K wobsahej skočić

Nvu

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Nvu
Wuwiwarjo: Linspire
Aktualna wersija: 1.0
(28. Juni 2005)
Dźěłowy system: Windows, Linux, Mac OS X
Kategorija: HTML-editor
Licenca: MPL / GPL / LGPL trójna licenca
Hornjoserbsce: haj
Webowe sydło: sorbzilla/Nvu
Wobdźěłać
p  d  w

Nvu („N-view“, wurěkuje so: „ɛn-vju:“) je WYSIWYG editor za wutworjenje a wobdźěłanje webowych stronow, kotryž bazuje na Mozilla Composer, editorje z programoweho pakćika Mozilla Suite. K hłownym lěpšinam słušatej jednore posłužowanje a kwalita rezultowaceho koda stronow (w zmysle walidity porno standardam W3C, kaž to su XHTML, CSS, a pod.). Editor je koncipowany tak, zo by tež za mjenje nazhonitych wužiwarjow, kotřiž žane znajomosće HTML a CSS nimaja, lochko wužiwajomny był.

Nvu za platformy Linux, Mac OS X a Microsoft Windows k dispoziciji steji. Njedźiwajo na to je móžno jón za rjad dalšich platformow skompilować.

Wuwiće editora njebu ženje formalnje zakónčeny, ale jeho wuwiće njepokročuje. Wuwiwar Daniel Glazman připowědźi, zo budźe so přichodnje wuwiwanju editora wěnować, kotryž ma dźěłowe mjeno Composer, a kotryž budźe na běžnočasowej wokolinje XULRunner bazěrować. Jako mała wotnožka projekta nasta editor KompoZer, kotryž na Nvu bazuje a kiž ma zaměr, hłowne zmylki tutoho editora poprawić.

Zakładne kajkosće a kmanosće Nvu

[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]
  • Lochke přepinanje mjez naćiskom a žórłowym kodom – Nvu dowola lochko mjez editorom WYSIWYG a editorom žórłoweho koda přepinać. Wuslědk móžeće sej runje w editorje wobhladać, bjeztoho zo dyrbiće wobhladowak znowa startować.
  • Podpěra registrowych rajtarkow – Nvu zmóžnja, podobnje kaž Mozilla Firefox, dźěło z rajtarkami. Móžeće tak někotre strony runočasnje wotewrjene měć a te po potrjebje wobdźěłać. Wuslědk móžeće sej hnydom wobhladać.
  • Přehladne publikowanje a zrjadowanje webowych stronow – Nvu ma zatwarjeny zrjadowak stronow. Z pomocu tutoho nastroje móžeće wjacore swojich webow zrjadować. Dosaha, hdyž kliknjeće w lěwym poskitku na Nastajenja abo stłóčiš tastu F9.
  • Podpěra za pisanje koda PHP – Z editorom Nvu móžeće we wobłuku editora WYSIWYG kod PHP pisać. Dosaha, hdyž wuzwoliće z hłowneho poskitka Zasunyć -> PHP-kode.
  • Integrowany editor CSS – Nvu wobsahuje integrowany editor za CSS. Z tutym editorom móžeće jednore kaskadowe stile pisać a z tymi swoje webowe strony formatować.
  • Intuitiwne posłužowanje – Wutworjenje webowych stronow z Nvu je jara lochke a intuitiwne. Program je tež do hornjoserbšćiny přełoženy.
  • Steji zadarmo k dispoziciji – Nvu so cyle zadarmo rozšěrjuje. Je wšojedne, hač wužiwaće jón doma abo we firmje, móžeće jón swobodnje hdźežkuli wužiwać a we njewobmjezowanej ličbje kopěrować.Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije