K wobsahej skočić

Bože ćěło

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Procesion w Ottersweierje, Badenska (2017)

Bože ćěło (łaćonsce Corpus Christi abo dospołnje Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, „swjedźeń najswjećišeho ćěła a kreje Chrysta“) je wysoki swjedźeń w cyrkwinskim lěće katolskeje cyrkwje, z kotrymž swjeći so ćělna přitomnosć Jězusa w sakramenće eucharistije (Božeho blida). Ewangelske cyrkwje tutón swjedźeń njeznaja.

Štwórtk jako termin steji we wuskim zwisku ze zelenym štwórtkom, na kotrymž swjećeše Jězus sam poslednju wječer. Najwažniši dźěl swjedźenja su kemše, po kotrychž slěduje we wjele kónčinach – tak tež w katolskich Serbach – procesion přez wupyšenu wjes abo město. Husto swjeća so tež kemše same pod hołym njebjom.

Termin[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Dokładny termin swjedźenja je wotwisny wot jutrow a leži na štwórtku po prěnjej njedźeli po swjatkach. Najzaši termin je tuž 21. meje, najpozdźiši 24. junija.

  • 2016: 26. meje
  • 2017: 15. junija
  • 2018: 31. meje
  • 2019: 20. junija
  • 2020: 11. junija

Zakonski swjaty dźeń[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

W Němskej je Bože ćěło zakonski swjaty dźeń w Badensko-Württembergskej, Bayerskej, Hessenskej, Sewjerorynsko-Westfalskej, Porynsko-Pfalcy a Posaarskej kaž tež w někotrych gmejnach z přewažnje katolskej ludnosću w Sakskej (serbsko-katolske wosady) a Durinskej (Eichsfeld).

Po postajenju sakskeho nutřkowneho ministerstwa płaći Bože ćěło w slědowacych gmejnach jako zakonski swjaty dźeń:

Nimo toho je Bože ćěło swjaty dźeń mjez druhim w Awstriskej, Chorwatskej a Pólskej kaž tež we wěstych dźělach Šwicarskeje.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Bože ćěło – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije