Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 10.720 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Jan Arnošt Smoler

Jan Arnošt Smoler (* 3. měrca 1816 we Łuću; † 13. junija 1884 w Budyšinje) bě serbski filolog, spisowaćel a nakładnik. Wón běše jedna z wusahowacych wosobinow serbskeho narodneho wozrodźenja w 19. lětstotku a załožer towarstwow, nowin a Smolerjec kniharnje.


wjace  

Wobraz tydźenja

CygneVaires.jpg

Horbikaty kołp (Cygnus olor)

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 8. 1656 Jakub Xaver Ticin so narodźił • 6. 8. 1944 Marja Grólmusec w KZ Ravensbrück zahinyła • 8. 8. 1947 zakładny kamjeń za nowy Serbski dom połoženy • 11. 8. 1946 Marjana Domaškojc zemrěła • 11. 8. 1906 Pawoł Wirt so narodźił • 13. 8. 1915 Jan Rječka zemrěł • 15. 8. 1850 załoženje Serbskego towaristwa Dołojcneje Łužyce17. 8. 1693 Jakub Xaver Ticin zemrěł • 19. 8. 1864 Adolf Černý so narodźił • 20. 8. 1856 Jakub Bart-Ćišinski so narodźił • 21. 8. 1926 Achim Brankačk so narodźił • 22. 8. 1785 Jurij Mjeń zemrěł • 24. 8. 1935 Wórša Dahmsowa-Meškankec so narodźiła • 25. 8. 1937 likwidacija stareho Serbskeho domu • 26. 8. 1988 Wylem Bjero zemrěł • 27. 8. 1886 Josef Páta so narodźił • 28. 8. 1984 Pětr Malink zemrěł • 29. 8. 1870 Arnošt Bart so narodźił • 30. 8. 1903 Rudolf Jenč so narodźił

awgust  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Połobske pěskowčinyŠto je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije