Wužiwar:Tlustulimu/Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Witajće do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.571 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Nuvola filesystems services.png

Nastawk měsaca

Cyrkej Jězusoweje wutroby w Baćonju

Cyrkej Jězusoweje wutroby je serbsko-katolska wosadna cyrkej w Baćonju, kotraž słuša do Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Wona steji wosrjedź małeje wjeski při hłownym puću, něhdyšeje wikowanskeje dróhi Via regia, a je najmłódša katolska wosadna cyrkej w Serbach. Wona natwari so w lětach 1882–87 po tym, zo bě so Towarstwo Cyrila a Metoda pod Michałom Hórnikom w lěće 1869 za nowotwar serbskeje cyrkwje rozsudźiło.


wjace  
Office-calendar.svg

Róčnicy

3. 5. 1733 Jan Ast zemrěł (285) • 6. 5. 1793 Arnošt Fürchtegott Šołta so narodźił (225) • 7. 5. 1953 Clemens Hrjehor so narodźił (65) • 12. 5. 1738 Jan Bjedrich Langa so narodźił (280) • 20. 5. 1948 Bogumił Šwjela zemrěł (70) • 21. 5. 1813 Bitwa pola Budyšina (105) • 22. 5. 1858 Jurij Pilk so narodźił (160) • 24. 5. 1928 Jakub Brankačk so narodźił (90) • 25. 5. 1988 Pětr Wjeńka zemrěł (30) • 27. 5. 1968 Korla Janak zemrěł (50) • 28. 5. 1893 Mina Witkojc so narodźiła (125) • 28. 5. 1868 Mikławš Wojnar zemrěł (150)

Crystal ktip.png

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Hrodowa hórka w Mišnje
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo (wobraz: Mišno) historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?


HSBild.svg

Wobraz tydźenja

Graine pissentit Luc Viatour.jpg

Nažce mlóča (Taraxacum officinale)


Wikipedia-logo.png

Encyklopedija


Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije