Diskusija:Hłowna strona/naćisk

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Naćisk za hłownu stronu[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobre popołdnjo, ludźo. Runje sym mój naćisk za hłownu stronu na Hłowna strona/naćisk přesunył. Maš namjet za njón? Wón wobsahuje někotre předłohi kaž module resp. wobłuki. Tak je škit cyłeje strony móžny, ale jednotliwe wobłuki so najebać toho wobdźěłać móhłe. Nimo toho tam so předłoha {{Kašćik z předłohu}} wužiwa. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 15:17, 11. jul 2007 (CEST)

Hrubje prajene, mam naćisk ryzy optisce za wulke polěpšenje. Budu sej jutře (ně, dźensa rano!) jónu žórło wobhladać. Dyrbimy něhdźe wothłosowansku stronu wotewrěć abo chcemy to hnydom jow wotdźeržeć? --Dundak 01:44, 12. jul 2007 (CEST)
Derje, ale tam bě mały zmylk w předłoze za intro, kotryž sym runje korigował. Nimo toho sym druhu barbu za nadpisy definował, dokelž šěru barbu mam nic jara rjana. Mam trik pytać, zo by wotkazy z tekstom "[wobdźěłać]" za wužiwarjow z IP-adresom schował? To snadź by wandalizm poćežić móhł, hačrunjež wot nětka rědko bě wandalizm tu. - Namjetuju, zo wothłosowanje so jow wotměwa. Nimo toho móžemy wo dalšich modulach (HS-předłohach) diskutować. Wutrobny postrow --Tlustulimu 12:35, 12. jul 2007 (CEST)
W žanym padźe měli so wobdźěłowanske tłočatki za IP-adresy schować! Smy jako wotewrjeny projekt žiwi wot toho, zo móža tež njepřizjewjeni wužiwarjo přinošować. --Dundak 22:02, 22. jul 2007 (CEST)

Dobry wječor, ludźo. Po dołhim času dočakanja namjetuju, zo naćisk k oficialnej wersiji činimy. Ale před tym so dyrbja wšě aktualizacije nětčišeje wersije do někotrych podpředłohow naćiska kopiěrować. Nimo toho do nětka njeběchu alternatiwne namjety. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 17:22, 23. okt 2007 (CEST)

Dobry wječor, ludźo. Namjetuju, zo zwoprawdźamy mój předchadny namjet, jeli eksistuje 4000. nastawk. - Ale hišće mam prašenje: trjebamy podpředłohu za mjezrěčne wotkazy, kotrež nětko steja direktnje w Hłownej stronje? Potom móžemy nowu wersiju Hłowneje strony škitać, ale najebać to móžeja IPy mjezrěčne wotkazy přidać. Wutrobny postrow --Tlustulimu 19:34, 5. now 2007 (CET)
Witaj Tlustulimu. Njewoznamjenja to, zo jenož wój z Dundakom móžetej Hłownu stronu, jeli je škitana? Wšako je hižo połškitana, t.r. jenož přizjewjeny wužiwar móže ju wobdźěłać. Funguje potom boćik? Zwjazuje hłownu stronu někajkeje wikipedije z hłownej stronu našeje Wikipedije, a nic ze stronu předłohi. Abo widźu to wopak? Wutrobne postrowy, --Michawiki 21:01, 5. now 2007 (CET)
Witaj Michawiki. Hłowna strona ma nětko škit, ale tež nowa wersija dyrbi jón wandalow dla měć. Ale móžeš wobsahi njedirektnje změnić, dokelž naćisk (->Hłowna strona) ma někotre podpředłohi; móhłrjec module. Za redigowanje su wotkazy z tekstom "[wobdźěłać]". Ale tež boćiki móžeja předłohi změnić, jeli nimaja škit. Nimo toho Hłowna strona ma diskusijnu stronu za próstwu wo změnu resp. přidaće. Jenož nadpisy wšelakich kašćikow steja w naćisku (->Hłowna strona), zbytne wobsahi su w podpředłohach. Wutrobny postrow a dobru nóc --Tlustulimu 22:33, 5. now 2007 (CET)
Wše module dyrbjeli so potom w kategoriji Kategorija:Předłoha hłowneje strony jewić. Podpředłohu za mjezyrěčne wotkazy po mojim zdaću njetrjebamy. Za nje dyrbjeli normalne iw w lěwej pobočnej lajsće dosahać, chibazo chcemy předłohu ze specifiskej tematiku (słowjanske rěče/mjeńšinowe rěče) měć. --Dundak 04:05, 6. now 2007 (CET)
Nětko module (podpředłohi) su w kategoriji Kategorija:Předłoha hłowneje strony. Postrowy --Tlustulimu 15:51, 6. now 2007 (CET)

Dobry wječor, ludźo. Namjetuju, zo wot dźensa (18.11, 21:05) za čas 7 dnjow wothłosujemy wo naćisk hłowneje strony tu. Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:06, 18. now 2007 (CET)

Dobry wječor, ludźo. Namjetuju, zo přidamy druhu tydźenju (hač do 3. decembra 2007, 21:06) tutej wothłosowanju, dokelž hač nětka jenož dwaj hłosaj stej tu. Wutrobny postrow --Tlustulimu 19:21, 26. now 2007 (CET)

Za / für / for[žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Za Za --Tlustulimu 21:06, 18. now 2007 (CET)
  • Za. Übersichtlich und ansprechend. -- j.budissin+/- 20:22, 26. now 2007 (CET)

  • Za Za Also ich finde den Vorschlag sehr ansprechend. --Berlinersorbenbayer 13:09, 1. dec 2007
  • Pěkna fachova praca! Congrats! :) --Reo On 20:12, 8. měr 2008 (CET)

Přećiwo / gegen / against[žórłowy tekst wobdźěłać]

No-Symbol.svg , barbny napohlad měł jasniši, přećelniši być. Hlej moju powěsć,--Michawiki 22:04, 18. now 2007 (CET)

Neutralnje / Enthaltung /[žórłowy tekst wobdźěłać]

Komentary / Kommentare[žórłowy tekst wobdźěłać]

Njewěm, hač njeje přepozdźe za to, hdyž wothłosowanje hižo běži. Je tež ćežko něšto k tomu rjec. Barby atd. su wěc słoda. Někotre so tomu, někotre so tamnemu lěpje lubja. Wosobinsce bych tež za swětliše był. Ale to jenož připódla. Po mojim zdaću by zmysłapołne było, strukturu změnić, na př. direktne wotkazy na nastawki w jednotliwych portalach wotstronić. Z tym njeby była hłowna strona hižo tajka dołha, a wopytowar by potom na "cyrkej a nabožina", "technika" atd. tłóčił a tam dalše wotkazy namakał. Nětčiše wotkazy su tak a tak jenož mały wuběrk ...

Snano móhł so tež zawodny tekst skrótšić na něšto kaž: Wjeselimy so na twoje sobudźěło. Tu móžeš nowy nastawk załožić. (+ krótku informaciju dla wobdźěłanja) - GNU-licencu atd. bych potom deleka podawał, pak nad wotkazami na druhe wp, abo hišće pod nimi ...

Sam njejsym kmany naćisk nadźěłać a njewěm, hač je to w tutej fazy zmysłapołne. Tohodla najprjedy raz njewothłosuju. (Snano hodźi so kompromis mjez nětčišej stronu - rjeńše barby - a nowym naćiskom ...--Nepl1 09:28, 10. dec 2007 (CET)

Dobry wječor. Njewěm, hač mamy znowa wothłosowanje podlěšić. Ale mam informaciju za tych, kotřiž nimaja rady wužiwanych barbow abo druhich formatow. W MediaWiki:Common.css nětko su sćěhowace formaty.
/* formaty za naćisk hłowneje strony resp. hłownu stronu (po přesunjenju) */
/* witamy */
.hs-format1 {background-color:#f9f9ff;}
.hs-titul1 {background-color:#f1faff;}
 
/* někotre kašćiki */
.hs-format2 {background-color:#f3f3ff;}
.hs-titul2 {background-color:#f1faff;}
 
/* eksterne wotkazy */
.hs-format3 {background-color:#efffff;}
.hs-titul3 {background-color:#f1faff;}
(Před tym sym klasy do wužiwaneje předłohi přidał.) Jeli chceš pozadkowy barby změnić, to móžeš to přez swójsku css-dataju sčinić. Jeli hišće maš prašenje wo tym, to so praš tu. Wutrobny postrow --Tlustulimu 17:57, 11. dec 2007 (CET)

Předłoha:HS-Encyklopedija[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor, ludźo. Namjetuju, zo redukujemy wobsah kašćika z nadpisom "Encyklopedija" na najwažniše. Přikład za to móže čěska wikipedija ("Listování kategoriemi") być. Štó ma druhu ideju? - Nimo toho sym dźensa nowy kašćik z wobrazom tydźenja přidał. To raz je wužiwar Obersachse namjetował. Postrowy --Tlustulimu 20:04, 22. meje 2008 (CEST)

Witaj. Dobra ideja. Bych jednotliwe wotkazy k nastawkam wotstronił a za to wjace kategorije přidał. Nastwak měsaca bych tež jónu wob měsac wuměnił. Snano móžemy k tomu jednu diskusiju stworić, hdźeš so móža namjety hač do wěsteho termina zapodać a potom so přeco hač do kónc měsaca rozsudźi/woli. --Freddyfresh 14:30, 23. meje 2008 (CEST)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije