K wobsahej skočić

Lisćina kulturnych pomnikow w Nutřkownym měsće (P–Z)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Połoženje Nutřkowneho města w Budyšinje

Lisćina kulturnych pomnikow w Nutřkownym měsće wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Nutřkowne město, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014). Na tutej stronje namakaja so kulturne pomniki z adresami wot P do Z. Pomniki z adresami wot A do N su tam.

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Nutřkownym měsće (P–Z)[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Něhdyša korčma
Něhdyša korčma Pod hrodom 1
(karta)51.18424214.421576
wokoło 1880 (korčma) něhdyša korčma w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251110
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 3
(karta)51.18419914.421514
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251111
Lazarowy młyn
Lazarowy młyn Pod hrodom 6
(karta)51.18410314.420492
2. połojca 18. lětst. (młyn) něhdyši młyn z podzemskej młynskej hrjebju; hlej tež obj. 09253223, wuznamny za twarske, městnostne a techniske stawizny 09251123
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 8
(karta)51.1840614.42028
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju, z wobhrodźenjom; tykowane twarjenje, wuznamny za twarske stawizny 09251124
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 10
(karta)51.1840914.42002
napis 1785 (bydlenski dom) bydlenski dom z dwuposchodowym mosćikom přez młynsku hrjebju k zadnjemu twarjenju, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09251125
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 12
(karta)51.1840714.41985
napis 1775 (bydlenski dom); 1175 (domowy mosćik, napisane při durjach) bydlenski dom ze zadnim twarjenjom (nad młynskej hrjebju) a wobłukowym mosćikom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a techniske stawizny 09251126
Schody
Schody Pod hrodom (mjez Pod hrodom čo. 13 a čo. 21)
(karta)51.18407814.420961
19. lětst. (schody) schody, kotrež wjedu wot hasy Pod hrodom mjez a za bydlenskim wobtwarjenjom horje na Hród; zdźěla su originalne zornowcowe schody wobchowane; wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09304582
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 15
(karta)51.1836414.42106
spočatk 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom; při skłoninje pod Hrodom, wuznamny za twarske stawizny 09250519
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 17
(karta)51.18404214.420828
napis 1822 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251104
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 19
(karta)51.18400614.420654
wokoło 1830 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251105
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 21
(karta)51.1839414.42037
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251106
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 27
(karta)51.1839314.41987
wokoło 1500 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251128
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 29
(karta)51.1839814.419792
wokoło 1520 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; „trjenjowa chěža“, wuznamna za twarske stawizny 09251130
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 31
(karta)51.1839214.41974
spočatk 16. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251132
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 33
(karta)51.1838914.41962
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju, z toho jenož lěwy dźěl wuznamny za twarske stawizny 09251134
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 40
(karta)51.1831814.41806
napis 1805 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251146
Wulki młyn; Radźiny młyn; Jěcharski dom; tak mjenowana „wóslaca hródź“
Wulki młyn; Radźiny młyn; Jěcharski dom; tak mjenowana „wóslaca hródź“ Pod hrodom 48
(karta)51.182514.41858
jadro ze 16. lětst. (młynske hrjebje); jadro ze srjedźowěka; na tafli napis 1897 (pódlanske twarjenje); wokoło 1920 (turbinownja) młynske hrjebje we wobłuku hasy Pod hrodom w cyłej dołhosći (wot Pod hrodom 6 hač Pod hrodom 48, hlej tež obj. 09251123), zdźěla nadwjelbowane (łamany kamjeń, jara dezolatny), ze spušćadłom, wotwodnym kanalom, turbinownju z powostankami techniki (šachtowa turbina), spjatnej připrawu, kulojtymi wobłukami při něhdyšim Wulkim (abo Radźinym) młynje a wobhrodźenskej murju při dróze, k tomu susodne twarjenje něhdyšeje tak mjenowaneje „wóslaceje hródźe“; wuznamny za městnostne a techniske stawizny a za napohlad města 09253223
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 49
(karta)51.1835314.41846
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09251142
Bydlenski dom
Bydlenski dom Pod hrodom 61
(karta)51.1829314.41852
prěnjotny twar wokoło 1500 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251150
Bydlenski a wobchodniski dom
Bydlenski a wobchodniski dom Póstowe naměsto 1
(karta)51.1784914.42863
wokoło 1910/1912 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; dźensa Raiffeisenbank, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250643
Serbski dom
dalše wobrazy
Serbski dom Póstowe naměsto 2
(karta)51.1782614.4292
1949–1956 (w podstawje napis 1949) zarjadniske twarjenje; dźensa serbski zarjadniski centrum a Budyske studio MDR, wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09250623
Němska póšta
Němska póšta Póstowe naměsto 3
(karta)51.17805314.429373
při woknje napis 1951–1953 (póšta) zarjadniski twar pósty při róžku; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250622
Conditorei Müller (něhdy); Café Exquisit
Conditorei Müller (něhdy); Café Exquisit Póstowe naměsto 5
(karta)51.17787114.428474
wokoło 1920 (najenski dom) najenski dom z kofejownju, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250624
Najenska wila
Najenska wila Póstowe naměsto 5a
(karta)51.17781114.428623
wokoło 1890/1895 (najenska wila) najenska wila při róžku; dźensa zarjadniski twar (LBS), wuznamny za twarske stawizny 09250674
Bydlenski a běrowowy dom
Bydlenski a běrowowy dom Póstowe naměsto 6
(karta)51.1779114.42829
wokoło 1900 (bydlenski a běrowowy dom) bydlenski a běrowowy dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250625
Bydlenski dom
Bydlenski dom Prědarska 1
(karta)51.1827114.42206
wokoło 1680 (bydlenski dom) bydlenski dom a nutřkowny dwór ze stołpowej chódbu a arkadami, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251075
Bydlenski dom
Bydlenski dom Prědarska 3
(karta)51.1826714.42204
wokoło 1700 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251076
Bydlenski dom
Bydlenski dom Prědarska 5
(karta)51.1826114.42203
wokoło 1700 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251077
Bydlenski dom
Bydlenski dom Prědarska 7
(karta)51.1825714.42203
wokoło 1680 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251078
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před garbarskimi wrotami 1 wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250840
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před garbarskimi wrotami 2
(karta)51.18448914.423037
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250825
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před garbarskimi wrotami 5
(karta)51.18422914.422857
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250839
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před rybarskimi wrótkami 2
(karta)51.1807314.42202
2. połojca 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251488
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před rybarskimi wrótkami 3
(karta)51.1806414.42213
2. połojca 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251489
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před rybarskimi wrótkami 4
(karta)51.18056814.421881
17. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251485
Wjerina chěžka
dalše wobrazy
Wjerina chěžka Před rybarskimi wrótkami 6
(karta)51.18044214.421724
17. lětst. (bydlenska chěža) bydlenska chěža we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamna za twarske, domowe a socialne stawizny, jedne z najstaršich wobchowanych twarjenjow města 09251163
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před šulerskimi wrotami 1
(karta)51.18303714.426033
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, při róžku; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250856
Stara póšta
Stara póšta Před šulerskimi wrotami 1a
(karta)51.18319314.425881
napis 1914 (bydlenski dom) bydlenski dom (něhdyša póšta) při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwarske stawizny a napohlad naměsta 09250854
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před šulerskimi wrotami 1b
(karta)51.18321514.425745
wokoło 1915 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250852
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před šulerskimi wrotami 3
(karta)51.18345414.425796
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju ze zatwarjenym wobchodomwuznamny za twarske stawizny 09250803
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před šulerskimi wrotami 11
(karta)51.1834314.426279
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwar a napohlad naměsta 09250802
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před šulerskimi wrotami 21
(karta)51.18302814.4276
wokoło 1875/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom z přitwarom, we wotewrjenym wobtwarjenju; historizowaca fasada z klasicistiskim napohladom, wuznamny za twarske stawizny 09250800
Bydlenski dom
Bydlenski dom Před šulerskimi wrotami 23
(karta)51.18285714.427787
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; historizowaca fasada z klasicistiskim napohladom, wuznamny za twarske stawizny 09250799
Měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) / Garbarska bašta
dalše wobrazy
Měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) / Garbarska bašta Při Cwingeru 1
(karta)51.18308814.425727
1503 (bašta) jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): Garbarska bašta při Cwingeru mjez Šulerskimi a Mikławskimi wrotami kaž tež powostanki měšćanskeje murje (hlej obj. 09301008); wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250798
Pólske wopomnišćo
Pólske wopomnišćo Při cyhelskim nasypje
(karta)51.18345914.435202
po 1945 (wopomnišćo Druheje swětoweje wójny) pólske wopomnišćo; wuznamny za městnostne stawizny a ze stawizniskej hódnotu 09250197
Sowjetske wopomnišćo
dalše wobrazy
Sowjetske wopomnišćo Při cyhelskim nasypje
(karta)51.18345914.435202
po 1945 (wopomnišćo Druheje swětoweje wójny) pólske wopomnišćo; wuznamny za městnostne stawizny a ze stawizniskej hódnotu 09250082
dalše wobrazy Wonkowna měšćanska murja Při cyhelskim nasypje (hłowna adresa: Při měšćanskim nasypje -)
(karta)51.18283814.435448
13./14./15. lětst. (měšćanska murja) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) wonkowna měšćanska murja / jednotliwe pomniki: dźěle wonkowneje měšćanskeje murje a něhdyše woborne chódby we wobłuku dróhow Při měšćanskim nasypje, Při cyhelskim nasypje, Při Cwingeru, Mužakowska, Schillerowe zelenišća, Před šulerskimi wrotami a Walska (hlej tež obj. 09301008); znamjo fortifikacije a jeje zdźělneho přetworjenja k zjawnym wuchodźowanišćam, wuznamny za městotwarske a powšitkowne stawizny 09250176
Zahrodna chěža Při cyhelskim nasypje 6
(karta)51.18317914.434356
1. połojca 19. lětst. (zahrodna chěža) zahrodna chěža a murja; architekturnostawizniski swědk, zajimawa za městotwar a wuwiće města 09299923
Wonkowna měšćanska murja
dalše wobrazy
Wonkowna měšćanska murja Při měšćanskim nasypje (Při měšćanskim nasypje, Při cyhelskim nasypje, Mužakowska, Schillerowe zelenišća, Wallstraße)
(karta)51.18418914.428854
13./14./15. lětst. (měšćanska murja) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) wonkowna měšćanska murja / jednotliwe pomniki: dźěle wonkowneje měšćanskeje murje a něhdyše woborne chódby we wobłuku dróhow Při měšćanskim nasypje, Při cyhelskim nasypje, Při Cwingeru, Mužakowska, Schillerowe zelenišća, Před šulerskimi wrotami a Walska (hlej tež obj. 09301008); znamjo fortifikacije a jeje zdźělneho přetworjenja k zjawnym wuchodźowanišćam, wuznamny za městotwarske a powšitkowne stawizny 09250176
Wosadny dom swj. Pětra
Wosadny dom swj. Pětra Při měšćanskim nasypje 12
(karta)51.18367614.431157
wokoło 1905/1910 (wosadny dom) wila z přitwarjenej žurlu a z wobhrodźenjom; ewangelski wosadny dom swj. Pětra a kniharnja; wuznamna za twarske stawizny 09250780
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Při mjasowych jětkach 2
(karta)51.1822714.42456
spočatk 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju, při róžku stejacy; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09251097
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Při mjasowych jětkach 4
(karta)51.182314.425
napis 1695 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom w połwotewrjenym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09251098
Tachantska kniharnja
dalše wobrazy
Tachantska kniharnja Při mjasowych jětkach 5
(karta)51.1823414.42512
wokoło 1850 (wobchodniski dom) wobchod we wotewrjenym wobtwarjenju; architektonisce a za napohlad dróhi wuznamny 09251099
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Při mjasowych jětkach 7
(karta)51.1823114.42529
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250866
Dwukřidłowe twarjenje
dalše wobrazy
Dwukřidłowe twarjenje Při młynskich wrotach 1
(karta)51.1802514.42302
13./14./15. lětst. (měšćanska murja); wokoło 1850 (bydlenski dom) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Stadtmauer / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): dwukřidłowe twarjenje z prostej fasadu, mały wobchod, dwór přez staru měšćansku murju wobmjezowany (hlej obj. 09301008); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250411
Wěža Röhrscheidtoweje bašty
dalše wobrazy
Wěža Röhrscheidtoweje bašty Při młynskich wrotach 3
(karta)51.18026214.423038
wokoło 1480 (murjowa wěža) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Röhrscheidtowa bašta / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): wěža Röhrscheidtoweje bašty z přirodneho kamjenja z wjertawku na třěše (hlej obj. 09301008); dźensa k Serbskemu ludowemu ansamblej słušaca; wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09251490
Móst měra
dalše wobrazy
Móst měra Při Mosće měra
(karta)51.1796314.423119
napis 1909, natwarjeny 1908/09 (nadróžny móst) Móst měra, něhdyši Krónprincowy móst / nadróžny móst nad Sprjewju; krajinu formowacy a měšćanskemu napohladej charakter dawacy; wuznamny za techniske a městnostne stawizny 09250980
Tachantska cyrkej swj. Pětra
dalše wobrazy
Tachantska cyrkej swj. Pětra Při Pětrowej cyrkwi 1
(karta)51.18252114.423512
1213 (cyrkej) cyrkej ze słónčnym časnikom; gotiska halowa cyrkej z třomi łódźemi; wuznamna za twarske, wuměłstwowe a městnostne stawizny 09251084
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Při Pětrowej cyrkwi 2
(karta)51.18245814.423058
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251088
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Při Pětrowej cyrkwi 3
(karta)51.1825414.423046
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251087
Něhdyši klóšterski dom
dalše wobrazy
Něhdyši klóšterski dom Při Pětrowej cyrkwi 4
(karta)51.18268114.423008
napis 1722 (klóšterski dźěl) něhdyši klóšterski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; barokne twarjenje, dźensa Telekom a běrow, wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251086
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Při Pětrowej cyrkwi 5
(karta)51.18294414.422979
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny, twarske wuměłstwo a napohlad dróhi 09251080
Tachantstwo swj. Pětra
dalše wobrazy
Tachantstwo swj. Pětra Při Pětrowej cyrkwi 6
(karta)51.18287214.423221
1683 (tachantstwo) tachantstwo swj. Pětra z tachantskej pokładownju; sydło biskopa do 1980, wuznamne za twarske wuměłstwo a městnostne stawizny 09251081
Tachantska šula
dalše wobrazy
Tachantska šula Při Pětrowej cyrkwi 7
(karta)51.18271614.423882
1870 (bydlenski dom) tachantska šula / bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju a wysoka murja ležownostneho wobhrodźenja podłu Rězniskeje hasy; něhdyša tachantska šula, dźensa Caritas; wuznamna za twarske, městnostne a městotwarske stawizny 09251082
Dwójny bydlenski dom
dalše wobrazy
Dwójny bydlenski dom Při Pětrowej cyrkwi 8; 9
(karta)51.18262814.424262
wokoło 1700 (dwójny bydlenski dom); 17. lětst. (Portal) dwójny bydlenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju a murja jako ležownostne wobhrodźenje podłu Šěrokeje a Rězniskeje hasy; portal w muri při Šěrokej; wuznamny za twarske stawizny, twarske wuměłstwo a městotwar 09251083
Zahrodna chěža
Zahrodna chěža Při Třělerni 1
(karta)51.1844914.4254
wokoło 1800 (zahrodna chěža) zahrodna chěža; zajimawa z městotwarskich a stawizniskich aspektow 09251466
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Rězniska 16
(karta)51.1831214.424331
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251108
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Rězniska 17
(karta)51.18310214.424398
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251103
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Rězniska 18
(karta)51.18310414.424484
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251102
Arcydiakonat (něhdy)
dalše wobrazy
Arcydiakonat (něhdy) Rězniska 19
(karta)51.18307614.42456
1802 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju (něhdyši arcydiakonat); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251101
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 1
(karta)51.1805114.42919
bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny, městotwar a napohlad hasy 09250164
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 9
(karta)51.18027214.430692
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250703
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 13
(karta)51.18032414.431005
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; z ornamentami secesije, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250704
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 15
(karta)51.18032514.431182
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250705
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 17
(karta)51.18032514.431261
wokoło 1905/1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250706
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 18
(karta)51.18011514.43132
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju, z wobchodom, wutwarjenej mansardowej třěchu a balkonami při swislach; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250713
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 20
(karta)51.18013714.431703
wokoło 1920 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250712
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 21
(karta)51.18038714.431623
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250707
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 22
(karta)51.18014814.431899
wokoło 1910/1920 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250711
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 23
(karta)51.18038814.431819
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250708
Bydlenski dom
Bydlenski dom Róžowa 25
(karta)51.18039914.432006
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250709
Elektrarnja
Elektrarnja Róžowa 30
(karta)51.1800114.43322
wokoło 1900 (přepinanski zawod); wokoło 1900 (zarjadniski twar) Stary přepinanski zawod, dźensa poradźowanje kupcow firmy ESAG, wobstejacy z něhdyšeje šaltownje, zarjadniskeho twara a wobhrodźenskej murju (hlej tež Róžowa hasa 30; wuznamny za městnostne a techniske stawizny (hłowna adresa: Lotzowa 15) 09250717
Wila
Wila Róžowa 31
(karta)51.1803714.4335
napis 1879 (wila) wila z wobhrodźenjom; wuznamna za městotwarske stawizny 09250718
Plumpownja za mazanu wodu Rybarska
(karta)51.17670214.422198
1929 (plumpowa chěža) plumpowa chěža; jednoposchodowy klinkerowy twar z niwowej ležownosće přiměrjenym přitwarom jako zachodom k třěsnej terasy (ze železnym wobłoženjom), z wobłukatymi woknami a durjemi; wuznamna za twarske a techniske stawizny 09286964
Bydlenski dom
Bydlenski dom Rybarska 8
(karta)51.17914414.421421
bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251168
Bydlenski dom
Bydlenski dom Rybarska 9
(karta)51.1800914.42155
spočatk 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251164
Bydlenski dom
Bydlenski dom Rybarska 12
(karta)51.1786914.42155
kónc 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250190
Bydlenski dom
Bydlenski dom Rybarska 13
(karta)51.1798914.42159
napis 1904 (bydlenski dom) bydlenski dom z napisanej taflu, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251166
Zawodna chěža Noweje wodarnje
Zawodna chěža Noweje wodarnje Rybarska 20
(karta)51.1774714.42222
1606–1610 (bydlenski dom) něhdyša zawodna chěža Noweje wodarnje (přirunaj obj 09250962) z powostankami wobhrodźenja; wulki wuznam za twarske a techniske stawizny 09251179
Nohajcarnja (něhdy)
Nohajcarnja (něhdy) Rybarska 22
(karta)51.1772514.42208
bydlenske a produkciske twarjenje z přitwaromaj, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamne za twarske a techniske stawizny 09251180
Bydlenski dom
Bydlenski dom Rybarska 25
(karta)51.17881714.421913
bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251174
Bydlenski dom
Bydlenski dom Rybarska 27
(karta)51.17872814.421922
wokoło 1700 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251175
Bydlenski dom
Bydlenski dom Ryćerska 2
(karta)51.18302614.421007
bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251017
dalše wobrazy Wonkowna měšćanska murja Schillerowe zelenišća (hłowna adresa: Při měšćanskim nasypje -)
(karta)51.17692514.426058
13./14./15. lětst. (měšćanska murja) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Wonkowna měšćanska murja / jednotliwe pomniki z dźělemi wonkowneje měšćanskeje murje a něhdyše woborne chódby we wobłuku dróhow Při měšćanskim nasypje, Při cyhelskim nasypje, Při Cwingeru, Mužakowska, Schillerowe zelenišća, Před šulerskimi wrotami a Walska (hlej tež obj. 09301008); znamjo fortifikacije a jeje zdźělneho přetworjenja k zjawnym wuchodźowanišćam, stawiznisce a za městotwar wuznamny 09250176


Zahrodna chěža Schillerowe zelenišća 6
(karta)51.1773714.42729
zahrodna chěža; biedermeierski twar při měšćanskej muri; městnostawiznisce a za městotwar zajimawa 09251465
Bydlenski dom
Bydlenski dom Seminarska 1
(karta)51.1793314.426
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250936
Najenski dom
Najenski dom Seminarska 2
(karta)51.1793114.42576
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250402
Bydlenski dom
Bydlenski dom Seminarska 3
(karta)51.1792314.42599
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250937
Bydlenski dom
Bydlenski dom Seminarska 4
(karta)51.1791214.42568
wokoło 1895/1900 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenymaj wobchodomaj, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250945
Bydlenski dom
Bydlenski dom Seminarska 5
(karta)51.1791414.42598
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250938
Bydlenski dom
Bydlenski dom Seminarska 6
(karta)51.1790114.42566
wokoło 1880/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenymaj wobchodomaj, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250944
Dwójny bydlenski dom
Dwójny bydlenski dom Seminarska 7; 9
(karta)51.1790514.42596
wokoło 1890 (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250939
Najenski dom Seminarska 10
(karta)51.1785714.42543
wokoło 1900 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250650
Bydlenski dom
Bydlenski dom Seminarska 11
(karta)51.1788714.42587
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250940
Bydlenski dom
Bydlenski dom Seminarska 13
(karta)51.1788314.42587
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250941
Bydlenski dom Seminarska 19
(karta)51.1781114.42549
wokoło 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom; architekturnostawizniski swědk, z wědomostno-dokumentariskej hódnotu, zajimawy za městotwar a měšćanske stawizny 09251467
Wila Seminarska 25
(karta)51.1776914.42554
wokoło 1870 (wila); wokoło 1900 (zahrodna waza); 2. połojca 19. lětst. (zahroda) wila, pódlanske twarjenje, zahroda (zahrodny pomnik) z wodomjetom a bronzowej zahrodnej wazu kaž tež originalne wobhrodźenje zahrody; wuznamny za twarske stawizny a formowanje krajiny 09250794
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 1
(karta)51.18207714.42584
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; barokny měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250867
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 2
(karta)51.1819514.42543
wokoło 1880 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250887
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 3
(karta)51.18207514.42595
wokoło 1710 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, twarskostawiznisce a twarskowuměłsce wuznamny 09250868
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 5
(karta)51.18206414.42607
wokoło 1710 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; barokny měšćanski dom, twarskostawiznisce a twarskowuměłsce wuznamny 09250869
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 6
(karta)51.18188714.42581
wokoło 1710 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom a pyšnej fasadu, w zwisowacym wobtwarjenju a při róžku stejacy; twarskostawiznisce a twarskowuměłsce wuznamny 09250886
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 7
(karta)51.18207614.42627
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250870
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 9
(karta)51.1820814.4266
w jadrje snadź 17. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju z wobchodom, wutwarkami a dekoraciju z wobmjetka; wuznamny za twarske stawizny 09250871
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 11
(karta)51.1820714.42674
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250872
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 12
(karta)51.18190914.42641
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250883
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 13
(karta)51.1820714.4269
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250873
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 15
(karta)51.1820614.42713
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250874
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 16
(karta)51.181914.42666
wokoło 1710 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250881
Bydlenski dom Serbska 18
(karta)51.1818914.42684
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom (na woběmaj stronomaj zachodnych durjow), w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250880
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbska 20
(karta)51.1818814.42701
po 1740 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250879
Šula
Šula Serbske hrjebje 1
(karta)51.1815314.42755
wokoło 1836 (šula) šula we wotewrjenym wobtwarjenju; klasicistiski twar (dźensa dźěćaca a młodźinska biblioteka), wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250989
Semperowa kaserna
dalše wobrazy
Semperowa kaserna Serbske hrjebje 3
(karta)51.1824314.42758
1844 (kaserna) Kaserna z wysokimi wobtwjerdźenskimi murjemi při dróze a murju kaž tež schodami na ležownosći; wuznamny za twarske a měste stawizny kaž tež napohlad dróhi 09250877
Serbska wěža
dalše wobrazy
Serbska wěža Serbske hrjebje 3
(karta)51.1824314.42758
1492 (murjowa wěža); 1566 (nadstawk stražnikoweje stwy) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Serbska wěža: jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): Serbska wěža, wrotowa wěža 1834 wottorhanych Serbskich wrotow (hlej obj. 09301008); wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež napohlad města 09250875
Korčma Johann Schulze
Korčma Johann Schulze Serbske hrjebje 24
(karta)51.1818914.42832
wokoło 1885 (bydlenski dom) bydlenski dom; něhdyša korčma, wuznamny za městnostne stawizny 09250759
Bydlenski dom
Bydlenski dom Serbske hrjebje 30
(karta)51.1821314.428365
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250758
Šula za chudych (něhdy)
Šula za chudych (něhdy) Serbske hrjebje 34
(karta)51.18224114.428371
napis 1783 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske a městnostne stawizny a napohlad dróhi 09250756
Stara wodarnja
dalše wobrazy
Stara wodarnja Serbski kěrchow 2
(karta)51.18090914.421472
po 1558 (wodarnja) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Stara wodarnja: jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): Stara wodarnja z wobornej chódbu, spušćadłom a hrjebju kaž tež wobchowanej techniku (hlej obj. 09301008); ortsgeschichtlich, wuznamny za twarske, městnostne a techniske stawizny a za napohlad města 09251001
Młynske wrota
dalše wobrazy
Młynske wrota Serbski kěrchow 3
(karta)51.18090914.421472
1500 (wrota) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Młynske wrota / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): Młynske wrota jako přistup k wulkemu měšćanskemu młynej w Sprjewinym dole (hlej obj. 09301008); wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09251002
Michałska cyrkej
dalše wobrazy
Michałska cyrkej Serbski kěrchow 4
(karta)51.18090914.421472
po 1450, do 17. lětst. (cyrkej) cyrkej; gotiska halowa cyrkej, wuznamna za twarske a wuměłstwowe stawizny 09251000
Najenski dom Sprjewina 1
(karta)51.18443914.423371
1910/1912 (najenski dom) najenski dom při róžku; wuznamny za městotwar a napohlad dróhi 09250819
Swislowy dom Sprjewina 3
(karta)51.18451514.423278
1700 (bydlenski dom) swislowy dom / bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a domowe stawizny 09250820
Swislowy dom Sprjewina 5
(karta)51.18458114.423125
1700 (bydlenski dom) swislowy dom / bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a domowe stawizny 09250821
Swislowy dom Sprjewina 7
(karta)51.18461814.423043
1700 (bydlenski dom) swislowy dom / bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a domowe stawizny 09250822
Swislowy dom Sprjewina 9
(karta)51.18470414.42294
wokoło 1820 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a domowe stawizny 09250823
Bydlenski a wobchodniski dom Sukelnska 2
(karta)51.1794114.4277
napis 1911 (bydlenski a wobchodniski dom) bydlenski a wobchodniski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250636
Bydlenski dom Sukelnska 4
(karta)51.1794914.42786
wokoło 1910 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250663
Bydlenski dom Sukelnska 6
(karta)51.1794914.42799
wokoło 1880 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250664
Bydlenski dom Sukelnska 8
(karta)51.1794614.42809
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250665
Bydlenski dom Sukelnska 10
(karta)51.1794314.42825
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250666
Bydlenski dom Sukelnska 11
(karta)51.1796114.42842
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250667
Bydlenski dom Sukelnska 13
(karta)51.1795514.42863
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250668
Wobchod Sukelnska 17
(karta)51.1794914.42895
wokoło 1900 (wobchod) wobchod bydlensko-wobchodniskeho domu; socialnostawizniski wuznam 09250669
Bydlenski dom Sukelnska 21
(karta)51.1794514.42918
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250670
Bydlenski dom Sukelnska 22
(karta)51.1792214.429375
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom z wrotowym zajězdom a předawanskim wobłukom; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250672
Bydlenski dom Sukelnska 23
(karta)51.1794114.429502
wokoło 1895 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za městotwarske stawizny 09250671
Bydlenski dom Sukelnska 25
(karta)51.17940114.429613
wokoło 1905 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; z pyšnej frontu, nabóčnym wutwarkom při 1. a 2. hornimaj poschodomaj a dekorom z wobmjetka; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250673
Ludowe nakładnistwo Domowina Sukelnska 27
(karta)51.17933214.429992
wokoło 1885/1890 (nakładny dom) nakładny dom, při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250675
Najenski dom Sukelnska 28
(karta)51.17918114.429803
najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250676
Najenski dom Sukelnska 30
(karta)51.17915214.430253
napis 1896 (najenski dom) najenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250560
Centraltheater Sukelnska 37
(karta)51.1792614.432002
wokoło 1900 (kino) historiski žurlowy twar ze zatwarjenym kinom; twarjenje z pyšnej, historizowacej fasadu a dwěmaj zachodomaj; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250729
Bydlenski dom Sukelnska 42
(karta)51.17906114.431725
wokoło 1890/1895 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250699
Bydlenski dom
Bydlenski dom Šulerska 1
(karta)51.1823214.42559
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250865
Bydlenski dom
Bydlenski dom Šulerska 2
(karta)51.1822314.42574
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250864
Bydlenski dom
Bydlenski dom Šulerska 4
(karta)51.182314.42579
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; barokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250863
Bydlenski dom Šulerska 5
(karta)51.18260414.425675
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom z wrotowym wobłukom nad zajězdom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250862
Bydlenski dom
Bydlenski dom Šulerska 9
(karta)51.1828914.425827
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju, zwjazany ze Šulerskej wěžu; wuznamny za městotwarske stawizny 09250859
Šulerska wěža
dalše wobrazy
Šulerska wěža Šulerska 11
(karta)51.18263314.426045
15. lětst. (wrotowa wěža) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Šulerska wěža / jednotliwy pomnik we wobłuku měšćanskeho wobtwjerdźenja (cyłkowneho pomnika): wrotowa wěža 1840 wottorhanych Šulerskich wrotow (hlej obj. 09301008); wuznamny za twarske a městnostne stawizny kaž tež napohlad města 09250858
Bydlenski dom
Bydlenski dom Šulska 4
(karta)51.180314.42486
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250927
Bydlenski dom
Bydlenski dom Šulska 5
(karta)51.180314.42467
bydlenski dom z wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250928
Najenski dom
Najenski dom Šulska 6
(karta)51.1802914.4252
wokoło 1890 (najenski dom) najenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250929
Najenski dom
Najenski dom Šulska 7
(karta)51.1802914.4254
wokoło 1895 (najenski dom) najenski dom z wobchodom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250930
Bydlenski dom Tašbark 3
(karta)51.1836514.42641
1792 (bydlenski dom) bydlenski dom w něhdy zwisowacym wobtwarjenju; pózdnjobarokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250224
Zahrodna chěža
Zahrodna chěža Tašbark 4
(karta)51.183814.42788
wokoło 1800 (zahrodna chěža) zahrodna chěža; wažny architekturnostawizniski swědk, zajimawa za městotwar, wysoki stopjeń awtentiskosće 09251462
Bydlenski dom Tašbark 5
(karta)51.1837614.42643
1798 napis při třěšnej hrjedźe (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; pózdnjobarokny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250226
Bydlenski dom Tašbark 7
(karta)51.1838814.42642
1816 (bydlenski dom) bydlenski dom w połwotewrjenym wobtwarjenju; jednorje wuhotowana wobmjetowana fasada z 19. lětst., wuznamny za twarske stawizny 09250227
Bydlenski dom Tašbark 9
(karta)51.1841314.42626
po 1840 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; srjedźny rizalit z wobłukojtymi woknami; wuznamny za twarske stawizny 09250228
Bydlenski dom Tašbark 10
(karta)51.1842114.42674
po 1840 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; fasada ze stilowymi elementami noworenesansy, wuznamny za twarske stawizny 09250229
Bydlenski dom Tašbark 11
(karta)51.1842914.42638
po 1840 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; pyšnje rozrjadowana fasada ze stilowymi elementami noworenesansy, wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250230
dalše wobrazy Wonkowna měšćanska murja Walska (hłowna adresa: Při měšćanskim nasypje -)
(karta)51.17884614.432795
13./14./15. lětst. (měšćanska murja) měšćanske wobtwjerdźenje (cyłkowny pomnik) Wonkowna měšćanska murja / jednotliwe pomniki z dźělemi wonkowneje měšćanskeje murje a něhdyše woborne chódby we wobłuku dróhow Při měšćanskim nasypje, Při cyhelskim nasypje, Při Cwingeru, Mužakowska, Schillerowe zelenišća, Před šulerskimi wrotami a Walska (hlej tež obj. 09301008); znamjo fortifikacije a jeje zdźělneho přetworjenja k zjawnym wuchodźowanišćam, stawiznisce a za městotwar wuznamne 09250176
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wonkowna Lawska 5
(karta)51.17930914.42377
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250953
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wonkowna Lawska 9
(karta)51.17916414.42375
wokoło 1870/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom, při róžku; wuznamny za městotwarske stawizny. Po Prěnjej swětowej wójnje sydło Serbskeho narodneho wuběrka. 09250655
Zahrodna chěža Wonkowna Lawska 16
(karta)51.17927114.42344
wokoło 1800 (zahrodna chěža); 4. štwórć 19. lětst. (Wäschemangel) zahrodna chěža w zadnim dźělu ležownosće kaž tež historiski mandleč w prědnim domje; zahrodna chěža jako architekturnostawizniski swědk z městotwarskim a měšćanskostawizniskim wuznamom, mandleč z techniskostawizniskim wuznamom 09251459
Něhdyša syrotownja Wonkowna Lawska 23
(karta)51.1781414.42354
napis při wjelbje 1699 (syrotownja) něhdyša syrotownja; wuznamna za twarske a městnostne stawizny 09250958
Bydlenski dom Wonkowna Lawska 32
(karta)51.1787814.42324
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250975
Něhdyša chłostarnja a přazny dom Wonkowna Lawska 33
(karta)51.17750914.423673
wokoło 1680 (bydlenski dom) měšćanska chłostarnja a přazny dom / bydlenski dom; za sobu stejacy masiwny dwuposchodowy twar z wysokim stopnjom originalnosće; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250960
Karl Lohse – elektromišter (něhdy)
Karl Lohse – elektromišter (něhdy) Wonkowna Lawska 34
(karta)51.1786714.42331
wokoło 1830 (bydlenski dom) Karl Lohse - elektromišter (něhdy) / bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom při róžku; wuznamny za městotwarske stawizny 09250972
Bydlenski dom Wonkowna Lawska 40
(karta)51.178314.42323
napis 1827 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, wrotowym zajězdom a zadnimi twarjenjemi w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske, městnostne a městotwarske stawizny 09250969
Bydlenski dom Wonkowna Lawska 42
(karta)51.1781314.42319
napis při skónčnym kamjenju 1827 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250968
Bydlenski dom Wonkowna Lawska 44
(karta)51.17814.42319
srjedź 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250967
Bydlenski dom Wonkowna Lawska 48
(karta)51.1778914.4231
srjedź 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom z něhdyšej pjekarnju, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250966
Dwójny bydlenski dom Wonkowna Lawska 50; 52
(karta)51.1778614.42315
18. lětst. (dwójny bydlenski dom) dwójny bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250965
Nowa wodarnja z kamjentnej ławku
dalše wobrazy
Nowa wodarnja z kamjentnej ławku Wonkowna Lawska 58
(karta)51.1771914.42329
napis 1606 (wodarnja); 1692 (kamjentna ławka) Nowa wodarnja z kamjentnej ławku a zepěrnej murju z łamaneho kamjenja při Nowych wrotach, ze zwjazowanskej chódbu ke chěžce stražnika (hlej tež Rybarska 20 - obj 09251179); wuznamna za twarske wuměłstwo, městnostne a techniske stawizny kaž tež za měšćanski napohlad 09250962
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wonkowna Lawska 60
(karta)51.177514.42304
kónc 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250963
Wonkowne Lawske wrota; cłownica
dalše wobrazy
Wonkowne Lawske wrota; cłownica Wonkowna Lawska 62; 64
(karta)51.1773414.42301
15. lětst. (dwójny bydlenski dom) něhdyša cłownica mósta Swjateho ducha z wobhrodźenjom, zadnim domom a pućnikom kaž tež kamjentnej ławku před domom; wuznamna za twarske stawizny, městotwar a wuwiće města 09250961
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 1
(karta)51.18214614.422695
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom a něhdyši nutřkowny dwór ze stołpowej chódbu, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09251069
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 6
(karta)51.18228214.422392
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom z wobchodom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251068
Wodowa wěža
dalše wobrazy
Wodowa wěža Wulka Bratrowska 7
(karta)51.18216314.422413
1877 (wodowa wěža) wodowa wěža; wuznamna za twarske a techniske stawizny 09251155
Mniša cyrkej; něhdyši klóšter franciskanow
dalše wobrazy
Mniša cyrkej; něhdyši klóšter franciskanow Wulka Bratrowska 7
(karta)51.18216314.422413
1441 (cyrkej); wokoło 1240 (klóšter) rozpadanki Mnišeje cyrkwje a powostanki klóštra z wobhrodźenskej murju; wuznamny za twarske a městnostne stawizny (Wysoka hasa 2) 09251032
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 8
(karta)51.18228614.422283
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251067
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 12
(karta)51.18232414.422071
wokoło 1480 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske a domowe stawizny 09251065
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 14
(karta)51.18233914.421974
wokoło 1600 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251064
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 16
(karta)51.1824114.4219
1957 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09251063
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 18
(karta)51.182414.42165
wokoło 1780/1800 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09251037
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 20
(karta)51.1823514.42162
wokoło 1800/1820 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09251036
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 22
(karta)51.1823114.4216
wokoło 1780 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251035
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 24
(karta)51.1822514.42156
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09251034
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Wulka Bratrowska 26
(karta)51.1822314.42136
17. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a napohladej naměsta charakter dawacy 09251033
Mniša cyrkej; něhdyši klóšter franciskanow
dalše wobrazy
Mniša cyrkej; něhdyši klóšter franciskanow Wysoka 2
(karta)51.18183914.422258
1441 (klóšterska cyrkej); wokoło 1240 (klóšter) rozpadanki mnišeje cyrkwje a powostanki klóštra franciskanow z wobhrodźenskej murju; wuznamnej za twarske a městnostne stawizny (hłowna adresa: Wulka bratrowska 7) 09251032
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 4
(karta)51.18187114.422139
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251031
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 5
(karta)51.18180314.422349
1770/1780 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251061
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 6
(karta)51.18180214.422149
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251030
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 7
(karta)51.18171414.422368
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251060
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 8
(karta)51.18174314.422128
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251029
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 9
(karta)51.18160614.422367
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251059
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 10
(karta)51.18163514.422168
1. połojca 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251028
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 11
(karta)51.18154714.422397
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251058
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 12
(karta)51.18154714.422197
1. połojca 18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; twarskostawiznisce a wuměłsce wuznamny 09251027
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 13
(karta)51.18145914.422416
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251057
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 14
(karta)51.18145814.422196
wokoło 1750 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251026
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 15
(karta)51.18141914.422416
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251056
„Goldenes Lamm“
dalše wobrazy
„Goldenes Lamm“ Wysoka 16
(karta)51.181414.42194
napis 1726 (bydlenski dom); 1. połojca 19. lětst. (wowča hródź) bydlenski dom (něhdyši hosćenc „Goldenes Lamm“) při róžku kaž tež něhdyša wowča hródź a dźěle wobhrodźenja w zadnim dźělu ležownosće; reprezentatiwny twar, wuznamny za twarske a městnostne stawizny (Jerjowa 12) 09251025
Bydlenski dom
Bydlenski dom Wysoka 17
(karta)51.18134114.422425
wokoło 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251055
Bydlenski dom Zadnja 1
(karta)51.1786914.42311
18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250974
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja 3
(karta)51.178714.42292
18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250973
Zahrodna chěža Zadnja 6
(karta)51.1787914.42242
kónc 19. lětst. (zahrodna chěža) přetwarjeny bydlenski dom, wuznamny za twarske stawizny 09250533
„Zum Karasek“
„Zum Karasek“ Zadnja Bohata 2
(karta)51.1815714.42499
do 1634 (bydlenski dom) bydlenski dom z hosćencom, při róžku; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250891
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 4
(karta)51.1815414.42509
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju (hlej tež Bohata hasa 5, obj. 09250609); wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250892
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 6
(karta)51.1815114.42526
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250893
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 8
(karta)51.1814914.42542
po 1709 (bydlenski dom) bydlenski dom z třomi zachodami, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250894
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 10
(karta)51.1814614.42563
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250895
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 11
(karta)51.1815814.42673
po 1800 (bydlenski dom) bydlenski dom z něhdyšim zatwarjenym wobchodom; w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250905
„Kleiner Fuchs“
„Kleiner Fuchs“ Zadnja Bohata 12
(karta)51.1814414.42579
18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom z něhdyšej korčmu w zwisowacym wobtwarjenju (hlej tež Bohata hasa 13, obj. 09250613); wuznamny za twarske stawizny 09250896
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 14
(karta)51.1814314.42636
bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09250897
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 15
(karta)51.181614.427
wokoło 1880 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom a něhdyšej dźěłarničku, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250904
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 16
(karta)51.1814514.42649
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250898
Bydlenski dom Zadnja Bohata 17
(karta)51.1816114.4272
wokoło 1885 (bydlenski dom) bydlenski dom při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju stejacy; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09250903
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 18
(karta)51.1814514.42659
wokoło 1870 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za městotwarske stawizny 09250899
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 22
(karta)51.1814614.42675
wokoło 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju wuznamny za twarske stawizny 09250900
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bohata 24
(karta)51.1814614.42681
po 1740 (bydlenski dom) bydlenski dom z třomi zachodami, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250901
Bydlenski dom
Bydlenski dom Zadnja Bratrowska 4
(karta)51.1827714.42236
spočatk 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251074
Bydlenski dom
Bydlenski dom Žitna 1
(karta)51.1816314.4246
wokoło 1860 (bydlenski dom) bydlenski dom z předawanskim wobłukom, při róžku; klasicistiski měšćanski dom, wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250606
Bydlenski dom
Bydlenski dom Žitna 2
(karta)51.1814814.42462
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250911
Bydlenski dom
Bydlenski dom Žitna 3
(karta)51.1817514.42481
wokoło 1880/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250890
Bydlenski dom Žitna 4
(karta)51.1815214.42471
po 1720 (bydlenski dom) bydlenski dom w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250910
Bydlenski dom Žitna 5
(karta)51.1817914.42491
wokoło 1850/1880 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250888
Bydlenski dom Žitna 5a
(karta)51.1817914.42491
1880/1890 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250889
Bydlenski dom
Bydlenski dom Žitna 6
(karta)51.1815514.42479
18. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w zwisowacym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250909
Měšćanski muzej; nalutowarnja
Měšćanski muzej; nalutowarnja Žitne wiki 1; 1a
(karta)51.1803314.42682
napis 1910–1912 (muzej); 1930–1932, napis w schodowni (nalutowarnja) muzejowe twarjenje při róžku w połwotewrjenym wobtwarjenju z přitwarom nalutowarnje při Šulskej kaž tež šěsć baroknymi resp. pózdnjobaroknymi pěskowcowymi narownymi pomnikami před wuchodnymi swislowej sćěnu domu Kotołka 34; wuměłsce wuznamne kaž tež za twarske a městnostne stawizny 09250583
Bydlenski dom Žitne wiki 2
(karta)51.17959314.426299
1830 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenymaj wobchodomaj při róžku a w zwisowacym wobtwarjenju (hlej tež Lawske hrjebje 18); wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250934
„Winowa kitka“
„Winowa kitka“ Žitne wiki 3
(karta)51.180814.42701
napis 1762 (bydlenski dom) bydlenski dom a hosćenc při róžku; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250584
Bydlenski dom Žitne wiki 4
(karta)51.17960214.42665
wokoło 1850/1870 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, při róžku a w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09250933
Bydlenski dom
Bydlenski dom Žitne wiki 9
(karta)51.1806614.4284
wokoło 1885 (bydlenski dom) bydlenski dom ze zatwarjenym wobchodom, w połwotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09251492

Wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki w Budyskim nutřkownym měsće – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije