Wikipedija:Wobrazy tydźenja/wobrazy přichodnych tydźenjow

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Galerija «wobrazow tydźenja» za 52 slědowacych tydźenjow[žórłowy tekst wobdźěłać]

Kedźbu, zo poslednje dny lěta po ISO-normje móžeja k prěnjemu tydźenjej sćěhowaceho lěta słušeć, ale to wotwisnje z lěta. Přičina za to je, zo po ISO-normje tydźeń započina z póndźelu.


Wobraz 22. tydźenja 2017 Wobraz 23. tydźenja 2017 Wobraz 24. tydźenja 2017 Wobraz 25. tydźenja 2017
Nažce mlóča (Taraxacum officinale) Žona z Benina Marasmius androsaceus, Estiska Tomata
Nažce mlóča (Taraxacum officinale) Žona z Benina Marasmius androsaceus, Estiska Tomata
Wobraz 26. tydźenja 2017 Wobraz 27. tydźenja 2017 Wobraz 28. tydźenja 2017 Wobraz 29. tydźenja 2017
Cinija (Zinnia violacea Cav., syn.: Zinnia elegans Jacq.) z (Bombus terrestris), w zahrodźe w Épinal, Francoska Cyrkej našeje lubeje knjenje strowoty při Kotorskim zaliwje, Čorna Hora Nilo-Stolobenski klóšter w Seligerowym jězoru, Ruska (wobraz z lěta 1910) Napohlad Pluta ze swětnišćoweje sondy
Cinija (Zinnia violacea Cav., syn.: Zinnia elegans Jacq.) z (Bombus terrestris), w zahrodźe w Épinal, Francoska Cyrkej našeje lubeje knjenje strowoty při Kotorskim zaliwje, Čorna Hora Nilo-Stolobenski klóšter w Seligerowym jězoru, Ruska (wobraz z lěta 1910) Napohlad Pluta ze swětnišćoweje sondy
Wobraz 30. tydźenja 2017 Wobraz 31. tydźenja 2017 Wobraz 32. tydźenja 2017 Wobraz 33. tydźenja 2017
Brěška (Prunus persica) W nacionalnym parku Šar planina, Kosowo Mirski hród w Běłoruskej, dźěl swětoweho herbstwa UNESCO Njeje hišće definowany wobraz za 33 2017.
Přidawaj jón.

Hlej {{Wobraz tydźenja/2017/wobraz}}.

Město toho so wobraz 33. tydźenja 2016 pokazuje.:
[[Wobraz:|200px|]]
Brěška (Prunus persica) W nacionalnym parku Šar planina, Kosowo Mirski hród w Běłoruskej, dźěl swětoweho herbstwa UNESCO Faluje wopis: wutwor jón.
Hlej {{Wobraz tydźenja/2017/wopis}}

Město toho so wopis za wobraz 33. tydźenja 2016 pokazuje.:
Wobraz 34. tydźenja 2017 Wobraz 35. tydźenja 2017 Wobraz 36. tydźenja 2017 Wobraz 37. tydźenja 2017
Horbikaty kołp (Cygnus olor) Polo ze słónčnicami  (Helianthus annuus) před cyrkwju Nuestra Señora de La Blanca, w Cardejón, Španiska Njeje hišće definowany wobraz za 36 2017.
Přidawaj jón.

Hlej {{Wobraz tydźenja/2017/wobraz}}.

Město toho so wobraz 36. tydźenja 2016 pokazuje.:
[[Wobraz:|200px|]]
Móst přez Łužisku Nysu w Zhorjelcu
Horbikaty kołp (Cygnus olor) Polo ze słónčnicami (Helianthus annuus) před cyrkwju Nuestra Señora de La Blanca, w Cardejón, Španiska Faluje wopis: wutwor jón.
Hlej {{Wobraz tydźenja/2017/wopis}}

Město toho so wopis za wobraz 36. tydźenja 2016 pokazuje.:
Móst přez Łužisku Nysu w Zhorjelcu
Wobraz 38. tydźenja 2017 Wobraz 39. tydźenja 2017 Wobraz 40. tydźenja 2017 Wobraz 41. tydźenja 2017
Choćebuske statne dźiwadło z wuchoda Postawa swj. Hany Maćija Wjacława Jakule na Praskim Korlowym mosće Prawa włóska worješina ('Juglands regia) Drjewjany woł před starym hrodźišćom w Radušu
Choćebuske statne dźiwadło z wuchoda Postawa swj. Hany Maćija Wjacława Jakule na Praskim Korlowym mosće Prawa włóska worješina ('Juglands regia) Drjewjany woł před starym hrodźišćom w Radušu
Wobraz 42. tydźenja 2017 Wobraz 43. tydźenja 2017 Wobraz 44. tydźenja 2017 Wobraz 45. tydźenja 2017
Ewangelska cyrkej w Skjarbošcu pola Drjowka Krosnowarjej w Starej planinje blisko bołharskeho města Sliwen. Jěžik w trawje Twjerdźizna Vaxholm w Šwedskej
Ewangelska cyrkej w Skjarbošcu pola Drjowka Krosnowarjej w Starej planinje blisko bołharskeho města Sliwen. Jěžik w trawje Twjerdźizna Vaxholm w Šwedskej
Wobraz 46. tydźenja 2017 Wobraz 47. tydźenja 2017 Wobraz 48. tydźenja 2017 Wobraz 49. tydźenja 2017
Niagaraske wodopady při hranicy mjez Zjednoćenymi statami a Kanadu Panorama stepoweje krajiny w ruskim Altaju Móst přez wudrjeńcu Rio Grande w New Mexico (Zjednoćene staty) Cynk (Zn) we wšelakich podobach
Niagaraske wodopady při hranicy mjez Zjednoćenymi statami a Kanadu Panorama stepoweje krajiny w ruskim Altaju Móst přez wudrjeńcu Rio Grande w New Mexico (Zjednoćene staty) Cynk (Zn) we wšelakich podobach
Wobraz 50. tydźenja 2017 Wobraz 51. tydźenja 2017 Wobraz 52. tydźenja 2017 Wobraz 53. tydźenja 2017
Radworska cyrkej ze směra dwórnišća Dwór mošeje Umajadow w Damaskusu, Syriska Rajsnišća na kupje Bali, Indoneska Njeje hišće definowany wobraz za 53 2017.
Přidawaj jón.

Hlej {{Wobraz tydźenja/2017/wobraz}}.

Město toho so wobraz 53. tydźenja 2016 pokazuje.:
[[Wobraz:|200px|]]
Radworska cyrkej ze směra dwórnišća Dwór mošeje Umajadow w Damaskusu, Syriska Rajsnišća na kupje Bali, Indoneska Faluje wopis: wutwor jón.
Hlej {{Wobraz tydźenja/2017/wopis}}

Město toho so wopis za wobraz 53. tydźenja 2016 pokazuje.:
Wobraz 1. tydźenja 2018 Wobraz 2. tydźenja 2018 Wobraz 3. tydźenja 2018 Wobraz 4. tydźenja 2018
[[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]]
Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis
Wobraz 5. tydźenja 2018 Wobraz 6. tydźenja 2018 Wobraz 7. tydźenja 2018 Wobraz 8. tydźenja 2018
[[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]]
Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis
Wobraz 9. tydźenja 2018 Wobraz 10. tydźenja 2018 Wobraz 11. tydźenja 2018 Wobraz 12. tydźenja 2018
[[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]]
Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis
Wobraz 13. tydźenja 2018 Wobraz 14. tydźenja 2018 Wobraz 15. tydźenja 2018 Wobraz 16. tydźenja 2018
[[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]]
Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis
Wobraz 17. tydźenja 2018 Wobraz 18. tydźenja 2018 Wobraz 19. tydźenja 2018 Wobraz 20. tydźenja 2018
[[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]] [[Wobraz:Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wobraz|200px|Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis]]
Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis Předłoha:Wobraz tydźenja/2018/wopis

Pokiw[žórłowy tekst wobdźěłać]

Zdźěla bazuje na stronje eo:Vikipedio:Bildo de la tago/bildoj de la venontaj tagoj w esperantorěčnej wikipediji.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije