Hłowna strona/naćisk

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Witajće do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.578 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Nowinki
Nowinki

Biografiski nastawk wo Jurju Wićazu je 10000. zapis hornjoserbskeje Wikipedije!

Nastawk měsaca
Nastawk měsaca

Cyrkej Jězusoweje wutroby w Baćonju

Cyrkej Jězusoweje wutroby je serbsko-katolska wosadna cyrkej w Baćonju, kotraž słuša do Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Wona steji wosrjedź małeje wjeski při hłownym puću, něhdyšeje wikowanskeje dróhi Via regia, a je najmłódša katolska wosadna cyrkej w Serbach. Wona natwari so w lětach 1882–87 po tym, zo bě so Towarstwo Cyrila a Metoda pod Michałom Hórnikom w lěće 1869 za nowotwar serbskeje cyrkwje rozsudźiło.


Zajimawosće
Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Historiska Błótowska chěža na Lědach
  • je so prěni kruty puć do Błótowskeje wjeski Lědy (wobraz) hakle 1929 wotewrił?
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?


Róčnicy
Róčnicy

wobdźěłać

2. 7. 1914 Alojs Andricki so narodźił • 2. 7. 1842 prěnje čisło Tydźenskeje Nowiny wušło • 5. 7. 1848 prěnje čisło Bramborskeho Serbskeho Casnika wušło • 7. 7. 1892 Herman Šleca so narodźił • 9. 7. 1990 Frido Mětšk zemrěł • 18. 7. 1874 Jakub Lorenc-Zalěski so narodźił • 22. 7. 1917 Jurij Chěžka so narodźił • 23. 7. 1840 Carl Blechen zemrěł • 26. 7. 1692 Jakub Wóski z Baerenstamma so narodźił • 27. 7. 1815 Křesćan Bohachwał Šlinčk zemrěł • 27. 7. 1931 Pětr Malink so narodźił • 31. 7. 1865 Jan Awgust Kerk so narodźił

wobraz tydźenja
Wobraz tydźenja

Prokudin-Gorskii Saint Nil Stolbenskii Monastery 03973.jpg

Nilo-Stolobenski klóšter w Seligerowym jězoru, Ruska (wobraz z lěta 1910)


Encyklopedija
Encyklopedija


Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije