Pomoc:Barby

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
skrótšenka:
WP:BT
Pomoc

Formatowanje


Zo by jednotny zwonkowny wobraz wobchował, bychu barby we Wikipediji z wjele rozwahu wužiwać měli. Wužiwaj barby w nastawkach jenož w wuwzaćnym padźe, jeli wone su po wobsahu zmysłapołne (na twojej wužiwarskej stronje je twojemu barbowemu předstajenju žanu mjezu sedźane). Jeli portal předstaješ, smě na kóžde wašnje tróšku bóle barbny być, orientuj tebje tola na eksistowacym.

K barbow daću słuži w MediaWiki kaž w HTML style-atribut. Wobłuki, kotrež chcedźa barbnje předstajeć, so do tagsow zawěraja, kaž na př. do span-tagsow za sćěhi znamješkow w běžnym teksće abo p-tags za cyłe wotstawki.

W style-atribuće zabarbja z CSS-instrukcijemi color:#RRGGBB; za tekstowu barbu na př. background-color:#RRGGBB; za barbu pozadka wotrězka. „#RRGGBB“ steji za heksadecimalne podaće barby: Čerwjena hódnota (RR) móže mjez 00 a FF (wotpowěduje decimalnje 255) leži, runje tak zelena (GG) a módra hódnota (BB). Móžeja město kodowanja „#RRGGBB“ tež deleka listowane mjena barbow wužiwać (bjez „#“).

Hlej tež:

Akcija Wikitekst Wuslědk
Barbny tekst <span style="color:#ff0000;"> Tekst </span> Tekst
Barbne wotstawki <p style="color:red;"> Přikład </p>

Wotstawk

Pozadk za jedne abo małke słowa <span style="background-color:yellow;"> Přikład </span> Přikład
Pozadk wotstawka <p style="background-color:yellow;"> Přikład </p>

Přikład

Barbny tekst + pozadk wotstawka <p style="color:red; background-color:yellow;"> Wotstawk </p>

Wotstawk

Pozadk Tabeloweje cele style="background-color:#fedbca;" | Tekst Tekst

Barby pozadka[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Přikłady:

Znutřka běžneho teksta resp. tekstoweje linki

  • <span class="hintergrundfarbe5">znutřka jedneje tekstoweje linki</span>
    abo tróšku „rjeńšo“ z „padding“ nalěwo a naprawo
    <span class="hintergrundfarbe5" style="padding:0 1.5pt 0 1.5pt">znutřkajedneje tekstoweje linki</span>

Po blokach

  • <div class="hintergrundfarbe5">Tekst, wobrazy, tabele atd.</div>
Mjeno klasy Krótki wopis Barba we
wšěch šatach
hintergrundfarbe1 Kaž class="wikitable" #F9F9F9
hintergrundfarbe2 „Běły“, za njenastawkowe strony, neutralny #FFFFFF
hintergrundfarbe3 „Žołty“, napadny #FFFF40
hintergrundfarbe4 Jara napadny #FFAA00
hintergrundfarbe5 Neutralny, wotsadźeny #E0E0E0
hintergrundfarbe6
Powšitkownje „pisany“,
za wuzběbnjenja a rozeznawanja
#B3B7FF
hintergrundfarbe7 #FFCBCB
hintergrundfarbe8 #FFEBAD
hintergrundfarbe9 #B9FFC5
Wobłuk wužiwanja Barba po kóždym šaće
simple myskin chick monobook modern standard cologneblue nostalgia
Zapisk wobsaha –bjez– –bjez– #F9F9F9 #F9F9F9 #F0F0F0 #F7F8FF #F7F8FF #F7F8FF
Nastawkowe strony #C0C0C0 #C0C0C0 #C0C0C0 #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF
Diskusijne a projektowe strony #C0C0C0 #C0C0C0 #C0C0C0 #F3F3FF #FFFFFF #FFFFEC #FFFFEC #FFFFEC

Barby wobłukow[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wužiwanje na př.: <span class="rahmenfarbe3" style="border-style: solid; border-width: 2px; margin: 2px;"> Tekst</span>

Mjeno klasa Krótki wopis Barba
rahmenfarbe1 Kaž zapisk wobsaha rahmenfarbe1
rahmenfarbe2 Njenapadny, małki kontrast rahmenfarbe2
rahmenfarbe3 „Čerwjeny“, nadpadny rahmenfarbe3
rahmenfarbe4 Neutralna barba, wurazny rahmenfarbe4
rahmenfarbe5 „Čorny“, wysoki kontrast rahmenfarbe5

Někotre barby k jednoremu zapisanju do CSS, při tym so standardnje jenož barbowe mjena 1. špalty bjez znački interpretuja. Wikijowy tekst: style="background-color:„Barbowe mjeno“ abo („RGB-hódnota decimalna z wotstawkom“) abo #„Heksadecimalna hódnota“". Generelnje je heksadecimalna hódnota k poručowanju, dokelž při wužiću barbowych mjenow dla njedostatka podpěry tež daloko rozšěrjene browsery kaž Internet Explorer abo Firefox barby prěnjeje špalty korektnje njezwobraznjuja.

white (255 255 255)

#FFFFFF

gray91 (232 232 232)

#E8E8E8

gray81 (207 207 207)

#CFCFCF

grey51 (130 130 130)

#828282

Snow1 (255 250 250)

#FFFAFA

Snow2 (238 233 233)

#EEE9E9

Snow3 (205 201 201)

#CDC9C9

Snow4 (139 137 137)

#8B8989

Seashell1 (255 245 238)

#FFF5EE

Seashell2 (238 229 222)

#EEE5DE

Seashell3 (205 197 191)

#CDC5BF

Seashell4 (139 134 130)

#8B8682

AntiqueWhite1 (255 239 219)

#FFEFDB

AntiqueWhite2 (238 223 204)

#EEDFCC

AntiqueWhite3 (205 192 176)

#CDC0B0

AntiqueWhite4 (139 131 120)

#8B8378

Bisque1 (255 228 196)

#FFE4C4

Bisque2 (238 213 183)

#EED5B7

Bisque3 (205 183 158)

#CDB79E

Bisque4 (139 125 107)

#8B7D6B

PeachPuff1 (255 218 185)

#FFDAB9

PeachPuff2 (238 203 173)

#EECBAD

PeachPuff3 (205 175 149)

#CDAF95

PeachPuff4 (139 119 101)

#8B7765

NavajoWhite1 (255 222 173)

#FFDEAD

NavajoWhite2 (238 207 161)

#EECFA1

NavajoWhite3 (205 179 139)

#CDB38B

NavajoWhite4 (139 121 94)

#8B795E

LemonChiffon1 (255 250 205)

#FFFACD

LemonChiffon2 (238 233 191)

#EEE9BF

LemonChiffon3 (205 201 165)

#CDC9A5

LemonChiffon4 (139 137 112)

#8B8970

Cornsilk1 (255 248 220)

#FFF8DC

Cornsilk2 (238 232 205)

#EEE8CD

Cornsilk3 (205 200 177)

#CDC8B1

Cornsilk4 (139 136 120)

#8B8878

Ivory1 (255 255 240)

#FFFFF0

Ivory2 (238 238 224)

#EEEEE0

Ivory3 (205 205 193)

#CDCDC1

Ivory4 (139 139 131)

#8B8B83

Honeydew1 (240 255 240)

#F0FFF0

Honeydew2 (224 238 224)

#E0EEE0

Honeydew3 (193 205 193)

#C1CDC1

Honeydew4 (131 139 131)

#838B83

LavenderBlush1 (255 240 245)

#FFF0F5

LavenderBlush2 (238 224 229)

#EEE0E5

LavenderBlush3 (205 193 197)

#CDC1C5

LavenderBlush4 (139 131 134)

#8B8386

MistyRose1 (255 228 225)

#FFE4E1

MistyRose2 (238 213 210)

#EED5D2

MistyRose3 (205 183 181)

#CDB7B5

MistyRose4 (139 125 123)

#8B7D7B

Azure1 (240 255 255)

#F0FFFF

Azure2 (224 238 238)

#E0EEEE

Azure3 (193 205 205)

#C1CDCD

Azure4 (131 139 139)

#838B8B

SlateBlue1 (131 111 255)

#836FFF

SlateBlue2 (122 103 238)

#7A67EE

SlateBlue3 (105 89 205)

#6959CD

SlateBlue4 (71 60 139)

#473C8B

RoyalBlue1 (72 118 255)

#4876FF

RoyalBlue2 (67 110 238)

#436EEE

RoyalBlue3 (58 95 205)

#3A5FCD

RoyalBlue4 (39 64 139)

#27408B

Blue1 (0 0 255)

#0000FF

Blue2 (0 0 238)

#0000EE

Blue3 (0 0 205)

#0000CD

Blue4 (0 0 139)

#00008B

DodgerBlue1 (30 144 255)

#1E90FF

DodgerBlue2 (28 134 238)

#1C86EE

DodgerBlue3 (24 116 205)

#1874CD

DodgerBlue4 (16 78 139)

#104E8B

SteelBlue1 (99 184 255)

#63B8FF

SteelBlue2 (92 172 238)

#5CACEE

SteelBlue3 (79 148 205)

#4F94CD

SteelBlue4 (54 100 139)

#36648B

DeepSkyBlue1 (0 191 255)

#00BFFF

DeepSkyBlue2 (0 178 238)

#00B2EE

DeepSkyBlue3 (0 154 205)

#009ACD

DeepSkyBlue4 (0 104 139)

#00688B

SkyBlue1 (135 206 255)

#87CEFF

SkyBlue2 (126 192 238)

#7EC0EE

SkyBlue3 (108 166 205)

#6CA6CD

SkyBlue4 (74 112 139)

#4A708B

LightSkyBlue1 (176 226 255)

#B0E2FF

LightSkyBlue2 (164 211 238)

#A4D3EE

LightSkyBlue3 (141 182 205)

#8DB6CD

LightSkyBlue4 (96 123 139)

#607B8B

SlateGray1 (198 226 255)

#C6E2FF

SlateGray2 (185 211 238)

#B9D3EE

SlateGray3 (159 182 205)

#9FB6CD

SlateGray4 (108 123 139)

#6C7B8B

LightSteelBlue1 (202 225 255)

#CAE1FF

LightSteelBlue2 (188 210 238)

#BCD2EE

LightSteelBlue3 (162 181 205)

#A2B5CD

LightSteelBlue4 (110 123 139)

#6E7B8B

LightBlue1 (191 239 255)

#BFEFFF

LightBlue2 (178 223 238)

#B2DFEE

LightBlue3 (154 192 205)

#9AC0CD

LightBlue4 (104 131 139)

#68838B

LightCyan1 (224 255 255)

#E0FFFF

LightCyan2 (209 238 238)

#D1EEEE

LightCyan3 (180 205 205)

#B4CDCD

LightCyan4 (122 139 139)

#7A8B8B

PaleTurquoise1 (187 255 255)

#BBFFFF

PaleTurquoise2 (174 238 238)

#AEEEEE

PaleTurquoise3 (150 205 205)

#96CDCD

PaleTurquoise4 (102 139 139)

#668B8B

CadetBlue1 (152 245 255)

#98F5FF

CadetBlue2 (142 229 238)

#8EE5EE

CadetBlue3 (122 197 205)

#7AC5CD

CadetBlue4 (83 134 139)

#53868B

Turquoise1 (0 245 255)

#00F5FF

Turquoise2 (0 229 238)

#00E5EE

Turquoise3 (0 197 205)

#00C5CD

Turquoise4 (0 134 139)

#00868B

Cyan1 (0 255 255)

#00FFFF

Cyan2 (0 238 238)

#00EEEE

Cyan3 (0 205 205)

#00CDCD

Cyan4 (0 139 139)

#008B8B

DarkSlateGray1 (151 255 255)

#97FFFF

DarkSlateGray2 (141 238 238)

#8DEEEE

DarkSlateGray3 (121 205 205)

#79CDCD

DarkSlateGray4 (82 139 139)

#528B8B

Aquamarine1 (127 255 212)

#7FFFD4

Aquamarine2 (118 238 198)

#76EEC6

Aquamarine3 (102 205 170)

#66CDAA

Aquamarine4 (69 139 116)

#458B74

DarkSeaGreen1 (193 255 193)

#C1FFC1

DarkSeaGreen2 (180 238 180)

#B4EEB4

DarkSeaGreen3 (155 205 155)

#9BCD9B

DarkSeaGreen4 (105 139 105)

#698B69

SeaGreen1 (84 255 159)

#54FF9F

SeaGreen2 (78 238 148)

#4EEE94

SeaGreen3 (67 205 128)

#43CD80

SeaGreen4 (46 139 87)

#2E8B57

PaleGreen1 (154 255 154)

#9AFF9A

PaleGreen2 (144 238 144)

#90EE90

PaleGreen3 (124 205 124)

#7CCD7C

PaleGreen4 (84 139 84)

#548B54

SpringGreen1 (0 255 127)

#00FF7F

SpringGreen2 (0 238 118)

#00EE76

SpringGreen3 (0 205 102)

#00CD66

SpringGreen4 (0 139 69)

#008B45

Green1 (0 255 0)

#00FF00

Green2 (0 238 0)

#00EE00

Green3 (0 205 0)

#00CD00

Green4 (0 139 0)

#008B00

Chartreuse1 (127 255 0)

#7FFF00

Chartreuse2 (118 238 0)

#76EE00

Chartreuse3 (102 205 0)

#66CD00

Chartreuse4 (69 139 0)

#458B00

OliveDrab1 (192 255 62)

#C0FF3E

OliveDrab2 (179 238 58)

#B3EE3A

OliveDrab3 (154 205 50)

#9ACD32

OliveDrab4 (105 139 34)

#698B22

DarkOliveGreen1 (202 255 112)

#CAFF70

DarkOliveGreen2 (188 238 104)

#BCEE68

DarkOliveGreen3 (162 205 90)

#A2CD5A

DarkOliveGreen4 (110 139 61)

#6E8B3D

Khaki1 (255 246 143)

#FFF68F

Khaki2 (238 230 133)

#EEE685

Khaki3 (205 198 115)

#CDC673

Khaki4 (139 134 78)

#8B864E

LightGoldenrod1 (255 236 139)

#FFEC8B

LightGoldenrod2 (238 220 130)

#EEDC82

LightGoldenrod3 (205 190 112)

#CDBE70

LightGoldenrod4 (139 129 76)

#8B814C

LightYellow1 (255 255 224)

#FFFFE0

LightYellow2 (238 238 209)

#EEEED1

LightYellow3 (205 205 180)

#CDCDB4

LightYellow4 (139 139 122)

#8B8B7A

Yellow1 (255 255 0)

#FFFF00

Yellow2 (238 238 0)

#EEEE00

Yellow3 (205 205 0)

#CDCD00

Yellow4 (139 139 0)

#8B8B00

Gold1 (255 215 0)

#FFD700

Gold2 (238 201 0)

#EEC900

Gold3 (205 173 0)

#CDAD00

Gold4 (139 117 0)

#8B7500

Goldenrod1 (255 193 37)

#FFC125

Goldenrod2 (238 180 34)

#EEB422

Goldenrod3 (205 155 29)

#CD9B1D

Goldenrod4 (139 105 20)

#8B6914

DarkGoldenrod1 (255 185 15)

#FFB90F

DarkGoldenrod2 (238 173 14)

#EEAD0E

DarkGoldenrod3 (205 149 12)

#CD950C

DarkGoldenrod4 (139 101 8)

#8B6508

RosyBrown1 (255 193 193)

#FFC1C1

RosyBrown2 (238 180 180)

#EEB4B4

RosyBrown3 (205 155 155)

#CD9B9B

RosyBrown4 (139 105 105)

#8B6969

IndianRed1 (255 106 106)

#FF6A6A

IndianRed2 (238 99 99)

#EE6363

IndianRed3 (205 85 85)

#CD5555

IndianRed4 (139 58 58)

#8B3A3A

Sienna1 (255 130 71)

#FF8247

Sienna2 (238 121 66)

#EE7942

Sienna3 (205 104 57)

#CD6839

Sienna4 (139 71 38)

#8B4726

Burlywood1 (255 211 155)

#FFD39B

Burlywood2 (238 197 145)

#EEC591

Burlywood3 (205 170 125)

#CDAA7D

Burlywood4 (139 115 85)

#8B7355

Wheat1 (255 231 186)

#FFE7BA

Wheat2 (238 216 174)

#EED8AE

Wheat3 (205 186 150)

#CDBA96

Wheat4 (139 126 102)

#8B7E66

Tan1 (255 165 79)

#FFA54F

Tan2 (238 154 73)

#EE9A49

Tan3 (205 133 63)

#CD853F

Tan4 (139 90 43)

#8B5A2B

Chocolate1 (255 127 36)

#FF7F24

Chocolate2 (238 118 33)

#EE7621

Chocolate3 (205 102 29)

#CD661D

Chocolate4 (139 69 19)

#8B4513

Firebrick1 (255 48 48)

#FF3030

Firebrick2 (238 44 44)

#EE2C2C

Firebrick3 (205 38 38)

#CD2626

Firebrick4 (139 26 26)

#8B1A1A

Brown1 (255 64 64)

#FF4040

Brown2 (238 59 59)

#EE3B3B

Brown3 (205 51 51)

#CD3333

Brown4 (139 35 35)

#8B2323

Salmon1 (255 140 105)

#FF8C69

Salmon2 (238 130 98)

#EE8262

Salmon3 (205 112 84)

#CD7054

Salmon4 (139 76 57)

#8B4C39

LightSalmon1 (255 160 122)

#FFA07A

LightSalmon2 (238 149 114)

#EE9572

LightSalmon3 (205 129 98)

#CD8162

LightSalmon4 (139 87 66)

#8B5742

Orange1 (255 165 0)

#FFA500

Orange2 (238 154 0)

#EE9A00

Orange3 (205 133 0)

#CD8500

Orange4 (139 90 0)

#8B5A00

DarkOrange1 (255 127 0)

#FF7F00

DarkOrange2 (238 118 0)

#EE7600

DarkOrange3 (205 102 0)

#CD6600

DarkOrange4 (139 69 0)

#8B4500

Coral1 (255 114 86)

#FF7256

Coral2 (238 106 80)

#EE6A50

Coral3 (205 91 69)

#CD5B45

Coral4 (139 62 47)

#8B3E2F

Tomato1 (255 99 71)

#FF6347

Tomato2 (238 92 66)

#EE5C42

Tomato3 (205 79 57)

#CD4F39

Tomato4 (139 54 38)

#8B3626

OrangeRed1 (255 69 0)

#FF4500

OrangeRed2 (238 64 0)

#EE4000

OrangeRed3 (205 55 0)

#CD3700

OrangeRed4 (139 37 0)

#8B2500

Red1 (255 0 0)

#FF0000

Red2 (238 0 0)

#EE0000

Red3 (205 0 0)

#CD0000

Red4 (139 0 0)

#8B0000

DeepPink1 (255 20 147)

#FF1493

DeepPink2 (238 18 137)

#EE1289

DeepPink3 (205 16 118)

#CD1076

DeepPink4 (139 10 80)

#8B0A50

HotPink1 (255 110 180)

#FF6EB4

HotPink2 (238 106 167)

#EE6AA7

HotPink3 (205 96 144)

#CD6090

HotPink4 (139 58 98)

#8B3A62

Pink1 (255 181 197)

#FFB5C5

Pink2 (238 169 184)

#EEA9B8

Pink3 (205 145 158)

#CD919E

Pink4 (139 99 108)

#8B636C

LightPink1 (255 174 185)

#FFAEB9

LightPink2 (238 162 173)

#EEA2AD

LightPink3 (205 140 149)

#CD8C95

LightPink4 (139 95 101)

#8B5F65

PaleVioletRed1 (255 130 171)

#FF82AB

PaleVioletRed2 (238 121 159)

#EE799F

PaleVioletRed3 (205 104 137)

#CD6889

PaleVioletRed4 (139 71 93)

#8B475D

Maroon1 (255 52 179)

#FF34B3

Maroon2 (238 48 167)

#EE30A7

Maroon3 (205 41 144)

#CD2990

Maroon4 (139 28 98)

#8B1C62

VioletRed1 (255 62 150)

#FF3E96

VioletRed2 (238 58 140)

#EE3A8C

VioletRed3 (205 50 120)

#CD3278

VioletRed4 (139 34 82)

#8B2252

Magenta1 (255 0 255)

#FF00FF

Magenta2 (238 0 238)

#EE00EE

Magenta3 (205 0 205)

#CD00CD

Magenta4 (139 0 139)

#8B008B

Orchid1 (255 131 250)

#FF83FA

Orchid2 (238 122 233)

#EE7AE9

Orchid3 (205 105 201)

#CD69C9

Orchid4 (139 71 137)

#8B4789

Plum1 (255 187 255)

#FFBBFF

Plum2 (238 174 238)

#EEAEEE

Plum3 (205 150 205)

#CD96CD

Plum4 (139 102 139)

#8B668B

MediumOrchid1 (224 102 255)

#E066FF

MediumOrchid2 (209 95 238)

#D15FEE

MediumOrchid3 (180 82 205)

#B452CD

MediumOrchid4 (122 55 139)

#7A378B

DarkOrchid1 (191 62 255)

#BF3EFF

DarkOrchid2 (178 58 238)

#B23AEE

DarkOrchid3 (154 50 205)

#9A32CD

DarkOrchid4 (104 34 139)

#68228B

Purple1 (155 48 255)

#9B30FF

Purple2 (145 44 238)

#912CEE

Purple3 (125 38 205)

#7D26CD

Purple4 (85 26 139)

#551A8B

MediumPurple1 (171 130 255)

#AB82FF

MediumPurple2 (159 121 238)

#9F79EE

MediumPurple3 (137 104 205)

#8968CD

MediumPurple4 (93 71 139)

#5D478B

Thistle1 (255 225 255)

#FFE1FF

Thistle2 (238 210 238)

#EED2EE

Thistle3 (205 181 205)

#CDB5CD

Thistle4 (139 123 139)

#8B7B8B

WhiteSmoke (245 245 245)

#F5F5F5

Gainsboro (220 220 220)

#DCDCDC

LightGrey (211 211 211)

#D3D3D3

Silver (192 192 192)

#C0C0C0

grey71 (181 181 181)

#B5B5B5

DarkGrey (169 169 169)

#A9A9A9

gray61 (156 156 156)

#9C9C9C

grey41 (105 105 105)

#696969

grey31 (79 79 79)

#4F4F4F

grey21 (54 54 54)

#363636

grey11 (28 28 28)

#1C1C1C

black (0 0 0)

#000000

We Wikipedijowych nastawkach wužiwane barby so na kóždym monitorje hinak zwobraznjuja a njejsu barby zawjazowace. Móžnosć, zwobraznjowanje ze čistymi wizuelnymi srědkami na bližacym wašnju kalibrować, poskićuje pódla stejacy testowy wobraz: Jeli wustupuje na jednym abo wjacorych třoch šěrych płoninach pismik (R za čerwjeny [němsce rot], G za zeleny [němsce grün] abo B za módry [němsce blau]) sylnje, by gamakorektura korespondowaneho monitorskeho barboweho kanala porjedźić měła. Wobraz je na gamahódnotu wot 2,2 nastajeny – zwučenu hódnotu za IBM-kompatibelne PCy. Apple-Macintosh-ličaki pak wužiwaja standardnje gamahódnotu wot 1,8.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije