K wobsahej skočić

Předłoha:Nawigaciska lajsta

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha słuži jednotnemu předstajenju Nawigaciskich lajstow. Prošu njewužij ju nic direktnje w nastawkach ale jenož znutřka druhich předłohow za nawigaciske lajsty.

Wužiwanje

Bjez wobraza

{{Nawigaciska lajsta
|titul=
|wobsah=
}}

Z wobrazom

{{Nawigaciska lajsta
|titul=
|wobsah=
|wobraz=
}}

Parametry

Nuznej parametraj
parameter rezultat móžne hódnosće
titul titul we hłowje kašćika cyle lubowólny
wobsah wobsahowy tekst cyle lubowólny, nimo |
Opcionalne parametry
parameter rezultat defaultna hódnosć móžne hódnosće
kulojty skulojćene róžki 0 Róžki móža skulojćene być, jeli browser to dowola.
Najnowše wersije sćěhowach wobhladowakow to podpěraja:
  • Opera,
  • Firefox,
  • Safari,
  • Chrome
  • IE 9 a nowša

Doporučena hódnosć : 0.6em zwuraznena přez pt, px abo em
To zmóžni ṗředłoha {{Border-radius}}.

wobraz wobraz nalěwo Opcionalny wobraz so pola wočinjeneho kašćika pokaza.

Dyrbi so wužiwać z kompletnej wiki-syntaksu. Přikład : [[Wobraz:Gtk-dialog-info.svg|15px]]

wobraz2 wobraz naprawo
alignB połoženje kašćika left left, right, center abo justify
wysokosć wysokosć fałdowaneho kašćika 1.6em Wysokosć so ma přez kmanu jednotku zwurazni.

Njestaj wysokosć njebóle wysoki hač 1.6em, dokelž to wuskutkuje njewitany rezultat.

kromaDelnja delnja kroma (po kašćika) 1em Wysokosć so ma přez kmanu jednotku zwurazni.

Móže stajeć 0

distanca distanca mjezy kromu a wobsahom 1px Dźe wo distancu, kotraž so w CSS přez padding definuje,
ale dyrbiš jenož hódnoty definować.
šěrokosć šěrokosć kašćika 100% Šěrokosć so ma přez kmanu jednotku zwurazni.
kroma tołstosć smuhi kromy 1px Jenož jeli ma hódnotu wjace hač 0 abo 0px, so linka kromy jewi.
kromaBarba barba kromy #AAAAAA Płaćiwy wuraz za barbu

Přikład : black, #C080FF, ...

PozadkBarbaB pozadkowa barba kašćika #FFFFFF
PozadkBarba pozadkowa barba wobsahoweho teksta white
Tekst
align połoženje wobsahoweho teksta left left, right, center abo justify
alignT połoženje titula center
label tekst praweho wotkaza [ Pokazać ] Cyle swobodny
PozadkBarbaT pozadkowa barba titula #EFEFEF Płaćiwy wuraz za barbu

Přikłady : black, #C080FF, ...

TekstBarbaT barba tituloweho teksta black
Za wobrazy
PozadkBarbaW definuje pozadkowu barbu wobraza nalěwo #EFEFEF # Płaćiwy wuraz za barbu

Přikłady : black, #C080FF, ...

PozadkBarbaW2 definuje pozadkowu barbu wobraza naprawo none #
wobrazPoz pozicija wobraza nalěwo wot horjeka 0 # Faktisce to definuje jenož wotstawk wot horjeka.
wobraz2Poz pozicija wobraza naprawo wot horjeka 1.8em #

# Wone kompatibelnosće dla njejsu podwu samsne.

Přikłady

 
 
 

Kompleksna warianta

{{Nawigaciska lajsta
|PozadkBarbaT = yellow
|wobraz=[[Wobraz:Sun01.svg|40px|Słónce]]
|wobraz2=[[Wobraz:Rain01.svg|40px|Dešć]]
|wobrazPoz=1.8em
|titul= [[Wjedro]]
|align=center
|PozadkBarbaW=transparent
|PozadkBarbaB=transparent
|PozadkBarba=transparent
|wobsah=
[[Hrimanje]] {{!}}
[[Pomróčenje]] {{!}}
[[Wětr]] {{!}}
[[Sněh]] {{!}}
[[Dešć]] {{!}}
[[Krupy]] {{!}}
[[Słónce]] 
}}

Alternatiwne

Alternatiwna pora předłohow eksistuje wobsahujcy z dweju hromadźe słušaceju předłohow: {{Nawigaciska lajsta/spočatk}} a {{Nawigaciska lajsta/kónc}}. Prěni funguje z samsnymi parametrami kaž {{Nawigaciska lajsta}}. Rozdźěl je, zo wobsah móže być někajki mjeztym při ({{Nawigaciska lajsta}} njeje móžno znamješko | (na př. w tabelowej syntaksy) do wobsaha přidać).

Hlej tež

Nawigaciske předłohi
p  d  w
schowajomny Barba
hornjeje
linki
Wobraz(y) Skupiny Stilowe
parametry
za hłowu
Stilowe
parametry
za ćěselo
Přikłady
<div>
{{Nawigacija}} NavFrame NavHead Nalěwo a naprawo (2) jenož na stronje předłohi
{{Nawigaciska lajsta}}
{{Nawigaciska lajsta/spočatk}}
{{Nawigaciska lajsta/kónc}}
NavFrame NavHead1 Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj {{Europa}},
{{Słowjanske rěče}}
<table>
Skupina předłohi {{Nawitabela}}
{{Nawitabela}}
(za tabelowe linki: {{Nawitabela/+}})
collapsible navbox2 Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj {{Browsery}},
{{Nawigaciska lajsta Unixowe komanda}}
{{Nawitabela ze špaltami}} collapsible navbox Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj
{{Nawitabela z podskupinami}}3 N/A Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj {{Romaniske rěče}}
Skupina předłohi {{Nawitabela2}}
{{Nawitabela2}} collapsible navbox2 Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj
{{Nawitabela2 ze špaltami}} collapsible navbox Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj
{{Nawitabela2 z podskupinami}}4 N/A Nalěwo a naprawo (2) Haj Haj Haj
1 To so hodźi přez direktnu definaciju po CSS-formatach w parametrje PozadkBarbaT (na př. #cfc za swětłu zelenu barbu) změnić

2 To so hodźi změnić přez CSS-formatach w parametrje stil hłowneho titula.

3 Jenož so móže znutřka předłohi {{Nawitabela}} wužiwać

4 Jenož so móže znutřka předłohi {{Nawitabela2}} wužiwać

Atributy za schowajomnosć
Typ CSS klasy Javaskript Wona so schowa, jeli Custom
initial state
Nesting
Schowajomne tabele collapsible Definowana w Common.js wjace hač 1 so schowaca je na stronje. Haj Haj
Schowajomne wobłuki NavFrame

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije