Lisćina kulturnych pomnikow w Njebjelčicach

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Lisćina kulturnych pomnikow w Njebjelčicach wobsahuje připóznate pomniki Njebjelčanskeje gmejny a jeje wjesnych dźělow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Miłoćicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767714.181421
19. lětstotk (kamjentny pućnik) zornowcowy stołp z čornymi napisami (městna a zdalenosće); wuznam za wobchadne stawizny 09227415
Swjaty křiž
Swjaty křiž Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767514.181436
napisane 1858 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa, zornowcowy postament, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227413
Swjaty křiž Halštrowska (při róžku Krótkeje)
(karta)51.24754314.180193
1. połojca 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227428
Swjaty křiž
Swjaty křiž Halštrowska
(karta)51.24885614.181618
1870te lěta (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, z Pietà (młódšej), Pietà při podstołpje a korpusu pozłoćena; wuznam za regionalne stawizny 09227420
Wopomnjenski kamjeń za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny
Wopomnjenski kamjeń za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767414.181422
1920 (wopomnjenski kamjeń) wuznam za wjesne stawizny 09227414
Murja z łamanych kamjenjow jako dźěl wobhrodźenja Halštrowska 7
(karta)51.24827114.182286
1. połojca 19. lětstotka (wobhrodźenje) wotmjezowanje wot susodneje ležownosće, zbytk prěnjotnje wjetšeho wobhrodźenja statoka, na někotrych městnach hižo wobškodźene; wuznam za napohlad wsy 09302654
Swjaty křiž
Swjaty křiž Halštrowska 12 (blisko)
(karta)51.24858514.181059
napisane 1832 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227419
Pódlanske twarjenje burskeho statoka Halštrowska 18
(karta)51.2478114.179277
1. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) twar z łamanych kamjenjow z wulkimi wrotami; do dalokeje měry w prěnjotnym stawje wobchowany; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227424
Swjaty křiž Krótka 2 (blisko)
(karta)51.2472814.179865
napisane 1883 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, ze swj. Marju a swj. Janom; wuznam za regionalne stawizny 09227425
Južne domske z hródźu jako dźěl burskeho statoka (wottorhane) Krótka 5
(karta)51.24677714.181245
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, swisle wobmjetane; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy (wottorhane) 09227427
Swjaty křiž Krótka 8 (blisko)
(karta)51.24687314.180782
napisane 1861 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227426
Domske z hródźu Łučna šćežka 1
(karta)51.24797914.179559
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, frakowa třěcha; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227422
Sewjerowuchodne domske z hródźu a južne pódlanske twarjenje třistronskeho dwora Łučna šćežka 2; 4
(karta)51.24838114.179318
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija; pódlanske twarjenje twar z łamanych kamjenjow z hródźu, wrotami a synowymi durjemi; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227423
Swjaty křiž Łučna šćežka 3 (blisko) (w zahrodźe před čo. 1)
(karta)51.24782614.179899
napisane 1858 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227421
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wjesna 1 (blisko)
(karta)51.24772214.181678
napisane 1962 (swjaty křiž) Boža martra z drjewjanym korpusom, barbojty; wuznam za regionalne stawizny 09227418
Swjaty křiž Wjesna 3 (blisko)
(karta)51.24753414.181929
napisane 1882 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa, z róžowcowej madonu, na zornowcowym postamenće, madona a korpus pozłoćenej; wuznam za regionalne stawizny 09227417
Swjaty křiž Wjesna 4 (blisko)
(karta)51.24669514.181927
napisane 1878 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa, zornowcowy postament; wuznam za regionalne stawizny 09227416

Njebjelčicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Zornowcowy postament swjateho křiža bjez krucifiksa (při puću do Brěznje) wokoło 1860/1870 (swjaty křiž) wuznam za regionalne stawizny 09227380
Domske z hródźu a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Hłowna 6
(karta)51.26384814.155085
18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija, bjez přitwarow; pódlanske twarjenje z wulkimi wrotami; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227371
Domske z hródźu Hłowna 8
(karta)51.2636714.156483
wokoło 1700 abo starše (domske z hródźu) wuznam za twarske a domowe stawizny 09304164
Hosćenc a swjaty křiž
Hosćenc a swjaty křiž Hłowna 12 (blisko)
(karta)51.26344614.157067
napisane 1820 (swjaty křiž) postament ze zornowca, filigrany krucifiks z kowaneho železa, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227363
Bydlenska chěža
Bydlenska chěža Hłowna 14
(karta)51.26315314.156101
spočatk 19. lětstotka (bydlenska chěža) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, pregnantne a powyšene połoženje; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske stawizny 09227365
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hłowna 16 (blisko)
(karta)51.26308314.156599
napisane 1877 krucifiks z kowaneho železa, nowogotiski postament ze zornowca, korpus pozłoćeny – wobnowjeny 1901; wuznam za regionalne stawizny 09227364
Wuchodne domske z hródźu a napřećo stejace pódlanske twarjenje třistronskeho dwora
Wuchodne domske z hródźu a napřećo stejace pódlanske twarjenje třistronskeho dwora Hłowna 23
(karta)51.26370514.158511
18. lětstotk (domske z hródźu); 18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, sedłowa třěcha; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi [wottorhnjenje pódlanskeho twarjenja 1998 přizwolene, dźensa rekonstrukcija] 09227372
Serbske torožo
Serbske torožo Hłowna 23 (zady)
(karta)51.26407314.158204
1896 (torožo) napodobnjenje w serbskich wjeskach prjedy charakteristiskich torožow za wustajeńcu sakskeho wuměłskeho rjemjesla 1896 w Drježdźanach; dokumentowane serbske drjewowe rjemjesło w specifiskej wašni; rekonstrukcija wot lěta 2006 na tutym městnje; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09304207
Wopomnjenska tafla za Jana Skalu
Wopomnjenska tafla za Jana Skalu Hłowna 24 (při domskim)
(karta)51.26421914.159765
1957 (tafla) wuznam za wjesne stawizny; nima po zdaću oficielnje status pomnika 09227375
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hłowna 27 (blisko)
(karta)51.2640314.159187
napisane 1863 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; korpus, jandźel a promjenjowy wěnc pozłoćene; wuznam za regionalne stawizny 09227374
Domske z hródźu (ze stołom) Hłowna 28
(karta)51.2642114.160459
srjedź 18. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, frakowa třěcha; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227378
Katolska cyrkej Swj. Měrćina; cyrkej, pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny a swjaty křiž
dalše wobrazy
Katolska cyrkej Swj. Měrćina; cyrkej, pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny a swjaty křiž Hłowna 29
(karta)51.26464414.16042
napisane 1744 (cyrkej); 1921 (wojerski pomnik); napisane 1876–1912 (swjaty křiž) žurlowa cyrkej na owalnym podrysu, wjace hlej tam; swjaty křiž: krucifiks z kowaneho železa z madonu; pomnik ze zornowca a ze serbskimi napisami; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227376
Bróžnja štyristronskeho dwora Jana Skalowa 21; 23
(karta)51.2667614.158968
srjedź 19. lětstotka (bróžnja) wobmjetany twar z łamanych kamjenjow z dwěmaj wrotomaj a portalom ze segmentowym wobłukom; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227390
Swjaty křiž Jěžowska 1 (blisko)
(karta)51.26475914.155231
napisane 1889 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z madonu; madona a krucifiks pozłoćenej; wuznam za regionalne stawizny 09227361
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach (na kěrchowje)
(karta)51.26297814.158676
napisane 1974 drjewjany krucifiks, wobarbjeny; wuznam za regionalne stawizny 09227384
Domske z hródźu a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Lindach 1
(karta)51.26316714.158324
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu: wobmjetany twar ze sedłowej třěchu, pódlanske twarjenje: murje z łamanych kamjenjow; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227370
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach 1 (blisko) (při zachodźe kěrchowa)
(karta)51.2630614.158176
napisane 1864 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, korpus pozłoćeny, róžowcowa madona; wuznam za regionalne stawizny 09227366
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach 4 (blisko)
(karta)51.26287314.158105
napisane 1922 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, pozłoćeny korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227367
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach 7 (blisko)
(karta)51.26216114.158465
napisane 1866 (swjaty křiž) Postament ze zornowca, filigrany krucifiks z kowaneho železa, bohaće debjeny; wuznam za regionalne stawizny 09227368
Swjaty křiž Lindach 8 (při puću do Hlinowca)
(karta)51.26220814.157529
napisane 1904 (swjaty křiž) profilowany zornowcowy postament z krucifiksom; wuznam za regionalne stawizny [njebě w lěće 2012 hižo na městnje] 09227391
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lindach 12 (blisko)
(karta)51.26126814.158556
1. štwórć 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany krucifiks; wuznam za regionalne stawizny 09227369
Njebjelčanske ryćerkubło; bydlenski dom, dwě hospodarskej twarjeni a bróžnja ryćerkubła Młynski puć 4
(karta)51.26188514.161431
po podaćach 1855 (knježi dom) bydlenski dom: dwuposchodowy wobmjetany twar z wobłukowymi woknami, płonym srjedźnym risalitom a walmowej třěchu; wobě pódlanskej twarjeni: dwuposchodowej wobmjetanej twaraj, jedyn z wulkimaj wrotomaj; bróžnja: wobmjetany twar z wysokej krótkowalmowej třěchu; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227373
Bydlenska chěža na podrysu we formje L kaž tež wobhrodźenje Při skale 2
(karta)51.26488414.160144
srjedź 18. lětstotka (bydlenska chěža) w hornim poschodźe tykowana a ze šćěpjelom kryta; masiwny přitwar z wulkimi wrotami; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227377

Předłoha:Lisćina pomnikow Sakska (linka tabulki)H

Pěskecy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny křiž
Kamjentny křiž Kamjenska (při róžku Parkoweje)
(karta)51.28391314.189976
15.-17. lětstotka (kamjentny křiž) wuznam za wjesne stawizny 09227440
Modlerski stołp
Modlerski stołp Kamjenska (při róžku Parkoweje)
(karta)51.28408714.189525
napisane 1870 (modlerski stołp) postament, nad nim žohnowacy Chrystus ze swětowej kulu; wuznam za regionalne stawizny 09227445
Modlerski stołp
dalše wobrazy
Modlerski stołp Kamjenska 14 (blisko)
(karta)51.28389314.188113
napisane 1837 (modlerski stołp) wósomróžkowa zepěra na kwadratiskim podstołpje ze zornowca, klasicistiski natwark z pěskowca z reliefowymi předstajenjemi; wuznam za wuměłske a regionalne stawizny 09227442
Swjaty křiž Kamjenska 18 (blisko)
(karta)51.28385114.187178
napisane 1851 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227381
Domske z hródźu štyristronskeho dwora z wobhrodźenjom Kamjenska 20
(karta)51.28436514.186024
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, w swislach wobchowana tykowana konstrukcija; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227382
Pěskečanske ryćerkubło a kubłowy park; knježi dom nad kućikatym podrysom; park a jón wobdawaca wobhrodźenska murja z třomi zachodami kaž tež wuhladnišćo z lipu při Kamjenskej dróze
Pěskečanske ryćerkubło a kubłowy park; knježi dom nad kućikatym podrysom; park a jón wobdawaca wobhrodźenska murja z třomi zachodami kaž tež wuhladnišćo z lipu při Kamjenskej dróze Parkowa 11; 13
(karta)51.28351414.18874
18. lětstotk (knježi dom) knježi dom, dwuposchodowej wobmjetanej twarjeni z walmowej třěchu a třěšnej chěžku, kubłowy park ze starymi štomami; wuhladnišćo z lipu słušeše drje prěnjotnje k arealej parka; wuznam za twarske a wjesne stawizny kaž tež za wuhotowanje krajiny; stawizniski wuznam tež tohodla, dokelž namajaštaj dr. Victor Klemperer a jeho žona tule wućek 09227441
Swjaty křiž Parkowa 19 (blisko)
(karta)51.28466114.189121
19. lětstotk (swjaty křiž) historiska zornowcowa zepěra něhdyšeho křiža a drjewjany krucifiks, z toho jenož korpus Chrysta pod pomnikoškitom. Po zničenju 1945 w lěće 1956 wobnowjeny; stawizniska hódnota, swědk žiweje nabožinskeje tradicije katolskich Serbow 09227437
Swjaty křiž Parkowa 21 (blisko)
(karta)51.28534914.188672
napisane 1938 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa, křižowanska skupina; wuznam za regionalne stawizny 09227438
Swjaty křiž
dalše wobrazy
Swjaty křiž Pěskowa hora (při róžku Kamjenskeje)
(karta)51.28359514.187751
napisane 1959 (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227446
Swjaty křiž Pěskowa hora 3 (blisko)
(karta)51.28219514.188649
napisane 1968 (swjaty křiž) drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227450
Swjaty křiž
Swjaty křiž Pěskowa hora 10 (blisko)
(karta)51.28270214.187916
při podstołpje napisane 1953 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, róžowcowa madona, korpus a madona pozłoćenej; wuznam za regionalne stawizny 09227447
Swjaty křiž Pěskowa hora 17 (blisko)
(karta)51.28130414.186502
wokoło 1950 (swjaty křiž) prosty drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09300632
Domske z hródźu a bróžnja třistronskeho dwora Při hajnkowni 1
(karta)51.28267314.189122
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija; bróžnja jako zadne twarjenje z wulkimi wrotami; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227443
Swjaty křiž Při hajnkowni 4 (blisko)
(karta)51.28250314.188825
napisane 1936–1949 (swjaty křiž) drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227451
Domske z hródźu Při hajnkowni 12
(karta)51.28177114.190719
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija, krótkowalmowa třěcha; wuznam za twarske stawizny 09227444
dalše wobrazy Swjaty křiž Wóska hora 1 (blisko)
(karta)51.28515214.189835
napisane 1863 zornowcowy postament, nowy křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227439

Serbske Pazlicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž (puć do Serbskich Pazlic)
(karta)51.26289814.183867
napisane 1839 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z pozłoćenym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227407
Swjaty křiž
Swjaty křiž Cyrkwinska šćežka (při róžku Njebjelčanskeje)
(karta)51.26675514.174102
napisane 1873 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z pozłoćenym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227409
Swjaty křiž Cyrkwinska šćežka 6 (blisko)
(karta)51.26858214.17148
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament z pozłoćenym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227408
Domske z hródźu Dolina 10
(karta)51.26344714.174517
napisane 1844 (domske); wokoło 1800 (bróžnja a kólnja) do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca markantneho statoka, twarjenje z tykowanej konstrukciju; wuznam za twarske a socialne stawizny 09227406
Swjaty křiž
dalše wobrazy
Swjaty křiž Njebjelčanska (Dolina)
(karta)51.26525214.177407
napisane 1931 (swjaty křiž) zornowcowy postament a křiž z pozłoćenym korpusom a wobhrodźenje; wuznam za regionalne stawizny 09227387
Swjaty křiž
Swjaty křiž Njebjelčanska 1 (blisko)
(karta)51.26514614.166236
napisane 1822 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa z floralnymi wupyšenjemi na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227393
Swjaty křiž
Swjaty křiž Njebjelčanska 2 (blisko)
(karta)51.26504714.166666
napisane 1860 (swjaty křiž) filigrany křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227394
Bydlenska chěža (ze stołom) a wrota z wobłukom a wrótkami Njebjelčanska 9a
(karta)51.26643714.175523
2. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) chěža ze stołom bjez přitwara na boku; w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, jónkrótna we wjesce; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09227395
Swjaty křiž Njebjelčanska 11 (blisko)
(karta)51.26614414.175924
19. lětstotk (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament; wuznam za regionalne stawizny 09227385
Swjaty křiž
Swjaty křiž Njebjelčanska 13 (blisko)
(karta)51.26593214.176311
19. lětstotk (swjaty křiž) drjewjany křiž z pozłoćenym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227398
Modlerski stołp
Modlerski stołp Njebjelčanska 13 (blisko)
(karta)51.26582914.176544
napisane 1836 zornowcowy kamjeń z figurowej nišu a křižom na wjeršku; wuznam za regionalne stawizny 09227399
Swjaty křiž Njebjelčanska 18 (blisko)
(karta)51.26641914.172706
napisane 1935 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z klečacej Marju Madlenu; korpus a Marja pozłoćenej; wuznam za regionalne stawizny 09227392
Swjaty křiž
Swjaty křiž Njebjelčanska 19 (blisko)
(karta)51.26523414.177837
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy postament z křižom z kowaneho železa a pozłoćenym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227388
Swjaty křiž Njebjelčanska 28 (blisko)
(karta)51.26615114.175426
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament, korpus z marmora; wuznam za regionalne stawizny 09227396
Domske z hródźu (bjez přitwara) a wrota z wobłukom a wrótkami Njebjelčanska 30
(karta)51.26591514.175647
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) bydlenski dźěl domskeho z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227397
Domske z hródźu, přizamknjena bróžnja a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Njebjelčanska 33
(karta)51.26462114.180155
18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09227404
Domske z hródźu Njebjelčanska 35
(karta)51.26475714.18056
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny 09227405
Domske z hródźu třistronskeho dwora
Domske z hródźu třistronskeho dwora Njebjelčanska 36
(karta)51.26546614.176487
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, dwórski bok z deskami wupažena; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227400
Hołbjenc Njebjelčanska 44
(karta)51.26461814.177874
wokoło 1917 (hołbjenc) drjewjany wosomróžkaty twar z wjertawku; wuznam za kulturne stawizny 09227389
Swjaty křiž
dalše wobrazy
Swjaty křiž Njebjelčanska 46 (blisko)
(karta)51.26471314.178973
napisane 1869 (swjaty křiž) křižowanska skupina na pěskowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227401
Pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Njebjelčanska 48; 48a
(karta)51.26440914.179551
2. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) twarjeni z łamanych kamjenjow z krótkowalmowej trěchu; wuznam za twarske a socialne stawizny kaž tež za napohlad wsy 09227403
Modlerski stołp Sportnišćowy puć
(karta)51.26894214.180317
napisane 1833 (modlerski stołp) zornowcowy stołp ze zaškleńčanej wobłukowej nišu, z křižom na wjeršku; wuznam za regionalne stawizny 09227411
Swjaty křiž Sportnišćowy puć
(karta)51.2694314.181253
napisane 1862 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227410

Wěteńca[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Modlerski stołp
dalše wobrazy
Modlerski stołp (při wuchodnym kóncu wjeski)
(karta)51.2524714.191932
napisane 1789 (modlerski stołp) postament, stołp pomolowany z winowymi łopješkami, kompozitny kapitel z reliefowymi předstajenjemi a Chrystusom na wjeršku, napisane "14.8.1789"; wuznam za regionalne stawizny 09227435
Swjaty křiž (Smolic křiž)
Swjaty křiž (Smolic křiž) (puć mjez Miłoćicami a Wěteńcu)
(karta)51.25379514.185927
napisane 1881 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa z róžowcowej madonu na zornowcowym postamenće, postajeny 1881 wot Hajdanec swójby z Wěteńcy; wuznam za regionalne stawizny 09227429
Swjaty křiž
Swjaty křiž (pólny puć z Wěteńcy do Kukowa)
(karta)51.24960114.191618
napisane 1836 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09227436
Modlerski stołp
Modlerski stołp Nawjes 3 (blisko)
(karta)51.2532214.187772
napisane 1885 (modlerski stołp) zornowcowy kubus ze zaškleńcowanej nišu, w njej barbojta madona; wuznam za regionalne stawizny 09227430
Swjaty křiž
Swjaty křiž Nawjes 4 (blisko)
(karta)51.25303914.187838
1. połojca 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227431
Domske z hródźu, pódlanske twarjenje a bróžnja třistronskeho dwora kaž tež wobhrodźenje z wrotami Nawjes 6
(karta)51.25291514.188923
wokoło 1800 (domske z hródźu) domske z hródźu a pódlanske twarjenje: dwuposchodowej wobmjetanej twaraj z krótkowalmowej třěchu; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227433
Wrota z wobłukom a wrótkami Nawjes 9
(karta)51.25319714.188788
19. lětstotk (wrota) wuznam za kulturne stawizny a napohlad dróhi 09227432
Swjaty křiž
Swjaty křiž Nawjes 13 (blisko)
(karta)51.25299614.190108
spočatk 20. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy podstołp z kamjentnym křižom a drjewjanym krucifiksom; wuznam za regionalne stawizny 09227434

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki w Njebjelčicach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije