K wobsahej skočić

Sigmar Gabriel

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Sigmar Gabriel (2015)

Sigmar Gabriel (* 12. septembra 1959 w Goslaru) je politikar Socialnodemokratiskeje strony Němskeje a bě wot 17. decembra 2013 naměstnik zwjazkoweje kanclerki a zwjazkowy minister za hospodarstwo a energiju w kabineće Merkel III. Dnja 27. januara 2017 přewza wot Franka-Waltera Steinmeiera zastojnstwo wonkowneho ministra, kotrež wukonješe hač do 14. měrca 2018. Kabinetej Merkel IV hižo njepřisłušeše.

Wot 2009 do 2017 bě Gabriel zwjazkowy předsyda strony SPD.

Žiwjenje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Gabriel narodźi so jako druhe dźěćo komunalneho zarjadnika Waltera Gabriela a chorobneje sotry Antonie Gabriel w Goslaru. Po dźělenju staršeju bě w prěnich dźesać lětach pola nana a wowki žiwy, potom pola maćerje. Gabriel je ewangelski a wot 2012 w druhim mandźelstwje z Anke Gabriel woženjeny. Wón ma dorosćenu dźowku z prěnjeho mandźelstwa (* 1989) a druhu z nětčišej mandźelskej (* 2012).

Sigmar Gabriel złoži 1979 na Goslarskim radnym gymnaziju maturu. Po wobornej słužbje studowaše wot 1982 w Göttingenje germanistiku, politiku a sociologiju, štož 1987 ze statnym eksamenom za gymnazialne wučerstwo absolwowaše.

Politiska karjera[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Gabriel je wot 1977 ze sobustawom SPD. Wot 1976 do 1989 bě w Socialistiskej młodźinje (SJD) aktiwny, mjez druhim jako předsyda Goslarskeje městneje skupiny, předsyda Brunšwikskeho wobwodneho zwjazka a naposledku jako čłon zwjazkoweho předsydstwa. Na komunalnej runinje bě wot 1987 do 1998 ze čłonom Goslarskeho wokrjesneho sejmika a wot 1991 do 1999 ze čłonom měšćanskeje rady. 1990 bu k prěnjemu razej do delnjosakskeho krajneho sejma woleny, kotrehož zapósłanc wosta do 2005. Wot 1998 do 1999 a znowa mjez 2003 a 2005 bě frakciski předsyda SPD w krajnym sejmje.

Dnja 15. decembra 1999 přewza zastojnstwo delnjosakskeho ministerskeho prezidenta, po tym zo bě jeho předchadnik Gerhard Glogowski po jenož 14 měsacach dla porokowanjow korupcije wotstupił. Pola wólbow ke krajnemu sejmej dnja 2. februara 2003 zhubi SPD z Gabrielom přećiwo CDU pod načolnym kandidatom Christianom Wulffom swoju knježerstwowu wjetšinu.

Zwjazkowa politika (wot 2005)[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Sigmar Gabriel z Angelu Merkel a Horstom Seehoferom pola podpisowanja koaliciskeho zrěčenja za wulku koaliciju dnja 16. decembra 2013

Při wólbach k zwjazkowemu sejmej w lěće 2005 doby Sigmar Gabriel direktny mandat we wólbnym wokrjesu Salzgitter–Wolfenbüttel z 52,3 procentami hłosow. We wólbach wot 2009 (44,9 %) a 2013 (46,6 %) móžeše mandat zakitować.

Wot 22. nowembra 2005 hač do 27. oktobra 2009 bě we wulkej koaliciji ze zwjazkowym ministrom za wobswět, přirodoškit a wěstotu reaktorow w kabineće Merkel I. Po přěhratych wólbach 2009 bu 13. nowembra na zwjazkowym stronskim zjězdźe SPD w Drježdźanach z 94,2 procentami hłosow za noweho zwjazkoweho předsydu woleny. Na zjězdomaj w decembru 2011 a w nowembru 2013 bu z 91,6 resp. 83,6 procentami znowa wuzwoleny.

Na mjezynarodnej runinje bě wot 2009 do 2012 jako zastupjer SPD z wiceprezidentom Socialistiskeje internacionale.

Pozicije[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jako wobswětowy minister wjedźeše politiku swojeho předchadnika Jürgena Trittina dale a zasadźeše so za spušćenje wužiwanja atomoweje energije. Pola dalewuwiwanja Kyotoskeho zrěčenja za škit klimy prócowaše so wo wodźacu rólu Europskeje unije.

Wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Sigmar Gabriel – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije