodźił • 25. 9. 1915 Franc Kral-Rachlowc zemrěł • 29. 9. 1859 Mikławš Bjedrich-Radlubin so narodźił

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Połobske pěskowčinyŠto je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije