Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska Wikipedija 9.838 nastawkow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Radwor - Cyrkej swjateje Marije kralowny rózowca 01.JPG

Cyrkej swjateje Marije, kralowny róžowca je wot lěta 1896 Radworska wosadna cyrkej. Wona steji w južnym dźělu wsy při dróze do Chelna na ležownosći, wosadźe wot tehdyšeho hrabja von Einsiedela darjenej a bu w lětomaj 1895/96 pod nawodom Drježdźanskeho twarskeho radźićela Ernsta Giesa po planach Josepha Camiani natwarjena. K wosadźe słuša něhdźe 1.800 zwjetša serbskorěčnych katolikow w 60 wsach. Serbske bože słužby so wšědnje swjeća, njedźelu tež w němskej rěči.


wjace  

Wobraz tydźenja

Raddusch (Raduš) - aurochs.JPG

Drjewjany woł před starym hrodźišćom w Radušu

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1944 Jurij Chěžka při pospyće, k juhosłowjanskim partizanam přeběžeć zahinył • 1. 10. 1950 prěnje čisło Rozhlada wušło • 3. 10. 1751 Franc Jurij Lok so narodźił • 7. 10. 1925 Załoženje Serbskeje ludoweje rady10. 10. 1932 Arnošt Muka zemrěł • 11. 10. 1915 Jan Ćěsla zemrěł • 13. 10. 1912 Załoženje Domowiny16. 10. 1909 Jakub Bart-Ćišinski zemrěł • 17. 10. 1845 prěni Serbski spěwarski swjedźeń19. 10. 1990 Hanka Krawcec zemrěła • 20. 10. 1849 Załoženje gymnazialneho towarstwa Łužyca w Choćebuzu

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Morica w Röbelu
  • je Morica najwjetši jězor, kotryž so dospołnje w Němskej namaka?
  • je so prěnja cyrkej w Hodźiju hižo w lěće 1010 natwariła?
  • nasta Dubrjenske bahno w Halštrowskej lodowej dobje před 10.000 lětami w pónoji mjez třomi morenami?
  • je Sawa, kotraž so w Słowjenskej wužórli, najwjetši přitok Dunaja?
  • wužórlitej so při Žiwinje (Sibyllenstein) rěce Čorny Halštrow a Rědora (Große Röder)?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije