Wužiwar:J budissin/SSR/zar

  Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
  Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change gmejna wikidata
  Bageńc 33893 0 1608 20181031162509 Kopańce Q19787723
  Banecy 17656 0 1891 20181114083816 Njeswačidło Q160870
  Bart 15651 0 3996 20181114083816 Malešecy Q160679
  Baršć 16284 0 2008 20181211165054 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572545
  Baćoń 15376 0 7865 20181114083816 Hodźij Q160130
  Bjedrichecy 17325 0 2360 20181114083816 Łaz Q160811
  Bjerwałd 14783 0 1850 20181031162509 Hamor Q160240
  Bjezdowy 26033 0 1947 20181031162509 Halštrowska Hola Q14546694
  Bluń 25380 0 5712 20181212153718 Halštrowska Hola Q18672390
  Bobolcy 16350 0 3053 20181031162509 Budyšin Q55340540
  Bobow 29384 0 1422 20181031162509 Gołkojce Q21102753
  Bobošojce 38157 0 2652 20181212172408 Nowa Jazorina Q801800
  Bolborcy 23462 0 4313 20181116165415 Budyšin Q891271
  Boranecy 18541 0 2119 20181114083816 Radwor Q10364094
  Borštka 17677 0 1399 20181010203328 Wysoka Dubrawa Q162683
  Bozankecy 26031 0 1825 20181022092813 Budyšin Q19679393
  Bošecy 17729 0 1786 20181114083816 Kubšicy Q10364352
  Brjazyna 16360 0 2189 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q506926
  Brodkojce 29385 0 1348 20181031162509 Gołkojce Q21102755
  Bronjo 5443 0 2133 20181114083816 Radwor Q162670
  Brěmjo 20325 0 2941 20181117214415 Wulka Dubrawa Q10365690
  Brětnja-Michałki 37312 0 1542 20181010203328 Wojerecy Q995811
  Brěza 17594 0 2192 20181114083816 Hodźij Q10365733
  Brězecy 17714 0 2075 20181114083816 Malešecy Q160586
  Brězk 15569 0 1150 20181206151320 Zły Komorow Q160820
  Brěznja 15860 0 1469 20181031162509 Kamjenc Q160415
  Brězow 17750 0 1877 20181114083816 Kubšicy Q160822
  Brězowka 19254 0 2124 20181210173558 Dźěwin Q162605
  Brězyna 25736 0 2562 20181114083816 Malešecy Q19355239
  Brězynka 17925 0 1515 20181114083816 Dobruša-Huska Q10365850
  Brězynka 17715 0 3200 20181114083816 Malešecy Q160533
  Brěžki 20282 0 1884 20181114083816 Kulow Q29865798
  Budestecy 4371 0 5374 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93240
  Budyšin 21 0 14353 20181203174309 Wokrjes Budyšin Q14835
  Budyšink 15750 0 3161 20181114083816 Malešecy Q160625
  Bukecy 5652 0 6754 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93248
  Bukojna 15755 0 2421 20181114083816 Malešecy Q160856
  Bušenka 17913 0 1645 20181010203328 Ralbicy-Róžant Q160416
  Bónjecy 22553 0 1352 20181019133535 Budestecy Q863982
  Bórk 16385 0 1837 20181114083816 Budyšin Q160834
  Bórk 15187 0 2063 20181031164356 Sprjewiny Doł Q160395
  Bórkhamor 15196 0 1906 20181031162509 Sprjewiny Doł Q160461
  Bórkowy 13263 0 3521 20181114083747 Hamt Bórkowy Q638537
  Bóšericy 17596 0 1360 20181114083816 Hodźij Q10366565
  Bóšicy 2261 0 4820 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93283
  Bělšecy 25383 0 6258 20181112213910 Budestecy Q18672392
  Běčicy 3690 0 2456 20181114083816 Hodźij Q10366821
  Běła Góra 14324 0 2344 20181205162950 Běła Góra-Bělin Q10366855
  Běła Hora 26882 0 2962 20181114083816 Wóspork Q20051137
  Běła Woda 515 0 3878 20181210153754 Wokrjes Zhorjelc Q44498
  Běłe Noslicy 17924 0 2673 20181117185043 Dobruša-Huska Q10367414
  Běły Chołmc 15862 0 2398 20181114083816 Łaz Q160209
  Błohašecy 22946 0 3013 20181114083816 Budyšin Q884562
  Błócany 15283 0 2470 20181114083816 Bukecy Q160858
  Cazow 29386 0 1589 20181010203328 Gołkojce Q21102757
  Chasow 18542 0 3577 20181114083816 Radwor Q1793891
  Chelno 16412 0 3260 20181122142300 Radwor Q160559
  Chortnica 26881 0 2520 20181114083816 Wóspork Q20051138
  Choćebuz 343 0 5894 20181114083747 Braniborska Q3214
  Chrjebja-Nowa Wjes 14275 0 3280 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q502498
  Chróst 20326 0 2292 20181114083816 Wulka Dubrawa Q10370331
  Chrósćicy 2305 0 11714 20181114083747 Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe Q93223
  Chwaćicy 16386 0 3426 20181114083816 Wulka Dubrawa Q1762563
  Chójnica 17724 0 1589 20181114083816 Kubšicy Q162687
  Chójnička 19312 0 1154 20181012092318 Budestecy Q160589
  Chórice 33930 0 2184 20181205210514 Wětošow Q1559516
  Cokow 17918 0 2505 20181117185948 Dobruša-Huska Q160855
  Cympl 14826 0 1915 20181010203328 Hamor Q160764
  Cyžecy 17751 0 1606 20181114083816 Kubšicy Q10371532
  Dalic 29387 0 1150 20181010203328 Gołkojce Q21102759
  Dalicy 20327 0 1939 20181221173723 Wulka Dubrawa Q10371662
  Darin 17591 0 2280 20181114083816 Hodźij Q10371788
  Daški 37506 0 2053 20181106121817 Sprjewiny Doł Q55096039
  Debiškow 15374 0 1223 20181114083816 Hodźij Q160611
  Debrikecy 25828 0 1715 20181114083816 Budyšin Q1270895
  Debsecy 20311 0 2047 20181025161119 Hornja Hórka Q10372010
  Delany 15167 0 1741 20181114083816 Kubšicy Q161018
  Delni Wujězd 14823 0 3053 20181210122816 Hamor Q703140
  Delni Wunjow 38695 0 2448 20181221173543 Budyšin Q60029240
  Delnja Hórka 15748 0 3113 20181114083816 Malešecy Q160604
  Delnja Kina 16399 0 2224 20181114083816 Budyšin Q161015
  Delnje Brusy 33472 0 3038 20181010203328 Rěčicy Q1987572
  Demjany 17920 0 1814 20181114083816 Dobruša-Huska Q10372221
  Depsk 31503 0 1813 20181213142600 Choćebuz Q23921705
  Dešank 33865 0 1865 20181124190921 Choćebuz Q11038933
  Dešno 13267 0 1663 20181213142547 Dešno-Strjažow Q10372397
  Dobranecy 17603 0 1994 20181116184947 Hodźij Q160684
  Dobrošecy 17716 0 2579 20181114083816 Malešecy Q160646
  Dobrošicy 17657 0 3353 20181204083833 Njeswačidło Q160942
  Dobruša 17921 0 2901 20181114083816 Dobruša-Huska Q160688
  Dołha Boršć 16230 0 3375 20181102122412 Mikow Q160863
  Drjenow 16904 0 1711 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q623925
  Drječin 17922 0 2854 20181117184210 Dobruša-Huska Q10373885
  Drjowk 17559 0 2754 20181215111056 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572518
  Droby 18544 0 2484 20181114083816 Radwor Q160548
  Droždźij 25377 0 6133 20181114083816 Wóspork Q18672393
  Družkecy 17923 0 1785 20181114083816 Dobruša-Huska Q10374308
  Drětwja 15233 0 1610 20181010203328 Sprjewiny Doł Q160762
  Drěwcy 15867 0 2217 20181114083816 Łaz Q131951
  Dubc 19251 0 2262 20181206170035 Rěčicy Q162572
  Dubje 29388 0 1459 20181031162509 Gołkojce Q21102760
  Dubo 14925 0 1962 20181019133535 Wysoka Dubrawa Q160382
  Dubrawa 29426 0 1310 20181010203328 Grodk Q2450101
  Dubrawka 15735 0 2196 20181114083816 Malešecy Q160517
  Dubrawka 33894 0 1553 20181031162509 Kopańce Q19962425
  Dubrjenk 20281 0 2328 20181114083816 Kulow Q10374695
  Dyrbach 14806 0 1472 20181031162509 Hamor Q162675
  Dźenikecy 25888 0 1334 20181010203328 Budestecy Q19608774
  Dźiwoćicy 17604 0 1744 20181129230147 Hodźij Q10376535
  Dźěwin 8409 0 3029 20181226135416 Wokrjes Zhorjelc Q502548
  Dźěžnikecy 20312 0 2074 20181010203328 Hornja Hórka Q161014
  Glinsk 29389 0 1476 20181031162509 Gołkojce Q21102761
  Gogolow 16219 0 1476 20181031162509 Choćebuz Q160951
  Gogolowk 29390 0 1318 20181031162509 Gołkojce Q21102762
  Gołbin 29391 0 1568 20181213142657 Gołkojce Q21102763
  Gołkojce 16016 0 3348 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q474475
  Gołynk 31505 0 1498 20181031162509 Choćebuz Q24003323
  Grodk 16002 0 3739 20181212154026 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572559
  Górnej 29413 0 1409 20181031162509 Gołkojce Q21102766
  Góry 18135 0 5929 20181128195937 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q640819
  Gózdź 29427 0 1913 20181212153615 Grodk Q1283739
  Hajnk 29414 0 1568 20181031162509 Gołkojce Q21102767
  Hamor 14747 0 5250 20181210164609 Wokrjes Zhorjelc Q544833
  Haslow 15437 0 6669 20181114083816 Hodźij Q160690
  Hat 15956 0 1370 20181206165514 Radwor Q160981
  Hatk 15955 0 2120 20181031171040 Rěčicy Q165038
  Haty 19240 0 1463 20181010203328 Worklecy Q160605
  Hažow 33895 0 1991 20181031162509 Kopańce Q1464329
  Hbjelsk 14932 0 1979 20181102122439 Wysoka Dubrawa Q160444
  Hermanecy/Sprjewja 15884 0 2833 20181114083816 Łaz Q160983
  Herpna 33928 0 2229 20181205210429 Wětošow Q1552573
  Hlina 15752 0 2051 20181114083816 Malešecy Q160968
  Hlinowc 29366 0 1220 20181010203328 Kamjenc Q21076670
  Hnašecy 17950 0 2498 20181114083816 Dobruša-Huska Q10379539
  Hochoza 16248 0 2298 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574799
  Hodźij 3683 0 8968 20181220221802 Wokrjes Budyšin Q93232
  Hogrozna 33929 0 1992 20181205210505 Wětošow Q2016262
  Holca 17952 0 1832 20181117175337 Dobruša-Huska Q10379573
  Holešow 17669 0 2202 20181114083816 Njeswačidło Q10379577
  Holešowska Dubrawka 17670 0 1687 20181012092318 Njeswačidło Q160962
  Hora 15794 0 2892 20181114083816 Bóšicy Q160784
  Horni Hajnk 15803 0 1853 20181010203328 Worklecy Q160960
  Horni Wunjow 25827 0 2548 20181221173253 Budyšin Q15058251
  Hornja Boršć 17605 0 1370 20181114083816 Hodźij Q10379587
  Hornja Hórka 5718 0 3241 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93271
  Hornja Kina 16348 0 1884 20181031162509 Budyšin Q160818
  Hornje Brusy 14979 0 1790 20181031162509 Wysoka Dubrawa Q160703
  Hory pola Wojerec 25401 0 2074 20181010203328 Halštrowska Hola Q18672395
  Hrańca 17914 0 3293 20181010203328 Ralbicy-Róžant Q160437
  Hrodźišćo 20038 0 4185 20181221173643 Wóspork Q160613
  Hrubjelčicy 16589 0 1649 20181114083816 Dobruša-Huska Q160673
  Hruboćicy 17752 0 2175 20181114083816 Kubšicy Q160806
  Hunćericy 17954 0 1552 20181114083816 Dobruša-Huska Q10379634
  Huska 17959 0 1993 20181114083816 Dobruša-Huska Q10379640
  Hućina 4353 0 4222 20181114083816 Malešecy Q93243
  Hórki 14435 0 4685 20181114083816 Chrósćicy Q160797
  Hórnikecy 15638 0 1742 20181031165242 Wojerecy Q160393
  Hóršow 19738 0 1325 20181012094758 Kwětanecy při jězoru Q160859
  Hózk 20280 0 2431 20181114083816 Kulow Q28035763
  Hóznja 15595 0 1468 20181206151340 Zły Komorow Q159982
  Hłupońca 14580 0 2397 20181031162509 Pančicy-Kukow Q10379878
  Jabłońc 14019 0 2438 20181226135416 Wokrjes Zhorjelc Q506150
  Jamno 14816 0 1983 20181010203328 Hamor Q160767
  Janecy 17606 0 1993 20181114083816 Hodźij Q10708343
  Janšojce 16246 0 2355 20181213111551 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572540
  Jaseńca 2335 0 4518 20181114083816 Bóšicy Q160977
  Jaseńca 35643 0 3007 20181010203328 Kubšicy Q1688805
  Jatřob 20328 0 2691 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160540
  Jawora 14581 0 1626 20181031162509 Pančicy-Kukow Q10710048
  Jawornik 26032 0 1560 20181114083816 Bukecy Q1684107
  Jenkecy 17753 0 2241 20181031162509 Kubšicy Q10710851
  Jeńšecy 20257 0 2083 20181114083816 Rakecy Q10711104
  Ješicy 20329 0 1806 20181221173743 Wulka Dubrawa Q10711139
  Jitk 20256 0 2245 20181114083816 Rakecy Q160878
  Jitro 20296 0 2134 20181031162509 Wóslink Q160955
  Jěžow 29365 0 1800 20181010203328 Kamjenc Q21076669
  Kalawa 4276 0 3473 20181114083747 Wokrjes Hornje Błóta-Łužica Q532803
  Kamjenc 2290 0 3552 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q81722
  Kamjenej 18545 0 2787 20181114083816 Radwor Q10713828
  Kamjenej 20253 0 2795 20181114083816 Rakecy Q162662
  Kanecy 14582 0 1754 20181031162509 Pančicy-Kukow Q160972
  Kača Korčma 20255 0 2580 20181010203328 Rakecy Q10715010
  Kašecy 14583 0 2661 20181031163813 Pančicy-Kukow Q162713
  Kibuš 33866 0 1528 20181031162509 Choćebuz Q29789692
  Kinajcht 38251 0 2351 20181205125835 Wojerecy Q57896110
  Klukš 20330 0 3441 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160406
  Klětno 13937 0 2757 20181210122840 Hamor Q703135
  Kobjelin 19314 0 2679 20181210153754 Mužakow Q160507
  Kobjelń 20331 0 2249 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160621
  Koblicy 17607 0 1995 20181114083816 Hodźij Q160860
  Koblicy 19317 0 2181 20181114083816 Łaz Q160513
  Kokrjow 29415 0 1469 20181031162509 Gołkojce Q21102768
  Komorow 20254 0 4053 20181114083816 Rakecy Q160828
  Komorow 20332 0 2523 20181221173818 Wulka Dubrawa Q160529
  Konjecy 17754 0 1750 20181031162509 Kubšicy Q160838
  Konjecy 17915 0 2588 20181105162513 Ralbicy-Róžant Q160608
  Kopańce 18154 0 2836 20181213133716 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q164086
  Koporcy 15264 0 1776 20181114083816 Bukecy Q160760
  Kopšin 14434 0 2132 20181010203328 Chrósćicy Q162628
  Koslow 15007 0 2707 20181114083816 Njeswačidło Q160794
  Kotecy 25378 0 6764 20181114083816 Wóspork Q18672396
  Kozarcy 14433 0 2271 20181031162509 Chrósćicy Q160693
  Koćina 15763 0 2415 20181114083816 Kulow Q160848
  Kočica 17961 0 1544 20181114083816 Dobruša-Huska Q10719488
  Kołwaz 15257 0 1690 20181114083816 Bukecy Q162706
  Košla 14818 0 2035 20181012121037 Hamor Q160807
  Košyna 15571 0 2478 20181206151335 Zły Komorow Q162664
  Krakecy 17726 0 2206 20181114083816 Kubšicy Q10719651
  Kromola 14686 0 2545 20181031162509 Jabłońc Q160216
  Krušwica 14089 0 3629 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q502675
  Krynhelecy 14824 0 1738 20181031162509 Hamor Q162617
  Króńca 26038 0 1557 20181114083816 Njeswačidło Q1789023
  Krěpjecy 18021 0 1570 20181012092318 Halštrow Q10720834
  Kubšicy 5719 0 5789 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93253
  Kulow 3654 0 5731 20181221173458 Wokrjes Budyšin Q81760
  Kulowc 20279 0 2036 20181114083816 Kulow Q28035768
  Kumšicy 17747 0 1565 20181010203328 Kubšicy Q162642
  Kupoj 25780 0 2138 20181206170221 Wulka Dubrawa Q1737146
  Kósobuz 29416 0 1538 20181010203328 Gołkojce Q21102769
  Kósojce 33943 0 1701 20181205210520 Wětošow Q1785800
  Kótłow 38147 0 2131 20181031162509 Kopańce Q20828624
  Kózle 36588 0 1833 20181010203328 Drjowk Q47358026
  Kózły 4373 0 1136 20181010203328 Budestecy Q160553
  Křiwa Boršć 15304 0 1818 20181114083816 Wulka Dubrawa Q161028
  Lejno 15266 0 1692 20181114083816 Bukecy Q160999
  Lejno 16320 0 2339 20181213142103 Halštrowska Hola Q160617
  Lejno 20313 0 1346 20181010203328 Hornja Hórka Q10724434
  Lejno 14584 0 2552 20181206042923 Pančicy-Kukow Q165117
  Lemišow 17705 0 2404 20181114083816 Malešecy Q10724469
  Lešawa 25829 0 2138 20181221173850 Budyšin Q1557593
  Liboń 15435 0 2184 20181114083816 Hodźij Q160862
  Lichań 19255 0 2603 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160790
  Limbark 29417 0 1535 20181031162509 Gołkojce Q21102770
  Lindow 38666 0 1916 20181213112328 Nowa Jazorina Q1825942
  Lipiny 15885 0 1623 20181114083816 Łaz Q160661
  Lipič 18546 0 2921 20181114083816 Radwor Q160543
  Liša Hora 17668 0 1645 20181114083816 Njeswačidło Q10726174
  Lubin 16376 0 1753 20181114083747 Wokrjes Dubja-Błóta Q584815
  Lubjenc 23465 0 1898 20181010203328 Budestecy Q1917281
  Lubnjow 16378 0 2672 20181213112435 Wokrjes Hornje Błóta-Łužica Q147895
  Lubochow 25830 0 1812 20181221173912 Budyšin Q1872784
  Lubochow 38669 0 1655 20181213112339 Nowa Jazorina Q145175
  Lutobč 18537 0 2794 20181114083816 Radwor Q10727184
  Lutyjecy 18061 0 2070 20181114083816 Hodźij Q10727220
  Lěsk 19737 0 1310 20181213134258 Grodk Q160396
  Lěska 38668 0 2089 20181213112335 Nowa Jazorina Q1824339
  Lěskej 25400 0 4039 20181114083816 Malešecy Q2756595
  Lětoń 17748 0 1658 20181010203328 Kubšicy Q784745
  Malećicy 26888 0 2651 20181114083816 Wóspork Q20051140
  Malešecy 5653 0 19320 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93260
  Manjow 14840 0 2772 20181106121926 Hamor Q160961
  Mała Boršć 18062 0 2124 20181114083816 Hodźij Q10728919
  Mała Dubrawa 35278 0 1897 20181106121842 Wulka Dubrawa Q34835330
  Mała Praha 18063 0 1710 20181010203328 Hodźij Q160735
  Małe Debsecy 20314 0 1303 20181010203328 Hornja Hórka Q10728958
  Małe Dobrynje 19297 0 1632 20181206150907 Kopańce Q160214
  Mały Holešow 33468 0 1203 20181010203328 Njeswačidło Q28949297
  Mały Wjelkow 16429 0 2542 20181031162509 Budyšin Q159916
  Mikow 13985 0 3476 20181226135406 Verwaltungsverband Diehsa Q703119
  Minakał 22995 0 3531 20181114083816 Radwor Q1935276
  Miłkecy 26040 0 2308 20181114083816 Radwor Q1754124
  Miłoraz 12222 0 2260 20181210155621 Trjebin Q162600
  Miłoćicy 14477 0 3901 20181112095206 Njebjelčicy Q160757
  Mješicy 15279 0 2032 20181114083816 Bukecy Q160995
  Mnišonc 20315 0 1928 20181010203328 Hornja Hórka Q10729111
  Mortkow 26035 0 2033 20181114083816 Łaz Q1948728
  Mučow 20278 0 2169 20181114083816 Kulow Q10729162
  Mułkecy 16201 0 1781 20181210153754 Slepo Q162577
  Mužakow 6858 0 4143 20181210154433 Wokrjes Zhorjelc Q165131
  Myšecy 15396 0 1502 20181114083816 Hodźij Q160663
  Módłej 33867 0 1598 20181124192653 Choćebuz Q29789695
  Móst 18136 0 2681 20181213091907 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574750
  Měrkow 25359 0 4901 20181114083816 Radwor Q1921776
  Nadźanecy 31373 0 2229 20181022092813 Budyšin Q1963235
  Narć 26034 0 1862 20181031162509 Halštrowska Hola Q19679398
  Naseńce 29418 0 1234 20181010203328 Gołkojce Q2569420
  Niža Wjes 20259 0 1992 20181106165303 Rakecy Q160842
  Njabožkojce 33931 0 1927 20181205210756 Wětošow Q1971935
  Njebjelčicy 3627 0 12996 20181114083747 Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe Q93264
  Njechorń 3684 0 1920 20181114083816 Wóspork Q160290
  Njeswačidło 4304 0 7350 20181203102333 Wokrjes Budyšin Q93265
  Njezdašecy 18064 0 2883 20181114083816 Hodźij Q10767743
  Nosaćicy 3733 0 3959 20181114083816 Wóspork Q160158
  Nowa Jaseńca 24538 0 1338 20181114083816 Bóšicy Q1979083
  Nowa Niwa 13269 0 1898 20181206110338 Wokrjes Dubja-Błóta Q574761
  Nowa Wjes/Sprjewja 25398 0 4641 20181031162509 Malešecy Q18672398
  Nowa Wjes 20277 0 1865 20181114083816 Kulow Q10767930
  Nowa Wjes 17672 0 1933 20181010203328 Njeswačidło Q10767946
  Nowa Wjes 20258 0 1671 20181114083816 Rakecy Q10767959
  Nowa Wjes 15226 0 1682 20181010203328 Sprjewiny Doł Q160641
  Nowa Wjeska 15815 0 2602 20181010203328 Worklecy Q160737
  Nowa Łuka 37563 0 3069 20181031162509 Halštrowska Hola Q55339664
  Nowe Boranecy 35469 0 1838 20181114083816 Radwor Q1693654
  Nowe Bronjo 35468 0 1616 20181114083816 Radwor Q1640330
  Nowe Bóšicy 25892 0 1265 20181010203328 Bóšicy Q1979120
  Nowe Błohašecy 36942 0 1675 20181114083816 Hodźij Q51328296
  Nowe Koporcy 38154 0 2061 20181114083816 Bukecy Q1515425
  Nowe Městačko 14585 0 1896 20181010203328 Pančicy-Kukow Q10768004
  Nowe Město/Sprjewja 15240 0 4239 20181106121829 Sprjewiny Doł Q160335
  Nowe Poršicy 33470 0 1458 20181112094952 Kubšicy Q1746626
  Nowe Wiki 19289 0 1389 20181225175349 Wokrjes Hornje Błóta-Łužica Q588897
  Nowe Zdźarki 33674 0 1354 20181010203328 Wulka Dubrawa Q29789697
  Nowoslicy 17910 0 2831 20181105163105 Ralbicy-Róžant Q160607
  Nowy Dwór 26039 0 1516 20181010203328 Porchow Q1758165
  Nowy Łusč 25891 0 1272 20181010203328 Bóšicy Q1979100
  Nuknica 3678 0 2821 20181114083816 Chrósćicy Q162721
  Němcy 25372 0 4727 20181031162509 Wojerecy Q1271263
  Němješk 16157 0 1539 20181213132905 Zły Komorow Q160594
  Němske Pazlicy 25399 0 3680 20181031162509 Kamjenc Q1201964
  Něćin 15280 0 1804 20181114083816 Bukecy Q160837
  Pančicy-Kukow 3625 0 6748 20181114083747 Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe Q93279
  Picnjo 17561 0 2065 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574791
  Plusnikecy 17713 0 2347 20181114083816 Malešecy Q160526
  Podroždź 16341 0 2598 20181210153754 Krušwica Q160203
  Pomorcy 15285 0 1908 20181114083816 Bukecy Q160880
  Popojce 19261 0 1870 20181206110710 Gołkojce Q145549
  Poršicy 15168 0 2764 20181102121115 Kubšicy Q160994
  Pozdecy 3688 0 2654 20181114083816 Hodźij Q10770526
  Połpica 17706 0 3617 20181128111019 Malešecy Q160512
  Praskow 3687 0 1497 20181010203328 Hodźij Q10770636
  Prawoćicy 3685 0 4303 20181010203328 Chrósćicy Q160779
  Prašyjca 29429 0 1290 20181031162509 Grodk Q19963976
  Prožym 22983 0 2168 20181213135111 Wjelcej Q15911939
  Prěčecy 3689 0 1842 20181114083816 Hodźij Q160809
  Psowje 20260 0 2927 20181213120811 Rakecy Q160831
  Ptačecy 25381 0 4626 20181102121405 Halštrowska Hola Q18672399
  Pěchč 16323 0 1612 20181205135647 Krušwica Q160675
  Pěskecy 3686 0 5322 20181031162509 Njebjelčicy Q160989
  Přezdrěnk 36945 0 1902 20181021173926 Radwor Q1746383
  Přibuzk 16340 0 2488 20181210153754 Krušwica Q162619
  Přiwćicy 15746 0 2196 20181114083816 Malešecy Q160462
  Přišecy 17967 0 1805 20181114083816 Dobruša-Huska Q10773331
  Pšyne 33940 0 1829 20181205210804 Wětošow Q1938973
  Rabocy 17749 0 1561 20181012092318 Kubšicy Q160708
  Rachlow 20276 0 2635 20181114083816 Kulow Q160953
  Rachlow pod Čornobohom 15159 0 2826 20181031163846 Kubšicy Q161012
  Raduš 19286 0 1735 20181213133859 Wětošow Q160224
  Radwor 4302 0 20710 20181219102530 Wokrjes Budyšin Q93286
  Radworski Haj 35467 0 1806 20181010203328 Radwor Q1548804
  Radšowk 14830 0 2069 20181031162509 Hamor Q160846
  Rakecy 5549 0 8366 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93250
  Rakojdy 17717 0 2303 20181114083816 Malešecy Q160564
  Ralbicy 15362 0 3837 20181102122051 Ralbicy-Róžant Q160588
  Ratarjecy 38266 0 2115 20181028164733 Budyšin Q41463652
  Rašow 25889 0 1299 20181010203328 Budestecy Q19608784
  Rašyn 38670 0 1871 20181213112343 Nowa Jazorina Q2145916
  Rodecy 15287 0 2142 20181114083816 Bukecy Q160971
  Rogeńc 33868 0 1572 20181031162509 Choćebuz Q14551273
  Rogow 22981 0 2176 20181213135006 Janšojce Q1474006
  Rogow 19747 0 1422 20181206111253 Lubnjow Q160854
  Rogozno 31507 0 1711 20181213135628 Choćebuz Q24003324
  Rogozno 38131 0 1651 20181031162509 Kopańce Q20828626
  Roholń 26037 0 1811 20181114083816 Łaz Q2152127
  Rowno 2056 0 2982 20181210165001 Slepo Q162591
  Rudej 14847 0 2575 20181106121936 Hamor Q160975
  Rychwałd 14849 0 2394 20181102122644 Hamor Q160235
  Róžant 14473 0 2863 20181203102141 Ralbicy-Róžant Q160782
  Rěčicy 13931 0 3059 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q502512
  Salow 20275 0 1929 20181114083816 Kulow Q160965
  Serbske Pazlicy 3637 0 4506 20181031162509 Njebjelčicy Q160555
  Sernjany 17911 0 2684 20181105163554 Ralbicy-Róžant Q160597
  Skanecy 17718 0 2195 20181114083816 Malešecy Q160595
  Skarbišecy 16329 0 1567 20181210153754 Krušwica Q160226
  Slepo 2058 0 12974 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q572576
  Slopišća 18630 0 1944 20181206153846 Wokrjes Dubja-Błóta Q584477
  Smjerdźaca 17912 0 4394 20181031162509 Ralbicy-Róžant Q160635
  Smječkecy 25358 0 5348 20181102122259 Worklecy Q1250159
  Smochćicy 25414 0 4563 20181221174306 Budyšin Q14524855
  Sokolca 15180 0 1262 20181010203328 Kubšicy Q160587
  Sowrjecy 15182 0 1373 20181010203328 Kubšicy Q160542
  Spale 15773 0 1976 20181114083816 Kulow Q160674
  Splósk 17725 0 1983 20181010203328 Kubšicy Q10776793
  Sprjewiny Doł 19284 0 1162 20181010203328 Sprjewiny Doł Q165027
  Sprjowje 14845 0 2002 20181210160948 Hamor Q162696
  Spytecy 18058 0 2336 20181114083816 Hodźij Q10776885
  Stara Cyhelnica 14586 0 1984 20181010203328 Pančicy-Kukow Q10777126
  Stary Lubolń 15646 0 2920 20181211151143 Rěčicy Q160228
  Strowotna studnja 16539 0 1437 20181022092813 Budyšin Q160616
  Stróža 17707 0 2861 20181114083816 Malešecy Q10777426
  Stróža 15901 0 4173 20181114083816 Rakecy Q160650
  Stróžišćo 19245 0 2463 20181123213346 Radwor Q160677
  Sulšecy 15387 0 1969 20181114083816 Hodźij Q160634
  Sulšecy 20274 0 2186 20181114083816 Kulow Q10777634
  Swinjarnja 14587 0 1938 20181031162509 Pančicy-Kukow Q10777734
  Syjk 19734 0 1466 20181213134143 Grodk Q160786
  Sćijecy 19145 0 1807 20181031162509 Budyšin Q160458
  Słona Boršć 22468 0 5651 20181112095502 Budyšin Q2216043
  Słónkecy 17969 0 2097 20181114083816 Dobruša-Huska Q10778600
  Terpje 29430 0 1534 20181031162509 Grodk Q19964039
  Torońca 17728 0 1899 20181228131657 Kubšicy Q161023
  Tranje 14790 0 2008 20181031162509 Hamor Q160697
  Trjebin 5381 0 3347 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q544870
  Trjebjeńca 15298 0 1895 20181114083816 Bukecy Q162690
  Trupin 20261 0 2205 20181114083816 Rakecy Q160840
  Turjej 17570 0 1587 20181114083747 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574808
  Turjo 14829 0 1920 20181031162509 Hamor Q160875
  Tyhelk 19238 0 1932 20181114083816 Łaz Q161026
  Tři Hwězdy 18059 0 1367 20181114083816 Hodźij Q10780060
  Tři Žony 25725 0 1722 20181114083816 Łaz Q1258206
  Tšadow 33944 0 2199 20181205210848 Wětošow Q2352729
  Tšupc 13268 0 1990 20181206151532 Auf zu viele Wikidata-Objekte zugegriffen. Q572581
  Wadecy 15184 0 1232 20181010203328 Kubšicy Q160447
  Warnoćicy 17971 0 2455 20181117183402 Dobruša-Huska Q160836
  Wawicy 15300 0 1428 20181114083816 Bukecy Q160990
  Wbohow 17659 0 1923 20181114083816 Njeswačidło Q160991
  Wichowy 26886 0 2484 20181114083816 Wóspork Q20051141
  Wiki 34336 0 2263 20181212172408 Nowe Wiki Q30092987
  Wjaska 29431 0 1278 20181022104810 Grodk Q20748359
  Wjelcej 16325 0 1285 20181212153508 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q572607
  Wjelike Dobrynje 33896 0 1897 20181031162509 Kopańce Q1547886
  Wjerbno 19250 0 2534 20181213142715 Wokrjes Sprjewja-Nysa Q574768
  Wjerchownja 20015 0 1169 20181205212112 Kalawa Q160410
  Wjertko 16343 0 1555 20181210173306 Krušwica Q160671
  Wjesel 15861 0 1779 20181114083816 Radwor Q160455
  Wochozy 14842 0 3138 20181210160644 Hamor Q162561
  Wojerecy 361 0 3842 20181210122656 Wokrjes Budyšin Q14904
  Wolešnica 14821 0 1275 20181012092318 Hamor Q160657
  Worcyn 3726 0 1458 20181114083816 Wóspork Q160434
  Worklecy 3641 0 5432 20181208181533 Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe Q93285
  Wotpočink 25740 0 1583 20181010203328 Malešecy Q19355243
  Wotrow 69 0 6416 20181102121905 Pančicy-Kukow Q149713
  Wownjow 25412 0 2752 20181204143013 Budyšin Q18691696
  Wuchodne předměsto 16575 0 1307 20181022092813 Budyšin Q160655
  Wudwor 15807 0 2272 20181031162509 Worklecy Q160844
  Wuježk 26885 0 2381 20181114083816 Wóspork Q20051142
  Wuježk pod Čornobohom 15255 0 3290 20181114083816 Bukecy Q160801
  Wukrančicy 14981 0 2911 20181102122429 Wysoka Dubrawa Q160652
  Wulka Dubrawa 4306 0 9808 20181114083747 Wokrjes Budyšin Q93233
  Wulka Nydej 38289 0 3158 20181205125835 Wojerecy Q57980224
  Wulke Ždźary 15873 0 4819 20181114083816 Łaz Q160207
  Wulki Přezdrěń 26041 0 1641 20181114083816 Radwor Q19679400
  Wulki Wjelkow 25411 0 4153 20181109123309 Budyšin Q1549768
  Wuricy 16382 0 2084 20181022092813 Budyšin Q5423
  Wuskidź 14190 0 3045 20181226135406 Wokrjes Zhorjelc Q506128
  Wutołčicy 17301 0 2400 20181221173411 Njeswačidło Q160773
  Wysoka 15186 0 2792 20181228140049 Kubšicy Q160606
  Wysoka 15886 0 2195 20181114083816 Łaz Q160643
  Wóseńk 33897 0 2037 20181125110505 Kopańce Q20828623
  Wóspork 3732 0 4257 20181124104247 Wokrjes Budyšin Q81753
  Wěteńca 25364 0 4473 20181031162509 Njebjelčicy Q1272247
  Wětošow 8948 0 4996 20181114083747 Wokrjes Hornje Błóta-Łužica Q147633
  Wětrow 15797 0 1828 20181114083816 Bóšicy Q160777
  Zabrod 26036 0 1846 20181031162509 Halštrowska Hola Q15126781
  Zagor 16331 0 1562 20181210153754 Krušwica Q160705
  Zahor 16334 0 1889 20181112094322 Budestecy Q819466
  Zajdow 38208 0 3559 20181114083816 Budyšin Q57610699
  Zakrjow 29432 0 1795 20181031162509 Grodk Q20828612
  Zarěč 17655 0 2580 20181114083816 Njeswačidło Q162636
  Zaspy 31510 0 1807 20181213135752 Choćebuz Q11060874
  Załhow 25781 0 1732 20181114083816 Malešecy Q19359634
  Zdźar 25782 0 1774 20181114083816 Wulka Dubrawa Q30050987
  Zdźěr 19226 0 4226 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160429
  Zejicy 14588 0 1610 20181031162509 Pančicy-Kukow Q10786538
  Zelezna 29433 0 1737 20181031162509 Grodk Q2268454
  Zemichow 18060 0 1733 20181114083816 Hodźij Q10786747
  Zrěšin 17727 0 1440 20181010203328 Kubšicy Q160864
  Zubornica 14959 0 1755 20181010203328 Wysoka Dubrawa Q160803
  Zubornička 17708 0 2167 20181114083816 Malešecy Q10787013
  Zušow 33932 0 1771 20181205210750 Wětošow Q2369610
  Złyčin 24796 0 2677 20181114083816 Łaz Q1865520
  Ćemjercy 25382 0 5835 20181204093549 Budyšin Q18672401
  Ćichońca 16390 0 1893 20181204093715 Budyšin Q160985
  Ćisk 19234 0 1936 20181031162509 Wojerecy Q160610
  Ćěchorjecy 17919 0 2504 20181114083816 Dobruša-Huska Q10787696
  Časecy 13991 0 4039 20181112095441 Pančicy-Kukow Q10787818
  Čelchow 19223 0 1636 20181114083816 Wulka Dubrawa Q160515
  Čorna Pumpa 24239 0 1991 20181012095036 Grodk Q1376457
  Čorne Noslicy 20310 0 1822 20181010203328 Dobruša-Huska Q10816866
  Čornecy 17592 0 2031 20181114083816 Hodźij Q10816873
  Čornjow 15253 0 2215 20181114083816 Bukecy Q160654
  Čorny Chołmc 15635 0 3077 20181102122208 Wojerecy Q160230
  Čorny Hodler 18543 0 1800 20181114083816 Radwor Q10816896
  Čěškecy 17593 0 2306 20181114083816 Hodźij Q10817036
  Łahow 17671 0 2090 20181114083816 Njeswačidło Q162632
  Łakoma 33916 0 3102 20181213140116 Choćebuz Q1510597
  Łaz 3648 0 6650 20181210122747 Wokrjes Budyšin Q93258
  Łaz 19288 0 1173 20181213134021 Wětošow Q162303
  Łazk 17909 0 2588 20181212191125 Ralbicy-Róžant Q160421
  Łazk 38667 0 1962 20181213112332 Nowa Jazorina Q1812249
  Łojow 29428 0 2010 20181031162509 Grodk Q20828610
  Łomsk 17658 0 3269 20181114083816 Njeswačidło Q160851
  Łomsk 18538 0 2330 20181114083816 Radwor Q161011
  Łuh 5510 0 2430 20181114083816 Njeswačidło Q162671
  Łupjanska Dubrawka 18539 0 2057 20181114083816 Radwor Q162647
  Łupoj 18540 0 3059 20181114083816 Radwor Q160535
  Łusk 26883 0 3068 20181114083816 Wóspork Q1808534
  Łusč 15796 0 2793 20181114083816 Bóšicy Q160775
  Šekecy 15178 0 1387 20181010203328 Kubšicy Q160547
  Šešow 15633 0 2395 20181114083816 Njeswačidło Q160520
  Škódow 31499 0 1730 20181213135308 Choćebuz Q11061091
  Špikały 26887 0 2210 20181114083816 Wóspork Q20051143
  Šprjejcy 15235 0 2184 20181102122118 Sprjewiny Doł Q160682
  Šunow 16209 0 2537 20181031162509 Ralbicy-Róžant Q160812
  Šćeńca 25413 0 5684 20181114083816 Łaz Q2340999
  Žargoń 38134 0 1575 20181031162509 Kopańce Q20828627
  Žarki 26884 0 2209 20181114083816 Wóspork Q20051144
  Židow 23569 0 6319 20181219104811 Budyšin Q2266496
  Židźino 19248 0 2117 20181031162509 Halštrowska Hola Q161017
  Žičenk 36947 0 3023 20181114083816 Hodźij Q51360599
  Žičeń 4343 0 2579 20181114083816 Hodźij Q160523
  Žornosyki 15296 0 2135 20181114083816 Bukecy Q160941
  Žuricy 5222 0 4293 20181031162509 Lua-zmylk: too many expensive function calls. Q10817604
  Žylow 31512 0 1912 20181031162509 Lua-zmylk: too many expensive function calls. Q23925369
  Žylowk 33869 0 1622 20181031162509 Lua-zmylk: too many expensive function calls. Q29789700
  Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije