Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
(ze strony „Main Page” sposrědkowane)
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska wikipedija 8.792 nastawkow. Zwostanje potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Pomnik.Jana.Skali-Namyslow.JPG

Jan Skala, serbski publicist, spisowaćel, redaktor časopisa „Kulturwehr“ a wojowar za mjeńšinowe prawa wumrě před 70 lětami, dnja 22. januara 1945, w hornjošleskim Erbenfeldźe.


wjace  

Wobraz tydźenja

Trifolium arvense - kassiristik Keilas.jpg

Zaječi dźećel (Trifolium arvense)

Róčnicy w tutym měsacu

1. 2. 1804 Handrij Zejler so narodźił • 2. 2. 1628 Michał Frencel so narodźił • 3. 2. 1943 Alojs Andricki w KZ Dachau zamordowany • 4. 2. 1965 Timo Meškank so narodźił • 5. 2. 1861 Bjarnat Krawc so narodźił • 6. 2. 1887 Pětr Młónk zemrěł • 15. 2. 1818 Jan Pětr Jordan so narodźił • 15. 2. 1956 Arnošt Bart zemrěł • 16. 2. 1765 Jan Mahr so narodźił • 18. 2. 1939 Jakub Lorenc-Zalěski zemrěł • 21. 2. 1836 Kito Šwjela so narodźił • 22. 2. 1894 Michał Hórnik zemrěł • 23. 2. 1662 Jan Krygaŕ zemrěł • 25. 2. 1839 załoženje Societas slavica Budissinensis28. 2. 1872 Marjana Domaškojc so narodźiła

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Budyska serbska cyrkej
  • wužiwaše so Budyska Serbska cyrkej w času wuswobodźenskeje wójny wot 1813 do 1815 tež jako ewangelski Boži dom, dokelž bě tachantska cyrkej w tym času lacaret za w měsće zaměstnjene wójska?
  • běše Jan Radyserb-Wjela po ludowej šuli čeladnik, prjedy hač so jemu wukubłanje na wučerskim seminarje zmóžni?
  • so „prakatastrofa 20. lětstotka“ hakle měsac po atentaće w Sarajewje započinaše?
  • liči Serbski muzej Budyšin dźensa něhdźe 35.000 pozicijow?
  • nakładowaše spěchowar serbskeje literatury Jakub Herman dwaceći lět dołho beletristiski časopis „Łužica“?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije