Lisćina kulturnych pomnikow we Wulkim Wjelkowje

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Połoženje měšćanskeho dźěla Wulki Wjelkow w Budyšinje

Lisćina kulturnych pomnikow we Wulkim Wjelkowje wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Wulki Wjelkow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow we Wulkim Wjelkowje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Dwustronski dwór
Dwustronski dwór Při nawsy 22
(karta)51.2099914.38176
1. połojca 19. lětst. (dwustronski dwór) Domske z hródźu (z hornjej lawbu) a bróžnja dwustronskeho dwora kaž tež wobhrodźenje ze zornowcowymi stołpami; domske ze zatwarjenej hródźu, w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, tykowana bróžnja; ansambl z wobchowanej strukturu znazornja stary napohlad wsy; wuznamny za twarske stawizny 09253081
Wilhelmowe žórło Při sawrjerowym parku
(karta)51.21090714.387371
napis. 1845 (žórło) ze zornowcom wobhrodźene žórło ze štyrjomi zornowcowymi ławkami a zornowcowym blidom; wuznamne za městnostne stawizny 09253076
wšě wobhrodźenja něhdyšeho Wulkowjelkowskeho ryćerkubła
dalše wobrazy
wšě wobhrodźenja něhdyšeho Wulkowjelkowskeho ryćerkubła Wulkowjelkowska
(karta)51.21113814.384395
1. połojca 19. lětst. (wobhrodźenje) wšitke wobhrodźenske murje něhdyšeho ryćerkubła; wuznamne za wjesny napohlad. Druhe twarjenja něhdyšeho kubła hižo žane kulturne pomniki njejsu. 09253080
Pódlanske twarjenje z hornjej lawbu Wulkowjelkowska 21 (pódla)
(karta)51.2122414.38575
wokoło 1800 (pódlanske twarjenje) pódlanske twarjenje z hornjej lawbu; originalnje wobchowane, wuznamny za twarske stawizny 09253077
Domske z hródźu
Domske z hródźu Wulkowjelkowska 25
(karta)51.2119414.38547
wokoło 1800 (domske) Domske z hródźu; stary twar; we wsy jedne z mało wuchowanych twarjenjow z přewažnje prěnjotnej drjewjanej strukturu; wuznamne za twarske stawizny 09253078
Domske z hródźu
Domske z hródźu Wulkowjelkowska 29
(karta)51.2115314.3852
wokoło 1800 (domske) Domske z hródźu; typiska wuchodosakska burska chěža; do dalokeje měry njeskažene; wuznamne za twarske stawizny 09253079

Wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki we Wulkim Wjelkowje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije