Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.434 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Powětrowy wobraz Malešec

Malešecy su wjes a přisłušaca gmejna něhdźe šěsć kilometrow sewjerowuchodnje Budyšina w Sakskej. Gmejna, kotruž Sprjewja w zapadźe přeběži, leži w Hornjej Łužicy a słuša do sydlenskeho ruma Serbow w Sakskej. Prěnje historiske naspomnjenje sydlišća jako Malswiz sta so w lěće 1225. Prěnjotne staroserbske mjeno Mališovici pochadźa wot wosoboweho mjena Mališ abo Małyš, skrótšenki połneho mjena Malimir. Arnošt Černik zwěsći w lěće 1956 hišće serbskorěčny podźěl wobydlerstwa wot 60 %.


wjace  

Wobraz tydźenja

Skjarbošc Cyrkej 6.jpg

Ewangelska cyrkej w Skjarbošcu pola Drjowka

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 10. 1950 prěnje čisło Rozhlada wušło • 5. 10. 1742 Pětr Elias Šěrach so narodźił • 7. 10. 1925 Załoženje Serbskeje ludoweje rady8. 10. 1842 Měrćin Krječmar so narodźił • 8. 10. 1842 Jakub Bryl so narodźił • 10. 10. 1692 Měrćin Golian so narodźił • 13. 10. 1912 Załoženje Domowiny17. 10. 1883 Korla Wyrgač so narodźił • 20. 10. 1833 Hendrich Głowan so narodźił • 21. 10. 1778 Jan Hawštyn Jakubec zemrěł • 22. 10. 2008 Błažij Nawka zemrěł • 23. 10. 1808 Kito Pank so narodźił • 28. 10. 1928 Ben Budar so narodźił • 31. 10. 1928 Juraj Kubánka so narodźił

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Hrodowa hórka w Mišnje
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo (wobraz: Mišno) historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije