K wobsahej skočić

Genezis

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Genezis je prěnja kniha Stareho zakonja. Hebrejsce wona rěka בְּרֵאשִׁית [bərešit] po prěnim słowje tuteje knihi, kotrež woznamjeni "na spočatku".

Zachopjenk knihi su spočatki swěta a čłowjestwa. Prěnich jedenaće kapitol tvori "prastawizny". Kniha powěda wo stworjenju swěta, wo stworjenju čłowěka, wo padźe čłowjeka a wo jeho wuhnaću ze zahrody Eden. Dale wo Adamje, wo Kainje a Abelje, wo nawalu?, Noemje a jeho arše a wo babylonskej wěži.

12. - 50. kapitola je wo patriarchach kaž

Abraham, Izaak, Jakub, Ezaw, Józef, Juda, Tamar(kap. 38)

Hłowny su Abraham, Jakub a Józef.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije