Wužiwar:J budissin/SSR/zar

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change gmejna wikidata
Bageńc 33893 0 1608 20181031162509 Kopańce Q19787723
Banecy 17656 0 1891 20181114083816 Njeswačidło Q160870
Bart 15651 0 3996 20181114083816 Malešecy Q160679
Baršć 16284 0 2008 20181211165054 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572545
Baćoń 15376 0 7865 20181114083816 Hodźij Q160130
Bjedrichecy 17325 0 2360 20181114083816 Łaz Q160811
Bjerwałd 14783 0 1850 20181031162509 Hamor Q160240
Bjezdowy 26033 0 1947 20181031162509 Halštrowska Hola Q14546694
Bluń 25380 0 5712 20181212153718 Halštrowska Hola Q18672390
Bobolcy 16350 0 3053 20181031162509 Budyšin Q55340540
Bobow 29384 0 1422 20181031162509 Gołkojce Q21102753
Bobošojce 38157 0 2652 20181212172408 Nowa Jazorina Q801800
Bolborcy 23462 0 4313 20181116165415 Budyšin Q891271
Boranecy 18541 0 2119 20181114083816 Radwor Q10364094
Borštka 17677 0 1399 20181010203328 Wysoka Dubrawa Q162683
Bozankecy 26031 0 1825 20181022092813 Budyšin Q19679393
Bošecy 17729 0 1786 20181114083816 Kubšicy Q10364352
Brjazyna 16360 0 2189 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q506926
Brodkojce 29385 0 1348 20181031162509 Gołkojce Q21102755
Bronjo 5443 0 2133 20181114083816 Radwor Q162670
Brěmjo 20325 0 2941 20181117214415 Wulka Dubrawa Q10365690
Brětnja-Michałki 37312 0 1542 20181010203328 Wojerecy Q995811
Brěza 17594 0 2192 20181114083816 Hodźij Q10365733
Brězecy 17714 0 2075 20181114083816 Malešecy Q160586
Brězk 15569 0 1150 20181206151320 Zły Komorow Q160820
Brěznja 15860 0 1469 20181031162509 Kamjenc Q160415
Brězow 17750 0 1877 20181114083816 Kubšicy Q160822
Brězowka 19254 0 2124 20181210173558 Dźěwin Q162605
Brězyna 25736 0 2562 20181114083816 Malešecy Q19355239
Brězynka 17925 0 1515 20181114083816 Dobruša-Huska Q10365850
Brězynka 17715 0 3200 20181114083816 Malešecy Q160533
Brěžki 20282 0 1884 20181114083816 Kulow Q29865798
Budestecy 4371 0 5374 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93240
Budyšin 21 0 14353 20181203174309 Wokrjes Budyšin Q14835
Budyšink 15750 0 3161 20181114083816 Malešecy Q160625
Bukecy 5652 0 6754 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93248
Bukojna 15755 0 2421 20181114083816 Malešecy Q160856
Bušenka 17913 0 1645 20181010203328 Ralbicy-Róžant Q160416
Bónjecy 22553 0 1352 20181019133535 Budestecy Q863982
Bórk 16385 0 1837 20181114083816 Budyšin Q160834
Bórk 15187 0 2063 20181031164356 Sprjewiny Doł Q160395
Bórkhamor 15196 0 1906 20181031162509 Sprjewiny Doł Q160461
Bórkowy 13263 0 3521 20181114083747 Hamt Bórkowy Q638537
Bóšericy 17596 0 1360 20181114083816 Hodźij Q10366565
Bóšicy 2261 0 4820 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93283
Bělšecy 25383 0 6258 20181112213910 Budestecy Q18672392
Běčicy 3690 0 2456 20181114083816 Hodźij Q10366821
Běła Góra 14324 0 2344 20181205162950 Běła Góra-Bělin Q10366855
Běła Hora 26882 0 2962 20181114083816 Wóspork Q20051137
Běła Woda 515 0 3878 20181210153754 Wokrjes Zhorjelc Q44498
Běłe Noslicy 17924 0 2673 20181117185043 Dobruša-Huska Q10367414
Běły Chołmc 15862 0 2398 20181114083816 Łaz Q160209
Błohašecy 22946 0 3013 20181114083816 Budyšin Q884562
Błócany 15283 0 2470 20181114083816 Bukecy Q160858
Cazow 29386 0 1589 20181010203328 Gołkojce Q21102757
Chasow 18542 0 3577 20181114083816 Radwor Q1793891
Chelno 16412 0 3260 20181122142300 Radwor Q160559
Chortnica 26881 0 2520 20181114083816 Wóspork Q20051138
Choćebuz 343 0 5894 20181114083747 Braniborska Q3214
Chrjebja-Nowa Wjes 14275 0 3280 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q502498
Chróst 20326 0 2292 20181114083816 Wulka Dubrawa Q10370331
Chrósćicy 2305 0 11714 20181114083747 Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe Q93223
Chwaćicy 16386 0 3426 20181114083816 Wulka Dubrawa Q1762563
Chójnica 17724 0 1589 20181114083816 Kubšicy Q162687
Chójnička 19312 0 1154 20181012092318 Budestecy Q160589
Chórice 33930 0 2184 20181205210514 Wětošow Q1559516
Cokow 17918 0 2505 20181117185948 Dobruša-Huska Q160855
Cympl 14826 0 1915 20181010203328 Hamor Q160764
Cyžecy 17751 0 1606 20181114083816 Kubšicy Q10371532
Dalic 29387 0 1150 20181010203328 Gołkojce Q21102759
Dalicy 20327 0 1939 20181221173723 Wulka Dubrawa Q10371662
Darin 17591 0 2280 20181114083816 Hodźij Q10371788
Daški 37506 0 2053 20181106121817 Sprjewiny Doł Q55096039
Debiškow 15374 0 1223 20181114083816 Hodźij Q160611
Debrikecy 25828 0 1715 20181114083816 Budyšin Q1270895
Debsecy 20311 0 2047 20181025161119 Hornja Hórka Q10372010
Delany 15167 0 1741 20181114083816 Kubšicy Q161018
Delni Wujězd 14823 0 3053 20181210122816 Hamor Q703140
Delni Wunjow 38695 0 2448 20181221173543 Budyšin Q60029240
Delnja Hórka 15748 0 3113 20181114083816 Malešecy Q160604
Delnja Kina 16399 0 2224 20181114083816 Budyšin Q161015
Delnje Brusy 33472 0 3038 20181010203328 Rěčicy Q1987572
Demjany 17920 0 1814 20181114083816 Dobruša-Huska Q10372221
Depsk 31503 0 1813 20181213142600 Choćebuz Q23921705
Dešank 33865 0 1865 20181124190921 Choćebuz Q11038933
Dešno 13267 0 1663 20181213142547 Dešno-Strjažow Q10372397
Dobranecy 17603 0 1994 20181116184947 Hodźij Q160684
Dobrošecy 17716 0 2579 20181114083816 Malešecy Q160646
Dobrošicy 17657 0 3353 20181204083833 Njeswačidło Q160942
Dobruša 17921 0 2901 20181114083816 Dobruša-Huska Q160688
Dołha Boršć 16230 0 3375 20181102122412 Mikow Q160863
Drjenow 16904 0 1711 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q623925
Drječin 17922 0 2854 20181117184210 Dobruša-Huska Q10373885
Drjowk 17559 0 2754 20181215111056 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572518
Droby 18544 0 2484 20181114083816 Radwor Q160548
Droždźij 25377 0 6133 20181114083816 Wóspork Q18672393
Družkecy 17923 0 1785 20181114083816 Dobruša-Huska Q10374308
Drětwja 15233 0 1610 20181010203328 Sprjewiny Doł Q160762
Drěwcy 15867 0 2217 20181114083816 Łaz Q131951
Dubc 19251 0 2262 20181206170035 Rěčicy Q162572
Dubje 29388 0 1459 20181031162509 Gołkojce Q21102760
Dubo 14925 0 1962 20181019133535 Wysoka Dubrawa Q160382
Dubrawa 29426 0 1310 20181010203328 Grodk Q2450101
Dubrawka 15735 0 2196 20181114083816 Malešecy Q160517
Dubrawka 33894 0 1553 20181031162509 Kopańce Q19962425
Dubrjenk 20281 0 2328 20181114083816 Kulow Q10374695
Dyrbach 14806 0 1472 20181031162509 Hamor Q162675
Dźenikecy 25888 0 1334 20181010203328 Budestecy Q19608774
Dźiwoćicy 17604 0 1744 20181129230147 Hodźij Q10376535
Dźěwin 8409 0 3029 20181226135416 Wokrjes Zhorjelc Q502548
Dźěžnikecy 20312 0 2074 20181010203328 Hornja Hórka Q161014
Glinsk 29389 0 1476 20181031162509 Gołkojce Q21102761
Gogolow 16219 0 1476 20181031162509 Choćebuz Q160951
Gogolowk 29390 0 1318 20181031162509 Gołkojce Q21102762
Gołbin 29391 0 1568 20181213142657 Gołkojce Q21102763
Gołkojce 16016 0 3348 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q474475
Gołynk 31505 0 1498 20181031162509 Choćebuz Q24003323
Grodk 16002 0 3739 20181212154026 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572559
Górnej 29413 0 1409 20181031162509 Gołkojce Q21102766
Góry 18135 0 5929 20181128195937 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q640819
Gózdź 29427 0 1913 20181212153615 Grodk Q1283739
Hajnk 29414 0 1568 20181031162509 Gołkojce Q21102767
Hamor 14747 0 5250 20181210164609 Wokrjes Zhorjelc Q544833
Haslow 15437 0 6669 20181114083816 Hodźij Q160690
Hat 15956 0 1370 20181206165514 Radwor Q160981
Hatk 15955 0 2120 20181031171040 Rěčicy Q165038
Haty 19240 0 1463 20181010203328 Worklecy Q160605
Hažow 33895 0 1991 20181031162509 Kopańce Q1464329
Hbjelsk 14932 0 1979 20181102122439 Wysoka Dubrawa Q160444
Hermanecy/Sprjewja 15884 0 2833 20181114083816 Łaz Q160983
Herpna 33928 0 2229 20181205210429 Wětošow Q1552573
Hlina 15752 0 2051 20181114083816 Malešecy Q160968
Hlinowc 29366 0 1220 20181010203328 Kamjenc Q21076670
Hnašecy 17950 0 2498 20181114083816 Dobruša-Huska Q10379539
Hochoza 16248 0 2298 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574799
Hodźij 3683 0 8968 20181220221802 Wokrjes Budyšin Q93232
Hogrozna 33929 0 1992 20181205210505 Wětošow Q2016262
Holca 17952 0 1832 20181117175337 Dobruša-Huska Q10379573
Holešow 17669 0 2202 20181114083816 Njeswačidło Q10379577
Holešowska Dubrawka 17670 0 1687 20181012092318 Njeswačidło Q160962
Hora 15794 0 2892 20181114083816 Bóšicy Q160784
Horni Hajnk 15803 0 1853 20181010203328 Worklecy Q160960
Horni Wunjow 25827 0 2548 20181221173253 Budyšin Q15058251
Hornja Boršć 17605 0 1370 20181114083816 Hodźij Q10379587
Hornja Hórka 5718 0 3241 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93271
Hornja Kina 16348 0 1884 20181031162509 Budyšin Q160818
Hornje Brusy 14979 0 1790 20181031162509 Wysoka Dubrawa Q160703
Hory pola Wojerec 25401 0 2074 20181010203328 Halštrowska Hola Q18672395
Hrańca 17914 0 3293 20181010203328 Ralbicy-Róžant Q160437
Hrodźišćo 20038 0 4185 20181221173643 Wóspork Q160613
Hrubjelčicy 16589 0 1649 20181114083816 Dobruša-Huska Q160673
Hruboćicy 17752 0 2175 20181114083816 Kubšicy Q160806
Hunćericy 17954 0 1552 20181114083816 Dobruša-Huska Q10379634
Huska 17959 0 1993 20181114083816 Dobruša-Huska Q10379640
Hućina 4353 0 4222 20181114083816 Malešecy Q93243
Hórki 14435 0 4685 20181114083816 Chrósćicy Q160797
Hórnikecy 15638 0 1742 20181031165242 Wojerecy Q160393
Hóršow 19738 0 1325 20181012094758 Kwětanecy při jězoru Q160859
Hózk 20280 0 2431 20181114083816 Kulow Q28035763
Hóznja 15595 0 1468 20181206151340 Zły Komorow Q159982
Hłupońca 14580 0 2397 20181031162509 Pančicy-Kukow Q10379878
Jabłońc 14019 0 2438 20181226135416 Wokrjes Zhorjelc Q506150
Jamno 14816 0 1983 20181010203328 Hamor Q160767
Janecy 17606 0 1993 20181114083816 Hodźij Q10708343
Janšojce 16246 0 2355 20181213111551 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572540
Jaseńca 2335 0 4518 20181114083816 Bóšicy Q160977
Jaseńca 35643 0 3007 20181010203328 Kubšicy Q1688805
Jatřob 20328 0 2691 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160540
Jawora 14581 0 1626 20181031162509 Pančicy-Kukow Q10710048
Jawornik 26032 0 1560 20181114083816 Bukecy Q1684107
Jenkecy 17753 0 2241 20181031162509 Kubšicy Q10710851
Jeńšecy 20257 0 2083 20181114083816 Rakecy Q10711104
Ješicy 20329 0 1806 20181221173743 Wulka Dubrawa Q10711139
Jitk 20256 0 2245 20181114083816 Rakecy Q160878
Jitro 20296 0 2134 20181031162509 Wóslink Q160955
Jěžow 29365 0 1800 20181010203328 Kamjenc Q21076669
Kalawa 4276 0 3473 20181114083747 Wokrjes Hornje Błóta-Łužica Q532803
Kamjenc 2290 0 3552 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q81722
Kamjenej 18545 0 2787 20181114083816 Radwor Q10713828
Kamjenej 20253 0 2795 20181114083816 Rakecy Q162662
Kanecy 14582 0 1754 20181031162509 Pančicy-Kukow Q160972
Kača Korčma 20255 0 2580 20181010203328 Rakecy Q10715010
Kašecy 14583 0 2661 20181031163813 Pančicy-Kukow Q162713
Kibuš 33866 0 1528 20181031162509 Choćebuz Q29789692
Kinajcht 38251 0 2351 20181205125835 Wojerecy Q57896110
Klukš 20330 0 3441 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160406
Klětno 13937 0 2757 20181210122840 Hamor Q703135
Kobjelin 19314 0 2679 20181210153754 Mužakow Q160507
Kobjelń 20331 0 2249 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160621
Koblicy 17607 0 1995 20181114083816 Hodźij Q160860
Koblicy 19317 0 2181 20181114083816 Łaz Q160513
Kokrjow 29415 0 1469 20181031162509 Gołkojce Q21102768
Komorow 20254 0 4053 20181114083816 Rakecy Q160828
Komorow 20332 0 2523 20181221173818 Wulka Dubrawa Q160529
Konjecy 17754 0 1750 20181031162509 Kubšicy Q160838
Konjecy 17915 0 2588 20181105162513 Ralbicy-Róžant Q160608
Kopańce 18154 0 2836 20181213133716 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q164086
Koporcy 15264 0 1776 20181114083816 Bukecy Q160760
Kopšin 14434 0 2132 20181010203328 Chrósćicy Q162628
Koslow 15007 0 2707 20181114083816 Njeswačidło Q160794
Kotecy 25378 0 6764 20181114083816 Wóspork Q18672396
Kozarcy 14433 0 2271 20181031162509 Chrósćicy Q160693
Koćina 15763 0 2415 20181114083816 Kulow Q160848
Kočica 17961 0 1544 20181114083816 Dobruša-Huska Q10719488
Kołwaz 15257 0 1690 20181114083816 Bukecy Q162706
Košla 14818 0 2035 20181012121037 Hamor Q160807
Košyna 15571 0 2478 20181206151335 Zły Komorow Q162664
Krakecy 17726 0 2206 20181114083816 Kubšicy Q10719651
Kromola 14686 0 2545 20181031162509 Jabłońc Q160216
Krušwica 14089 0 3629 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q502675
Krynhelecy 14824 0 1738 20181031162509 Hamor Q162617
Króńca 26038 0 1557 20181114083816 Njeswačidło Q1789023
Krěpjecy 18021 0 1570 20181012092318 Halštrow Q10720834
Kubšicy 5719 0 5789 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93253
Kulow 3654 0 5731 20181221173458 Wokrjes Budyšin Q81760
Kulowc 20279 0 2036 20181114083816 Kulow Q28035768
Kumšicy 17747 0 1565 20181010203328 Kubšicy Q162642
Kupoj 25780 0 2138 20181206170221 Wulka Dubrawa Q1737146
Kósobuz 29416 0 1538 20181010203328 Gołkojce Q21102769
Kósojce 33943 0 1701 20181205210520 Wětošow Q1785800
Kótłow 38147 0 2131 20181031162509 Kopańce Q20828624
Kózle 36588 0 1833 20181010203328 Drjowk Q47358026
Kózły 4373 0 1136 20181010203328 Budestecy Q160553
Křiwa Boršć 15304 0 1818 20181114083816 Wulka Dubrawa Q161028
Lejno 15266 0 1692 20181114083816 Bukecy Q160999
Lejno 16320 0 2339 20181213142103 Halštrowska Hola Q160617
Lejno 20313 0 1346 20181010203328 Hornja Hórka Q10724434
Lejno 14584 0 2552 20181206042923 Pančicy-Kukow Q165117
Lemišow 17705 0 2404 20181114083816 Malešecy Q10724469
Lešawa 25829 0 2138 20181221173850 Budyšin Q1557593
Liboń 15435 0 2184 20181114083816 Hodźij Q160862
Lichań 19255 0 2603 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160790
Limbark 29417 0 1535 20181031162509 Gołkojce Q21102770
Lindow 38666 0 1916 20181213112328 Nowa Jazorina Q1825942
Lipiny 15885 0 1623 20181114083816 Łaz Q160661
Lipič 18546 0 2921 20181114083816 Radwor Q160543
Liša Hora 17668 0 1645 20181114083816 Njeswačidło Q10726174
Lubin 16376 0 1753 20181114083747 Wokrjes Dubja-Błóta Q584815
Lubjenc 23465 0 1898 20181010203328 Budestecy Q1917281
Lubnjow 16378 0 2672 20181213112435 Wokrjes Hornje Błóta-Łužica Q147895
Lubochow 25830 0 1812 20181221173912 Budyšin Q1872784
Lubochow 38669 0 1655 20181213112339 Nowa Jazorina Q145175
Lutobč 18537 0 2794 20181114083816 Radwor Q10727184
Lutyjecy 18061 0 2070 20181114083816 Hodźij Q10727220
Lěsk 19737 0 1310 20181213134258 Grodk Q160396
Lěska 38668 0 2089 20181213112335 Nowa Jazorina Q1824339
Lěskej 25400 0 4039 20181114083816 Malešecy Q2756595
Lětoń 17748 0 1658 20181010203328 Kubšicy Q784745
Malećicy 26888 0 2651 20181114083816 Wóspork Q20051140
Malešecy 5653 0 19320 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93260
Manjow 14840 0 2772 20181106121926 Hamor Q160961
Mała Boršć 18062 0 2124 20181114083816 Hodźij Q10728919
Mała Dubrawa 35278 0 1897 20181106121842 Wulka Dubrawa Q34835330
Mała Praha 18063 0 1710 20181010203328 Hodźij Q160735
Małe Debsecy 20314 0 1303 20181010203328 Hornja Hórka Q10728958
Małe Dobrynje 19297 0 1632 20181206150907 Kopańce Q160214
Mały Holešow 33468 0 1203 20181010203328 Njeswačidło Q28949297
Mały Wjelkow 16429 0 2542 20181031162509 Budyšin Q159916
Mikow 13985 0 3476 20181226135406 Zarjadniski zwjazk Dźěže Q703119
Minakał 22995 0 3531 20181114083816 Radwor Q1935276
Miłkecy 26040 0 2308 20181114083816 Radwor Q1754124
Miłoraz 12222 0 2260 20181210155621 Trjebin Q162600
Miłoćicy 14477 0 3901 20181112095206 Njebjelčicy Q160757
Mješicy 15279 0 2032 20181114083816 Bukecy Q160995
Mnišonc 20315 0 1928 20181010203328 Hornja Hórka Q10729111
Mortkow 26035 0 2033 20181114083816 Łaz Q1948728
Mučow 20278 0 2169 20181114083816 Kulow Q10729162
Mułkecy 16201 0 1781 20181210153754 Slepo Q162577
Mužakow 6858 0 4143 20181210154433 Wokrjes Zhorjelc Q165131
Myšecy 15396 0 1502 20181114083816 Hodźij Q160663
Módłej 33867 0 1598 20181124192653 Choćebuz Q29789695
Móst 18136 0 2681 20181213091907 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574750
Měrkow 25359 0 4901 20181114083816 Radwor Q1921776
Nadźanecy 31373 0 2229 20181022092813 Budyšin Q1963235
Narć 26034 0 1862 20181031162509 Halštrowska Hola Q19679398
Naseńce 29418 0 1234 20181010203328 Gołkojce Q2569420
Niža Wjes 20259 0 1992 20181106165303 Rakecy Q160842
Njabožkojce 33931 0 1927 20181205210756 Wětošow Q1971935
Njebjelčicy 3627 0 12996 20181114083747 Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe Q93264
Njechorń 3684 0 1920 20181114083816 Wóspork Q160290
Njeswačidło 4304 0 7350 20181203102333 Wokrjes Budyšin Q93265
Njezdašecy 18064 0 2883 20181114083816 Hodźij Q10767743
Nosaćicy 3733 0 3959 20181114083816 Wóspork Q160158
Nowa Jaseńca 24538 0 1338 20181114083816 Bóšicy Q1979083
Nowa Niwa 13269 0 1898 20181206110338 Wokrjes Dubja-Błóta Q574761
Nowa Wjes/Sprjewja 25398 0 4641 20181031162509 Malešecy Q18672398
Nowa Wjes 20277 0 1865 20181114083816 Kulow Q10767930
Nowa Wjes 17672 0 1933 20181010203328 Njeswačidło Q10767946
Nowa Wjes 20258 0 1671 20181114083816 Rakecy Q10767959
Nowa Wjes 15226 0 1682 20181010203328 Sprjewiny Doł Q160641
Nowa Wjeska 15815 0 2602 20181010203328 Worklecy Q160737
Nowa Łuka 37563 0 3069 20181031162509 Halštrowska Hola Q55339664
Nowe Boranecy 35469 0 1838 20181114083816 Radwor Q1693654
Nowe Bronjo 35468 0 1616 20181114083816 Radwor Q1640330
Nowe Bóšicy 25892 0 1265 20181010203328 Bóšicy Q1979120
Nowe Błohašecy 36942 0 1675 20181114083816 Hodźij Q51328296
Nowe Koporcy 38154 0 2061 20181114083816 Bukecy Q1515425
Nowe Městačko 14585 0 1896 20181010203328 Pančicy-Kukow Q10768004
Nowe Město/Sprjewja 15240 0 4239 20181106121829 Sprjewiny Doł Q160335
Nowe Poršicy 33470 0 1458 20181112094952 Kubšicy Q1746626
Nowe Wiki 19289 0 1389 20181225175349 Wokrjes Hornje Błóta-Łužica Q588897
Nowe Zdźarki 33674 0 1354 20181010203328 Wulka Dubrawa Q29789697
Nowoslicy 17910 0 2831 20181105163105 Ralbicy-Róžant Q160607
Nowy Dwór 26039 0 1516 20181010203328 Porchow Q1758165
Nowy Łusč 25891 0 1272 20181010203328 Bóšicy Q1979100
Nuknica 3678 0 2821 20181114083816 Chrósćicy Q162721
Němcy 25372 0 4727 20181031162509 Wojerecy Q1271263
Němješk 16157 0 1539 20181213132905 Zły Komorow Q160594
Němske Pazlicy 25399 0 3680 20181031162509 Kamjenc Q1201964
Něćin 15280 0 1804 20181114083816 Bukecy Q160837
Pančicy-Kukow 3625 0 6748 20181114083747 Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe Q93279
Picnjo 17561 0 2065 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574791
Plusnikecy 17713 0 2347 20181114083816 Malešecy Q160526
Podroždź 16341 0 2598 20181210153754 Krušwica Q160203
Pomorcy 15285 0 1908 20181114083816 Bukecy Q160880
Popojce 19261 0 1870 20181206110710 Gołkojce Q145549
Poršicy 15168 0 2764 20181102121115 Kubšicy Q160994
Pozdecy 3688 0 2654 20181114083816 Hodźij Q10770526
Połpica 17706 0 3617 20181128111019 Malešecy Q160512
Praskow 3687 0 1497 20181010203328 Hodźij Q10770636
Prawoćicy 3685 0 4303 20181010203328 Chrósćicy Q160779
Prašyjca 29429 0 1290 20181031162509 Grodk Q19963976
Prožym 22983 0 2168 20181213135111 Wjelcej Q15911939
Prěčecy 3689 0 1842 20181114083816 Hodźij Q160809
Psowje 20260 0 2927 20181213120811 Rakecy Q160831
Ptačecy 25381 0 4626 20181102121405 Halštrowska Hola Q18672399
Pěchč 16323 0 1612 20181205135647 Krušwica Q160675
Pěskecy 3686 0 5322 20181031162509 Njebjelčicy Q160989
Přezdrěnk 36945 0 1902 20181021173926 Radwor Q1746383
Přibuzk 16340 0 2488 20181210153754 Krušwica Q162619
Přiwćicy 15746 0 2196 20181114083816 Malešecy Q160462
Přišecy 17967 0 1805 20181114083816 Dobruša-Huska Q10773331
Pšyne 33940 0 1829 20181205210804 Wětošow Q1938973
Rabocy 17749 0 1561 20181012092318 Kubšicy Q160708
Rachlow 20276 0 2635 20181114083816 Kulow Q160953
Rachlow pod Čornobohom 15159 0 2826 20181031163846 Kubšicy Q161012
Raduš 19286 0 1735 20181213133859 Wětošow Q160224
Radwor 4302 0 20710 20181219102530 Wokrjes Budyšin Q93286
Radworski Haj 35467 0 1806 20181010203328 Radwor Q1548804
Radšowk 14830 0 2069 20181031162509 Hamor Q160846
Rakecy 5549 0 8366 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93250
Rakojdy 17717 0 2303 20181114083816 Malešecy Q160564
Ralbicy 15362 0 3837 20181102122051 Ralbicy-Róžant Q160588
Ratarjecy 38266 0 2115 20181028164733 Budyšin Q41463652
Rašow 25889 0 1299 20181010203328 Budestecy Q19608784
Rašyn 38670 0 1871 20181213112343 Nowa Jazorina Q2145916
Rodecy 15287 0 2142 20181114083816 Bukecy Q160971
Rogeńc 33868 0 1572 20181031162509 Choćebuz Q14551273
Rogow 22981 0 2176 20181213135006 Janšojce Q1474006
Rogow 19747 0 1422 20181206111253 Lubnjow Q160854
Rogozno 31507 0 1711 20181213135628 Choćebuz Q24003324
Rogozno 38131 0 1651 20181031162509 Kopańce Q20828626
Roholń 26037 0 1811 20181114083816 Łaz Q2152127
Rowno 2056 0 2982 20181210165001 Slepo Q162591
Rudej 14847 0 2575 20181106121936 Hamor Q160975
Rychwałd 14849 0 2394 20181102122644 Hamor Q160235
Róžant 14473 0 2863 20181203102141 Ralbicy-Róžant Q160782
Rěčicy 13931 0 3059 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q502512
Salow 20275 0 1929 20181114083816 Kulow Q160965
Serbske Pazlicy 3637 0 4506 20181031162509 Njebjelčicy Q160555
Sernjany 17911 0 2684 20181105163554 Ralbicy-Róžant Q160597
Skanecy 17718 0 2195 20181114083816 Malešecy Q160595
Skarbišecy 16329 0 1567 20181210153754 Krušwica Q160226
Slepo 2058 0 12974 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q572576
Slopišća 18630 0 1944 20181206153846 Wokrjes Dubja-Błóta Q584477
Smjerdźaca 17912 0 4394 20181031162509 Ralbicy-Róžant Q160635
Smječkecy 25358 0 5348 20181102122259 Worklecy Q1250159
Smochćicy 25414 0 4563 20181221174306 Budyšin Q14524855
Sokolca 15180 0 1262 20181010203328 Kubšicy Q160587
Sowrjecy 15182 0 1373 20181010203328 Kubšicy Q160542
Spale 15773 0 1976 20181114083816 Kulow Q160674
Splósk 17725 0 1983 20181010203328 Kubšicy Q10776793
Sprjewiny Doł 19284 0 1162 20181010203328 Sprjewiny Doł Q165027
Sprjowje 14845 0 2002 20181210160948 Hamor Q162696
Spytecy 18058 0 2336 20181114083816 Hodźij Q10776885
Stara Cyhelnica 14586 0 1984 20181010203328 Pančicy-Kukow Q10777126
Stary Lubolń 15646 0 2920 20181211151143 Rěčicy Q160228
Strowotna studnja 16539 0 1437 20181022092813 Budyšin Q160616
Stróža 17707 0 2861 20181114083816 Malešecy Q10777426
Stróža 15901 0 4173 20181114083816 Rakecy Q160650
Stróžišćo 19245 0 2463 20181123213346 Radwor Q160677
Sulšecy 15387 0 1969 20181114083816 Hodźij Q160634
Sulšecy 20274 0 2186 20181114083816 Kulow Q10777634
Swinjarnja 14587 0 1938 20181031162509 Pančicy-Kukow Q10777734
Syjk 19734 0 1466 20181213134143 Grodk Q160786
Sćijecy 19145 0 1807 20181031162509 Budyšin Q160458
Słona Boršć 22468 0 5651 20181112095502 Budyšin Q2216043
Słónkecy 17969 0 2097 20181114083816 Dobruša-Huska Q10778600
Terpje 29430 0 1534 20181031162509 Grodk Q19964039
Torońca 17728 0 1899 20181228131657 Kubšicy Q161023
Tranje 14790 0 2008 20181031162509 Hamor Q160697
Trjebin 5381 0 3347 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q544870
Trjebjeńca 15298 0 1895 20181114083816 Bukecy Q162690
Trupin 20261 0 2205 20181114083816 Rakecy Q160840
Turjej 17570 0 1587 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574808
Turjo 14829 0 1920 20181031162509 Hamor Q160875
Tyhelk 19238 0 1932 20181114083816 Łaz Q161026
Tři Hwězdy 18059 0 1367 20181114083816 Hodźij Q10780060
Tři Žony 25725 0 1722 20181114083816 Łaz Q1258206
Tšadow 33944 0 2199 20181205210848 Wětošow Q2352729
Tšupc 13268 0 1990 20181206151532 Auf zu viele Wikidata-Objekte zugegriffen. Q572581
Wadecy 15184 0 1232 20181010203328 Kubšicy Q160447
Warnoćicy 17971 0 2455 20181117183402 Dobruša-Huska Q160836
Wawicy 15300 0 1428 20181114083816 Bukecy Q160990
Wbohow 17659 0 1923 20181114083816 Njeswačidło Q160991
Wichowy 26886 0 2484 20181114083816 Wóspork Q20051141
Wiki 34336 0 2263 20181212172408 Nowe Wiki Q30092987
Wjaska 29431 0 1278 20181022104810 Grodk Q20748359
Wjelcej 16325 0 1285 20181212153508 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572607
Wjelike Dobrynje 33896 0 1897 20181031162509 Kopańce Q1547886
Wjerbno 19250 0 2534 20181213142715 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574768
Wjerchownja 20015 0 1169 20181205212112 Kalawa Q160410
Wjertko 16343 0 1555 20181210173306 Krušwica Q160671
Wjesel 15861 0 1779 20181114083816 Radwor Q160455
Wochozy 14842 0 3138 20181210160644 Hamor Q162561
Wojerecy 361 0 3842 20181210122656 Wokrjes Budyšin Q14904
Wolešnica 14821 0 1275 20181012092318 Hamor Q160657
Worcyn 3726 0 1458 20181114083816 Wóspork Q160434
Worklecy 3641 0 5432 20181208181533 Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe Q93285
Wotpočink 25740 0 1583 20181010203328 Malešecy Q19355243
Wotrow 69 0 6416 20181102121905 Pančicy-Kukow Q149713
Wownjow 25412 0 2752 20181204143013 Budyšin Q18691696
Wuchodne předměsto 16575 0 1307 20181022092813 Budyšin Q160655
Wudwor 15807 0 2272 20181031162509 Worklecy Q160844
Wuježk 26885 0 2381 20181114083816 Wóspork Q20051142
Wuježk pod Čornobohom 15255 0 3290 20181114083816 Bukecy Q160801
Wukrančicy 14981 0 2911 20181102122429 Wysoka Dubrawa Q160652
Wulka Dubrawa 4306 0 9808 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93233
Wulka Nydej 38289 0 3158 20181205125835 Wojerecy Q57980224
Wulke Ždźary 15873 0 4819 20181114083816 Łaz Q160207
Wulki Přezdrěń 26041 0 1641 20181114083816 Radwor Q19679400
Wulki Wjelkow 25411 0 4153 20181109123309 Budyšin Q1549768
Wuricy 16382 0 2084 20181022092813 Budyšin Q5423
Wuskidź 14190 0 3045 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q506128
Wutołčicy 17301 0 2400 20181221173411 Njeswačidło Q160773
Wysoka 15186 0 2792 20181228140049 Kubšicy Q160606
Wysoka 15886 0 2195 20181114083816 Łaz Q160643
Wóseńk 33897 0 2037 20181125110505 Kopańce Q20828623
Wóspork 3732 0 4257 20181124104247 Wokrjes Budyšin Q81753
Wěteńca 25364 0 4473 20181031162509 Njebjelčicy Q1272247
Wětošow 8948 0 4996 20181114083747 Wokrjes Hornje Błóta-Łužica Q147633
Wětrow 15797 0 1828 20181114083816 Bóšicy Q160777
Zabrod 26036 0 1846 20181031162509 Halštrowska Hola Q15126781
Zagor 16331 0 1562 20181210153754 Krušwica Q160705
Zahor 16334 0 1889 20181112094322 Budestecy Q819466
Zajdow 38208 0 3559 20181114083816 Budyšin Q57610699
Zakrjow 29432 0 1795 20181031162509 Grodk Q20828612
Zarěč 17655 0 2580 20181114083816 Njeswačidło Q162636
Zaspy 31510 0 1807 20181213135752 Choćebuz Q11060874
Załhow 25781 0 1732 20181114083816 Wulka Dubrawa Q19359634
Zdźar 25782 0 1774 20181114083816 Wulka Dubrawa Q30050987
Zdźěr 19226 0 4226 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160429
Zejicy 14588 0 1610 20181031162509 Pančicy-Kukow Q10786538
Zelezna 29433 0 1737 20181031162509 Grodk Q2268454
Zemichow 18060 0 1733 20181114083816 Hodźij Q10786747
Zrěšin 17727 0 1440 20181010203328 Kubšicy Q160864
Zubornica 14959 0 1755 20181010203328 Wysoka Dubrawa Q160803
Zubornička 17708 0 2167 20181114083816 Malešecy Q10787013
Zušow 33932 0 1771 20181205210750 Wětošow Q2369610
Złyčin 24796 0 2677 20181114083816 Łaz Q1865520
Ćemjercy 25382 0 5835 20181204093549 Budyšin Q18672401
Ćichońca 16390 0 1893 20181204093715 Budyšin Q160985
Ćisk 19234 0 1936 20181031162509 Wojerecy Q160610
Ćěchorjecy 17919 0 2504 20181114083816 Dobruša-Huska Q10787696
Časecy 13991 0 4039 20181112095441 Pančicy-Kukow Q10787818
Čelchow 19223 0 1636 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160515
Čorna Pumpa 24239 0 1991 20181012095036 Grodk Q1376457
Čorne Noslicy 20310 0 1822 20181010203328 Hornja Hórka Q10816866
Čornecy 17592 0 2031 20181114083816 Hodźij Q10816873
Čornjow 15253 0 2215 20181114083816 Bukecy Q160654
Čorny Chołmc 15635 0 3077 20181102122208 Wojerecy Q160230
Čorny Hodler 18543 0 1800 20181114083816 Radwor Q10816896
Čěškecy 17593 0 2306 20181114083816 Hodźij Q10817036
Łahow 17671 0 2090 20181114083816 Njeswačidło Q162632
Łakoma 33916 0 3102 20181213140116 Choćebuz Q1510597
Łaz 3648 0 6650 20181210122747 Wokrjes Budyšin Q93258
Łaz 19288 0 1173 20181213134021 Wětošow Q162303
Łazk 17909 0 2588 20181212191125 Ralbicy-Róžant Q160421
Łazk 38667 0 1962 20181213112332 Nowa Jazorina Q1812249
Łojow 29428 0 2010 20181031162509 Grodk Q20828610
Łomsk 17658 0 3269 20181114083816 Njeswačidło Q160851
Łomsk 18538 0 2330 20181114083816 Radwor Q161011
Łuh 5510 0 2430 20181114083816 Njeswačidło Q162671
Łupjanska Dubrawka 18539 0 2057 20181114083816 Radwor Q162647
Łupoj 18540 0 3059 20181114083816 Radwor Q160535
Łusk 26883 0 3068 20181114083816 Wóspork Q1808534
Łusč 15796 0 2793 20181114083816 Bóšicy Q160775
Šekecy 15178 0 1387 20181010203328 Kubšicy Q160547
Šešow 15633 0 2395 20181114083816 Njeswačidło Q160520
Škódow 31499 0 1730 20181213135308 Choćebuz Q11061091
Špikały 26887 0 2210 20181114083816 Wóspork Q20051143
Šprjejcy 15235 0 2184 20181102122118 Sprjewiny Doł Q160682
Šunow 16209 0 2537 20181031162509 Ralbicy-Róžant Q160812
Šćeńca 25413 0 5684 20181114083816 Łaz Q2340999
Žargoń 38134 0 1575 20181031162509 Kopańce Q20828627
Žarki 26884 0 2209 20181114083816 Wóspork Q20051144
Židow 23569 0 6319 20181219104811 Budyšin Q2266496
Židźino 19248 0 2117 20181031162509 Halštrowska Hola Q161017
Žičenk 36947 0 3023 20181114083816 Hodźij Q51360599
Žičeń 4343 0 2579 20181114083816 Hodźij Q160523
Žornosyki 15296 0 2135 20181114083816 Bukecy Q160941
Žuricy 5222 0 4293 20181031162509 Lua-zmylk: too many expensive function calls. Q10817604
Žylow 31512 0 1912 20181031162509 Lua-zmylk: too many expensive function calls. Q23925369
Žylowk 33869 0 1622 20181031162509 Lua-zmylk: too many expensive function calls. Q29789700
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije