Eksodus

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Wobsah knihi[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Je druha kniha Mójzesa. Hłowny wobsah knihi je wućah Hebrejow z Egyptowskeje.

Wućah z Egyptowskeje (1–18)[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

1.kap. Derjeměće Hebrejow w Egyptovksej
2.kap. Mójzes so narodźi
3.kap. Palacy so kerk
4.kap. Mójzes dóstawa móc znamjenjow
5.kap. Prěnja rozmołwa z faraonom
6.kap. Nowa rozprawa wo powołanju Mójzesa
7.kap. Pokročowanje z rozprawu wo powołanju
8.kap. 2.čwěla: Žaby
9.kap. 5.čwěla: mrětwa skotu
10.kap.8.čwěla: skóčki
11.kap.Připowědźenje smjerće prěnjorodźenych
12.kap.Pascha
13.kap.Njekisane chlěby
14.kap.Wot Etama k Čerwjenemu morju
15.kap.Spěw dobyća
16.kap.Mana a pocpule
17.kap.Woda ze skały
18.kap.Mójzes zetka so z JitromŽórlo: Biblija

Pućowanje přez pusćinu a hora Sinai (19–40)[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Mójzes z dwěmaj kamjentnymaj taflomaj
Mólba wot José de Ribera, 1638

20.kap. Dekalog
21.kap. Zakonje wo nejwólnikach
22.kap. Pokradnjenje skotu
23.kap. Sprawnosć. Winowatosće napřećo njepřećelam
24.kap. Wobzamknjenje zwjazka
25.kap. Dawk za swjatnicu
26.kap. Bydlenje. Přestrjency a přikrywy
27.kap. Wołtar za palne wopory
28.kap. Drasta měšnikow
29.kap. Swjećizna Aarona a jeho synow.Přihotowanje
30.kap. Kadźidłowy wołtar
31.kap. Twarcy swjatnicy
32.kap. Złote ćelo
33.kap. Přikaz: Dale ćahnyć
34.kap. Wobnowjenje zwjazka.Tafli zakonja
35.kap. Zakoń sabatoweho měra
36.kap. Zakónčenje zběrki
37.kap. Křinja
38.kap. Wołtar za palne wopory
39.kap. Drasta wyšeho měšnika
40.kap. Postajenje a swjećizna swjatnicy


Žórlo: Biblija

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije