Lisćina kulturnych pomnikow w Njebjelčicach

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Lisćina kulturnych pomnikow w Njebjelčicach wobsahuje připóznate pomniki Njebjelčanskeje gmejny a jeje wjesnych dźělow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Miłoćicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767714.181421
19. lětstotk (kamjentny pućnik) zornowcowy stołp z čornymi napisami (městna a zdalenosće); wuznam za wobchadne stawizny 09227415
Swjaty křiž
Swjaty křiž Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767514.181436
napisane 1858 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa, zornowcowy postament, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227413
Swjaty křiž (Gmejnski abo Fulkec křiž)
Swjaty křiž (Gmejnski abo Fulkec křiž) Halštrowska (při róžku Krótkeje)
(karta)51.24754314.180193
1. połojca 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227428
Swjaty křiž
Swjaty křiž Halštrowska
(karta)51.24885614.181618
1870te lěta (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, z Pietà (młódšej), Pietà při podstołpje a korpusu pozłoćena; wuznam za regionalne stawizny 09227420
Wikidata-logo.svg
Wopomnjenski kamjeń za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny
Wopomnjenski kamjeń za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767414.181422
1920 (wopomnjenski kamjeń) wuznam za wjesne stawizny 09227414
Murja z łamanych kamjenjow jako dźěl wobhrodźenja Halštrowska 7
(karta)51.24827114.182286
1. połojca 19. lětstotka (wobhrodźenje) wotmjezowanje wot susodneje ležownosće, zbytk prěnjotnje wjetšeho wobhrodźenja statoka, na někotrych městnach hižo wobškodźene; wuznam za napohlad wsy 09302654
Swjaty křiž
Swjaty křiž Halštrowska 12 (blisko)
(karta)51.24858514.181059
napisane 1832 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227419
Wikidata-logo.svg
Pódlanske twarjenje burskeho statoka Halštrowska 18
(karta)51.2478114.179277
1. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) twar z łamanych kamjenjow z wulkimi wrotami; do dalokeje měry w prěnjotnym stawje wobchowany; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227424
Swjaty křiž Krótka 2 (blisko)
(karta)51.2472814.179865
napisane 1883 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, ze swj. Marju a swj. Janom; wuznam za regionalne stawizny 09227425
Južne domske z hródźu jako dźěl burskeho statoka (wottorhane) Krótka 5
(karta)51.24677714.181245
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, swisle wobmjetane; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy (wottorhane) 09227427
Swjaty křiž Krótka 8 (blisko)
(karta)51.24687314.180782
napisane 1861 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227426
Domske z hródźu Łučna šćežka 1
(karta)51.24797914.179559
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, frakowa třěcha; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227422
Sewjerowuchodne domske z hródźu a južne pódlanske twarjenje třistronskeho dwora Łučna šćežka 2; 4
(karta)51.24838114.179318
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija; pódlanske twarjenje twar z łamanych kamjenjow z hródźu, wrotami a synowymi durjemi; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227423
Swjaty křiž Łučna šćežka 3 (blisko) (w zahrodźe před čo. 1)
(karta)51.24782614.179899
napisane 1858 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227421
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wjesna 1 (blisko)
(karta)51.24772214.181678
napisane 1962 (swjaty křiž) Boža martra z drjewjanym korpusom, barbojty; wuznam za regionalne stawizny 09227418
Swjaty křiž Wjesna 3 (blisko)
(karta)51.24753414.181929
napisane 1882 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa, z róžowcowej madonu, na zornowcowym postamenće, madona a korpus pozłoćenej; wuznam za regionalne stawizny 09227417
Swjaty křiž Wjesna 4 (blisko)
(karta)51.24669514.181927
napisane 1878 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa, zornowcowy postament; wuznam za regionalne stawizny 09227416

Njebjelčicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Zornowcowy postament swjateho křiža bjez krucifiksa (při puću do Brěznje) wokoło 1860/1870 (swjaty křiž) wuznam za regionalne stawizny 09227380
Domske z hródźu a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Hłowna 6
(karta)51.26384814.155085
18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija, bjez přitwarow; pódlanske twarjenje z wulkimi wrotami; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227371
Domske z hródźu Hłowna 8
(karta)51.2636714.156483
wokoło 1700 abo starše (domske z hródźu) wuznam za twarske a domowe stawizny 09304164
Hosćenc a swjaty křiž
Hosćenc a swjaty křiž Hłowna 12 (blisko)
(karta)51.26344614.157067
napisane 1820 (swjaty křiž) postament ze zornowca, filigrany krucifiks z kowaneho železa, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227363
Bydlenska chěža
Bydlenska chěža Hłowna 14
(karta)51.26315314.156101
spočatk 19. lětstotka (bydlenska chěža) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, pregnantne a powyšene połoženje; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske stawizny 09227365
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hłowna 16 (blisko)
(karta)51.26308314.156599
napisane 1877 krucifiks z kowaneho železa, nowogotiski postament ze zornowca, korpus pozłoćeny – wobnowjeny 1901; wuznam za regionalne stawizny 09227364
Wuchodne domske z hródźu a napřećo stejace pódlanske twarjenje třistronskeho dwora
Wuchodne domske z hródźu a napřećo stejace pódlanske twarjenje třistronskeho dwora Hłowna 23
(karta)51.26370514.158511
18. lětstotk (domske z hródźu); 18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, sedłowa třěcha; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi [wottorhnjenje pódlanskeho twarjenja 1998 přizwolene, dźensa rekonstrukcija] 09227372
Serbske torožo
Serbske torožo Hłowna 23 (zady)
(karta)51.26407314.158204
1896 (torožo) napodobnjenje w serbskich wjeskach prjedy charakteristiskich torožow za wustajeńcu sakskeho wuměłskeho rjemjesla 1896 w Drježdźanach; dokumentowane serbske drjewowe rjemjesło w specifiskej wašni; rekonstrukcija wot lěta 2006 na tutym městnje; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09304207
Wopomnjenska tafla za Jana Skalu
Wopomnjenska tafla za Jana Skalu Hłowna 24 (při domskim)
(karta)51.26421914.159765
1957 (tafla) wuznam za wjesne stawizny; nima po zdaću oficielnje status pomnika 09227375
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hłowna 27 (blisko)
(karta)51.2640314.159187
napisane 1863 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; korpus, jandźel a promjenjowy wěnc pozłoćene; wuznam za regionalne stawizny 09227374
Domske z hródźu (ze stołom) Hłowna 28
(karta)51.2642114.160459
srjedź 18. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, frakowa třěcha; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227378
Katolska cyrkej Swj. Měrćina; cyrkej, pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny a swjaty křiž
dalše wobrazy
Katolska cyrkej Swj. Měrćina; cyrkej, pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny a swjaty křiž Hłowna 29
(karta)51.26464414.16042
napisane 1744 (cyrkej); 1921 (wojerski pomnik); napisane 1876–1912 (swjaty křiž) žurlowa cyrkej na owalnym podrysu, wjace hlej tam; swjaty křiž: krucifiks z kowaneho železa z madonu; pomnik ze zornowca a ze serbskimi napisami; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227376
Bróžnja štyristronskeho dwora Jana Skalowa 21; 23
(karta)51.2667614.158968
srjedź 19. lětstotka (bróžnja) wobmjetany twar z łamanych kamjenjow z dwěmaj wrotomaj a portalom ze segmentowym wobłukom; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227390
Swjaty křiž Jěžowska 1 (blisko)
(karta)51.26475914.155231
napisane 1889 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z madonu; madona a krucifiks pozłoćenej; wuznam za regionalne stawizny 09227361
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach (na kěrchowje)
(karta)51.26297814.158676
napisane 1974 drjewjany krucifiks, wobarbjeny; wuznam za regionalne stawizny 09227384
Domske z hródźu a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Lindach 1
(karta)51.26316714.158324
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu: wobmjetany twar ze sedłowej třěchu, pódlanske twarjenje: murje z łamanych kamjenjow; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227370
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach 1 (blisko) (při zachodźe kěrchowa)
(karta)51.2630614.158176
napisane 1864 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, korpus pozłoćeny, róžowcowa madona; wuznam za regionalne stawizny 09227366
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach 4 (blisko)
(karta)51.26287314.158105
napisane 1922 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, pozłoćeny korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227367
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach 7 (blisko)
(karta)51.26216114.158465
napisane 1866 (swjaty křiž) Postament ze zornowca, filigrany krucifiks z kowaneho železa, bohaće debjeny; wuznam za regionalne stawizny 09227368
Swjaty křiž Lindach 8 (při puću do Hlinowca)
(karta)51.26220814.157529
napisane 1904 (swjaty křiž) profilowany zornowcowy postament z krucifiksom; wuznam za regionalne stawizny [njebě w lěće 2012 hižo na městnje] 09227391
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach 12 (blisko)
(karta)51.26126814.158556
1. štwórć 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany krucifiks; wuznam za regionalne stawizny 09227369
Njebjelčanske ryćerkubło; bydlenski dom, dwě hospodarskej twarjeni a bróžnja ryćerkubła Młynski puć 4
(karta)51.26188514.161431
po podaćach 1855 (knježi dom) bydlenski dom: dwuposchodowy wobmjetany twar z wobłukowymi woknami, płonym srjedźnym risalitom a walmowej třěchu; wobě pódlanskej twarjeni: dwuposchodowej wobmjetanej twaraj, jedyn z wulkimaj wrotomaj; bróžnja: wobmjetany twar z wysokej krótkowalmowej třěchu; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227373
Bydlenska chěža na podrysu we formje L kaž tež wobhrodźenje Při skale 2
(karta)51.26488414.160144
srjedź 18. lětstotka (bydlenska chěža) w hornim poschodźe tykowana a ze šćěpjelom kryta; masiwny přitwar z wulkimi wrotami; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227377

Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki)H

Pěskecy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny křiž
Kamjentny křiž Kamjenska (při róžku Parkoweje)
(karta)51.28391314.189976
15.-17. lětstotka (kamjentny křiž) wuznam za wjesne stawizny 09227440
Modlerski stołp
Modlerski stołp Kamjenska (při róžku Parkoweje)
(karta)51.28408714.189525
napisane 1870 (modlerski stołp) postament, nad nim žohnowacy Chrystus ze swětowej kulu; wuznam za regionalne stawizny 09227445
Modlerski stołp
dalše wobrazy
Modlerski stołp Kamjenska 14 (blisko)
(karta)51.28389314.188113
napisane 1837 (modlerski stołp) wósomróžkowa zepěra na kwadratiskim podstołpje ze zornowca, klasicistiski natwark z pěskowca z reliefowymi předstajenjemi; wuznam za wuměłske a regionalne stawizny 09227442
Swjaty křiž
Swjaty křiž Kamjenska 18 (blisko)
(karta)51.28385114.187178
napisane 1851 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227381
Domske z hródźu štyristronskeho dwora z wobhrodźenjom
Domske z hródźu štyristronskeho dwora z wobhrodźenjom Kamjenska 20
(karta)51.28436514.186024
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, w swislach wobchowana tykowana konstrukcija; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227382
Pěskečanske ryćerkubło a kubłowy park; knježi dom nad kućikatym podrysom; park a jón wobdawaca wobhrodźenska murja z třomi zachodami kaž tež wuhladnišćo z lipu při Kamjenskej dróze
Pěskečanske ryćerkubło a kubłowy park; knježi dom nad kućikatym podrysom; park a jón wobdawaca wobhrodźenska murja z třomi zachodami kaž tež wuhladnišćo z lipu při Kamjenskej dróze Parkowa 11; 13
(karta)51.28351414.18874
18. lětstotk (knježi dom) knježi dom, dwuposchodowej wobmjetanej twarjeni z walmowej třěchu a třěšnej chěžku, kubłowy park ze starymi štomami; wuhladnišćo z lipu słušeše drje prěnjotnje k arealej parka; wuznam za twarske a wjesne stawizny kaž tež za wuhotowanje krajiny; stawizniski wuznam tež tohodla, dokelž namajaštaj dr. Victor Klemperer a jeho žona tule wućek 09227441
Swjaty křiž
Swjaty křiž Parkowa 19 (blisko)
(karta)51.28466114.189121
19. lětstotk (swjaty křiž) historiska zornowcowa zepěra něhdyšeho křiža a drjewjany krucifiks, z toho jenož korpus Chrysta pod pomnikoškitom. Po zničenju 1945 w lěće 1956 wobnowjeny; stawizniska hódnota, swědk žiweje nabožinskeje tradicije katolskich Serbow 09227437
Swjaty křiž
Swjaty křiž Parkowa 21 (blisko)
(karta)51.28534914.188672
napisane 1938 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa, křižowanska skupina; wuznam za regionalne stawizny 09227438
Swjaty křiž
dalše wobrazy
Swjaty křiž Pěskowa hora (při róžku Kamjenskeje)
(karta)51.28359514.187751
napisane 1959 (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227446
Swjaty křiž Pěskowa hora 3 (blisko)
(karta)51.28219514.188649
napisane 1968 (swjaty křiž) drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227450
Swjaty křiž
Swjaty křiž Pěskowa hora 10 (blisko)
(karta)51.28270214.187916
při podstołpje napisane 1953 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, róžowcowa madona, korpus a madona pozłoćanej; wuznam za regionalne stawizny 09227447
Swjaty křiž
Swjaty křiž Pěskowa hora 17 (blisko)
(karta)51.28130414.186502
wokoło 1950 (swjaty křiž) prosty drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09300632
Domske z hródźu a bróžnja třistronskeho dwora
Domske z hródźu a bróžnja třistronskeho dwora Při hajnkowni 1
(karta)51.28267314.189122
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija; bróžnja jako zadne twarjenje z wulkimi wrotami; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227443
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při hajnkowni 4 (blisko)
(karta)51.28250314.188825
napisane 1936–1949 (swjaty křiž) drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227451
Domske z hródźu
Domske z hródźu Při hajnkowni 12
(karta)51.28177114.190719
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija, krótkowalmowa třěcha; wuznam za twarske stawizny 09227444
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wóska hora 1 (blisko)
(karta)51.28515214.189835
napisane 1863 zornowcowy postament, nowy křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227439

Serbske Pazlicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
dalše wobrazy
Swjaty křiž (puć do Serbskich Pazlic)
(karta)51.26289814.183867
napisane 1839 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227407
Swjaty křiž
Swjaty křiž Cyrkwinska šćežka (při róžku Njebjelčanskeje)
(karta)51.26675514.174102
napisane 1873 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227409
Swjaty křiž Cyrkwinska šćežka 6 (blisko)
(karta)51.26858214.17148
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament z pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227408
Domske z hródźu Dolina 10
(karta)51.26344714.174517
napisane 1844 (domske); wokoło 1800 (bróžnja a kólnja) do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca markantneho statoka, twarjenje z tykowanej konstrukciju; wuznam za twarske a socialne stawizny 09227406
Swjaty křiž
dalše wobrazy
Swjaty křiž Njebjelčanska (Dolina)
(karta)51.26525214.177407
napisane 1931 (swjaty křiž) zornowcowy postament a křiž z pozłoćanym korpusom a wobhrodźenje; wuznam za regionalne stawizny 09227387
Swjaty křiž
Swjaty křiž Njebjelčanska 1 (blisko)
(karta)51.26514614.166236
napisane 1822 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa z floralnymi wupyšenjemi na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227393
Swjaty křiž
Swjaty křiž Njebjelčanska 2 (blisko)
(karta)51.26504714.166666
napisane 1860 (swjaty křiž) filigrany křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227394
Bydlenska chěža (ze stołom) a wrota z wobłukom a wrótkami Njebjelčanska 9a
(karta)51.26643714.175523
2. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) chěža ze stołom bjez přitwara na boku; w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, jónkrótna we wjesce; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09227395
Swjaty křiž Njebjelčanska 11 (blisko)
(karta)51.26614414.175924
19. lětstotk (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament; wuznam za regionalne stawizny 09227385
Swjaty křiž
Swjaty křiž Njebjelčanska 13 (blisko)
(karta)51.26593214.176311
19. lětstotk (swjaty křiž) drjewjany křiž z pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227398
Modlerski stołp
Modlerski stołp Njebjelčanska 13 (blisko)
(karta)51.26582914.176544
napisane 1836 zornowcowy kamjeń z figurowej nišu a křižom na wjeršku; wuznam za regionalne stawizny 09227399
Swjaty křiž Njebjelčanska 18 (blisko)
(karta)51.26641914.172706
napisane 1935 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z klečacej Marju Madlenu; korpus a Marja pozłoćanej; wuznam za regionalne stawizny 09227392
Swjaty křiž
Swjaty křiž Njebjelčanska 19 (blisko)
(karta)51.26523414.177837
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy postament z křižom z kowaneho železa a pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227388
Swjaty křiž Njebjelčanska 28 (blisko)
(karta)51.26615114.175426
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament, korpus z marmora; wuznam za regionalne stawizny 09227396
Domske z hródźu (bjez přitwara) a wrota z wobłukom a wrótkami Njebjelčanska 30
(karta)51.26591514.175647
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) bydlenski dźěl domskeho z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227397
Domske z hródźu, přizamknjena bróžnja a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Njebjelčanska 33
(karta)51.26462114.180155
18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09227404
Domske z hródźu Njebjelčanska 35
(karta)51.26475714.18056
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny 09227405
Domske z hródźu třistronskeho dwora
Domske z hródźu třistronskeho dwora Njebjelčanska 36
(karta)51.26546614.176487
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, dwórski bok z deskami wupažena; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227400
Hołbjenc Njebjelčanska 44
(karta)51.26461814.177874
wokoło 1917 (hołbjenc) drjewjany wosomróžkaty twar z wjertawku; wuznam za kulturne stawizny 09227389
Swjaty křiž
dalše wobrazy
Swjaty křiž Njebjelčanska 46 (blisko)
(karta)51.26471314.178973
napisane 1869 (swjaty křiž) křižowanska skupina na pěskowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227401
Pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Njebjelčanska 48; 48a
(karta)51.26440914.179551
2. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) twarjeni z łamanych kamjenjow z krótkowalmowej trěchu; wuznam za twarske a socialne stawizny kaž tež za napohlad wsy 09227403
Modlerski stołp Sportnišćowy puć
(karta)51.26894214.180317
napisane 1833 (modlerski stołp) zornowcowy stołp ze zaškleńčanej wobłukowej nišu, z křižom na wjeršku; wuznam za regionalne stawizny 09227411
Swjaty křiž Sportnišćowy puć
(karta)51.2694314.181253
napisane 1862 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227410

Wěteńca[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Modlerski stołp
dalše wobrazy
Modlerski stołp (při wuchodnym kóncu wjeski)
(karta)51.2524714.191932
napisane 1789 (modlerski stołp) postament, stołp pomolowany z winowymi łopješkami, kompozitny kapitel z reliefowymi předstajenjemi a Chrystusom na wjeršku, napisane "14.8.1789"; wuznam za regionalne stawizny 09227435
Swjaty křiž (Smolic křiž)
Swjaty křiž (Smolic křiž) (puć mjez Miłoćicami a Wěteńcu)
(karta)51.25379514.185927
napisane 1881 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa z róžowcowej madonu na zornowcowym postamenće, postajeny 1881 wot Hajdanec swójby z Wěteńcy; wuznam za regionalne stawizny 09227429
Swjaty křiž
Swjaty křiž (pólny puć z Wěteńcy do Kukowa)
(karta)51.24960114.191618
napisane 1836 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227436
Modlerski stołp
Modlerski stołp Nawjes 3 (blisko)
(karta)51.2532214.187772
napisane 1885 (modlerski stołp) zornowcowy kubus ze zaškleńcowanej nišu, w njej barbojta madona; wuznam za regionalne stawizny 09227430
Swjaty křiž
Swjaty křiž Nawjes 4 (blisko)
(karta)51.25303914.187838
1. połojca 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227431
Domske z hródźu, pódlanske twarjenje a bróžnja třistronskeho dwora kaž tež wobhrodźenje z wrotami Nawjes 6
(karta)51.25291514.188923
wokoło 1800 (domske z hródźu) domske z hródźu a pódlanske twarjenje: dwuposchodowej wobmjetanej twaraj z krótkowalmowej třěchu; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227433
Wrota z wobłukom a wrótkami Nawjes 9
(karta)51.25319714.188788
19. lětstotk (wrota) wuznam za kulturne stawizny a napohlad dróhi 09227432
Swjaty křiž
Swjaty křiž Nawjes 13 (blisko)
(karta)51.25299614.190108
spočatk 20. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy podstołp z kamjentnym křižom a drjewjanym krucifiksom; wuznam za regionalne stawizny 09227434

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki w Njebjelčicach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije