Jan Awgust Kerk

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Jan Awgust Kerk (němsce Johann August Strauch; * 31. julija 1865 w Čornjowje, † 2. měrca 1938 w Pěrnje) bě serbski wučer a spisaćel.

Žiwjenje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wón narodźi so jako syn žiwnosćerja w Čornjowje pola Bukec a wopytowaše wot 1879 do 1885 Krajnostawski wučerski seminar w Budyšinje. Wot 1885 do 1888 dźěłaše jako pomocny wučer w Kotecach a w Nowej Wsy nad Sprjewju. Po tym běše hač do lěta 1890 z wučerjom w Rakecach samych. W tutym času woženi so z Almu Mukec z Wulkeho Wosyka, najmłódšej sotru Arnošta Muki. Wot 1890 do 1899 bě wučer w Rochlicy a po tym hač do 1930 wyši wučer w Pěrnje. W tutym lěće poda so na wuměnk.

Jeho dźowka Hilža Kerkec wuda so na wučerja a pozdźišeho redaktora Jana Bryla. Jan Awgust Kerk bu w Pěrnje pochowany. Jeho mandźelska Alma zemrě 85lětna 22. februara 1956 w Drježdźanach.

Skutkowanje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jan Awgust Kerk skutkowaše aktiwnje sobu w Rakečanskim serbskim towarstwje „Lipa“ a po přesydlenju w Drježdźanskich serbskich towarstwach. Na wuměnku započa spisowaćelić a wozjewješe wosebje prozu a ludowědne přinoški w Serbskich Nowinach a Předźenaku (1934–36). Wot 1885 bě Kerk sobustaw Maćicy Serbskeje.

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Pjeć dnjow w Sarajewu. W Serbskich Nowinach 93, ča. 208–210 (6.–8. septembra 1934)
  • Ota Wićaz: Wyši wučer Jan Awgust Kerk-Pěrnjanski. W Serbskich Nowinach 94, čo. 174 (29. julija 1894), přiłoha

Žórle[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Jurij Młynk: Kerk, Jan Awgust. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 248
  • Informacije wo Janje Awgusće Kerku na webstronach Bukečanskeje wosady
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije