Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
(ze strony „Main Page” sposrědkowane)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.446 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Pomnik za Jana Michała Budarja w Budestecach

Jan Michał Budar bě ryćerkubler, prawiznik a zakitowar serbskich roboćanow. Wón załoži załožbu za njezamóžitych Serbow. Jako prawiznik běše zapisany do rjada sakskich adwokatow. W rozswětlerskim duchu zarjadowaše wón swoje kubła sam. Byrnjež Budar zemjanskeho pochada njebył, bě wón jako knjez nad Hornjej Hórku, kotraž słušeše tehdy k sakskemu Mišnjanskemu hamtskemu wobwodej Stołpin, njewotwisny wot łužiskich knježkow, přećiwo kotrymž zastupowaše prawa serbskich burow – husto bjezpłatnje abo za niske zarunanje.


wjace  

Wobraz tydźenja

Krabat Wittichenau AB 2011 3.JPG

Krabatowy stołp na Kulowskim torhošću

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 12. 1018 Thietmar Mjezyborski zemrěł (1000) • 5. 12. 1788 Kito Wylem Broniš so narodźił (230) • 8. 12. 1833 Jan Awgust Janka zemrěł (185) • 9. 12. 1713 Jan Michał Budar so narodźił (305) • 9. 12. 1673 Jurij Ludovici zemrěł (345) • 10. 12. 1848 Ernst Bohachwał Rychtar zemrěł (170) • 12. 12. 1948 Arnošt Holan zemrěł (70) • 18. 12. 1908 Mikławš Andricki zemrěł (110) • 19. 12. 1883 Jan Cyž-Hajničanski so narodźił (135) • 22. 12. 1918 Jan Awgust Jenč zemrěł (100) • 26. 12. 1618 Albin Moller zemrěł (400) • 27. 12. 1933 Pawoł Nedo woleny za předsydu Domowiny (85)

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Hrodowa hórka w Mišnje
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo (wobraz: Mišno) historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije