K wobsahej skočić

Rakečanska cyrkej

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Wěža Rakečanskeje cyrkwje

Rakečanska cyrkej je ewangelski cyrkwinski twar w hornjołužiskich Rakecach.

Cyrkej steji wosrjedź wsy mjez torhošćom a młynskej hrjebju na zapadźe a Hłownej dróhu (B96) na wuchodźe. Wokoło cyrkwje nadeńdźe so stary Rakečanski kěrchow z wjacorymi serbskimi narownymi kamjenjemi a pomnikom za woporow Druheje swětoweje wójny. Nowy kěrchow leži we wuchodnej połojcy wsy. Fara steji zady młynskeje hrjebje do směra na torhošću.

Hač do wotchada fararja Lazarja do Wojerec w lěće 1989 skutkowachu w Rakečanskej wosadźe stajnje serbskorěčni duchowni.

Wot lěta 2022 słuša Rakečanska wosada zhromadnje z Njeswačidłom, Minakałom, Chwaćicami a Klukšom k wulkowosadźe Hornjołužiska hola a haty.

Twarjenje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jedna so wo 31 metrow dołhu baroknu žurlowu cyrkej z gotiskimi powostankami, kotraž je so wot 1682 do 1690 twariła. Wobmjetany twar ma sedłowu třěchu a na zapadnym boku 45 metrow wysoku cyrkwinsku wěžu na kwadratiskim podrysu. Zwonowy poschod we wěži je wosomróžkaty.

Stawizny[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Prěnja drjewjana cyrkwička natwari so na tutym městnje wokoło lěta 1200 a steješe wot 1213 pod arcydiakonatom Budyskeho tachantstwa, kotrež so w tutym lěće załoži. Po wulkich wohnjach lětow 1429 (Husitojo) a w Třicećilětnej wójnje 1633 bu cyrkej zaso z drjewa twarjena, doniž so w lěće 1682 twarske dźěła za dźensniši barokny twar njezahajichu.

W katolskim času měješe cyrkej dwaj wołtarjej, a to za našu lubu knjeni a za swjatu Marju Madlenu.

Wobrazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wosada[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Do Rakečanskeje ewangelskeje wosady słušeja nimo wosadneje wsy tež wokolne wjeski předewšěm na sewjeru a sewjerowuchodźe: Hermanecy, Jitk (wot 1872), Kamjenej, Komorow, Niža Wjes (wot 1874), Stróža, Šćeńca, Trupin a Wysoka. Hermanecy, Šćeńca, Stróža a Wysoka wostawachu tež po Wienskim kongresu 1815 dźěl Rakečanskeje wosady, byrnjež nětko do Pruskeje słušeli.

Fararjo[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z fararjom w Rakečanskej wosadźe běchu mjez druhim:

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenja
1633–1645 Gregorius Neander
1757–1776 Bohuměr Leska Rakecy 1725–1796 po tym pućowacy prědar w Pólskej
1777–1820 Jan Pomhajbóh Młynk (Müller) Póckowy 1743–1820 do toho w Budyšinku
1820–1858 Jan Křesćan Koernig Krobnica 1791–1858 do toho tule pomocny prědar
1862–1902 Julius Herman Gólč Dubo 1831–1906 do toho wučer w Budyšinje
1902–1916 Jan Gólč Rakecy 1864–1916 syn předchadnika
1917–1924 Korla Božidar Křižan Hodźij 1886–1924 do toho w Hućinje
1926–1938 Julius Riota Drježdźany 1901–2000 čłon „Němskich křesćanow“ a NSDAP
1966–1989 Jan Lazar syn Bukečanskeho fararja Lazara
1991–2017 Andreas Kecke
2018– Robert Malink Kamjenica

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Cornelius Gurlitt: Königswartha. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, str. 129–135. (wobšěrne wopisanje)

Wotkazaj[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Rakečanska cyrkej – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.31001414.327944
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije