K wobsahej skočić

Lisćina kulturnych pomnikow w Bórku

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Połoženje Bórka w Budyšinje

Lisćina kulturnych pomnikow w Bórku wobsahuje připóznate pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Bórk, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Bórku[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Bydlenski dom Hněwsečanska 7
(karta)51.20070714.461154
napis 1837 (bydlenski dom) bydlenski dom we wotewrjenym wobtwarjenju z pobóčnym a zadnim přitwarom (něhdyša šula); wuznamny za městnostne stawizny 09251431
Šulski wjesny dom Hněwsečanska 10
(karta)51.1987814.46127
napis 1910 (bydlenski dom) šulski wjesny dom: bydlenski dom a powostanki originalneho wobhrodźenja; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251432
Bydlenski dom Hněwsečanska 20
(karta)51.20104814.461546
napis 1907 (bydlenski dom) bydlenski dom a originalne wobhrodźenje; wuznamny za twarske stawizny 09251434
Bydlenski dom Hněwsečanska 31
(karta)51.20122614.460936
wokoło 1895/1900 (burska chěža); napis 1891 (bróžnja) bydlenski dom z hródźu a třomi bróžnjemi; powostanki originalneho wobhrodźenja něhdyšeho burskeho statoka; wuznamny za twarske a hospodarske stawizny 09251437
Bróžnja Małsečanski puć 1
(karta)51.20019914.459886
1. połojca 19. lětst. (bróžnja); napis 1821 (pódlanske twarjenje) sewjerna bróžnja, južny hródźny a bróžnjacy twar a murja štyristronskeho dwora z łamaneho kamjenja; wuznamny za twarske a hospodarske stawizny 09251393

Wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije