Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
(ze strony „Main Page” sposrědkowane)
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska Wikipedija 9.778 nastawkow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Radwor - Cyrkej swjateje Marije kralowny rózowca 01.JPG

Cyrkej swjateje Marije, kralowny róžowca je wot lěta 1896 Radworska wosadna cyrkej. Wona steji w južnym dźělu wsy při dróze do Chelna na ležownosći, wosadźe wot tehdyšeho hrabja von Einsiedela darjenej a bu w lětomaj 1895/96 pod nawodom Drježdźanskeho twarskeho radźićela Ernsta Giesa po planach Josepha Camiani natwarjena. K wosadźe słuša něhdźe 1.800 zwjetša serbskorěčnych katolikow w 60 wsach. Serbske bože słužby so wšědnje swjeća, njedźelu tež w němskej rěči.


wjace  

Wobraz tydźenja

Galeopsis tetrahit - kare kõrvik Keilas.jpg

Kałaty zabrij (Galeopsis tetrahit) w Keila, w sewjerozapadźe Estiskeje

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 9. 1833 Michał Hórnik so narodźił • 4. 9. 1902 Wylem Bjero so narodźił • 5. 9. 1724 Hadam Bohuchwał Šěrach so narodźił • 5. 9. 1873 Bogumił Šwjela so narodźił • 7. 9. 1831 Franc Jurij Lok zemrěł • 7. 9. 1931 Jan Bulank so narodźił • 8. 9. 1721 Michał Wałda so narodźił • 11. 9. 1928 Wórša Lanzyna so narodźiła • 11. 9. 1948 załoženje Koła serbskich tworjacych wuměłcow13. 9. 1931 Pawoł Völkel so narodźił • 15. 9. 1936 Jurij Koch so narodźił • 15. 9. 1998 Kata Malinkowa zemrěła • 17. 9. 1893 Michał Rostok zemrěł • 17. 9. 1921 Filip Rězak zemrěł • 19. 9. 1849 załoženje Serbskeje hłowneje prědarskeje konferency w Budyšinje • 20. 9. 1913 Anton Nawka so narodźił • 21. 9. 1985 Jan Cyž (jurist) zemrěł • 23. 9. 1847 Mato Rizo so narodźił • 23. 9. 1931 Jan Petr so narodźił • 25. 9. 1915 Franc Kral-Rachlowc zemrěł • 29. 9. 1859 Mikławš Bjedrich-Radlubin so narodźił

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
W Dubrjenskim bahnje
  • nasta Dubrjenske bahno w Halštrowskej lodowej dobje před 10.000 lětami w pónoji mjez třomi morenami?
  • je Sawa, kotraž so w Słowjenskej wužórli, najwjetši přitok Dunaja?
  • wužórlitej so při Žiwinje (Sibyllenstein) rěce Čorny Halštrow a Rědora (Große Röder)?
  • dósta Lawska wěža w Budyšinje swoje mjeno wot woponoweho zwěrjeća Čěskeho kralestwa?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije