K wobsahej skočić

Pomoc:Předłohi

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
skrótšenka:
P:P
Pomoc

Předłoha je strona, kotraž funguje kaž tekstowy přinošk. Ty normalnje móžeš předłohi redigować.

Tuta strona wopisuje redigowanje a wužiwanje předłohow. Eksistujetej dwaj typaj předłohow. Prěni typ jenož wobsahuje nuzne wariable. Druhi typ wobsahuje nuzne a opcionalne wariable.

Kak ja móžu předłohu pisać?[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

We předłoze ty móžeš wšo wužiwać, kotrež ty móžeš wužiwać w nastawkach. Ale nětko eksistujetej dwaj porikaj kodowanow wot mediawikineje wersiji 1.6 <noinclude> resp. </noinclude> a <includeonly> resp. </includeonly>, kotrejž so matej specialnje wužiwać za předłoze.

Kodowanja <noinclude> a </noinclude> so wužiwaja za dokumentaciju we předłoze abo za kategorije, kotrež nimaja so pokazać w nastawkach, pak we předłohach. Pak tež cuzorěčne wotkazy do samsnych předłohow we druhich rěčach dyrbja stać mjezy tutymaj kodowanjomaj.

Kodowanja <includeonly> a </includeonly> so wužiwaja za wobsahi, kotrež jenož maja so pokazać w nastawkach, ale nic we předłohach; na přikład - kategorije. Nastawkowe cuzorěčne wotkazy wo samsnej temje dyrbja stać w nastawkach, ale nic we předłohach.

Kak redigować[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Tu su tři móžnosći.

Prěnja móžnosć wobsteji w tym, zo ty wotkaz (na př. [[Předłoha:Pokiw]]) dodaš do nastawka tam, hdźež njech so pozdźišo pokaza wobsah předłohi. Potom ty kliknješ na kneflik za "Přehlad". Potom so pokaza deleka lisćina wužiwanych předłohow. Klikń na twoju nowu předłohu a redigowaj ju. Najprjedny składowaj twoju předłohu a potom twój nastawk. Přehlad funguje hinak hač w nastawkach dla dweju kodowanjow.

Druha móžnosć wobsteji w tym, zo wotkaz je druhi, na př. {{Pokiw}}. Wšo druhe funguje jako pola prěnjeje móžnosće.

Třeća móžnosć wobsteji w tym, zo ty wotkaz do noweje předłohi dodaš do twojeje wužiwarskeje strony. A potom ty rediguješ předłohu.

Předłohi z opcionalnymi wariablemi[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Tajke předłohi su bóle kompleksne hač předłohi z nuznymi wariablemi. Ty móžeš za tajku předłohu wužiwać kodowanje {{#if:.

Prěni přikład[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Žórło předłohi Rozjasnjenja
{{{tekst}}}
{{#if: {{{postrow|}}}|
{{{postrow}}} | Halo!
}}
  • tekst je nuzna wariabla, přetož to njeslěduje po {{#if:.
  • postrow je opcionalna wariabla
  • {{#if: funguje jako we programowanskich rěčach
  • {{{postrow|}}} je wuměnjenje
  • Po prěnjej padorunej smuze slěduje tekst (tu kodowany z wariablu {{{postrow}}}), kotryž so pokaza, hdyž wuměnjenje je prawe. Wuměnjenje je prawe, hdyž potrjechena wariabla nic jenož eksistuje pak tež ma wobsah.
  • Po druhej padorunej smuze slěduje tekst (tu słowo Halo), kotryž so pokaza, hdyž wuměnjenje njeje prawe. Wuměnjenje njeje prawe, hdyž potrjechena wariabla faluje abo je prózdna. Město tuteje padoruneje smuhi njemóže ničo stać, hdyž nima so žadyn tekst pokazać.
  • }} kónči {{#if:-kodowanje.

Kak ja móžu předłohu wužiwać?[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

W nastawku ty wužiwaš za předłohu:

{{Pokiw
|kotry=Kedźbu
|tekst=To je jenož testowanje za předłohu.
}}

Software wikipedije z toho čini:

Kedźbu To je jenož testowanje za předłohu.


Kak ja móžu dokumentaciju do předłohi dodać?[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Za to eksistuja někotre předłohi.

Předłoha Funkcija Komentar
{{dokumentacija}} (abo {{doc}}) za dokumentaciju Jenož w hłownym nastawku mjezy <noinclude> a </noinclude>, za tym dokumentacijowa nawigaciska lajsta jenož so njech pokaza we předłoze a nastawku dokumentacije
{{Nawigacija dokumentacije}} (nawigacija předłohi) za nawigaciju k dokumentaciji. Jenož na spočatku dokumentacije
{{dokumentacija za předłohu}}
{{dokumentacija za předłohu|1=
Wobsah dokumentacije
}}
za wobdawacy kašćik dokumentacije Jenož móže mjezy <noinclude> a </noinclude> stać, jeli njetrjebaš wikijowu syntaksu za tabele.
{{dokumentacija za předłohu/spočatk}} za spočatk wobdawaceho kašćika dokumentacije Jenož móže mjezy <noinclude> a </noinclude> stać, jeli chceš wikijowu syntaksu za tabele wužiwać abo jednora warianta njefunguje.
{{dokumentacija za předłohu/kónc}} za kónc wobdawaceho kašćika dokumentacije Ma direktnje před kategorijemi dokumentacije stać.

Dokumentacija wobsahuje někotre nadpisy. Najwažnišej stej Wužiwanje a Přikład. Kapitl wo přikładźe tež by měł žórło wobsahować. Hdyž eksistuja někotre móžnosći wužiwać předłohu, ty tež by měł(a) wo tutych móžnosćach pisać.

Přikład wo kapitlu Wužiwanje slěduje.

Přikład Žórło
{{Mjeno předłohi
|wariabla 1
|wariabla 2
|wariabla 3
}}
<pre>

{{Mjeno předłohi
|wariabla 1
|wariabla 2
|wariabla 3
}}
</pre>


Pokiw[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jeli předłoha so njemóže samostatnje wužiwać, to dosaha, zo tam je informacija wo tutej předłoze abo tutych předłohach, kotraž/kotrež wužiwa(ja) tutu pomocnu předłohu.

Problemy wo padorunej smuze w parametrach[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Dokelž padoruna smuha (|) dźěli parametry za {{#if:, wona njemóže so wužiwać direktnje jako dźěl parametrow. Tuž my dyrbjemy tróšku triksować z specialnymi předłohami.

Předłohi za čo w druhej wikipediji komentary
Předłoha:! |
Předłoha:!- |-
Předłoha:(! {| de:Vorlage:(! Wona njefungował před předłohu
Předłoha:Rjana tabela za čas
prěnjeho testowanja. Nowe
testowanje hižo dyrbi so činić.
Předłoha:!) |} de:Vorlage:!)
Předłoha:!! ||
Předłoha:!-! |-
|
Předłoha:!+ |+ de:Vorlage:!+
Předłoha:!~ |-
!
de:Vorlage:!~

Warianta w tabeli[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

{{#if: {{{wariabla|}}}|
{{!}} prěni tekst hdyž wuměnjenje je dopjelnjene
{{!}} druhi tekst hdyž wuměnjenje je dopjelnjene
|
{{!}} prěni tekst hdyž wuměnjenje njeje dopjelnjene
{{!}} druhi tekst hdyž wuměnjenje njeje dopjelnjene
{{!-}}
}}

Warianta w tabeli z formatowanju[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

{{#if: {{{wariabla|}}}|
{{!}} style="background-color:#ccffcc" {{!}} prěni tekst hdyž wuměnjenje je dopjelnjene
{{!}} align="center" {{!}} druhi tekst hdyž wuměnjenje je dopjelnjene
|
{{!}} style="background-color:#ccffcc" {{!}} prěni tekst hdyž wuměnjenje njeje dopjelnjene
{{!}} align="center" {{!}} druhi tekst hdyž wuměnjenje njeje dopjelnjene
{{!-}}
}}

Warianta w tabeli z prózdnej alternatiwu[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

{{#if: {{{wariabla|}}}|
{{!}} prěni tekst hdyž wuměnjenje je dopjelnjene
{{!}} druhi tekst hdyž wuměnjenje je dopjelnjene
{{!-}}
}}

Hdyž wuměnjenje njeje dopjelnjene, to so žadyn tekst njepokaza.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije