Předłoha:Infokašćik město

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać


[přehlad] [wobdźěłać] [stawizny] [wobnowić]
Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha wužiwa so za tabelu w nastawkach wo sydlišćach.

Wužiwanje

Faluje-li tuta tabela w nastawku, kopěruj prošu slědowacy tekst na spočatk nastawka.

Nowa syntaksa
{{Infokašćik město
|mjeno=jenož, jeli wobě wariabli "mjeno swójske" a "mjeno serbske"
byštej samsny tekst wobsahowałoj
|mjeno swójske=
|mjeno serbske=
|wopon=
|šěrina=
|dołhota=
|region-ISO=
|stat=
|wysokosć=
|přestrjeń=
|wobydlerstwo=
|staw=
|hustosć wobydlerstwa=
|póstowe čisło=
|předwólba=
|Stronka w syći=
}}
Stara syntaksa
{{Infokašćik město
|mjeno=jenož, jeli wobě wariabli "mjeno swójske" a "mjeno serbske"
byštej samsny tekst wobsahowałoj
|mjeno swójske=
|mjeno serbske=
|wopon=
|lat_deg=
|lat_min=
|lon_deg=
|lon_min=
|stat=
|wysokosć=
|přestrjeń=
|wobydlerstwo=
|hustosć wobydlerstwa=
|póstowe čisło=
|předwólba=
|Stronka w syći=
}}

Lisćina parametrow

Wariabla Typ Rozjasnjenja
mjeno nuzny mjeno města w statnej rěči a w serbšćinje,
hdyž wobaj stej rozdźělnej
Kedźbu, změna! nětko (wot 6. junija 2007) stej dwě wariabli za mjeno: mjeno swójske, mjeno serbske. Jeli wobě bychu samsnej, wužiwaj prošu tutu wariablu mjeno.
mjeno swójske nuzny jeli ≠ mjeno serbske, hewak mjeno
mjeno serbske nuzny jeli ≠ mjeno swójske, hewak mjeno
wobraz opcionalny Jeli eksistuje rjane foto města
wulkosć wobraza opcionalny Jeli je tež parameter wobraz definowany a wulkosć ma druha hač 210px być.
wopon opcionalny Jeli eksistuje. Hewak so wopon z prašenskim znamješkom pokazuje.
logo opcionalny Jeli eksistuje. Přikład je w nastawku Reykjavík.
wulkosć wopona opcionalny Jeli ≠ 100px
wopon-nastawk opcionalny
šěrina nuzny definuje šěrinu pozicije města, wsy abo gmejny
dołhota nuzny definuje dołhotu pozicije města, wsy abo gmejny
lat_deg zestarjeny definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku
lat_min zestarjeny definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku
lat_sec opcionalny / zestarjeny definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku. Jenož, jeli ≠ 0.
lon_deg zestarjeny definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku
lon_min zestarjeny definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku
lon_sec opcionalny / zestarjeny definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku. Jenož, jeli ≠ 0.
stat nuzny
nastawk wo staće opcionalny definuje hesło nastawka wo staće, jeli wono je druhe hač to z parametrom stat definowane.
zwjazkowy stat opcionalny jenož w Brazilskej a Zjednoćenych statow Ameriki
zwjazkowy kraj opcionalny jenož w Němskej a Awstriskej
wojewódstwo opcionalny jenož w Pólskej
wobwod opcionalny
region opcionalny
prowinca opcionalny
knježerstwowy wobwod opcionalny jenož w někotrych zwjazkowych krajach
wokrjes opcionalny
historiski kraj opcionalny
typ opcionalny Móžne hódnosće su: g abo gmejna za gmejny, gmejnowy dźel abo gd za gmejnowe dźěle, w abo wjes za wsy, m, město za města, městny dźěl abo md za městne dźěle.
gmejna opcionalny mjeno gmejny, ke kotrejž w nastawku wopisane sydlišćo słuša
wysokosć opcionalny
přestrjeń nuzny
wobydlerstwo opcionalny Njeje trěbny w nastawkach wo němskich gmejnach, přetož so tam ličby centralnje aktualizuja.
w druhich nastawkach dyrbi ličba być.
staw opcionalny datum za wobydlerstwo
hustosć wobydlerstwa opcionalny Njeje trěbny w nastawkach wo němskich gmejnach, přetož so tam ličby centralnje aktualizuja.
póstowe čisło nuzny
předwólba nuzny
KFZ-znamješko opcionalny jenož hdyž to eksistuje
gmejnski kluč opcionalny
gmejnske čisło opcionalny
załožene opcionalny
měšćanske prawo opcionalny
Rjadowanje opcionalny
Měšćanske zarjadnistwo opcionalny wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš
jednu wot sledowacych wariablow
rozčłonkowanje města opcionalny jenož za města
rozčłonkowanje gmejny opcionalny jenož za gmejny a wsy
Adresa opcionalny to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa
Telefon opcionalny to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa
Faks opcionalny to je faks měšćanskeho zarjadnistwa
Stronka w syći opcionalny
E-mailowa adresa opcionalny
Politika opcionalny wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš
jednu wot sledowacych wariablow
wyši měšćanosta opcionalny
měšćanosta opcionalny
měšćanostka opcionalny
wjesnjanosta opcionalny
wjesnjanostka opcionalny
hłowa sydlišća opcionalny jenož, jeli předchadne parametry njejsu móžne
titul hłowy sydlišća opcionalny
poslednje wólby opcionalny
přichodne wólby opcionalny
partnerske města opcionalny jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo
mapa opcionalny
wulkosć mapy opcionalny Jeli ≠ 100px
mapa-nastawk opcionalny
mapa2 opcionalny jenož za dodatu mapu, na při. wo regionje
mapa2-mjeno opcionalny jenož z wariablu mapa2
wulkosć mapy2 opcionalny definuje wulkosć mapy, kotraž so přez wariablu mapa2 definuje.
bjez chorhoje opcionalny Jenož, jeli njeeksistuje dataja za chorhoj potrjecheneho kraja pola commons. Hewak awtomatisce so pokaza wobraz chorhoje přez pomoc dweju předłohow ({{Chorhoj}} a {{MěstnoChorhoje}}).


Dalše parametry

Sćěhowace parametry su opcionalny, ale so dyrbja hromadźe wužiwaja. Wone so móžeja wužiwać, jeli sydlišćo w dźělowym staće leži a za to eksistuje swójsku mapu.

Parameter Komentar
ds_lat_deg Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_deg, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lat_min Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_min, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lat_dir Definuje šěrokostnik dźěloweho stata. Móžnej hódnosći stej N a S.
ds_lat_sec Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_sec, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lon_deg Je ekwiwalent hornjeho parametra lon_deg, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lon_min Je ekwiwalent hornjeho parametra lon_min, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lon_dir Definuje dołhostnik dźěłoweho stata. Móžnej hódnosći stej W a E.
dźělowy stat Definuje mjeno dźěloweho stata.

Přikład

Předłoha:Infokašćik město/wothladanje/ISO


Lwów
swójske mjeno Лвів
Infokašćik město (Ukraina)
DEC
Infokašćik město
Symbole
wopon
Wopon
Zakładne daty
stat Ukraina
Geografiske połoženje 49° 50′ N, 24° 0′ O49.83333333333324Koordinaty: 49° 50′ N, 24° 0′ O
wysokosć 296 mPředłoha:Infokašćik město/wothladanje/ličba
přestrjeń 171,0 km²
wobydlerstwo 758.900 (1. januara 2004)
hustosć zasydlenja 443,8 wob./km²
póstowe čisło 79000-490
předwólba + 380 322
ISO 3166-2 UA
Wobdźěłać
p  d  w
Information icon.svg
{{Infokašćik město
|mjeno swójske=Лвів
|mjeno serbske=Lwów
|wopon=Lviv COA.svg
|šěrina=49/50/0/N
|dołhota=24/00/0/E
|region-ISO=UA
|stat=Ukraina
|wysokosć=296 m
|přestrjeń=171.0 
|wobydlerstwo=758900 
|staw=1. januara 2004
|hustosć wobydlerstwa=4.438/km²
|póstowe čisło=79000-490
|předwólba=+ 380 322
|Stronka w syći=
}}


Přikład z dwěmaj kartomaj

Loupe.svg Bóle detailowe informacije so móže w nastawk Předłoha:Infokašćik město/přikłady namakać.
{{Infokašćik město
|mjeno=Serbin
|wopon=
|šěrina=30/06/54/N
|dołhota=96/59/16.8/W
|region-ISO=US
|stat=USA
|ds_lat_deg=30 |ds_lat_min=07
|ds_lon_deg=96 |ds_lon_min=59
|ds_lon_dir=W
|dźělowy stat=Texas
|wobwod=
|wokrjes=
|wysokosć=
|přestrjeń=
|wobydlerstwo=90
|hustosć wobydlerstwa=
|póstowe čisło=
|předwólba=
|Rjadowanje=
|Měšćanske zarjadnistwo=
|Stronka w syći=
|typ=wjes
}}Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije