Diskusija z wužiwarjom:Dundak/archiw 2007-1

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Witajće k nam w Serbskej wikipedia (oder so ähnlich). Auch wenn ich leider weder ober- noch niedersorbisch spreche (verstehen würde ich vielleicht einiges) so begrüße ich Dich doch in einer für Sorben verständlichen Sprache, nämlich deutsch ;-)

Also, Dundak, Herzlich willkommen!

So, der Link ist nicht mehr rot. Fertig. Ich wünsche Dir und allen anderen viel Erfolg in der obersorbischen Wikipedia. Vielleicht trägt ja auch dieses Projekt zum Erhalt der sorbischen Sprache(n) bei. Obersachse 20:41, 1 October 2006 (UTC)

Gibt's eigentlich schon einen vorgefertigten Begrüßungstext, analog zum deutschen {{subst:Hallo}}? --Obersachse 12:04, 23. now. 2006 (CET)

Wutrobne zbožopřeće![žórłowy tekst wobdźěłać]

Alles Gute zur Wikipediaeinrichtung und viel Freude am Auf- und Ausbau dieses Projektes wünscht --Bdk 21:01, 3 October 2006 (UTC) (konnte gerade nicht widerstehen, Deine Seite einzubläuen *g*)

Hej, ty tež jow – a to hišće z wuběrnej serbšćinu (wotkel to maš???)… --Dundak 23:49, 3 October 2006 (UTC)
Hallo, du auch hier, und das noch mit einem ausgezeichneten Sorbisch, (woher hat du das???) --Dundak 23:54, 3 October 2006 (UTC)
Oh, da gibt es so ein großes mehrsprachiges Netz … ;-) --Bdk 16:43, 4 October 2006 (UTC)

Congratulations: you are now this project's first administrator. Instructions for using your sysop tools may be found at m:Help:Administration. Best of luck. — Dan | talk 02:24, 18. okt. 2006 (CEST)

Thanks. As I'm admin on de for almost 2 years I think I know how to use them ;-) Greets --Dundak 09:03, 18. okt. 2006 (CEST)

Dobry wječor, Dundako. Nětko móžeš samo informować, zo sy administrator, dokelž eksistuje předłohu {{User Administrator}}. Ale jenož, jeli chceš. Wutrobny postrow --Tlustulimu 19:09, 29. jan. 2007 (CET)

Tuchwilu mamy pod "number of articles" 65 nastawkow. Hladamy-li pod "dotalne nastawki" a subtrahujemy tam dwójne artikle, přińdu na znajmjeńša 77 nastawkow. Kak je to móžno?--Nepl 20:34, 20. okt. 2006 (CEST)

Sym runje w IRC naprašował. Wariabla {{NUMBEROFARTICLES}} naliči jenož poprawne nastawki, potajkim žane daleposrědkowanja kaž na přikład Čěšćina, žane meta-strony atd. Wěrju, zo dadźa so z toho wěste diferency rozjasnić. Postrow --Dundak 21:26, 20. okt. 2006 (CEST)
Mi bě šón jasne, zo njemóžu čěšćinu a čěsku rěč dwójce ličić -- ale při wšěm přińdu na hinašu, wyšu ličbu ...--Nepl 10:52, 23. okt. 2006 (CEST)
Žanu ideju. Njejsym žadyn technikar… Postrow --Dundak 11:35, 25. okt. 2006 (CEST)

Něchtó je hesło "Chomutov" pod "pomoc" załožił. Sym to přesunył. Ale nětko wotkazuje "pomoc" přeco na tele hesło. Što činić? --Nepl 19:05, 25. okt. 2006 (CEST)

Do tajkich njetrěbnych stronow pisaš {{wušmórnyć}} abo jednorišo {{del}}, mojedla tež {{delete}}, z tym so Předłoha:Wušmórnyć do nastawka zasunje. (Čas, skónčnje Pomoc:Wobdźěłanje pisać) Namakam tón ćikot pon we wosebitej kategoriji a móžu jón wušmórnyć. Stewardojo su mi prawa sysopa dali. Wulkotny, twój artikl w runjewonline! Wěrju, zo móžemy hižo wěsty efekt wobkedźbować. Dźak Ći předewšem tež, zo njejsy tam moju identitu wotkrył! :-) PS: Wužiwar:Dundak/Rjeńše naše napisma a tłóčki – Čiń sobu! njeje moja diskusijna strona, sym ju załožił, zo bychmy tam rěčne polěpšenja serbskeho interfejsa diskutować móhli. Postrow --Dundak 19:43, 25. okt. 2006 (CEST)
 • Čehodla je trjeba, pola Chomutova změnić "wokrjes" na čěske "okres"?--Nepl 09:57, 27. okt. 2006 (CEST)
Běch čerwjene linky na hišće njeeksistowace hesło změnił. Po mojim měnjenju je lěpje, hesła po originalnym wašnju pisanja załožić, hewak pokazuje potom link na t.m. „Begriffsklärung” (maš připadnje to prawe serbske słowo za to?) kaž na př. Land, město toho zo na prawy nastak kaž na př. Okres pokazuje. Z toho móhła w přichodźe wjetša šmjatańca w systematice nastać, mamy-li sta nastawkow. Postrow --Dundak 20:46, 27. okt. 2006 (CEST)
Sprawnje prajene mam to za serbsku wikipediju za kał. Dyrbjeli hladać, zo tu serbske słowa tak husto a wosebje w kruće přirjadujomnych pozicijach wužiwamy. Tak so leksika skrući. Myslu sej, zo njeje hesło "okres" w sb. wikipediji trěbne. Za to trjebamy bjezdwěla hesło "wokrjes", w kotrymž wšak móže so na čěski nastawk "okres" a mojedla tež na němski "Kreis" pokazać. Hewak dyrbjeli tež pola němskich městow přeco "Kreis" pisać atd.--Nepl 15:17, 8. now. 2006 (CET)
Sym jónu pohladał – Polacy maja nastawki wo němskich wokrjesach z němskimi (originalnymi) hesłami [1], Čěša pak wšě (tež awstriske) pod hesłom „okres” [2]. Woboje dźe. Ja bych za prawe (originalne) hesła był, ale rozsudź ty! --Dundak 18:35, 8. now. 2006 (CET)

I have noticed that you have been using {{plural:}}, but function convertPlural() doesn't seem to be defined in languages/classes/LanguageHsb.php. If I understand the declension rules correctly, it should look like this:

  function convertPlural($count, $singular, $dual, $plural, $pluralgen)
  {
    switch (abs($count) % 100)
    {
    case 1:
      return $singular;

    case 2:
      return $dual;

    case 3:
    case 4:
      return $plural;

    default:
      return $pluralgen;
    }
  }

· Naiwny cynikar · 14:06, 27. okt. 2006 (CEST)

Seems like I have to file a new bugreport with this patch attached… I am not the crack in programming, so I appreciate your help very much indeed! Greets --Dundak 20:46, 27. okt. 2006 (CEST)
Bug submitted [3]. Hopefully nothing went wrong with the attachment =O) --Dundak 22:32, 7. now. 2006 (CET)
I have fixed the attachment. :) · Naiwny cynikar · 21:48, 8. now. 2006 (CET)
Thanks, that would be my next task tonight ;) --Dundak

Request for Article[žórłowy tekst wobdźěłać]

Greetings Dundak !

Can you kindly help me create this article - just a few lines based on the German article? Please.

Any help at all would be very gratefully appreciated. Thankyou very much.

(I do not know what the correct Hornjoserbsce title should be)

Yours Sincerely, From --Jose77 06:07, 7. now. 2006 (CET)

Luby Dundako, po mojim zdaću su so nastawki wo Maćicy Serbskej atd. z wědźenjom awtora pomjenowanych internetowych stron do syće dali. Myslu sej tuž, zo móhli nutřka wostać. Prošu narěč wosobu, kotraž wšitke tute nastawki do syće staji, zo by so wotpowědne přispomnjeće do nastawka integrowało. Najskerje njewě, kak na šmórnjenja reagować.--Nepl 10:43, 7. now. 2006 (CET)

 • ow, widźu, zo sy to hižo sčinił - sy em jen super admin! (Tutón njepodpisany přinošk je wot wužiwarja Nepl (diskusijapřinoški) --20:43, 7. now. 2006 (CET))
Haj, mol čakać, što Wužiwar:Sikey wotmołwi. Njeńdźe wo to, wědu zničić, my móhli prawniske problemy dóstać, hdyž so wukopa, zo su teksty bjez dowolnosće awtorow jow nutřka. --Dundak 20:43, 7. now. 2006 (CET)

Kak předłohu za "pólšćinu 2" wutworić?[žórłowy tekst wobdźěłać]

Luby Dundako,

předłohu za słowakšćinu sym namakał. Problem w pólšćinje je {{user pl-2}}, zo maja jenož tajku nadrjadowanu šablonu a zo potom njewěm, kak ju pola nas zasadźić. (Tutón njepodpisany přinošk je wot wužiwarja Nepl (diskusijapřinoški) --20:43, 7. now. 2006 (CET))

If I can help in something - just ask [pl-N]. Antares 21:39, 3. now. 2006 (CET)

Hm, jeli zapodam na př. "Njepila" do linki za pytanje, da pokaza so mi, zo ničo njeeksistuje. Jenož jeli korektne mjeno hesła "Hanzo Njepila" zapodam, potom hesło tež namakam. Dyrbimy potajkim wšitke móžne hesła jako wotkazowe hesła załožić, kotrež potom na korektne hesło wotkazuja? (to by rěkało, załožić za kóždy nastawk někak 3-10 ekstra hesłow, na př. Nepila, Njepila, Hanso, Hanzo, Hanso Njepila, Hanso Nepila ...--Nepl 18:36, 7. now. 2006 (CET)

Nic hesłow, ale daleposrědkowanjow (po tutym mustrje). Haj, to je em tak. Redirect wot hesłow Hanso, Hanzo njetrjebamy po mojim mjenjenju, dokelž pytanje za prědmjenom je njezmysł. Činiš te daleposrědkowanja? Moje nadawki su nětko wobdźěłanje mjenoweho ruma MediaWiki a wo kategorije chcych so tež hišće starać. Wutrobny postrow --Dundak 20:43, 7. now. 2006 (CET)

Kak stoj popšawem z dolnoserbskeju wikipediju? Buźo wóna teke skóro oficialna? Wěš to južo?--Nepl 15:12, 8. now. 2006 (CET)

Steji nětko pod [4], je potajkim schwalena. Na twarnišću pak knježi měr [5]. Njewěm, kak to ma dale hić. Interfejs zhotowić njeje tón najwažniši nadawk… (a nimo toho šwarny kusk dźěła, móhli tam tež za wěsty čas hsb wužiwać) Bugreport pisać? Za Wikipediju bjez sobudźěłaćerjow? Što namjetuješ? --Dundak 18:35, 8. now. 2006 (CET)
Co dejało se cyniś, aby to tam dalej šło? Te sobuźěłaśerje ga njamgu ten problem byś. Te ga su samske ako te górnoserbske :-) A samo hyšći pór wěcej - glědaj jano, kake rědne nastawki abo gronidła tam južo su - to by ta górnoserbska wikipedija se něco wótglědaś mógła ... Ja kśěł rad pśipomagaś, až ta dsb. teke skóro pšawa oficialna, to groni ze swójej adresu atd. buźo ...--Nepl 10:18, 10. now. 2006 (CET)

Luby Dundako, sym sej "Imiša" wobhladał. Žanu katastrofu při najlěpšej woli njenamakach :-) něšto drobnostkow sym změnił. Jara so mi lubi formulacija "wonječesćenja dla" - "wegen Ehrverletzung". To pak sym při wšěm změnił, dokelž so w tajkich padach zwjetša kalka "zranjenje česće/dostojnosće" etc. wužiwa. "Wonječesćić" wužiwa so dźensa zwjetša we woznamje "schänden" (na př. swj. křiže, kěrchowy atd.). Sym to tež tohodla změnił, zo njeby přełožk w spinkomaj trěbny był ... W cyłku je to dobry nastawk. Imiš bě bjezdwěla "muž wěčneho wopomnjeća", kaž spěwamy ... Na domje Imiša, kotryž pak je nětko w Budyšinje (!?) steji to tež serbsce napisane, tohodla sym to zeserbšćił a němske mjeno w spinkomaj přidał ... Měj dźak za rjany a hódny přinošk wo někim, kiž je sej to zasłužił! lubje strowi --Nepl 10:17, 17. now. 2006 (CET)

Bych tón nastawk nutřka wostajił. Wjele wšak to njewupraji, ale tajkich nastawkow mamy kopicu. Sym to rěčnje tak skorigował, zo jen znajmjeńša rozumi, wo čo dźe ... --Nepl 10:34, 17. now. 2006 (CET)

Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass die Obersorben noch gar nicht über sich selbst bzw. ihr niedersorbisches Brudervolk geschrieben haben. Ist das nun Bescheidenheit oder hat sich noch keiner gefunden, der de:Sorben übersetzt? --Obersachse 21:20, 20. now. 2006 (CET)

Och, mach mal langsam. Der Artikel über die Deutschen ist auch erst 2 Jahre und zwei Monate, nachdem dewp ans Netz gegangen ist eingestellt worden [6].
Tatsächlich?
Irgendjemand wird sich schon finden. So toll, dass man ihn 1:1 übersetzen müsste, ist der Sorbenartikel dort auch nicht. Aber insgesamt hast du wohl recht. Ich überlasse aber lieber meinem Mitwikipedianer aus dem Sorbischen Institut den Vortritt :-) Gruß --Dundak 13:04, 22. now. 2006 (CET)
Na klar, wenn man Profis hat, die den Artikel schreiben können ... --Obersachse 14:46, 22. now. 2006 (CET)
Hm, po mojim zdaću njeje tak nuzne, tutón nastawk napisać. Je derje, zo nastawki wo Serbach w druhich wp eksistuja. Kóždy kiž serbšćinu čita wšak tež někak wě, štó abo što Serbja su. Z krutymi definicijemi je tak abo znak smjerć ćežko - to jen sej přeco z tym abo tamnym wědomostnikom rozkida ... Nóhaj, za wažniše bych měł, zo artikle za Serbow pisamy, t.r. zo wěcy z jich wobswěta (technika, medicina, biologija atd.) předstajimy. Wězo, jónu dyrbjało so tež hesło "Serbja" pisać, ale to ma chwile ...--Nepl 09:32, 24. now. 2006 (CET)

Přełožki nastawkow[žórłowy tekst wobdźěłać]

Widźach runje trochu wobšěrniši nastawk, kotryž je so prosće z čěšćiny kopěrował - ale nic přełožił. Nimam za derje, hdyž so tajke něšto čini. Štó da ma to potom přełožić? A hdyž so to we wjetšim stilu čini, potom změjemy bórze 1000 nastawkow (fajn!), ale z nich budźe 750 njepřełoženych maslenkow ... Wikipedija je žiwa z toho, zo so ludźo dobrowólnje z temami zaběraja, kotrež su jim wažne. Měnju, zo dyrbjał so nastawk šmórnyć - chiba zo je z někim dorěčane, zo so w blišim času přełoži ... [hlej k tomu tu!]--Nepl 09:32, 24. now. 2006 (CET)

Haj, sym to šmórnył. Tón, kiž je to jow nutř stajił je dušny kadla, rodźeny Budyšan, znaju jeho ze zetkanjow w Kamjenicy. Njekusaj jeho… --Dundak 22:05, 27. now. 2006 (CET)
Kusać wězo njebudu. Sym jenož započatkam wobarać chcył. Je jasne, zo móžemy sej tysacy nastawkow prěki sćahnyć a ženje njepřełožić ... Mamy bohužel přemałe resursy :( Nóhaj, praj jemu wjele dobreho, česću sej jeho angažement - ale njech sej konkretne wěcki z ludźimi dorěči.--Nepl 12:31, 6. dec. 2006 (CET)

Luby Dundako, sym podtitul čitanki H. Rychtarja [hlej zapis literatury tu] zaso skorigował. W ćišćanych knihach steji woprawdźe "z dweju stolěćowy" - a to je korektnje! W Slepjanskim dialekće tajke formy woprawdźe (wězo pódla tych na -owu) wustupuja. Pola Njepile samoho wšak -owy jasnje dominuje (abo hinak prajene: nimale bjezwuwzaćnje wustupuja ...) --Nepl 17:25, 27. now. 2006 (CET)

LOL, njebudu swój nós zaso do rěč(espyt)nych wěcow tykać :-) --Dundak 22:05, 27. now. 2006 (CET)

Hej, könntest du bitte Gondwana löschen? Wie ich erfahren habe, hieß die Band (Severus) niemals so, es war lediglich ein Namensvorschlag, der wohl mal im Gespräch war. Wutrobny dźak, J budissin 20:45, 3. dec. 2006 (CET)

Ja, hatte ich schon mitbekommen, dennoch auf ein {{Wušmórnyć}} oder {{del}} gewartet. Man hätte ja theoretisch auch den Redirect stehen lassen können, da es ohnehin schon entlinkt war. Aber egal. Gruß --Dundak 23:16, 3. dec. 2006 (CET)

Luby Dundako,

wjeselu so wosebje, zo je nětko Imiš na prěnju stronu wikipedije skočił. To maš wězo dwójny podźěl na tym :-)--Nepl 12:28, 6. dec. 2006 (CET)

Haj, zo njeje to demokratiska wólba była je mi jasne. Je pak december a trjebamy nowy nastawk… Přichodny (januarowy) nastawk budźe zaso twój ;-) --Dundak 12:25, 7. dec. 2006 (CET)

Dobry dźen, Dundak. Wegen hdb-½ schreibe ich weiter in Deutsch. Ich schlage also vor, daß wir in dieser Wikipedia solche Babelkisten per Vorlage einbauen, wie sie in der deutschen vorhanden sind. Ich denke dabei an Předłoha:Babel ramik, Předłoha:Babel ramik-1 atd also geordnet nach den verschieden Sprachniveaus, wobei Předłoha:Babel ramik von den anderen jeweils aufgerufen wird. Dann können wir jederzeit das Aussehen aller Sprachenvorlagen mit einem Schlage anpassen. Kannst du diesen Vorschlag in sorbischer Übersetzung bitte in die Diskusion vom Babel "befördern"? Dźakujo so a wutrobne postrowy --Tlustulimu 15:17, 10. dec. 2006 (CET)

Du meinst in die Vorlagendiskussion? Ehrlich gesagt kenne ich mit solchen technischen Dingen nicht so aus. Dir wird niemand den Kopf abreißen, wenn du auf deutsch oder englisch dort diesen Vorschlag machst. Die meisten „Techniker” hier sind Tschechen. Allerdings fehlt uns eine entsprechende Seite im Wikipedia-Namensraum. Ich würde allerdings versuchen, die Sachen so einfach wie möglich zu halten, da bisher kaum jemand weiß, wie mit Vorlagen umgegangen wird. Solltest du eine entsprechende Seite anlegen wollen, müsstest du für den Wikipedia-Namensraum das Prefix [[Wikipedia:]] verwenden (und mit [[Project:]] verlinken), da das ganze noch softwareseitig auf [[Wikipedia:]] eingestellt ist, später aber [[Wikipedija:]] daraus werden soll. Ein entsprechender Bugreport liegt seit dem 4. November unbeantwortet auf Mediazilla. Dein Sorbisch ist durchweg gut verständlich, niemand wird dir Fehler vorwerfen, sondern sie stillschweigend korrigieren. Grüße --Dundak 22:26, 10. dec. 2006 (CET)
Dobry wječor, Dundako. Ich finde es auch bißchen komisch, daß die Techniker für das zusätzliche j in [[Wikipedija]] so lange brauchen. Eigentlich ist ja die Erstellung von [[Wikipedija:Babel]] erst sinnvoll, wenn die Anpassung passiert ist, oder? Denn ohne diese Seite wären die Vorlagen etwas schwer zu benutzen. Leider reicht mein Sorbisch noch nicht für solche Hilfsseiten aus, da ich hier in Mecklenburg-Vorpommern mit meinem Interesse für Sorbisch ziemlich allein bin. Warten wir also jetzt noch mit den Vorlagen, oder sollte ich schon mal gucken, wie die Vorbilder in der deutschen Wikipedia aussehen? Und könnten die Vorlagen denn Předłoha:Babel ramik usw. heißen? Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:45, 10. dec. 2006 (CET)
Ich meinte eigentlich die Diskussion unter [[Wikipedija:Babel]], aber dort ist ja noch kein Inhalt. Also warten? Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:52, 10. dec. 2006 (CET)

Předłoha:Babel ramik atd.[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor, Dundako. Ich habe heute mal die Vorlagen Předłoha:Babel ramik, Předłoha:Babel ramik-1 usw. angelegt. Leider ist mir dabei ein Irrtum unterlaufen, und zwar bei der Vorlage für Muttersprache habe ich -M benutzt. Ich habe die Vorlage inzwischen auf Předłoha:Babel ramik-N verschoben wegen einiger schon angelegter Kategorien auf -N, aber jetzt liegt da noch die unnötige Vorlage Předłoha:Babel ramik-M rum. Könntest du dieser bitte löschen, falls meine Verschiebung in Ordnung war. Danke Wutrobny postrow --Tlustulimu 23:16, 18. dec. 2006 (CET)

Ist gelöscht. Du kannst in solche Sachen {{del}} eintragen, dann finde ich es in der „Mülltonne”: Gruß --Dundak 21:52, 20. dec. 2006 (CET)

Předłoha:Request[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor, Dundako. (Okay, der Satz ist von weiter oben geklaut. Aber ich bin stolz drauf, wenigstens etwas in der Sprache der Hausherren zu schreiben.)

Wäre das etwas für die hsb- oder auch de-wiki? --Obersachse 19:48, 20. dec. 2006 (CET)

Hm, du überschätzt mein Rest-Russisch. Soviel ich dem Ganzen entnehmen konnte, ist es eine Vorlage, die per Parameter das einträgt, was an dem Artikel zu verbessern wäre, richtig? In etwa {{Polěpšić|NPOV}}? Klingt gut, ich würde dann versuchen, die Vorlage zu übersetzen. Es müssten sicher dann entsprechende Wartungskategorien geschaffen werden, wenn ich das richtig sehe. Leider bin ich eher eine Null, was das Programmieren von Vorlagen betrifft, Předłoha:Přełožk ist irgendwie auch nicht richtig funktionstüchtig (soll Vorlage:Übersetzung entsprechen und wäre supernützlich für das lizenzkonforme Migrieren von Artikeln). Gruß --Dundak 21:52, 20. dec. 2006 (CET)
Hallo Obersachse und Dundak, ich habe da mal eine Anfrage bei einem russischen Wikipedianutzer platziert [7]. Er kann außer Russisch viele Sprachen darunter auch Deutsch. Allerdings habe ich die Anfrage in Esperanto verfaßt. Ich hoffe trotzdem, daß er uns irgendwie helfen kann. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 22:50, 20. dec. 2006 (CET)
Tlustulimu, Du hättest auch mich fragen können, ich bin Admin in der ruwiki :-)
Meine Anfrage ging mehr in die Richtung, ob eine Sammelschablone mit eher zurückhaltender Optik gewünscht wird für all das, was an dem Artikel zu verbessern ist, oder ob wir mit auffälligen Einzelschablonen arbeiten wollen. Ich könnte die Vorlage eindeutschen, aber mit hsb-0 brauche ich weitergehende Unterstützung. Wutrobne postrowy--Obersachse 07:35, 21. dec. 2006 (CET)

Ich habe die Vorlage einfach mal angelegt. Sie muß nur noch übersetzt werden. Bitte auch die Kategorienamen ins Obersorbische übertragen. --Obersachse 14:26, 21. dec. 2006 (CET)

Dobry wječor, Dundako a Obersachse. Ich habe denn mal übersetzt, so gut ich konnte und einige Kategorien geändert, vor allem die ohne j in Wikipedija:. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 23:27, 9. jan. 2007 (CET)

Dobry wječor, Dundako. Ich habe vorgestern die Vorlage Předłoha:Město angelegt. Nun ist mir nachher eingefallen, daß diese ja nur für Städte taugt. Was könnte man da tun, wenn ein Artikel ein kleines Dorf beschreibt? Umbenennen der Vorlage auf Předłoha:Sydlišćo vielleicht? Ist diese Seite überhaupt der richtige Ort für die Frage? Wutrobny postrow --Tlustulimu 19:52, 22. dec. 2006 (CET)

Ich habe auch noch Wužiwar:Nepl zur Diskussion "eingeladen". Wužiwar:Obersachse hatte ich hierzu schon befragt, aber er versteht nicht genug Sorbisch. Mal sehen, welche Ideen wir gemeinsam entwickeln können. Bis bald --Tlustulimu 20:00, 22. dec. 2006 (CET)
Witajće, lubi ludźo - přeju připódla prajene žohnowane hody! - naja, zum Thema, ich hatte ja schonmal irgendwo die gleiche Frage gestellt. Ich denke mal "sydlišćo" ist ok.--Nepl 13:19, 23. dec. 2006 (CET)
Dobry dźen, lubi ludźo, wjesole a měrniwe hody! - wer verschiebt die Vorlage Předłoha:Město nach Předłoha:Sydlišćo und die zugehörige Předłoha:Město/Dokumentacija nach Předłoha:Sydlišćo/Dokumentacija? Wegen der Artikel, wo die Vorlage schon drinsteht, müßte dann aber auch ein Redirect drinbleiben, oder? Unser Problem ist ja, daß die Obersorbische Wikipedia noch keine richtigen Hilfeseiten hat, aber für so etwas reicht mein Sprachniveau leider noch nicht. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 15:50, 23. dec. 2006 (CET)
Dobry dźen, lubi ludźo. Najprjedny přesunyć předłohu abo dodać resp. změnić wariable? Kotry rjad za waju by był najlěpje? Wutrobne postrowy --Tlustulimu 22:00, 26. dec. 2006 (CET)
Pohladam jónu do předłohi, sym kaž Nepl měnjenja, zo je Kategorija:Sydlišćo najlěpše mjeno.

Dobry dźeń, ludźo. Najprjedny zbóžnowne Nowe lěto - :-). Dźensa ja sym nowe wariable dodał do předłohi Předłoha:Město. Štó budźe přesunyć jej do předłohi Předłoha:Sydlisćo? Štó ma namjety wo wariablach pak tež za dokumentaciju? Za zarjadnistwo hišće faluja někotre wariable, dokelž wšě staty maja druhu strukturu. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 17:22, 2. jan. 2007 (CET)

korigowanje nastawkow[žórłowy tekst wobdźěłać]

Luby Dundako, mamy wulkotneho sobudźěłaćerja - Czestju, kotryž je hižo sto a wjace nastawkow do syće stajił. Wón so tež prócuje, to serbsce činić. Bohužel je husto tak, zo dyrbiš čěsce móc, zo by te nastawki prawje rozumił. Kak najlěpje pokročujemy? By škoda było, jemu prajić "přestawka!, dyrbimy najprjedy raz korigować." Na druhim boku budźe zawodny nastawk w Rozhledźe 1/2007 wo hsb. wikipediji a nadźijam so, zo něchtóžkuli jónu pohlada. Hdyž potom jenož na tajke nastawi trjecha - to wězo předobry zaćišć njezawostaji ... Što něk?--Nepl 13:29, 23. dec. 2006 (CET)

Budu so w přichodnych dnjach trochu wo jeho nastawki starać. Tež někotre prědłohi maja so hišće rěčnje prědźěłować (kaž tež nuznje znajmjeńša najwažniše meta-strony kaž Pomoc:Wobdźěłanje spisać. Sym za to najprjedy swoje sobudźěło w ně. WP na wěsty čas zastajił. Běch so jara wjeselił, hdyž w Rozhledźe (zawěsće Twoju) noticku wo hsbwiki čitach. Wulki zawodny nastawk mam za trochu prězahe při nětčišim stawje prědewzaća, ale budźemy widźeć… Na kóždy pad derje, zo tajke zjawnostne dźěło činiš ;-) --Dundak 21:30, 27. dec. 2006 (CET)

Dobry wječor, Dundako. Ich habe da paar Änderungen bei der Vorlage Předłoha:Stat gefunden. Jetzt müßten aber alle Länderartikel mit Předłoha:Stat geändert werden, denn bei Verwendung von {{#if:}} "verschwinden" die bisherigen Inhalte aus der Anzeige, weil die Variablennamen hinter {{#if:}} in den Länderseiten nicht mehr stimmen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit per Bot die ganzen Artikel irgendwie zu aktualisieren? Wenn nicht, müssen die Bearbeiter erst einmal die geänderten Variablennamen einarbeiten. Soll ich die Variablennamen gleich mal in die Dokumentation einbauen oder müssen noch welche geändert werden? Hättest du eventuell noch einige Ergänzungsvorschläge für die Vorlage? Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:08, 26. dec. 2006 (CET)

Stelle doch bitte deine Ergänzungsvorschläge in die Diskussionseite von Předłoha:Stat, damit sie jeder dort lesen kann. Danke --Tlustulimu 21:26, 26. dec. 2006 (CET)
Sollte jetzt Wužiwar:Czestja gebeten werden, erst einmal die Anpassung der Variablen in den vorhanden Länderartikeln abzuwarten, oder sollte er weiter machen neue anzulegen? Leider weiß ich nicht, woher er die Vorlage holt. was er als Vorlage nimmt. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 21:26, 26. dec. 2006 (CET) von mir selbst geändert. --Tlustulimu 21:45, 26. dec. 2006 (CET)

Dobru nóc, Dundako. Ja hižo změnich wariable w dokumentaciji. Abo ja tež dwě nowej wariablej dodach: knježerstwowe sydło (Regierungssitz) za staty, kiž ma druhe knježerstwowe sydło hač hłowne město. Druha wariabla je: njewotwisnosć. W jendźelskej wikipediji ja widźach bóle kompleksnu předłohu za staty: en:Template:Infobox Country. Njewěm, hač my chcemy tako kompleksnu předłohu w tutej wikipediji. Wutrobny postrow --Tlustulimu 23:04, 26. dec. 2006 (CET)

Hi Tlustulimu, hdyž sym w tutej předłoze něšto skóncował, prošu wo wodaće. Njebě to z wotpohladom. W Czestjowych nastawkach dyrbju tak a tak to a druhe porjedźić; čehodla, móžeš jedne nadpismo wyše toho čitać. Při tutej składnosći chcu so Tebje tež woprašeć, hač móžeš syntaksu Předłohi:Přełožk přepruwować. Je to Vorlage:Übersetzung z němskorěčneje Wikipedije. Dźakuju so --Dundak 21:30, 27. dec. 2006 (CET)
Dobry wječor, Dundako. Ja sym wšitke nastawki wobdźěłał, kiž wužiwaja tutu předłohu. Ty faktnje njejsy skóncował, ale lěpšił tutu předłohu. Žel ja njerozumju, kak ja bych dyrbjał wužiwać Předłohu:Předłožk za přepruwowanje. Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:05, 27. dec. 2006 (CET) Ja korigowach swój zmylk. --Tlustulimu 22:16, 27. dec. 2006 (CET)
Diese Vorlage sollte eigentlich ein ähnliches Ergebnis erzeugen wie in [8], nur eben auf sorbisch. Tut sie aber leider nicht, den Fehler konnte ich bislang nicht finden. Diese Vorlage wäre superpraktisch für das lizenzkonforme Migrieren von Artikeln nach hier. Könntest du eventuell noch einmal testen? --Dundak 22:17, 27. dec. 2006 (CET)
Hallo Dundak, ich habe mal unter Wužiwar:Tlustulimu/přełožił probiert. Leider kommt nur ein kleiner weißer Fleck, sonst nichts. Ich habe vorher mal in den Quelltext geguckt. Mit dem dortigen {{#switch: kenne ich mich noch nicht aus. Vielleicht steckt dort der Fehler. Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:42, 27. dec. 2006 (CET)

Předłoha:Předłohowy pomoc[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry Dobre ranje, Dundako. Ich habe die Vorlage Předłoha:Předłohowy pomoc erstellt und leider erst jetzt gemerkt, daß die Bezeichnung nicht ganz stimmt, da pomoc ja Femininum ist. Ist denn die Bildung des Adjektivs von předłoha richtig, oder muß diese anders lauten. Kannst du die Vorlage bitte an die richtige Stelle verschieben? Die Vorlage existiert in ähnlicher Form auch in der deutchen Wikipedia, nur daß dort nicht mehrere, verschiedene Artikel oben in der Mitte eingetragen werden können. Verbesserungsvorschläge bitte in die Diskussionsseite. Wutrobny postrow --Tlustulimu 01:25, 29. dec. 2006 (CET) Der freche Fehlerteufel war mal wieder fleißig, oder war es Interferenz mit dem Deutschen? Bis bald --Tlustulimu 01:32, 29. dec. 2006 (CET)

„wieso werden in der hsbwiki alle spezialseiten mit deutschen namen angezeigt?“[žórłowy tekst wobdźěłać]

Hallo Dundak. Du hattest versucht, mich im IRC zu erreichen („wieso werden in der hsbwiki alle spezialseiten mit deutschen namen angezeigt - unsere Language.php benutzt deutsch als fallback language. kann ich das irgendwo auf englisch zurückändern, bevor mir jemand aufs dach steigt?“). Wenn die Fallback-Sprache Deutsch ist, werden natürlich nicht übersetzte/geänderte Texte auf deutsch angezeigt. Wenn die Fallback-Sprache zu englisch geändert werden soll, muss das ein Entwickler machen, also müsstest Du in #mediawiki fragen oder vielleicht besser einen Bug schreiben. (Ich kann ja nun kein sorbisch, würde mich aber wundern, wenn den Benutzern der sorbischen Wikipedia die englische Sprache näher stehen würde als die deutsche.) (Falls Du antwortest, versuche bitte, mich wieder im IRC oder auf De-Wikipedia zu erreichen. Ich schreibe Dir nur deswegen hier, weil Deine De-Benutzerseite zu pausieren scheint.)

Dobry wječor, Dundako. Weil in einer der Babeltabellen schon Wikipedija:Babel stand, habe ich die Seite am 23. Dezember prompt angelegt. Aber später habe ich gesehen, daß das j immer noch im Namensraum fehlt. Soll ich die Seite an die richtige Stelle verschieben bis der Bug behoben wurde? Zum Wegschmeißen ist sie zu schade, oder? Zweite Frage: hättest du Vorschläge für die Seite? Soll ich denn in die Vorlagen Předłoha:Babel-1, Předłoha:Babel-2 usw. folgendes eintragen:

{{{header|[[ Project:Babel|Rěčne kmanosće]]}}}

, wie es ja schon in Předłoha:Babel steht? Oder lassen wir jetzt alles wie es ist? Zbožowne a měrniwe Nowe Lěto. Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:51, 29. dec. 2006 (CET)

Ich werde die Antwort wahrscheinlich erst im neuen Jahr lesen, weil ich bis 1. oder vielleicht sogar 2. Januar nicht da bin bzw. nicht dazu kommen werde, in der Wikipedia weiterzumachen. Eigentlich schade. Bis dann --Tlustulimu 21:59, 29. dec. 2006 (CET)

Dobry dźen, Dundako. Ich habe gesehen, daß da jetzt die Infos über Ober- und Niederlausitz fehlen. War das Absicht? Die Karte liegt im Firefox 2.0 ja halb auf der einen Überschrift. Soll das so sein? Wutrobny postrow --Tlustulimu 13:47, 30. dec. 2006 (CET)

Dobry dźeń, Tlustulimu a na tutym puću najprjedy moje najwutrobniše zbóžopřeća k narodninam! :-)
Deine Infos habe ich in die Artikel Hornja Łužica und Delnja Łužica überführt (und bei dieser Gelegenheit lizenzkonform einen neuen Artikel angelegt). Den Abschnitt, der zur Entwicklung der Gesamtlausitz passte, hatte ich im Artikel belassen. Zu Rjana Łužica existiert ja ebenfalls schon ein Artikel, der nur noch verlinkt werden musste. Nimm es nicht als unfreundlichen Akt, sondern als Lösungsvorschlag. Wutrobny postrow --Dundak 14:20, 30. dec. 2006 (CET)
Hallo Dundak, in Ordnung. Ich dachte schon dir wäre ein Mißgeschick passiert. Außerdem müssen wir ja nicht unbedingt alles hier so machen wie in der polnischen Wikipedia: pl:Łużyce. In der polnischen Wikipedia steht auch noch etwas zur Geschichte der Lausitz. Leider reichen hierfür meine Polnischkenntnisse nicht. Kennst du vielleicht eine Quelle, in der die Geschichte beider Teile so geschrieben ist, das das Ganze nach Umformulierung bzw. Neuformulierung in die beiden Artikel Hornja Łužica und Delnja Łužica paßt? Oder soll ich mal gucken, ob sich etwas aus der esperantosprachigen Wikipedia übersetzen läßt: eo:Luzacio? Ist es überhaupt möglich die Geschichte von Ober- und Niederlausitz getrennt zu betrachten? Wutrobny postrow --Tlustulimu 14:38, 30. dec. 2006 (CET)
Dźakuju so za twoje najwutrobniše zbóžopřeća k narodninam! Jenož je 38. narodny. Wutrobny postrow --Tlustulimu 14:57, 30. dec. 2006 (CET)
Saluton, Tlustulimu. Kvankam vi ne konas min, ankaŭ de mi ĉion bonan okaze de via naskiĝtago.--Wužiwar:Michawiki 14:17, 3. jan 2007 (CET)
Ich kann euch den polnischen Artikel übersetzen, allzuviel ist es ja nicht. Und wenn du Hilfe brauchst, Tlustulimu, auch einen aus den Esperanto-Wikipedia.--Wužiwar:Michawiki 14:30, 3. jan 2007 (CET)
Saluton Michawiki, dankon pro viaj bondeziroj. Danke für die Glückwünsche. Dobry dźen, ludźo. Ich habe mir das so vorgestellt, daß wir für den Artikel sowohl aus der polnischen als auch aus der Esperanto-Wikipedia Infos zur Geschichte übernehmen und dann gucken, was davon hierher bzw. unter Hornja Łužica oder Delnja Łužica gehört. Oder habt Ihr eine bessere Idee? Und welche Wikipedijaversionen bzw. Internetseiten schreiben noch etwas zur Geschichte der Lausitz? Wutrobne postrowy --Tlustulimu 14:58, 3. jan. 2007 (CET)
Ich wollte gerade schreiben, dass es in der deutschen Wikipedia reichlich Material gibt, auch getrennte Artikel für Ober- und Niederlausitz. Auch aus allen Bereichen. Es ist sicherlich etwas viel für den Anfang. Die Esperanto-Wikipedia und auch die tschechische Wikipedia haben nur Angaben über die Geschichte der Oberlausitz. Beide haben auch keine getrennten Artikel über Ober- bzw. Niederlausitz. Lediglich in der tschechischen Wikipedia gibt es einen kleinen Stub über die Oberlausitz, aber de facto ohne Inhalt. Ich würde jetzt mich erst einmal auf die Oberlausitz konzentrieren und da du dich hauptsächlich für die Geschichte interessierst, findest du in allen drei Wikipedias etwas. Und Internetseiten darüber gibt es sicherlich auch.--Wužiwar:Michawiki 15:25 3. jan 2007
Danke für die Hinweise. Mein Problem ist jetzt hsb-0,5. D.h. ich kann noch nicht genug Obersorbisch um die Geschichte der Lausitz richtig zu übersetzen. Ich müßte denn provisorisch die Esperantotexte ins Deutsche übersetzen. Und Tschechisch kann ich leider gar nicht. Mit einem Wörterbuch, aber ohne Sprachkenntnisse, traue ich mir eine Übersetzung denn doch nicht zu. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 15:41, 3. jan. 2007 (CET)
Darum ging es ja erst mal gar nicht. Es ging dir doch in erster Linie um die Auswahl der Quellen, oder? Ich kann Obersorbisch, Esperanto, Tschechisch, Polnisch. Das ist relativ problemlos, solange ich nur aus der Fremdsprache übersetzen muss. In die Fremdsprache ist etwas schwieriger. Wie für dich sind das ja auch für mich vier Fremdsprachen. Mir fehlt dafür etwas die Kreativität, um mal schnell einen neuen Artikel aus dem Ärmel zu schütteln.--Wužiwar:Michawiki 16:26 3. jan 2007

Ich habe denn mal die geschichtlichen Inhalte aus der Esperantowikipedia nach Wužiwar:Tlustulimu/Łužica von [9] (01:17, 2. Jan 2007, Thijs!bot) kopiert und mit der Übersetzung ins Deutsche begonnen. Oder sollte ich es lieber gleich ins Obersorbische übersetzen? Denn müßten aber die hiesigen Muttersprachler vor der Übernahme in den eigentlichen Artikel noch einmal kontrolllesen, ob das so richtig ist. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 17:04, 3. jan. 2007 (CET)

Hab schon gesehen. Tja, der Weg übers Deutsche scheint erst mal etwas umständlich zu sein. Ich könnte es ja direkt aus dem Eo ins Hsb übersetzen. Allerdings wäre es vielleicht ganz nützlich, einen Kontrolltext zu haben. Und, wenn bei mir etwas dazwischen kommt, können andere von uns das noch übersetzen, ohne Esperanto können zu müssen.--Wužiwar:Michawiki 17:29 3. jan 2007

Dobry dźeń, Dundako. Ich hatte neulich zwei exotische Vorlagen für Tabellenelemente im {{#if:-Block erstellt. Leider habe ich da etwas unpassende Bezeichnungen verwendet. Heute habe ich die Entsprechungen in der deutschen Wikipedia gefunden. Jetzt habe ich beide nach Předłoha:(! bzw. Předłoha:!) verschoben. Sollten die ursprünglichen Bezeichungen Předłoha:.! bzw. Předłoha:!. bestehen bleiben? Wenn nicht, dann müßten Vorlagen, welche diese Exoten unter den alten Namen verwenden auf die neuen Namen geändert werden. Unter Wužiwar:Tlustulimu/pomoc dla problemow we předłohach habe ich eine Hilfeinfo angefangen zu entwerfen. Wohin könnte diese denn später mal verschoben werden? Und wer kennt sich unter den hiesigen Wužiwarjo mit soetwas aus, um die Hilfe weiterzuentwickeln? Wutrobny postrow --Tlustulimu 14:49, 30. dec. 2006 (CET)

Dobry dźeń, Dundako. Danke für die Löschung der nicht benötigten Redirects. Ich habe gestern die Vorlage Předłoha:Předłohowy pomoc nach Předłoha:Předłohowa pomoc verschoben, weil das Genus vom Adjektiv nicht stimmte. Das Wort pomoc ist ja nach allen meinen Wörterbuchern ein Femininum, woran ich aber beim Erstellen der Vorlage nicht gedacht hatte. Ist die Form jetzt korrekt? Wenn nicht, welche Variante schlägst du statt dessen vor? Ich konnte kein Adjektiv zu předłoha in meinen Büchern finden, also dachte ich, daß vielleicht die Form auf -owy bzw. hier -owa passen könnte. Wutrobny postrow --Tlustulimu 16:35, 3. jan. 2007 (CET)
Hi Tlustulimu, ich würde „pomoc k předłoze” verwenden. --Dundak 14:45, 4. jan. 2007 (CET)

Dźakuju so ći za twoju zdźělenku na swojej wužiwarskej stronje. Tež tebi hišće strowe a wuspěšne nowe lěto. Při betawiki sym hišće njerozsudny. Poprawom chcych w pozadku wostać. Njewěm, hač sysop abo běrokrat być, je to prawe za mnje. Připódla prajene, sym 29. decembra na zetkanju Drježdźanskich wikipedistow był, w Café Müller's. Běch wćipny, kak wikipedisća wupadaja. :-). Znaju dźě Unukorno, wona ja esperantistka a ja esperantist. Conny bydli pola mnje za róžkom. Bydlu w Neustadće w Sakskej. A za tebje je snano zajimawe, zo sym so w Meuselwitzu narodźil.--Wužiwar:Michawiki 16:10 3. jan 2007

Škoda, běch dołho rozmyslował, sej tež do Drježdźan dojěć, ale so pon w běhu popołdnja rozsudźił, doma wostać. Nó, znajmjeńša sće sej tam mojedla hubu drěli… ;-) Sym připódla prajene rodźeny Lipšćan, jenož swójbnych přičin dla w Durinskej žiwy (sym so pak mjeztym na Köstritzske piwo a Mutzbraten zwučił). Wutrobny postrow --Dundak 22:34, 4. jan. 2007 (CET)
Nó haj, w tym padźe maš přeco daloki puć hač do Drježdźan. Na někajkej stronje sym čital, zo maš prózdninski dom w Radebeulu, myslach, zo ty tam tež bydliš. Sym tež čital, zo z Ehrenberga pola Altenburga pochadźeš, ale tam najskerje bydliš. Njejsym hižo dolho w Meuselwitzu byl a wo Mutzbraten mam jenož slabe dopomnjeće. Ale: hmmmm. Wutroby postrow --Michawiki 23:24, 4. jan. 2007 (CET)

Předłoha:Zwjazkowy kraj[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor, Dundako. Ich habe gerade die Vorlage Předłoha:Zwjazkowy kraj ergänzt. Jetzt habe ich eine Frage, ob denn reprezentantojo we zwjazkowej radźe für Repräsentanten bzw. Vertreter im Bundesrat die richtige Übersetzung ist oder ob der Plural von reprezentant falsch ist? Und wie übersetzt man am besten für eine weitere Ergänzung der Vorlage das Wort Landtagswahl? Ich denke da an wothłosowanje za krajny sejm. Hättest du auch noch Ergänzungsvorschläge für diese oder auch die Vorlagen Předłoha:Stat und Předłoha:Město? Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:42, 3. jan. 2007 (CET)

„Representanća” oder „zastupnicy” wäre der korrekte Plural. Landtagswahl ist „wólba(-y) do krajneho sejma”. Gruß --Dundak 14:45, 4. jan. 2007 (CET)
Dobry dźeń, Dundako. Ich habe da mal gleich auf "Representanća" geändert. Im Index meiner älteren Wörterbücher sind nur Maskulina auf "-ist" und "-ent" erwähnt, die diesen Plural mit Konsonantenwechsel haben. Gilt dies für alle Substantive auf -ant? Statt "wólba do krajneho sejma" hatte ich schon "posledne wothłosowanje" bzw. "slědowace wothłosowanje" eingebaut, denn in der deutschen Wikipedia steht ja "letze Wahl" bzw. "nächste Wahl", wie beispielsweise im Artikel de:Mecklenburg-Vorpommern. Kann das bleiben? Wenn nicht, teile mir das bitte auf der Diskussionseite zur Vorlage mit, wo ja die Verbesserungsvorschläge besser aufgehoben sind als hier. Danke für deine sprachlichen Tipps, denn Sorbisch ist für mich immer noch eine Fremdsprache und ohne meine Wörterbücher könnte ich hier einpacken. Wutrobny postrow --Tlustulimu 17:18, 4. jan. 2007 (CET)
Eigentlich werden belebte Maskulina mit t im Auslaut immer nach dem Muster „traktorisća, aktiwisća, studenća, běrokraća” usw. gebeugt. Vielleicht wäre das das richtige Buch für dich. In den siebziger Jahren gab es als Schulbuch „Gramatiske tabele hornjoserbsce”, das als Grammatik mit Schnellzugriff bis heute in seiner Kompaktheit unübertroffen ist. Leider ist es beim Verlag vergriffen und nicht wieder aufgelegt worden. Du kannst ja mal in der Smolerjec kniharnja anfragen, die haben ein großes Antiquariat. Herzlichen Gruß --Dundak 22:34, 4. jan. 2007 (CET)
Also, ich habe gerade mal nachgeschaut. Man kann eigentlich keine Regel ableiten, es werden immer nur ein paar Beispiele genannt. Sowohl im von dir, Dundak, empfohlenen Pućnik als auch bei Faßke/Michalk, Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart(der große hochwissenschaftliche Wälzer, dessen Inhalt wahrscheinlich selbst Slawisten kaum verstehen). Bei Šchuster-Šewc, Gramatika hornjoserbskeje rěče, stehen auch nur dieselben Einzelbeispiele. Schuster-Šewc erwähnt allerdings, dass die Endung 'a mehr bei kollektiv aufgefassten Pluralen steht. Aber die Grammatik stammt aus dem Jahr 1968. Eins scheint aber gewiss: die Endung 'a beschränkt sich nicht unbedingt nur auf Substantive, die auf -ent oder -ist auslauten (hast du wohl im Wörterbuch Obersorbisch-deutsch gelesen (ich glaube, es ist von Dr. Irene Šěrachowa, meine ersten Seiten fehlen schon). Also, reprezentanća ist in Ordnung. Susod wäre z. B. ein Beispiel: susodźa. Schuster-Šewc führt aber das auch als ein solches Kollektivbeispiel an: Ist eine Gruppe von unbekannter Größe gemeint, dann susodźa, aber rede ich von meinen drei Nachbarn, dann třo susodojo. Ob den Unterschied heutzutage wirklich noch jemand macht, wage ich zu bezweifeln. Sprachgebrauch ist aber sowieso zu einem gewissen Grade eine Ermessensfrage.--Michawiki 23:55, 4. jan. 2007 (CET)

Specialnje:Letzte_Änderungen[žórłowy tekst wobdźěłać]

sollte imho in Specialnje:Aktualne_změny umbenannt werden. Kommst Du da ran, oder müssen die Entwickler tätig werden? Obersachse 17:30, 6. jan. 2007 (CET)

Ist mir auch schon aufgefallen, ich weiß nicht so recht, im WM-Namensraum stehen die englischen Bezeichnungen, ich müsste einmal im IRC nachfragen, denn mir ist nicht ganz klar, an welcher Stelle ich die Änderungen vornehmen sollte. Dieser Schönheitsfehler besteht seit wenigen Wochen. Gruß --Dundak 18:04, 8. jan. 2007 (CET)

Wieso Linkziel des Links Korčma verändert[žórłowy tekst wobdźěłać]

Witaj, Dundako. Irgendjemand hat das Linkziel vom Link Korčma verßndert. Der Link verweist jetzt auf die englische Wikipedia. Dort gibt es logischerweise keine Seite Korčma. Wer ändert hier an der Oberfläche rum? Wutrobne postrowy, --Michawiki 18:30, 7. jan. 2007 (CET) 18:27, 7. jan. 2007 (CET)

Dobry wječor, ludźo. Dafür ist jetzt das bisher fehlende j im Namensraum Wikipedija endlich drin. Es sieht so aus, als wäre da etwas mit Korčma schiefgelaufen, oder? Der Artikel selbst ist noch da, nur eben nicht mehr in der Navigation. Die Techniker haben aber wohl außerdem noch eine Kleinigkeit vergessen, denn bei den Wobdźěłać-Links bei den Zwischenüberschriften fehlte das j noch. Es tauchte erst nach dem Bearbeiten des ganzen Artikels Wikipedija:Korčma auf. Ich hoffe doch, daß ich mich da nicht verguckt habe. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 19:19, 7. jan. 2007 (CET)
Dobry dźeń, ludźo. Ich habe was gefunden unter MediaWiki, und zwar MediaWiki:Portal-url. Normale Nutzer können das fehlende j dort nicht nachtragen, das dürfen nur Administratoren. Da das ja eine URL beinhaltet und die nicht stimmt, dürfte das die Ursache für den Fehler sein. Ich hatte heute soetwas auch auf meiner Benutzerseite. Weil dort noch irgendwo Wikipedia: statt Wikipedija: stand, "wollte" mich MediaWiki in die englische Wikipedia schicken. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 12:25, 8. jan. 2007 (CET)
Dobry wječor, Dundako. Korčma ist jetzt "wiederbelebt". Danke. Vielleicht lag es auch daran, daß in MediaWiki:Portal-url nicht (mehr) die MediaWiki-Variable Project benutzt wurde. Es ist aber gut so, daß im Namensraum MediaWiki: nur Administratoren ändern dürfen, sonst hätten wir in manchen Wikipediaversionen schon das reinste Chaos. Wutrobny postrow --Tlustulimu 17:50, 8. jan. 2007 (CET)
Ja, seit gestern ist der Bug 7792 gefixt und das j im Projektnamensraum endlich offiziell. Den Link zur korčma habe ich angepasst und gehe demnächst noch einmal den WM-Namensraum durch. Grüße und Entschuldigung für die langsame Reaktion - mein Urlaub ist abgelaufen und ich bin jetzt etwas seltener online ;-) --Dundak 18:04, 8. jan. 2007 (CET)

Předłoha:Přełožk[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry dźeń, Dundako. Ja namakach zmylk w Předłoze:Přełožk. Tam bě zmylk na spočatku předłohi: Jenož je jedna(!) padoruna smuha falowała. Ja jenož dyrbjach z němskej předłohu přirunać. Prěni test je tež fungował. Wutrobny postrow --Tlustulimu 13:24, 8. jan. 2007 (CET):Wulkotnje - dźakuju so! :-) --Dundak 18:04, 8. jan. 2007 (CET)

Dźakuju so za [10]. To přińdźe z toho, hdyž jedyn prěwjele copy&paste čini a při tym cyle při wěcy njeje :-) BTW – maš lóšt, nastawki, kiž sym sej do tuteje podstrony zapisał, sobu rěčnje wobdźěłać? Luby postrow --Dundak 10:30, 11. jan. 2007 (CET)

Thank you for your faith in me :), but I fear that such a task far exceeds my (nonexistent) knowledge of your language. While I am, on occasions, capable to fix simple typos I encounter, most of the articles you list on your page seem to require rewriting much of their contents instead. · Naiwny cynikar · 05:24, 12. jan. 2007 (CET)

Luby Dundako (war das jetzt richtig?), jetzt bist Du wieder mal als Administrator gefragt. Bitte füge den Code aus MediaWiki diskusija:Common.css und MediaWiki diskusija:Common.js in die entsprechenden Dateien ein, mir fehlen dazu die Rechte. --Obersachse 17:15, 15. jan. 2007 (CET)

Erledigt. Gruß --Dundak 08:57, 16. jan. 2007 (CET)
Danke. --Obersachse 11:05, 16. jan. 2007 (CET)

Dobry dźeń, Dundako. Kannst du dir mal folgendes angucken Braniborska#Geografija? Ich weiß nicht, ob uns da jemand verschaukeln will oder nicht. Wutrobny postrow --Tlustulimu 14:09, 18. jan. 2007 (CET)

Ich habe mir das ganze mal angeguckt. Der Inhalt stammt größtenteils aus der deutschen Wikipedia, so daß wir nur übersetzten müssen. Einige Texte sind aber nicht enzyklopädietauglich, wie z.B. die Spalte über die Sorben unter Braniborska#Města a gmejny. Sollte sich keine Quelle finden lassen, müßte diese Spalte wohl wieder entfernt werden. Geändert werden muß die Spalte sowieso, denn die Überschrift paßt ja ganz und gar nicht. Wutrobny postrow --Tlustulimu 16:36, 18. jan. 2007 (CET)
Ehrlich gesagt, hätte ich Beiträge dieser Güte (noch dazu auf Deutsch!) sofort rückgängig gemacht. Für solcherart Arbeitsbeschaffungsmaßnahme anonymer Bearbeiter halte ich nämlich überhaupt nichts. Wenn wir etwas von dewp brauchen, holen wir uns das schon. Und übersetzen gleich. Lizenzkonform und mit allen Schikanen. Aber nun hast du dir einmal die Arbeit gemacht… Entscheide du, was mit dem Müll den Edits wird, ich würde ja für komplettes Rücksetzen votieren. Und Entschuldigung, wenn mein Tonfall etwas gereizt sein sollte, ist nicht persönlich gemeint :-) --Dundak 22:38, 18. jan. 2007 (CET)
Ich habe gerade auf die letzte von mir bearbeitete Version zurückgesetzt, sodaß jetzt der Unsinn über die Sorben in der Tabelle unter Města a gmejny entsorgt ist. Ein Totalrevert ist nicht mehr sinnvoll, weil ja schon einiges übersetzt ist, z.B. die neuen Überschriften. Wir sollten denn mal aufpassen, ob der unbekannte, unangemeldete Tipper mit IP wieder irgendwelchen Unfug anstellt. Wenn ja, müßtes du denn vielleicht für anonyme Leute den Artikel sperren. Wutrobny postrow --Tlustulimu 23:04, 18. jan. 2007 (CET)

Naprašenje redaktora magacina Wuhladko[žórłowy tekst wobdźěłać]

Witaj, Dundako. Sym e-mejl redaktora magacina Wuhladko dóstał. Woni chcedźa přinošk wo hornjoserbskej Wikipediji wusyłać. Tekst namakaš pod Naprašenje redaktora magacina Wuhladko přinoška wo našej Wikipediji dla. Njewěm, hač ja sym přihódna kontaktowa wosoba. Wutrobne postrowy, --Michawiki 18:22, 18. jan. 2007 (CET)

Hallo Michawiki, wotpowědnu mejlku sym tež (přez SI) dóstał. Sprěnja nochcu swoje zazłužby jow přewysoko zasydlić, zdruha budu zatrašnje nerwozny, hdyž mi jedyn mikrofon abo kameru před nós tyknje. Střeća njewěm, hač je moja ertna serbšćina hišće dobra dosć, dlěši interview dać. Nimo toho bydlu tola trochu daloko preč a nimam móžnosć, sej w přichodnych tydźenjach do Budyšina dojěć. Sy tola mysličku wo Wikipediji daloko do mojeho časa měł a bydliš w bliskosći. Nochceš ty z Neplom tam por słowow prajić? Nepl je jara wěcywustojny, je tohorunja wusko z Wikipediju zwjazany (kak jara, móžeš w Rozhledźe čitać), tež hdyž tučasnje lědma jow edituje. Postrow --Dundak 22:38, 18. jan. 2007 (CET)
Hallo Dundako, myslu, zo je twoja zasłužba, zo je so hornjoserbska Wikipedija z realitu stała. Njewěm, ale sym něhdy jenož ze žorta Languagehsb.php a njedawno MessagesHsb.php přełožił a so z Mediawiki zaběrał. Wěsće, zo bě dołho, prjedy hač hsbwp so z woprawdźitosću sta. Njewěm, hač bych zmužitosć měł, wutworjenje hornjoserbskeje wikipedije nastorčić. W Internecach potom něchtó so prašeše, čehodla hišće serbska Wikipedija njeje, je tola samo tajka za kašubšćinu. A potom sym zdźělił, zo sym LanguageHsb.php wersije 1.50 přełožił. Problemy z rěčanej serbšćinu a kameru tež ja mam. Čehodla Nepl to sam nječiniš? Je rodźeny Serb, rěči serbšćinu jako maćeršćinu. Mam jenož mało dnjow praktiskeho nazhonjenja we Wikipediji. Wutrobne postrowy --Michawiki 23:21, 18. jan. 2007 (CET)
Potajkim je Nepl demokratisce jako wotpósłanc serbskeje Wikipedije woleny ;-) Budu jemu jutře abo zajutřišim mejlku pisać. Znaju diskusije z Internec, sym tehdom sam sobu diskutował. Hač so serbska WP woprawdźe jako dobra ideja wukopa, budźemy hakle w přichodźe widźeć. Dotal mějachu wšitcy druzy dobre ideje a su sej w Internecach a druhdźe w serbskich forumach smjerć hubu wo WP drěli. Paruju pak ludźi, kiž móhli WP nětko woprawdźe z wobsahom napjelnić. Bych sej wjace přinošowarjow předewšěm ze serbskeje młodšeje generacije přał. Snadź sym blós trochu njesćerpliwy… Luby postrow --Dundak 01:10, 19. jan. 2007 (CET)
Hallo Dundako. Derje. Nepl je prawa wosoba za to. Prašam so jenož, je něšto, štož wón nječini? Telko ja wěm, je wón jara aktiwny. Wikipedija, dźěło w SI, Runjewonline.info, Wólbernosće a bóh wě što hišće. Hdys a hdys je tež na www.interserb.de. Je tež znaty kaž "pisany psyk". Nima wón "dobry grót" k młodźinje, na př. k Pawkej, zo by wabił? Kelko wužiwarjow poprawom na našej Wikipediji woprawdźe sobu dźěła? Pječa je to na 90 (znajmjeńša, 90 přizjewjenych wužiwarjow). Njewěm, hač ja móžu wjele činić, zo by so Wikipedija z wobsahom napjelniła. Moja sylna strona je přełožowanje. Myslu sej tež, zo nichtó nochce sobu dźěłać, ale skónčnje wjesela so tola, zo Wikipedija je. A zawěsće je tež wjele pesimistow, kotřiž wo nas idealistach z hłowu wija. Ja na př. njewěm do dźensnišeho, kelko Serbow serbskorěčne programy Firefox, Mozilla (Seamonkey), Thunderbird atd. wužiwa. Zajim njezda so wulki być. Hladam prawidłownje do Internec, ale w rubrice Serbski Internet zdźělenki nimale ženje njejsu. Wutrobne postrowy --Michawiki 22:53, 19. jan. 2007 (CET)
Witaj, Dundako. Maš hižo wotmołwu wot Nepla? Móže we wusyłanju Wuhladka nas reprezentować?. Postrow, --Michawiki 20:26, 22. jan. 2007 (CET)
Ně, hišće nic, běch jemu sobotu mejlku pisał. --Dundak 20:51, 22. jan. 2007 (CET)

Dobry wječor, Dundako. Jetzt hat uns wieder jemand mit IP mit einem fast nur deutschsprachigen Artikel "beglückt". Er hat aber diesmal wenigstens die Überschriften gleich selbst übersetzt. Ich konnte aber jetzt im Artikel keine unsachlichen Inhalte wie bei Braniborska finden. Eigentlich müßte der Artikel noch einmal verschoben werden, denn nach dem "Prawopisny słownik", Seite 445, heißt das Bundesland richtig Saksko-Anhaltska. Also mit Großbuchstabe beim zweiten Teil. Die IP scheint von der TU Berlin zu stammen. Wutrobny postrow --Tlustulimu 20:50, 19. jan. 2007 (CET)

Hallo Dundak. Jetzt können wir den Artikel selbst schreiben. Ich habe bei Wolfen noch die IP 130.149.174.6 gefunden. Weil nur die letzt Stelle anders ist, dürfte das die gleiche Institution sein. Laß dich bloß nicht von den Witzkeksen ärgern ;-), wenn die Texte einstellen und denken sie könnten Sorbisch. Es sah wirklich komisch aus, obwohl einige Wörter sogar stimmten. Aber das meiste war nicht zu gebrauchen. Stimmts? Gibt es eine Quelle um die Ortsnamen leichter sorbisieren zu können? Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:33, 19. jan. 2007 (CET)
Nö, zum Ärgern reicht's noch nicht. Ich habe mal die beiden IP-Benutzerseiten getaggt und wenn es so weitergeht, hat 130.149.174.0/24 die nächste Woche erst einmal Pause. Kleine Fische im Vergleich zu dem, was meist in dewp los ist ;-) Ortsnamen habe ich online für dsb gefunden [11], für hsb scheint [12] eine ganz gute Quelle zu sein. Als Bonustrack lege ich noch diese Vokabelsammlung obendrauf, ich frage bei Gelegenheit ab. *g* --Dundak 22:33, 19. jan. 2007 (CET)
Dźakuju so za wotkazy. Za čas slědowacych dnjow budu přečitać tute strony. Druhe prašenje: Kak móžu přełožić Mecklenburg-Strelitz do hornjoserbšćiny? Runje widźach, zo hižo znam websydło wo delnjoserbskich mjenach sydlišćow. Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:52, 19. jan. 2007 (CET)

Drjewjanscy Słowjenjo[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry dźeń, Dundako. W tutym nastawku nětko nowej wotkazaj do www.rujana.net srjedź kapitla wo Hudźbu při mjena "Wizlawa III.". Dyrbju w přichodźe rewertować tajke wotkazy? Nimo toho tutej wotkazaj doda wosoba z IP 130.149.174.13. Myslu, zo tute wosoby "přeprošuja" tebje do blokowanja. Dalše wobsahi ja hišće njemóžu posudźić. Wutrobny postrow --Tlustulimu 15:48, 20. jan. 2007 (CET)

Kampusowa syć TU Berlin ma nětko tydźeń přestawku. Je nimo toho swój skazeny nastawk „Sachsen-Anhaltska” zaso nutř stajił. Postrow --Dundak 15:56, 20. jan. 2007 (CET)
Derje, zo ty blokowaše jich. Nětko woni móža redigować w Kamelopediji. Tam je přihódna strona za njemysł. Snadź woni preferuja redigować dźenik čerta ;-)? Wutrobny postrow --Tlustulimu 16:07, 20. jan. 2007 (CET)

Wikipedia:Vandalismusmeldung[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor, Dundako. Ja runje namakach stronje w němskej wikipediji, kotraž by zajimawy za tebje: de:Wikipedia:Vandalismusmeldung. Trjebamy tajku stronu w hornjoserbskej wikipediji? Jeli haj, ja by ju redigować móhł. Ale pod kotrym titulom wona njech leži? Wutrobny postrow --Tlustulimu 20:22, 21. jan. 2007 (CET)

Hm, při nětčišim rozměrje wandalizma bych prajił, so móža so tute wěcy w korčmje wotkłasć. Ale rozsudź ty. Móže cyle zajimawje być, hdyž jedyn widźi, kak so wandalizm přez tydźenje wuwiwa ;-) Postrow --Dundak 21:47, 21. jan. 2007 (CET)
Tuta strona njeje drje spěšna. Ale, hdyž TUB wróćo přińdźe po jednej tydźeni? Kotre mjeno ty by za powěsćowy nastawk wo wandalizmje namjetował? Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:15, 21. jan. 2007 (CET)
Wikipedija:Wozjewjenje wandalizma --Dundak 22:23, 21. jan. 2007 (CET)
Dobry wječor, Dundako. Nětko eksistuje tuta strona, hačrunjež hišće faluja někotre teksty. Nimo toho prošu kontrolować, hač rěč je dobra a zrozumliwa. Tam hišće problemik wo redigowanskim wotkazu při słowa tu. Wón drje funguje, ale njewužiwa mediawikine kodowanje, dokelž njenamakach tajke. By předłohu Předłoha:Wozjewjenje wandalizma‎ redigować dyrbił. Wutrobny postrow --Tlustulimu 18:05, 22. jan. 2007 (CET)

Šćuwanje přećiwo našej Wikipediji w Internecach[žórłowy tekst wobdźěłać]

Witat, Dundako. Sym runje w Internecach był a dyrbjach widźeć, zo tam we forumje Serbska Wikipedija někajki idiot z pseudonymom "reneje" přećiwo našej Wikipediji šćuwa. Wón je 7 přinoškow na jedne dobo spisał. Sym hižo na Internečanskeho byrgarmištra pisał, zo by přinoški zničił. Njewěm, hač je to móžno. Wěrju, zo sy hižo z nim wušparanja měł (citat: verklapsen können wir uns selbst). Wutrobne postrowy, --Michawiki 19:48, 22. jan. 2007 (CET)

Dobry wječor, ludźo. Ja tež widźach tamniše njewěcowne diskusije. Ale ja njewěm, što wotmołwić ke tajkim idiotam. Tutón njewěconik napisa jenož njezmysł. Čehodla my dyrbimy rozbrojić naš čas z tajkimi kałami? Wutrobne postrowy --Tlustulimu 20:46, 22. jan. 2007 (CET)
Pohladam mol nutř, dźakuju. --Dundak 20:51, 22. jan. 2007 (CET)
LOL, to ma skerje klinisku dimensiju a hodźi so prima ignorować ;-) --Dundak 20:58, 22. jan. 2007 (CET)
"Njewěcownik" samo citowa moje teksty, ale nic w serbšćinje. To tola dopokaza, zo wón njerozumi hornjoserbšćinu. Štó budźe wotmołwić jeho, abo to by brojenje časa był? Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:36, 22. jan. 2007 (CET)
By škoda časa było - a nimo toho picowanje lutkow (Trollfütterung). --Dundak 23:04, 22. jan. 2007 (CET)

Dundako, runje padny mój pohlad na twoju prěnju powěsć, kotruž sy na mojej diskusijnej stronje zawostajił. A nadobo čitach słowo "saluton", kotrež sym přeco přewidźał. Sy ty tež esperantist kaž mój z Tlustulimu? Postrowy, --Michawiki 22:05, 22. jan. 2007 (CET)

Ně, sym před 20 lětami mol por słowow nawuknył, běch samo lěto abo tak w kulturnym zwjazku (GDREA). Sym wšo zabył, móžu pak z wobćežnosćemi trochu čitać. Postrow --Dundak 22:58, 22. jan. 2007 (CET)

Witaj Dundako, wróćo w našim kole![žórłowy tekst wobdźěłać]

Sy hišće w Jendźelskej a móžnosć namakał wot tam zaso sobu dźěłać? Witaj k nam! Wutrobne postrowy, --Michawiki 19:25, 29. jan. 2007 (CET)

Bohužel nic, sym jenož krótko smjeće wušmórnyć a swoje mejlki wotwołać móhł. To budźe we februaru zaso lěpje. Štož WLAN nastupa: Jendźelska njeje em Amerika - móžnosć so jow k syći připinać je skerje wobmjezowana… Wutrobne postrowy tež wšěm sobučitarjam! :-) --Dundak 13:31, 30. jan. 2007 (CET)

Dodawk do monobook.js[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry dźeń, Dundako. Sym předłohu za nawigaciske lajste z němskeje wikipedije přełožił. Nětko hišće njefunguje klik na wotkaz za pokazanje wobsaha, dokelž faluje js-funkcija toggleNavigationBar. Tuta funkcija nětko eksistuje na mojej wužiwarskej podstronje Wužiwar:Tlustulimu/toggle.js. Sym ju z němskeje wikipedije kopěrował sem. Bych so radował, jeli by tutu funkiju do javaskriptoweje dataje dodał. Wutrobny postrow --Tlustulimu 17:13, 4. feb. 2007 (CET)

Widźach, zo my nima tu dataju monobook.js. Móžeš wobsah z dataje Wužiwar:Tlustulimu/toggle.js (Mylnje ma wopačne mjeno.) do dataje monobook.js składować? Funkcija toggleNavigationBar trjeba druhu funkciju, drje multiple onload functions. Hižo sym hódnosći dweju wariabli tuteje funkcije do hornjoserbšćiny přełožił. Wutrobny postrow --Tlustulimu 20:00, 4. feb. 2007 (CET)
Dobry wječor, Tlustulimu, wotpowědna dataja rěka MediaWiki:common.js a sym twój kode něk tam zadźěłał. Nadźijomnje bjez zmylkow, móžeš snadź hišće raz hladać? [13] Wutrobny postrow --Dundak 22:21, 6. feb 2007 (CET)
Dobry dźeń, Dundako. Dźakuju so za dodawk nowych funkcijow do common.js. Nětko jenož połoženje wotkazow z tekstom "Pokazać" je njepřihódna wyše nadpisow město pódla toho. Hišće njewěm, hač faluje kode w css-dataji. Mam pytać css-formaty? Wutrobny postrow --Tlustulimu 09:38, 7. feb 2007 (CET)
Dobry wječor, Dundako. Namakach formatowanje, kotraž měł přesunyć wotkaz z tekstom "Pokazać" do praweho połoženja:
.NavToggle {
    font-size: x-small;
    float:right;
}

Zadźěłaj prošu do wotpowědneje dataje. Dźakuju so a postrowy --Tlustulimu 23:28, 7. feb 2007 (CET)

MessagesHsb.php za Mediawiki 1.9.0[žórłowy tekst wobdźěłać]

Witaj Dundako, sy zaso doma? Sym mjeztym MessagesHsb.php za Mediawiki 1.9.0 na swojim wužiwarskej stronje w Betawiki wotkładł. To je moja "priwatna" dataj, to rěka, sym to offline činił. Redigowanje w betawiki beše mi přewobćežne. Niki je informowany. Jutře budu pola Serbskeho Rozhłosa, zo bych interview dał. Wuhladko je so wzdał, ale knjeni Gerdesowa ze Serbskeho Rozhłosa běše wutrajna. Po třikróćnym wotpokazanju sym kapitulował. Postrowy, --Michawiki 21:36, 5. feb. 2007 (CET)

Haj, zaso doma, ale žadyn „bok” za někajkežkuli dźěło dźens wječor. Wo Betawiki budu so w přichodnych dnjach starać, zo bychmoj tam porjadny patch zhotowjałoj (wjeselu so hižo na copy&paste…). Za jutřiši interview přeju ći wjele zbóža. Sym wćipny, hdy so to wusyła. Wutrobny postrow --Dundak 00:55, 6. feb. 2007 (CET)
Witaj, Dundako. Ow, sym dźensa rano jara rozhorjeny był. Běše to hakle druhi interview w mojim žiwjenju a dotal hišće njemějach interview w němčinje. Prěni interview, kotryž sym wjedł, běše 1999 na Swětowym zjězdźe esperantistow w Berlinje, w esperanće. Interview budźe so najskerje na nowy tydźeń wusyła. Knjeni Gerdesowa budźe mje informować a ja budu tu zdźělić, hdy to budźe. Postrowy, --Michawiki 20:17, 6. feb. 2007 (CET)

Werbung an Schulen?[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor,

was hältst du davon, den Bekanntheitsgrad der Wikipedija zukünftig nicht nur durch Mundpropaganda, sondern eventuell auch durch Aushänge (meinetwegen ein obersorbisches Plakat oder so) in Schulen - speziell im Sorbischen Gymnasium - zu steigern. Wäre das (in Bezug auf evtl. Vandalismus) ein vertretbares Risiko oder eher nicht ratsam? Dźakuju so a postrow, J budissin 22:46, 6. feb 2007 (CET)

Grüß dich J budissin, das halte ich grundsätzlich für eine gute Idee, vielleicht ein wenig verfrüht. Radijo Satkula und der Rozhlad haben ja bereits berichtet. Wužiwar:Michawiki hat heute ein Interview im Sorbischen Rundfunk gegeben. Im Moment sind wir ja eine ziemlich überschaubare Community von vielleicht 5 Leuten und da bleibt schon einmal das eine oder andere etwas liegen, auch in sprachlicher Hinsicht. Trotzdem bin ich heilfroh über jede helfende Hand, die Deutschen und Tschechen sind meistens alte Wiki-Hasen, die hier klasse Arbeit machen. Hilfe von Muttersprachlern wäre natürlich auch hochwillkommen. Dennoch bin ich etwas hin und hergerissen, denn wir brauchen etwas Arbeit in die Tiefe – mit noch 10 Artikeln über nicht mehr existierende Schulbands ist uns eher nicht geholfen. Wie wäre es denn, wenn Ihr mal zu einem Eurer Stammtische einladet und eine Art Crashkurs/Miniworkshop dort macht? Das mal kurz ins Unreine geschrieben und dir einen herzlichen Gruß --Dundak 23:14, 6. feb 2007 (CET)
Hallo J budissin, hallo Dundak. J budissin, du kannst vielleicht schon ein bisschen Reklame für euren Stammtisch am 23. Februar machen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich habe der Frau Gerdes vom Sorbischen Rundfunk auch sagen müssen, dass das mit den 100 angemeldeten Leuten reine Theorie ist und wir uns mehr aktive Leute, besonders auch Jugendliche wünschten, obwohl ich noch 2 Sorben unter den Leuten mit Konto entdeckt habe, Radyserb und Zak. Radyserb hat keine Benutzerseite und ob er Zeit hat, weiß ich auch nicht. Der hat eine eigene Firma, www.radyserb.de. Früher hat er mal eine Seite mit dem Namen www.domizna.de gehabt. Zak hat eine Benutzerseite, aber seinen Namen habe ich bisher nur in Internecy und Interserb gelesen. Nepl ist auch kaum umher und Frau Gerdes hat noch einen Jan Meschkank erwähnt. Da ich aber seinen Benutzernamen nicht kenne, weiß ich nicht, ob er hier aktiv ist. Es scheint, dass er in Cottbus auf dem Niedersorbischen Gymnasium war, vielleicht ist er in der niedersorbischen Wikipedia aktiv. Ich sollte ja mit den beiden bei Wuhladko auftreten, was ich abgelehnt habe. Trotzdem hat mich Frau Gerdes erneut drum gebeten. Ich glaube auch, wir überfordern die Sorben etwas. Ich denke für viele ist es leichter, in der deutschen Wikipedia zu schreiben. Das geht schon bei der Terminologie los. Grüße und gute Nacht, --Michawiki 23:59, 6. feb 2007 (CET)

I don´t know name of that city in Upper Sorbian. Can you fix it in article Otakar Theer. Thank you, --Dezidor 10:55, 10. feb 2007 (CET)

Dokelž tam ženje Serbja njebydlachu a njeje so potajkim serbske mjeno wutworiło, sym čěsku formu z ukrainskeho nastawka wzał a z dodawkom, zo lěži w nětčišej Ukrainje, do twojeho nastawka zapletł. Postrowy a dźak za nowy nastaw(č)k! --Dundak 23:52, 10. feb 2007 (CET)

Problem předłohi Babel-pochad[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor, Dundako. Es gibt da ein Problem mit der Vorlage {{Babel-pochad}}. Wenn man z.B. die Variablennamen der Vorlage {{WužiwarskiKraj}} darin verwendet, was seit einigen Tagen funktioniert, entsteht eine häßliche Lücke, wenn nicht gleichzeitig die Vorlage {{User Neustrelitz}} über den Parameter Neustrelitz eingebunden wird. (Andere Herkunftsvorlagen fehlen noch.) Hast du vielleicht eine Idee, wie dieser komische Fehler behoben werden könnte? Die Lücke taucht sowohl im Firefox als auch im Internetexplorer 7 auf. Ein weiteres Problem hat die Vorlage mit den Uservorlagen zu den sprachlichen Kenntnissen: Wužiwar:Tlustulimu/Testowanja#Pochad. Wutrobny postrow --Tlustulimu 00:23, 11. feb 2007 (CET)

Hi Tlustulimi, ich glaube, du überforderst mich etwas… Vielleicht weiß ja Obersachse Bescheid? Tut mir leid, da muss ich passe. Wo in der MediaWiki:Common.js soll denn der .NavToggle-Schnipsel eingefügt werden? Leider kann ich dir die Seite nicht einmal entsperren, dass du es selber machen kannst, weil der ganze Namensraum per default gesperrt ist und kein Entperrbutton verfügbar ist. vielleicht kannst du den Code ja kopieren und irgendwo auf einer deiner Unterseiten in der richtigen Reihenfolge zusammenbauen? Postrowy --Dundak 00:40, 11. feb 2007 (CET)
Schade, daß du keine Idee dazu hast. - Der .NavToggle-Schnipsel gehört nicht in die common.js, sondern in die Mediawiki:common.css, weil es ja per CSS den Link zum Ein-/Ausblenden nach rechts versetzt. Oben sieht komisch aus. Setze es doch einfach zwischen folgende Abschnitte:
/* Abstand vor Navigationsleisten */
/* Navigationsleisten nicht mit ausdrucken */
Weil die CSS-Klasse noch nicht existiert, dürfte das denn funktionieren. Aber bitte passe auf, das der Schnippsel nicht in den @media print{-Bereich rutsch, denn sonst klappt es nicht. Wutrobny postrow --Tlustulimu 00:55, 11. feb 2007 (CET)
Prawje tak? --Dundak 01:12, 11. feb 2007 (CET)
Haj, Dundako. Dobru nóc --Tlustulimu 01:16, 11. feb 2007 (CET)

Dobry wječor, Dundako. Problem z předłohu {{Babel-pochad}} wjace njeje, dokelž sym kode z druheje předłohi zadźěłał. A tež sym width do předłohi wužiwana přez předłohu {{Babel-pochad}} dodał. Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:11, 11. feb 2007 (CET)

Zmylk w JavaScripće za nawigaciske lajsty[žórłowy tekst wobdźěłać]

Witaj Dundako. Kaž sy runje na diskusijnej stronje wot Tlustulimu čitał, je problem z funkciju nawigacijneje lajsty. Naj prjedy myslach, zo funkcija tłóčatko za wočinjenje resp. začinjenje lajsty korektna njeje. Ale ta je korektna. Funkcija za wočinjenje nawigaciskeje lajsty je njekorektna, dokelž nawigaciska lajsta dźě dyrbi po standardźe wočinjena być, ale je na spočatku začinjeny. Móžeš tón skript přeslědźić? Dźakuju, --Michawiki 17:33, 11. feb 2007 (CET)

Jenož so wariablu var NavigationBarShowDefault = 1; do 0 w MediaWiki:Common.js změni, jeli prawje rozumju JavaScript. Wutrobny postrow --Tlustulimu 18:11, 11. feb 2007 (CET)
Hm, naš common.js pochadźa z dewp, tam su nawigaciske lajsty per default schowane. Měchajmy tam husto zjaw, zo maš mini-nastawčki z wjacorymi lajstami nutřka (wosebje na polu sporta), štož je w zańdźenosći k wěstym wusměšowanjam wjedło (samo wudmo „Navipedia” hižo mějamchmy). Tuž prašenje: chcemy woprawdźe wšě nawigaciske lajsty per default pokazać? --Dundak 20:37, 11. feb 2007 (CET)
To, štož ty měniš, je rozsud, štož je standard: wočinjena abo začinjena lajsta. Ale we woběmaj padomaj dyrbi kongruenca mjez lajstu a tłóčatkom być. Wočinjena lajsta - Schować, začinjena lajsta - pokazać. Ale moja předłoha pokazuje začinjenu lajstu z tłóčatkom schować. To je wopak. To je jenož na spočatku wopak. Potom to funguje. Ale tež wuchadna pozicija dyrbi korektna być. Postrowy, --Michawiki 20:44, 11. feb 2007 (CET)
Ně, to njetrjechi. W dewp je za 1 nawigacisku lajstu nastajenje Schować, ale lajsta je wočinjena. Moja lajsta je začinjena, ale tłóčatko pokazuje Schować, dyrbi Pokazać pokazać. W dewp je za wjacore lajsty standard, zo su schowane. Ale potom dyrbi tłóčatko Pokazać pokazać. Postrowy, --Michawiki 20:54, 11. feb 2007 (CET)
Snadź leži na twojim pufrowaku? Pola mnje je wšitko w porjedźe. Na testowej ztronje su wšě nawigaciske lajsty začinjene a tłóčko ma prawy napis „pokazać”. Postrow --Dundak 21:15, 11. feb 2007 (CET)
Sym do eowp pohladał a woprawdźe: Tam je přidatan linka: var NavigationBarShowDefault=0 direktnje, pod 2 wariablomaj, kotrejž Schować resp. Pokazać definujetej. Ale, Dundak, zawěsće móžeš jenož ty tón JavaScript změnić? Postrowy, --Michawiki 21:17, 11. feb 2007 (CET)
Předłohu Nawigaciska lajsta wužiwam w swojej předłoze "Nawigaciska lajsta Mozilla-programy". Tekst mam z dewp. --Michawiki 21:38, 11. feb 2007 (CET)
Ně, pufrowak přičina njeje. Wěm, zo na Tlustulimowej testowej stronje funguje. --Michawiki 21:42, 11. feb 2007 (CET)
Tež na stronje Předłoha:Nawigaciska lajsta Mozilla-programy pola mnje wšitko funguje (po wjacorym wo- a začinjenju). „Pokazać” wočini lajstu a „schować” začini ju. Abo njejsym problem prawje zrozumił? --Dundak 21:47, 11. feb 2007 (CET)
Po wjacorych wočinjenjach a začinjenjach to funguje, ale wuchadne nastajenje njeje prawe. Tam je lajsta začinjena a tłóčatko pokazuje Schować. Hižo w mojej předłoze, nic hakle za jeje wužiwanje. --172.181.129.152 22:11, 11. feb 2007 (CET)

W eowp rěka wotpowědny wotrězk

// set up the words in your language
 var NavigationBarHide = '[ Kaŝu ]';
 var NavigationBarShow = '[ Montru ]';
 
 // set up max count of Navigation Bars on page,
 // if there are more, all will be hidden
 // NavigationBarShowDefault = 0; // all bars will be hidden
 // NavigationBarShowDefault = 1; // on pages with more than 1 bar all bars will be hidden
 var NavigationBarShowDefault = 1;
}

pola nas pak

// set up the words in your language
var NavigationBarHide = 'Schować';
var NavigationBarShow = 'Pokazać';

// set up max count of Navigation Bars on page,
// if there are more, all will be hidden
// NavigationBarShowDefault = 0; // all bars will be hidden
// NavigationBarShowDefault = 1; // on pages with more than 1 bar all bars will be hidden
if (typeof NavigationBarShowDefault == 'undefined' ) {
  var NavigationBarShowDefault = 1;
}

Što mam něk změnić? --Dundak 23:18, 11. feb 2007 (CET)

W eowp je hišće naslědna tuta linka za přikazom "var NavigationBarShow = '[ Montru ]';
 var NavigationBarShowDefault = 0;

To připokazuje wariabli NavigationBarShowDefault hódnotu "0". --Michawiki 23:32, 11. feb 2007 (CET)

Dobry wječor, Dundako. Runje widźach, zo menijowy zapisk "Aktualne změny" wjace njefunguje. Móžeš "reparěrować" tutón zmylk? Tež "Připadny nastawk" wjace njefunguje. Myslu, zo wiwiwarjo aktualizowa Mediawiki-software. Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:45, 12. februara 2007 (CET)

Hm, po zdaću bu nowy serbski powjerch software na serwer nahraty. Ničo je kaž je było a mjenowe rumy maja zdźěla druhe mjena. To rěka zas dźěło za přichodne dny, kotrež pak njemóžu wukonjeć, dokelž mam dosć a nadosć w RL činić… Zaklate, wiki sym sej tež někak hinak předstajił… Postrow --Dundak 22:28, 12. februara 2007 (CET)
Witaj Tlustulimu. Wužiwarski powjerch so ponowja. Boju so, zo je moja wina. Ale mějach hižo přeco Specialny: jako mjenowy rum, Specialnje je gramatisce wopak. Něchtó je to něhdy do Specialnje změnił. Klikń na normalny wotkaz a změń potom w adresowej lajsće Specialnje: do Specialny: Adresa měła so awtomatisce do "Specialny:Aktualne změny" změnić. Ta adresa budźe fungować. Postrowy, --Michawiki 22:33, 12. februara 2007 (CET)
Runje widźach, zo "Wšě strony" w specialnych stronach njefunguje. Postrowy --Tlustulimu 23:00, 12. februara 2007 (CET)
Ničo njefunguje wjac. --Dundak 23:10, 12. februara 2007 (CET)

Dobry wječor, Dundako. By Mediawiki:randompage-url a Mediawiki:recentchanges-url změnić dyrbił, dokelž tam je słowo Specialnje:. Dyrbi być Specialny abo lěpje Special, dokelž jendźelska forma móžno přeco funguje. Móžeš hić do Systemowe zdźělenki w specialnych stronach. Postrowy --Tlustulimu 23:19, 12. februara 2007 (CET)

To njetrjechi, to wšě specialne strony njefunguja, wšě wotkazy su móodre a sym tež testował. --Michawiki 23:30, 12. februara 2007 (CET)

Tola "Systemowe zdźělenki" w specialne stronach funguje. Doch "Systemowe zdźělenki" im Menüpunkt "Specialne strony" funktioniert. Leider kann dort nur ein Admin ändern. Es sieht so aus, als ob die Mediawiki sehr empfindlich reagiert, wenn dort aus Special: irgendetwas anders wird. Wutrobny postrow --Tlustulimu 23:39, 12. februara 2007 (CET)

Wikipedija:Kandidaty za šmórnjenje[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry dźeń, Dundako. Nětko mamy stronu Wikipedija:Kandidaty za šmórnjenje, hdźeź móžemy nastawki za wušmórnjenje nalisćinować. Mam předłohi {{Del}} (abo druhe) změnić, z tym dodam wotkaz do teje strony? Wutrobny postrow --Tlustulimu 13:07, 14. februara 2007 (CET)

Haj, rady! Postrow --Dundak 18:55, 14. februara 2007 (CET)
Derje. Runje dodach wotkaz do Wikipedija:Kandidaty za šmórnjenje ke předłoze {{Wušmórnyć}}. Ale tež dodach trochu teksta do kapitla "Zawod". Hišće mam mały problem z wotkazom "Nowy wotrězk zahajić" w swětło-oranžowym kašćiku horjeka, dokelž niwow noweho nadpis hišće je == město přateho niwowa ===. Maš ideju? Wutrobny postrow --Tlustulimu 19:47, 14. februara 2007 (CET)
Čehodla nic == runina 2 ==, kaž je w druhich Wikipedijach z wašnjom? Wěrju, zo je w softwarje tak předwidźane, zo &action=edit&section=new přeco na runinje 2 započa. Postrowy --Dundak 21:28, 14. februara 2007 (CET)
Derje. Maš hinaše ideje za tutu stronu? Kelko dnjow damy wužiwarjam za diskusiju wo nastawku w tutej stronje? W němskej wikipediji su 7 dnjow. Nimo toho my wuměnjenja za spěšne wušmórnjenje definować mali. Ale dyrbi so tuta diskusija w nastawku Wikipedija:Korčma stawać? Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:20, 14. februara 2007 (CET)
Bych prajił, zo je 7 abo spočatnje 14 dnjow dosć, abo? Wo přełoženje prawidłow za spěšne šmórnjenje budu so starać. Ale najprjedy dyrbju zas do betawiki. Michawiki je zdźěla jara dobre wěcki do swojeho naćiska za UI pisał (bohužel offline), to dyrbi so nětko do tamnišeho formulara přenjesć, zo bychmy z toho dobry patch zhotowili. Dosć dźěła budźe potajkim za přichodne dny… Postrow --Dundak 23:24, 14. februara 2007 (CET)

Dobry wječor, Dundako. Trjebamy tu rozeznawanje mjez LA a SLA, kaž němska wikipedija? Jeli haj, kotre mjeno ma předłoha za to měć? Wutrobny postrow --Tlustulimu 17:37, 26. feb 2007 (CET)

Přełožk předłohi Taxobox[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor, Dundako. Namakach předłohu {{Taxobox}} za informacije wo žiwjećach. Wona wobsahuje wjele schowanych wariablow z jendźelskimi mjenami. Lisćina je w nastawku Wužiwar:Tlustulimu/Taxobox-test#Šesty test. Móžeš lisćinu přełožić? Bych so jara radował. Nimo toho předłoha hišće nima dokumentaciju. Originalna dokumentacija leži w en:Wikipedia:Taxobox usage. Trjebamy wšak tutu předłohu za wjele nowych nastawkow wo žiwjećach. Wutrobny postrow --Tlustulimu 00:53, 17. feb 2007 (CET)

Witaj Dundako,

Mej dźak za pokiwy z wobrazami. Haj, wobrazy su moje, ale nimam ničo přećiwo temu, hdyž so wot druhich w wikipedij wužiwaja. Bych Ći dźakowny był, hdyž to z tej licensu za mnje zrjaduješ, njewěm kak to funguje a nimam pře wjele časa so z tym rozestajeć. Ale to tež njechwata. Mej rjanu jězbu do ZSA. Postrow --Wysočan 14:29, 22. feb 2007 (CET)

Zetkanje w Kamjenicy[žórłowy tekst wobdźěłać]

Czestja: Jelizo budźe zetkanje w Kamjenicy (Chemnitz) prošu daj mě wědźeć. Jelizo mě wozmješ awtom, dźakuju so. Lěpje z Chomutowa. (Tutón njepodpisany přinošk je wot wužiwarja 82.100.11.26 (diskusijapřinoški) --Dundak 09:08, 26. feb 2007 (CET))

infokašćik za wosoby[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry wječor, Dundako. Što mysliš wo infokašćiku w nastawku Václav Klaus? Tam hižo je wobraz. Postrow --Tlustulimu 00:09, 27. feb 2007 (CET)

Dobry wječor, Dundako. Tam je problem z nastawkom Genezis. W žórle je přikład na hebrejšćinje, ale w "normalym" pokazanju faluje tekst wot tuteho hebrejskeho słowa. Maš ideju? (Wužiwam Firefox 2.0.0.2) Wutrobny postrow --Tlustulimu 20:01, 2. měr 2007 (CET)

Hi Tlustulimu, wužiwam tež FF, móžu hebrejske znamješka tež čitač, wšo w porjadku. Snano zaleži na tym, zo pismo (font) z hebrejskimi pismikami (UTF-8 kmany potajkim) na swojim ličaku nimaš? Wužiwam Macintosh, tohodla njemóžu tón problem dospołnje reprodukować. Wutrobny postrow --Dundak 20:36, 2. měr 2007 (CET)
Dobry wječor, Dundako. Namakach prawdźepodobnu přičinu. Hišće njeznaty "winowaty" format w mojej monobook.css-dataji. Jeli sym jónu wotzjewił, funguje tuta strona. Jeli sym zaso přizjewił, wopak so pokaza. Myslu, zo přesunjene kašćik za pytanska funkcija Wikipedije zawini tutón problem. Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:37, 2. měr 2007 (CET)
Přesunjeny kašćik? Kotry měniš? Móžu tam něšto pomhać? Hajhaj, přewjele .css wobdźěłanjam njetyje, sym to tež w dewp pytnył, hdźež hrajkam sej z mysličku, wšón .css zaso wotbyć ;-) --Dundak 01:42, 3. měr 2007 (CET)

Problem z přełoženju terminow biologije[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry dźeń, Dundako. Dodach někotre wariable do předłohow {{Rostlina}} a {{Zwěrjo}}. Nětko njewěm, kak móžu přełožić słowa "Reich", "Unterreich", "Abteilung", "Unterabteilung". Namakach přełožk za "Reich" (mócnarstwo), ale myslu, zo to jenož je wužiwajomne za politiski woznam. Móžu přełožk wotrjad (Abteilung) za tutej předłoze wužiwać? Maš namjety za tutej předłoze? Myslu, zo činimy jednotliwe předłohi po "Reich". Tuž za rostliny, zwěrjata, hriby, algi atd. Wutrobny postrow --Tlustulimu 12:09, 6. měr 2007 (CET)

Dobry wječor, Dundako. Wužiwar Czestja informowa mje, zo wón ma internet jenož do 15.3.2007. Ale wón doda hinašej móžnosći za kontaktowanje. Maš internetowu adresu, zo móžu jeho e-mejlku pósłać? Jeli haj, pósćel prošu twoju adresu přez e-mejlkowu funkciju wikipedije. Wutrobny postrow --Tlustulimu 00:12, 9. měr 2007 (CET)

maš mejlku. --Dundak 01:07, 9. měr 2007 (CET)
Dobry dźeń, Dundako. Maš e-mejlku. Nadźiju so, zo Czestja nima wulke problemy. Wot někotrych dnjow wjace njeredigowa tu. Škoda :-(. Wón bě tak pilny. Postrow --Tlustulimu 11:41, 9. měr 2007 (CET)

Alle deutschen Städte auf einen Schlag?[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dundako, was hältst Du davon, alle deutschen Städte per bot in der hsbwiki zu erzeugen? In der ruwiki läuft das recht gut. Hier ein Beispiel. Wenn Du Interesse hast, frage ich den Botbesitzer mal. Du kannst ihn auch selber in der deutschen Wikipedia erreichen. --Obersachse 12:41, 11. měr 2007 (CET)

Ignorierst Du mich? :-( Obersachse 18:40, 15. měr 2007 (CET)
Nein, ich möchte da nur nicht Zünglein an der Waage spielen. Wikis mit per Bot hereingespamten Artikeln genießen in der Mediawiki-Gemeinde nicht eben das höchste Ansehen, insbesondere wenn die Artikel aufgrund mangelnder Beteiligung anschließend unbearbeitet liegenbleiben. Ich weiß, dass das in dewp ganz gut funktioniert hat, aber dort ist die Community (wie sicher auch in ru) entsprechend größer… Tut mir leid, wenn ich nichts zur Entscheidungsfindung beitragen kann, aber mein Bauchgefühl sagt eher nein (obwohl es auch sicher von Vorteil wäre, mit Artikeln arbeiten zu können, die von der Erstversion an vernünftig formatiert sind! Und für die verspätete Antwort bitte ich ganz aufrichtig um Entschuldigung. Grüße --Dundak 19:14, 26. měr 2007 (CEST)
Mir sind die Nachteile durchaus bewußt, so wie ich auch die Vorteile sehe. Welches von beiden schwerer wiegt, mag auch ich nicht beurteilen. Du weißt jedenfalls Bescheid, das Angebot steht. Falls die Community Interesse zeigt - meine Koordinaten sind bekannt. Ich hoffe, daß wir uns in Chemnitz treffen, obwohl zur Zeit der Tag favorisiert wird, an dem Du nicht kannst. Wutobny postrow. --Obersachse 21:19, 26. měr 2007 (CEST)

MediaWiki:Copyrightwarning contains a <div> without a corresponding closing tag. This has unintended consequences on page formatting during editing. · Naiwny cynikar · 11:11, 13. měr 2007 (CET)

Ok OK Wuporjedźił. --Dundak 11:41, 15. měr 2007 (CET)

Nawigaciska lajsta[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry dźeń, Dundako. Wčera widźach, zo wotkaz "Schować" resp. "Pokazać" steji jara njerjenje na kromje. Móžeš position:relative;right:5px; do .NavToggle k dataji common.css dodać? Jeli 5 pikselow su přemało, wšak móžeš 6px abo 7px definować. Dźak a wutrobny postrow --Tlustulimu 12:21, 13. měr 2007 (CET)

Ok OK Sym to dodał, a to z wulkosću 6 pikselow. Jeli njedosaha, daj mje wědźeć. Mój čas je jow bohužel tuchwilu trochu wobmjezowany, jeli je jara nuzne, pósćel mi mejlku! Postrowy --Dundak 11:41, 15. měr 2007 (CET)
Dobry dźeń, Dundako. Dźakuju so za twój dodawk. Derje funguje. Wutrobny postrow --Tlustulimu 11:58, 15. měr 2007 (CET)


Luby Dundak,

bóžko su z techniskich pśicynow wótpórali móžnosć dsb. wikipedije. My by dejali to hyšći raz proběrowaś. Jano až njewěm, co jo tam něnto ten problem był (něco jo njekompatibelne atd.)

glědajśo how: http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_Lower_Sorbian

lubje Śi strowi--Nepl 13:56, 23. měr 2007 (CET)

To jo hejnak pla Kafki! Smy wótgłosowali, a po wótgłosowanju su někaku komisiju załožyli (language subcommitte), kenž se něnt góršyjo, až njejsmy se po jich (těgdy hyšći njepostajonych) prawidłach měli. Musymy to pótakem wotnowotki wopytaś. Mam pak naźeju, až teke tenraz dosć luźi gromadu krydnuli. Budu w pśichodnych dnjach na někakem wužywarskem pódboku na meta něco naźěłaś. Postrow --Dundak 19:14, 26. měr 2007 (CEST)
Wodaj mój dolnoserbski pšawopis - w casach ak som se z dolnoserbšćinu zaběrał, njeběchu hyšći to „ó” zawjadli - a wot lutego cytanja to tek nutś njekrydnjom! – w tych zajźonych casach ale smej z swojeju „Ex” budku w Błotach a samo cołn měłoj – kněni doktorka Anja možo se wěsće hyšći dopomnjeś ;-)

Luby Dundako,

sym hesło wo Hodźiju rozšěrił, bohužel njeběch zalogowany. By ty prošu připisać móhł, štó so za ip-adresu chowa? Hladaj prošu tu.--84.181.93.89 08:25, 26. měr 2007 (CEST) Hm, tež tu je so ličak zaso sam wulogował, njewěm, na čim to zaleži. Spytam to hišće raz, ale připisam z ruku, zo sym "nepl" Luby postrow, --Nepl 08:27, 26. měr 2007 (CEST)

Witaj Neplo. Ně, bohužel njeje móžno, wobdźěłanja druhemu wužiwarjej přirjadować. Tež jako admin njewidźiš, štó so za kotrej IP chowa a móžnosć, něšto do hižo wobstejaceho zjeća připisać njeje. Postrow --Dundak 19:14, 26. měr 2007 (CEST)

Witaj Dundako. Sym runje spytnył, zo hišće nimamy lětni čas w našej Wikipediji. Móžeš to někak změnić? Postrowy, --Michawiki 22:47, 1. apr 2007 (CEST)

Zda so, zo ja sam sym wina był. Njejsym hišće w swojich nastajenjach přestajił. Postrow, --Michawiki 22:53, 1. apr 2007 (CEST)

Hi, I was curious what language this Wikipedia is in? I couldnt find any Wikipedia-Embassy page, so I decided to ask someone:) It looks very similar to Polish, and many things are easy to understand... Is this Serbian language written with Latin alphabet? Or is it another language? What is the difference between this one and http://sr.wikipedia.org/ ?

Cześć, nasze języki są podobne - napiszę też po Polsku. W jakim języku jest ta Wikipedia? Nie macie Wiki-Ambasady, więc pomyślałem że kogoś zapytam:) Wygląda bardzo podobnie do Polskiego i właściwie większość można łatwo zrozumieć. Czy to język serbski pisany alfabeterm łacińskim? Czy to jakiś inny język? Jaka jest różnica między tą Wiki a http://sr.wikipedia.org?

Greetings Pozdrowienia


Me: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Boyau Ja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Wilhelm.szyma%C5%84ski


Plis answer here: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Boyau&action=edit&section=new Albo odpowiedz tutaj: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedysty:Wilhelm.szyma%C5%84ski&action=edit&section=new • PS. I created an account:) so no problem you can answer here:) Utworzyłem nowe konto, więc bez problemu możesz jednak odpwiedzieć tutaj:)) Boyau 22:29, 3. apr 2007 (CEST)
Dobry wieczór, Boyau. Raduję się, że interesujesz za tę wikipedię. Jestem niemcem, który uczy się język górnołużycki. pl:Język górnołużycki jest język zachodnosłowiański. Dużo przyjemnościa w tej wikipedii. Pozdrowienia --Tlustulimu 23:37, 3. apr 2007 (CEST)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije