K wobsahej skočić

Lisćina kulturnych pomnikow we Wuricach

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Połoženje Wuric w Budyšinje

Lisćina kulturnych pomnikow we Wuricach wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Wuricy, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Sortěrowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow we Wuricach

[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Wuričanski stołp
dalše wobrazy
Wuričanski stołp Delnja
(karta)51.1626714.46644
wokoło 1790 (pomnik) tak mjenowana Wuričanska stela („Ruski stołp“): někak 5 m wysoka, jara šwižny zornowcowy stołp, nastajeny w zornowcowym bloku; kwadratiski přerěz (deleka 38 cm, so sćeńšacy, špica po zdaću wotłamana, při sewjernej a južnej stronje napisy w němskej a serbskej rěči; stawizniski wuznam 09302967
pokaž objekt pola Wikidata
Dwě bróžni Delnja 3
(karta)51.16989614.465597
srjedź 19. lětst. (bróžni) bróžni něhdyšeho třistronskeho dwóra; wuznamnej za twarske stawizny a napohlad wsy [wottorhanej mjez 2008 a 2014] 09251362
pokaž objekt pola Wikidata
Wuričanske ryćerkubło Delnja 9
(karta)51.1680814.46549
napis 1894 na pěskowcowej tafli (knježi dom) Wuričanske ryćerkubło: knježi dom něhdyšeho kubła; natwarjeny jako štyristronski dwór, wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09251359
pokaž objekt pola Wikidata
Hosćenc
Hosćenc Hornja 21
(karta)51.17136514.467419
wokoło 1910 (hosćenc) „Zur Erholung“: hosćenc ze žurlu; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251364
pokaž objekt pola Wikidata
Wojerski pomnik Wuričanska nawjes
(karta)51.1698514.464635
po 1918 (wojerski pomnik prěnjeje swětoweje wójny) wojerski pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny; wuznamny za městnostne stawizny 09251361
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenski dom Wuričanska nawjes 6
(karta)51.1698314.46412
napis 1907 (bydlenski dom) domske něhdyšeho štyristronskeho dwora; relatiwnje drohe wuhotowane, wuznamny za twarske stawizny a napohlad wsy 09251360
pokaž objekt pola Wikidata
 Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije