K wobsahej skočić

Ketličanska cyrkej

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Ketličanska cyrkej

Ketličanska cyrkej (Cyrkej swjateje Trojicy, němsce St.-Trinitatis-Kirche) je ewangelsko-lutherska wosadna cyrkej w Ketlicach w Zhorjelskim wokrjesu. Wona słuži Ketličansko-Nosačanskej ewangelskej wosadźe w cyrkwinskim wobwodźe Lubij-Žitawa ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej. Hač do lěta 1926/27 je so tu tež serbsce prědowało.

Ketličanski kěrchow, mjez druhim z rowami kantora a serbskeho komponista Korle Awgusta Kocora a fararjow Michała Domaški a Jana Renča, rozpřestrěwa so wokoło cyrkwje.

Ewangelska cyrkej w Ketlicach steji jako kulturny pomnik pod škitom. Z dwěmaj emporomaj słuša k najwjetšim wjesnym cyrkwjam regiony.

Stawizny[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Ketličanska wosada je jedna z najstaršich w Hornjej Łužicy a wužiwaše so za čas němskeje kolonizacije jako zepěranišćo za misioněrowanje pohanskich Serbow. Hižo do załoženja Lubija wobjimowaše wjace hač 30 wokolnych wsow. W lěće 1252 naruna so kapałka z 11. lětstotka přez gotisku cyrkej. Pod knjejstwom Ketličanskeho knjeza Karla Gotthelfa z Hund a Altengrotkau bu cyrkej wot 1749 do 1775 nowo natwarjena. Wosada sama měješe tež ležownostne wobsydstwo, tak wukonješe knjejstwo nad Wujezdom.

Za čas Arnošta Muki bě hišće třećina Ketličanskeje ludnosće serbskorěčna a Bože słužby běchu kóždu njedźelu a na swjatych dnjach serbske a němske.

Wosada[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Do Ketličanskeje wosady słušeja nimo Ketlic samych wjeski Bělecy, Dažin, Hłušina, Jawornik, Korecy, Łuwoćicy, Luchow, Małe Radměrcy, Mučnica, Njechań, Njeznarowy, Serbske Kundraćicy, Serbske Pawlecy, Sobołsk, Stara Chójnica, Stwěšin, Wopaleń, Wujer a Wujezd. Prjedy běchu tež ewangelscy wobydlerjo Róžan do Ketlic zafarowani.

Fararjo[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenki
1614–1627 Jan Prätorius † 1627
1737–1753 Jan Wićaz Přišecy 1710–1772
1849–1871 Korla Gustaw Klin Bart 1806–1890
1871–1888 Jan Korla Renč Skanecy 1821–1888
1888–1916 Jan Renč Ketlicy 1856–1916 syn předchadnika
1904–1910 Wylem Nowy Bórkowy 1870–1933
1910–1927 Friedrich Walter Max Mrózak Hrodźišćo * 1883 syn Oswalda Mrózaka; po tym do Störmthala
1916–1926 Pawoł Jurij Mrózak Malešecy 1877–1931 syn Oswalda Mrózaka; do toho w Budyšinku, po tym do Barta

Nimo toho skutkowachu w Ketlicach Jurij Šěrc (diakon 1655–60), Chryša Šlenkar (diakon 1707–16), Matej Šołta (diakon 1730–73), Jan Jakub Pětška (diakon 1773–1823) a Franc Moric Domaška (kapłan 1892–98).

Wobrazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Cornelius Gurlitt: Kittlitz. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 34. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Löbau. C. C. Meinhold, Dresden 1910, str. 242–265.
  • Johann Rentsch [Jan Renč]: Geschichte der Kirche und Kirchfahrt Kittlitz. Smoler, Budyšin 1884 (digitalizat)
  • Rentsch: Die Parochie Kittlitz. W: Neue sächsische Kirchengalerie, Die Diöcese Löbau. Lipsk, 1908 (digitalizat).

Wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Cyrkej swj. Trojicy w Ketlicach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.13222222222214.675833333333
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije