Předłoha:HS-wobraz tydźenja/testy

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Witajće do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.431 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Nowinki
Nowinki

Biografiski nastawk wo Jurju Wićazu je 10000. zapis hornjoserbskeje Wikipedije!

Nastawk měsaca
Nastawk měsaca

Powětrowy wobraz Malešec

Malešecy su wjes a přisłušaca gmejna něhdźe šěsć kilometrow sewjerowuchodnje Budyšina w Sakskej. Gmejna, kotruž Sprjewja w zapadźe přeběži, leži w Hornjej Łužicy a słuša do sydlenskeho ruma Serbow w Sakskej. Prěnje historiske naspomnjenje sydlišća jako Malswiz sta so w lěće 1225. Prěnjotne staroserbske mjeno Mališovici pochadźa wot wosoboweho mjena Mališ abo Małyš, skrótšenki połneho mjena Malimir. Arnošt Černik zwěsći w lěće 1956 hišće serbskorěčny podźěl wobydlerstwa wot 60 %.


Zajimawosće
Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Hrodowa hórka w Mišnje
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo (wobraz: Mišno) historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?


Róčnicy
Róčnicy

wobdźěłać

1. 8. 1656 Jakub Xaver Ticin so narodźił • 8. 8. 1947 zakładny kamjeń za nowy Serbski dom połoženy • 11. 8. 1946 Marjana Domaškojc zemrěła • 11. 8. 1906 Pawoł Wirt so narodźił • 17. 8. 1693 Jakub Xaver Ticin zemrěł • 18. 8. 1892 Mjertyn Myšnaŕ zemrěł • 20. 8. 1856 Jakub Bart-Ćišinski so narodźił • 21. 8. 1817 Jan Awgust Měrćink so narodźił • 22. 8. 1785 Jurij Mjeń zemrěł • 25. 8. 1937 likwidacija stareho Serbskeho domu • 26. 8. 1858 Korla Bohuwěr Šěca so narodźił • 27. 8. 1886 Josef Páta so narodźił • 29. 8. 1870 Arnošt Bart so narodźił • 30. 8. 1903 Rudolf Jenč so narodźił

wobraz tydźenja
Wobraz tydźenja

Комплекс Мирского замка.JPG

Mirski hród w Běłoruskej, dźěl swětoweho herbstwa UNESCO


Encyklopedija
Encyklopedija


Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije