K wobsahej skočić

Předłoha:Předźěłuj/Dokumentacija

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Tuta předłoha informuje druhich wužiwarjow wo wjace hač jednym njedostatku nastawka .

Nałožowanje předłoha z parametra {{Předźěłuj|iwiki|cat|img|zarodk|sources|style|NPOV|translate|OR|check}}

přinjesć:Jeli pisaš wopačne parametry, potom {{Předźěłuj}} informuje će wo tym. Na přikład. {{Předźěłuj|wopačny|iwiki|wikifěruj|zarodk|wopačne}}

přinjesć:Parametry a jednotliwe předłohi

[žórłowy tekst wobdźěłać]

Tež eksistuja předłohi, kotrež maja dźěl funkcionalnosće. Jeli w špalće je ?, hišće njeje jednotliwa předłoha.

Kedźbu, zo maksimalnje 15 parametrow su w samsnym času wužiwajomne. Tute parametry móžeja ze sćěhowaceje lisćiny ale tež z lisćiny zarodkowych parametrow pochadźeć.

Tudyši parameter Jednotliwa předłoha Što {{Předźěłuj}} z parametrom wróći Kategorije a komentary
Zarjadowanje
cleanup {{Předźěłuj napohlad}}

{{Porjedź napohlad}}

Wikipedija:Nastawki, kotrychž napohlad njeje optimalny
img {{No image}} Wikipedija:Nastawki bjez wobraza
njerozumliwy {{Njerozumliwy}}
 • Tutón nastawk je cyle abo zdźěla njerozumliwje formulowany
Njerozumliwy nastawk
sady {{Cyłe sady}}
 • Formuluj sady město hromadźenja słowow abo lisćiny
Wikipedija:Nastawki, kotrež so dyrbja formulować do sadow
style {{Polěpšće}} Wikipedija:Nastawki kiž dyrbja so rěčnje předźěłać
translate {{Přełožić}} Wikipedija:Přełožić
wikify {{Wikificěruj}}
 • Tutón nastawk hišće so dyrbi wikificěrować
Wikipedija:Wikificěrować
Wobsah
aktualizuj {{Aktualizuj}}
 • Aktualizuj najwažniše fakty nastawka
Wikipedija:Nastawki, kotrež so dyrbja aktualizować
check {{Přepruwuj wěrnosć}} Wikipedija:Nastawki, kotrychž wěrnosć je dwělomna
coord {{Faluja koordinaty}}
 • Tutón nastawk nima koordinaty
Wikipedija:Nastawki bjez koordinatow
hoax {{Hoax}}
 • Nastawk snadź je hoax.
Wikipedija:Nastawk snadź je hoax
info(P) {{Faluje infokašćik}} Wikipedija:Nastawki bjez infokašćika
P Za biologiske klasifikacije wužiwaj prošu parameter taxobox.
klasifikacija {{Rq/klasifikacija}}
 • Porjedźi klasifikaciju nastawka dokelž wona je wopačna
taxobox {{Faluje taksonkašćik}} Wikipedija:Biologiske nastawki bjez infokašćika
wědomostne mjeno {{Wědomostne mjeno}}
 • Tutón nastawk (snadź) wobsahuje wopačne wědomostne mjeno. Prošu namjetuj lěpši na jeho diskusijnej stronje.
Wikipedija:Nastawki z wopačnymi wědomostnymi mjenami
Dalše
cat {{Faluje kategorija}} Wikipedija:Nastawk bjez kategorijow
hesło {{Wopačne hesło}}
{{Hesło}}
Nastawki z wopačnymi hesłami
iwiki {{No iwiki}} Wikipedija:Nastawki bjez interwiki
iwiki-zmylk {{Zmylkowe iwiki}} Nastawki ze zmylkatymi iwiki
Wužiwaj prošu tutón parameter jenož, jeli tam su wopačne mjezyrěčne wotkazy, ale nic, jeli faluje tajke wotkazy.
linkless {{Bjezwotkazowy}}
 • Tutón nastawk nima wotkaz(y) do druheho nastawka
Wikipedija:Nastawki bjez wotkaza ke druhemu nastawkej
NPOV {{Neutralita}} Wikipedija:Nastawki bjez NPOV
OR {{Swójska teorija}}
 • Wotstroń swójske teorije z nastawka.
Wikipedija:Nastawki z OR
zarodk {{zarodk}}S Zarodk
Shlej tež do slědowaceje tabele wo detailowych předłohach
sources
Žórła
{{Žórło}}N

{{Žórło2}}W

 • Namakaj a dodaj žórła, kotrež tekst potwjerdźeja
N(za nastawk)

W(za wotrězk) Wikipedija:Nastawki bjez žórłoweho podaća

Wosobne strony
doc {{Faluje dokumentacija}} Wikipedija:Nastawki bjez dokumentacije

Hlej tež wšě eksistowace podnastawki.

Wuzamkowanje kategorije

[žórłowy tekst wobdźěłać]

Jeli chcu wotwobroćić kategorije, kotrež kóždy parameter předłohi doda, móžeš jich z pomocu parametra nocat wuzamkować, přidawajo jemu njeprózdnu hódnosć. Na př., tak:

{{Předźěłuj|iwiki|nocat=1}}Kak so wužiwa předłoha?

[žórłowy tekst wobdźěłać]
 • Njewužiwaj předłohu, jeli bu jenož jednotliwy njedostatk markowany měł! Wužiwaj w tutym padźe lěpje jednotliwe předłohi, kotrychž mjena namakaš w tabeli.
 • Stajej předłohu na kónc nastawka, direktnje před kategorijemi a mjezyrěčnymi wotkazami. Jeli w nastawku je předłoha {{stub}} abo něšto podobne, potom stajej {{Předźěłuj}} direktnje za tym.
  • Přispomnjenje: wužiwaj parameter stub (abo zarodk), jeli nastawk je jara krótki. Jeli nastawk hižo wobsahuje wjace sady, potom lěpje wuwostajej stub (abo zarodk) a stajej za tym konkretnym přinošk, na při. bio-zarodk. Hlej tež Wikipedija:Zarodk.
 • Porjad parametrow je lubowólny. Tekst so pokaza w porjedźe, w kotrymž parametry su nutř date.
  • Jeli parameter bu wjacekróć nutř daty, potom so tež wjacekróć pokaza wotpowědny tekst.

Bóle detailowe parametry hač "zarodk"

[žórłowy tekst wobdźěłać]

Město předłohi {{Zarodk}} abo {{Předźěłuj}}-oweho parametra zarodk móžeš detailowu předłohu abo jedyn ze slědowacych parametrow wužiwać.

Tudyši parameter Jednotliwa předłoha Što {{Předźěłuj}} z parametrom wróći Kategorija
bio-zarodk {{Bio-zarodk}} Zarodk wo biologiji
biografija-zarodk {{Biografija-zarodk}} Zarodk wo biografiji
botanika-zarodk {{Botanika-zarodk}} Zarodk wo botanice
chemija-zarodk {{Chemija-zarodk}} Zarodk wo chemiji
esperanto-zarodk {{Esperanto-zarodk}} Zarodk wo Esperantu
fyzika-zarodk {{Fyzika-zarodk}} Zarodk wo fyzice
geo-zarodk {{Geo-zarodk}} Zarodk wo geografiji
hist-zarodk {{Hist-zarodk}} Zarodk wo historiji
hudźba-zarodk {{Hudźba-zarodk}} Zarodk wo hudźbje
informatika-zarodk {{Informatika-zarodk}} Zarodk wo informatice
kompjuter-zarodk {{Kompjuter-zarodk}} Zarodk wo kompjuterje
linuks-zarodk {{Linuks-zarodk}} Zarodk wo Linuksu
mat-zarodk {{Mat-zarodk}} Zarodk wo matematice
rěč-zarodk {{Rěč-zarodk}} Zarodk wo rěči
Serb-zarodk {{Serb-zarodk}}
 • Tutón nastawk hišće je zarodk wo temje, kotraž poćahuje na Serbach
Zarodk wo Serbach
slědźer-zarodk {{Slědźer-zarodk}} Zarodk wo slědźerju
zarodk-předłoha Zarodk předłohi

Dodawk noweje podpředłohi

[žórłowy tekst wobdźěłać]

Za dodawk noweje podpředłohi wo zarodku eksistuje předłoha {{Předźěłuj/zarodkowyTyp}}, kotraž so wužiwa po slědowacej šemje.

{{Předźěłuj/zarodkowyTyp
|tema=[[Biologija|biologiskej]] temje
|tema kategorije=biologiji
}}

Njezabudź dodać slědowacy tekst mjezy <noinclude></noinclude>.

Tuta předłoha je podpředłoha k předłoze {{Předłoha|Předźěłuj}}. 
Detaile su w [[Předłoha:Předźěłuj/Dokumentacija|dokumentaciji]].

Nimo toho <noinclude> dyrbi runje (w samsnej linku) po informaciskim teksće slědować.

Techniske wobmjezowanja

[žórłowy tekst wobdźěłać]
 • Předłoha měła na kóncu nastawka stać, zo njeby so čitar(ka) wottrašił(a).
 • Předłoha na kóncu awtomatisce prózdnu linku zasuwa.
 • Njemóžno wjace hač 16 parametrow runočasnje wužiwać. Ale budźeš drje lědma tak wjele trjebać Smjejkotak
 • Eksistuja tu hižo parametry, kotrež žane ekwiwalenty w ruskej wersiji nimaja. Wone maja markěrowanje (+).

Wutworjenje parametrow

[žórłowy tekst wobdźěłać]

Njesměš prěnjotnu předłohu změnić, zo by parametry wutworił. Zo by parameter z mjenom wutworił, na&nsbsp;př. nowy parameter, wutwor jednoru předłohu Předłoha:Předźěłuj/nowy parameter a pisaj tole nutř:

 1. Hwěžku *, mjezotu a tekst, kotryž so ma při wužiwanju předłohi čitać (přidaj po móžnosću wotkazy k prawidłam a pokiwam Wikipedije)
 2. Pokazaj na kategoriju (po jednorej změnje wotkaza)

Potom móžeš newparameter jako parameter předłohu {{Předźěłuj}} wužiwać. Měło wšo fungować. Nic trěbna, ale jara přata, je dokumentacija wo nowym parametrje. Přidaj tež krótke wopisanje w dokumentaciji.

Podpředłoha Předłoha:Předźěłuj/check

{{Předźěłuj/NjedostatkowyTyp
|tekst=Přepruwuj [[Wikipedija:Wěrnosć|wěrnosć]]
|kategorija=Nastawki, kotrychž wěrnosć je dwělomna
|nocat=Předłoha:Předźěłuj/check
}}<noinclude>
Tuta předłoha je podpředłoha k předłoze {{Předłoha|Předźěłuj}}. 
Detaile su w [[Předłoha:Předźěłuj/Dokumentacija|dokumentaciji]].
</noinclude>

Pokiw: Wužiwaj prošu podpředłohu {{Předźěłuj/NjedostatkowyTyp}} po hornim přikładźe. Nimo toho při parametrje nocat dyrbi mjeno podpředłohi stać, zo by podpředłoha so w potrjechenej kategoriji njepokazała.

Wosobinske formatowanje

[žórłowy tekst wobdźěłać]

Jeli tebi njespodoba formatowanje předłohi, móžeš ju přez swójsku dataju vector.css změnić.

Na př. móžeš pozadk změnić.

#rq table {background:#F9F9F9 !important;}

Ale tež móžeš formatować titulowu linku, kotraž wobsahuje tekst "Tutón nastawk njewotpowěduje standardam wikipedije. Tu móhło so slědowace polěpšić:". Slědowace formaty změnja pozadk a dodadźa kromowu liniju wokoło nadpisa.

#rqtitle {background:#f9fff9 !important;border:1px dotted gray !important;}

Jeli chceš lisćiny formatować, móžeš po přikładźe. To změni symbol před wšěmi dypkami lisćiny.

#rqcontent li {list-style-type:circle !important;} 

Přikładaj za stile

[žórłowy tekst wobdźěłać]

Nětko eksistujetej dwaj stilaj ze CSS-formatami:

Móžeš je do twojeje css-dataje přidawać, jako na přikład

@import "http://hsb.wikipedia.org/w/index.php?title=Wu%C5%BEiwar:Tlustulimu/rq1.css&action=raw&ctype=text/css";

na spočatku vector.css-dataje wužiwarja Tlustulimu.

Kedźbu, jeli njewužiwaš jednu z mjenowaneju datajow, to so "tooltip" předłohi Rq a kompletna lisćina njedostatkow pokazatej. Nimo toho před tym mjenowany kode dyrbi na spočatku css-dataje stać, dokelž hewak css-dataja njeje po css-normach.

Originalna ideja předłohi přisteji wužiwarjej George Shuklin w ruskej Wikipediji.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije