Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
(ze strony „Main Page” sposrědkowane)
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska Wikipedija 9.327 nastawkow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Malešecy Cyrkej 1.JPG

Malešecy su hornjołužiska wjes a přisłušna gmejna sewjerowuchodnje Budyšina w Sakskej. W srjedźowěku namaka so na ležownosći z mjenom „stary hród“ na juhozapadnej kromje Malešec wódny hród, kiž steješe při promjenju Małeje Sprjewje. Znajmjeńša wot lěta 1280 namaka so we wsy knježe sydło. 1564 naspomni so ryćerkubło. Malešecy wobstejachu tehdy z dweju wjesneju dźělow z dwěmaj njewotwisnymaj kubłomaj (Horni dwór a Delni dwór). Před 300 lětami, dnja 12. apryla 1715, zničichu so tykowana cyrkwička, šula, Delnjomalešanske ryćerkubło a 14 burskich statokow přez wulki woheń.


wjace  

Wobraz tydźenja

Needle Galaxy 4565.jpeg

NGC 4565 je spiralowa galaksis w dalokosći wot 30 hač do 50 milionow swětłolětow zdalene w hwězdnje Coma Berenices.

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

8. 6. 1932 Měrćin Salowski so narodźił • 8. 6. 1991 Wilhelm Szewczyk zemrěł • 9. 6. 1916 Jurij Brězan so narodźił • 9. 6. 1992 Frido Michałk zemrěł • 10. 6. 1848 zahajenje prěnjeho Słowjanskeho zjězda w Praze13. 6. 1900 Měrćin Nowak-Njechorński so narodźił • 13. 6. 1884 Jan Arnošt Smoler zemrěł • 14. 6. 1874 Ota Wićaz so narodźił • 14. 6. 1898 Jan Bjedrich Tešnaŕ zemrěł • 16. 6. 1915 Jurij Brósk zemrěł • 16. 6. 1971 Jurij Młynk zemrěł • 17. 6. 1889 Jan Skala so narodźił • 18. 6. 1853 Mato Kosyk so narodźił • 29. 6. 1706 Michał Frencel zemrěł

junij  

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
  • Lubijska narěč w někotrych dypkach starosłowjanšćinje bliša hač hornjoserbska spisowna rěč?
Armenjenjo budźa w aprylu 1915 wot osmaniskich wojakow z Kharperta (turkowsce: Harput) do lěhwa jatych w bliskim Mezireh (turkowsce: Elazığ) wjedźene.
  • zaprěje turkowski stawiznopis a knježerstwo Turkowskeje republiki genocid Armenjanow?
  • wužiwaše so Budyska Serbska cyrkej w času wuswobodźenskeje wójny wot 1813 do 1815 tež jako ewangelski Boži dom, dokelž bě tachantska cyrkej w tym času lacaret za w měsće zaměstnjene wójska?
  • běše Jan Radyserb-Wjela po ludowej šuli čeladnik, prjedy hač so jemu wukubłanje na wučerskim seminarje zmóžni?
  • so „prakatastrofa 20. lětstotka“ hakle měsac po atentaće w Sarajewje započinaše?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije