Lisćina kulturnych pomnikow we Worklecach

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Lisćina kulturnych pomnikow we Worklecach wobsahuje připóznate pomniki Worklečanskeje gmejny a jeje wjesnych dźělow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Haty[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wokolna 1
(karta)51.2723914.234045
19. lětstotk (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228459
Wikidata-logo.svg

Horni Hajnk[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž (sewjerowuchodnje wjeski)
(karta)51.27557414.228425
napisane 1868 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny (napis: "N.K.") 09228458
Wikidata-logo.svg
Kamjentny pućnik (při Handrikec haće)
(karta)51.26342814.221
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09228456
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž (při Handrikec haće)
(karta)51.26494814.221696
napisane 1843 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228455
Wikidata-logo.svg
Hatowy spušćeńc, spušćadło a chódnikowa plata při puću z Róžanta do Smječkec (Nadróžny hat, zapadnje Hornjeho Hajnka)
(karta)51.27246214.22104
napisane 1840 (spušćadło) hatowy spušćeńc ze zornowca, při hrjedźe napis „* 18 M 40 *“; při kromje chódnikowa plata nad wotliwom hata; originalne wobłoženje z kowaneho železa paralelnje k pućej; wuznam za techniske stawizny 09228454
Wikidata-logo.svg
Krucifiks swjateho křiža Delanska 2
(karta)51.2732914.225016
1920te lěta (swjaty křiž); 1920te lěta (krucifiks) drjewjany korpus křižowaneje Chrystusoweje figury, napadny element krajiny; wuznam za regionalne stawizny [křiž sam njesteji pod pomnikoškitom] 09223777
Wikidata-logo.svg

Nowa Wjeska[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž (zapadnje wjeski)
(karta)51.26805414.226604
napisane 1822 (swjaty křiž) Boža martra na prostym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228457
Wikidata-logo.svg
Boža martra swjateho křiža
Boža martra swjateho křiža Hórčanska
(karta)51.26710114.23289
1920te lěta (swjaty křiž); 1920te lěta (krucifiks) drjewjany korpus křižowaneho Chrystusa, wuznamne za napohlad krajiny a regionalne stawizny 09223778
Wikidata-logo.svg
Bydlenska chěža Hórčanska 2
(karta)51.26662614.231761
wokoło 1800 (bydlenska chěža) w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija, jedna strona a swisle z deskami wupažene, wokna w hornim poschodźe w originalnej wulkosći; twar do dalokeje měry w prěnjotnym stawje wobchowany; wuznam za twarske stawizny 09228466
Wikidata-logo.svg
Modlernja
Modlernja Hórčanska 10 (blisko)
(karta)51.26698414.233102
19. lětstotk (modlerska chěžka) cituje grjekski Antowy templ; gotiske pódlanske wokno, nutřka drjewjana postawa Maćerje Božeje; wuznam za regionalne stawizny 09228462
Wikidata-logo.svg
Domske z hródźu a integrowanej bróžnju a hornjej łubju kaž tež pódlanskej twarjeni małeho třistronskeho dwora, před tym swjaty křiž
Domske z hródźu a integrowanej bróžnju a hornjej łubju kaž tež pódlanskej twarjeni małeho třistronskeho dwora, před tym swjaty křiž Hórčanska 11
(karta)51.26740714.233017
1. połojca 19. lětstotka (třistronski dwór); napisane 1876 (swjaty křiž) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, při swislach z deskami wupažene; swjaty křiž z profilowanym zornowcowym podstołpom, do dalokeje měry originalnje wobchowana a za kónčinu typiska burska chěžka; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09228463
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórčanska 19 (blisko)
(karta)51.26825414.233446
napisane 1823 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228461
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórčanska 20 (blisko)
(karta)51.26846714.23362
19. lětstotk (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228460
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při Klóšterskej wodźe 4 (blisko) (při róžku Hórčanskeje)
(karta)51.26668914.232403
napisane 1890 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje, při róžku Hórčanskeje/Při Klóšterskej wodźe; wuznam za regionalne stawizny 09228465
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž Při Klóšterskej wodźe 9 (blisko)
(karta)51.26868314.232435
1. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) Boža martra na klasicistiskim zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228464
Wikidata-logo.svg

Smječkecy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Spušćadło (při Pěskowym haće zapadnje Hornjeho Hajnka)
(karta)51.27206314.216198
napisane 1810 (spušćadło) zornowc, při Pěskowym haće zapadnje Hornjeho Hajnka; wuznam za techniske stawizny 09228433
Wikidata-logo.svg
Kamjeń Elsy Brandström; wopomnjenski kamjeń
Kamjeń Elsy Brandström; wopomnjenski kamjeń (při cyrkwi na Winicy)
(karta)51.26174314.207109
2. połojca 20. lětstotka (wopomnjenski kamjeń) ze zornowca, stawizniski wuznam 09228431
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž (Łuh, sewjernje Janskich kupjel)
(karta)51.26650714.206646
napisane 1800 (swjaty křiž) prosty krucifiks na zornowcowym podstołpje, napis "N.K."; wuznam za regionalne stawizny 09228430
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž (kónc wsy na směr Wudwor)
(karta)51.25608214.202989
napisane 1860 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228436
Wikidata-logo.svg
Smječkečanska cyrkej z kěrchowom a wopomnjenskim kamjenjom
dalše wobrazy
Smječkečanska cyrkej z kěrchowom a wopomnjenskim kamjenjom Cyrkwinska hora
(karta)51.25715814.203965
1900/1901 mała žurlowa cyrkej ze zwóńcu, romanizowacy twarski stil; wopomnjenski kamjeń za Elsu Brandström; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228435
Wikidata-logo.svg
Pódlanske twarjenje z hornjej łubju a přitwar burskeho statoka Krótka hasa 4
(karta)51.25804814.199687
1. połojca 19. lětstotka (bróžnja) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, přizemjo z pólnych kamjenjow; přispomnjenja hódna hornja łubja z drjewjanymi schodami, Handrijowe křiže, hołbjenc, z hlinu wupažene; architektonisce najwuznamniše twarjenje we wsy; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228439
Wikidata-logo.svg
Domske z hródźu (bjez přitwarjeneje kólnje), bróžnja a pódlanske twarjenje kaž tež zajězd třistronskeho dwora Winicowa 1
(karta)51.25879114.199699
wokoło 1850 (třistronski dwór) we hłownym njepřeměnjeny statok z historiskej strukturu; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09301973
Wikidata-logo.svg
Bydlenska chěža Winicowa 2
(karta)51.25807314.198727
1. połojca 19. lětstotka (bydlenska chěža) něhdyši hosćenc, domske ma w hornim poschodźe z deskami wupaženu tykowanu konstrukciju; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228442
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž Winicowa 5 (před)
(karta)51.25912814.200905
napisane 1866 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228443
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wjesna 2 (blisko)
(karta)51.25695714.201112
napisane 1860 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228438
Wikidata-logo.svg
Domske z hródźu a integrowanej bróžnju
Domske z hródźu a integrowanej bróžnju Wjesna 6
(karta)51.25726214.201689
wokoło 1800 (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, při swislach z deskami wupažena, Handrijowe křiže, do wysokeje měry awtentiske a rědke; wuznam za twarske a domowe stawizny 09228434
Wikidata-logo.svg
Bydlenska chěža a studnja Wjesna 10
(karta)51.25873714.202745
2. połojca 19. lětstotka (bydlenska chěža) nahladny wobmjetany twar z płonym srjedźnym risalitom a walbowej třěchu; wuznam za twarske stawizny 09228445
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž Wjesna 12 (blisko)
(karta)51.25952914.202975
napisane 1866 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228444
Wikidata-logo.svg

Worklecy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Modlerski stołp
Modlerski stołp (při kóncu wsy na směr Lejpolt)
(karta)51.25852414.227316
napisane 1864 (modlerski stołp) zornowcowy stołp, ze žohnowacym Chrystusom; wuznam za regionalne stawizny 09228471
Wikidata-logo.svg
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, z wobhrodźenjom
dalše wobrazy
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, z wobhrodźenjom Hłowna
(karta)51.25656814.224814
1922 (wojerski pomnik) wosomróžkaty monolit z reliefom mječa a železnym křižom, serbske napisy (při starym pomniku); wuznam za wjesne stawizny 09228477
Wikidata-logo.svg
Kamjentny pućnik Hłowna (při róžku Njeswačanskeje)
(karta)51.25862514.226438
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09228474
Wikidata-logo.svg
Zornowcowy podstołp swjateho křiža Hłowna 6 (blisko)
(karta)51.25629714.223219
napisane 1825 (swjaty křiž) prosty klasicistiski podstołp ze zornowca; wuznam za regionalne stawizny 09228491
Wikidata-logo.svg
Hołbjenc a frankowski wrotowy wobłuk Hłowna 20
(karta)51.25668714.225144
19. lětstotk (wrota) wuznam za socialne stawizny a napohlad wsy 09228476
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž Hłowna 22 (před)
(karta)51.25742914.225561
napisane 1877 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228488
Wikidata-logo.svg
Wuměnkarska chěža Hłowna 35
(karta)51.25665514.221521
1. połojca 19. lětstotka (wuměnkarska chěža) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene, wokna w originalnej wulkosći, powostanki prěnjotneje wjesneje architektury; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228489
Wikidata-logo.svg
Pódlanske twarjenje z hornjej łubju třistronskeho dwora Hłowna 38
(karta)51.25929614.226539
1. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, při jednym boku widźomna, zdźěla pak wotstronjena; hornja łubja z deskami wupažena; wuznam za twarske stawizny 09228473
Wikidata-logo.svg
Wrotowy wobłuk z pódlanskimaj wrótkomaj Hłowna 43; 45
(karta)51.25648214.223194
2. połojca 19. lětstotka (wrota) wuznam za napohlad dróhi 09228490
Wikidata-logo.svg
Bydlenska chěža z wobchodom (pjekarnju) Hłowna 51
(karta)51.25661314.224158
wokoło 1900 (bydlenska chěža) za swoju dobu typiski wobmjetany twar z klinkrom, jónkrótny we wsy; wuznam za twarske stawizny 09228478
Wikidata-logo.svg
Wuměnkarska chěža
Wuměnkarska chěža Hłowna 57
(karta)51.25746114.225177
1. połojca 19. lětstotka (wuměnkarska chěža) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, wokna w originalnej wulkosći wobchowane; wulki wuznam za napohlad dróhu, wuznamna tež za twarske a socialne stawizny 09228475
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lejpolt 1
(karta)51.2601714.238327
napisane 1874 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228470
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lejpolt 2
(karta)51.26017514.238669
napisane 1824 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228469
Wikidata-logo.svg
»Lejpolt«; domske a bróžnja něhdyšeho hosćenca
»Lejpolt«; domske a bróžnja něhdyšeho hosćenca Lejpolt 3
(karta)51.26025414.239505
1. połojca 19. lětstotka (bydlenska chěža) domske: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, zdźěla z deskami wupažena, šěroka krótkowalmowa třěcha, bróžnja runje tak z drjewjanej konstrukciju; při markantnym městnje w krajinje; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228467
Wikidata-logo.svg
Ryćerkubło a kubłowy park Worklecy (cyłkowny pomnik); chorownja Maltezow
dalše wobrazy
Ryćerkubło a kubłowy park Worklecy (cyłkowny pomnik); chorownja Maltezow Michała Hórnikowa
(karta)51.25498314.222413
2. połojca 19. lětstotka cyłkowny pomnik Worklečan hród ze slědowacymi jednotliwymi pomnikami: hród, kapała, dwě hospodarskej twarjeni w róžku (zwjazanej přez frankowski wobłuk), mjezowacy bydlenski dom, zahrodna chěžka w parku a wobhrodźenje ze zajězdom (hlej jednotliwy pomnik - obj. 09228486, samsna adresa); park (zahrodny pomnik) kaž tež dalši bydlenski dom a hospodarske twarjenje w parku jako dźěle cyłkowneho pomnika; hród hač do zažneho 21. lětstotka chorownja – wulka mansardowa třěcha z 13 třěšnymi chěžkami, wonkowne schody; neoromaniska hrodowa kapała z Schlosskapelle neoromanisch z wěžičku (Dachreiter), wokna z Birminghama, pisane wumolowanje w stilu Beuronskeho klóštra; dwuposchodowy bydlenski dom, walbowa třěcha, wopon nad durjemi; zahrodna chěža w parku z nahłej mansardowej třěchu a arkaturu; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09304133
Wikidata-logo.svg
Ryćerkubło a kubłowy park Worklecy (cyłkowny pomnik); chorownja Maltezow
Ryćerkubło a kubłowy park Worklecy (cyłkowny pomnik); chorownja Maltezow Michała Hórnikowa
(karta)51.25512114.223149
wokoło 1750 (ryćerkubło); 1883–1885 (kapałka); wokoło 1790 (zahrodna chěžka); při woponje napisane 1870 (bydlenska chěža) jednotliwe pomniki we wobłuku cyłkowneho pomnika: Worklečan hród: hród, kapałka, dwě hospodarskej twarjeni w róžku (zwjazanej přez frankowski wobłuk), mjezowacy bydlenski dom, zahrodna chěžka w parku a wobhrodźenje ze zajězdom (hlej jednotliwy pomnik - obj. 09228486, samsna adresa); hač do zažneho 21. lětstotka chorownja – wulka mansardowa třěcha z 13 třěšnymi chěžkami, wonkowne schody; neoromaniska hrodowa kapała z Schlosskapelle neoromanisch z wěžičku (Dachreiter), wokna z Birminghama, pisane wumolowanje w stilu Beuronskeho klóštra; dwuposchodowy bydlenski dom, walbowa třěcha, wopon nad durjemi; zahrodna chěža w parku z nahłej mansardowej třěchu a arkaturu; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228486
Pomnik Michała Hórnika (1833–1894)
Pomnik Michała Hórnika (1833–1894) Michała Hórnikowa (při róžku Hłowneje)
(karta)51.25619614.218857
1956 połpostawa Michała Hórnika na modernym zornowcowym podstołpje; wuznam za wjesne stawizny 09228487
Wikidata-logo.svg
Bydlenska chěža
Bydlenska chěža Michała Hórnikowa 3
(karta)51.2551914.221674
1903/1905 (bydlenska chěža) něhdyša šula, za swój čas typiski wobmjetany twar, dla połoženja wuznamny za napohlad wsy; wopomnjenska tafla za 1833 tule narodźeneho Michała Hórnika; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228483
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Młynski puć 5 (blisko)
(karta)51.25526514.225334
napisane 1879 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228479
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Młynski puć 6
(karta)51.25516614.225938
napisane 1909 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228480
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Młynski puć 7
(karta)51.25477914.225884
napisane 1826 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228481
Wikidata-logo.svg
Modlerski stołp
Modlerski stołp Njeswačanska (při róžku Hłowneje)
(karta)51.25872914.226463
napisane 1763 (modlerski stołp) zornowc, z předstajenjom křižowanja, Maćerje Božeje, swj. Bosćija a Borbory, wobnowjeny 1995; wuznam za regionalne stawizny 09228472
Wikidata-logo.svg

Wudwor[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik (400 m zapadnje Wudworja, na směr Wěteńca)
(karta)51.25200614.200013
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09227004
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž (500 m za kóncom wsy na směr Pančicy-Kukow)
(karta)51.24679914.208597
napisane 1884 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09227000
Wikidata-logo.svg
Wobłukowy móst
Wobłukowy móst Chrósčanska (při kóncu wsy na směr Chrósćicy)
(karta)51.24669414.221543
wokoło 1850 (móst) zornowcowy kwader; wuznam za twarske stawizny 09227001
Wikidata-logo.svg
Kamjentny pućnik Chrósčanska (při sewjernym kóncu wsy, róžk Kamjenskeje)
(karta)51.25261214.211043
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09228492
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Chrósčanska 7 (blisko)
(karta)51.24950514.216077
1. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228494
Wikidata-logo.svg
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, k tomu sydom narownych kamjenjow we formje křiža
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, k tomu sydom narownych kamjenjow we formje křiža Chrósčanska 16 (blisko) (při róžku Zahrodniskeho puća)
(karta)51.25009414.214166
1921 (wojerski pomnik) wojerski pomnik: čerwjenojty monolit z kulu na wjeršku; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228497
Wikidata-logo.svg
Wila ze zahrodu, studnjowym wobkruhom a frankowskim wobłukom
Wila ze zahrodu, studnjowym wobkruhom a frankowskim wobłukom Chrósčanska 20
(karta)51.248914.213796
wokoło 1910 (wila); 2. połojca 19. lětstotka (wobłuk wrotow) dwuposchodowa wila, walbowa třěcha z dominantnymi swislemi, doriski portikus, před wilu wonkowne schody ze sfinksomaj; wuznam za twarske a zahrodowe stawizny 09228496
Wikidata-logo.svg
Domske z hródźu a murja třistronskeho dwora Chrósčanska 28
(karta)51.24928214.214445
napisane 1864 (domske z hródźu) dwuposchodowe domske, pjeć wobłukowych woknow w swislach, wonkowne schody ze zornowca, překušowe wokna ze zornowcowym wobwoknom; přez wulkosć a wuhotowanje wuznamne za napohlad wsy a twarske stawizny 09228495
Wikidata-logo.svg
Bydlenska chěža a swjaty křiž burskeho statoka
Bydlenska chěža a swjaty křiž burskeho statoka Chrósčanska 32
(karta)51.24878314.215555
napisane 1861 (burska chěža); napisane 1847 (swjaty křiž) dwuposchodowe domske, wobwokna a wudwjerna ze zornowca; swjaty křiž: pozłoćeny krucifiks na prostym zornowcowym podstołpje; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09228493
Wikidata-logo.svg
Modlerska chěžka (kapałka) Róžeńčanska (južnje Janskich kupjel)
(karta)51.25966914.210694
19. lětstotk (modlerska chěžka) wuznam za regionalne stawizny 09228448
Wikidata-logo.svg
Kuparnja "Marijina kupjel" (Marienborn); něhdyša kuparnja a swjaty křiž
Kuparnja "Marijina kupjel" (Marienborn); něhdyša kuparnja a swjaty křiž Róžeńčanska 2
(karta)51.26119314.210571
napisane 1855 (swjaty křiž) skutkowanišćo Elsy Brandström; wuznam za twarske a wjesne kaž tež regionalne stawizny 09229996
Wikidata-logo.svg
Wopomnjenski kamjeń za Elsu Brandström
Wopomnjenski kamjeń za Elsu Brandström Róžeńčanska 2 (napřećo)
(karta)51.26107314.210281
napisane 1920 (wopomnjenski kamjeń) wuznam za wjesne stawizny 09228451
Wikidata-logo.svg
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik Róžeńčanska (při róžku Winicoweje)
(karta)51.26079414.210694
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09228450
Wikidata-logo.svg
Bydlenska chěža a pódlanske twarjenje dwustronskeho dwora Srjedźny puć 1
(karta)51.2513214.214573
1. połojca 19. lětstotka (burska chěža) wobě twarjeni matej w hornim poschodźe z deskami wupaženu tykowanu konstrukciju, originalnje zdźeržany ansambl; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09226997
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž Srjedźny puć 2 (blisko)
(karta)51.2513114.214769
napisane 1860 (swjaty křiž) Boža martra z asistentowymi figurami, pozłoćene, na profilowanym zornowcowym podstołpje z napismom; wuznam za regionalne stawizny 09226948
Wikidata-logo.svg
Domske z hródźu, pódlanskej twarjeni a studnja třistronskeho dwora Srjedźny puć 3
(karta)51.25136814.214289
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu); 2. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje); 1911 (bróžnja) domske z hródźu; tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene, přitwar (hródź) tež tykowany, bróžnja tykowana a z deskami wupažena, z hornjej łubju a drjewjanym schodźišćom; nahladny a za napohlad wsy wuznamny ansambl z do dalokeje měry originalnym napohladom; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09228498
Wikidata-logo.svg
Bydlenska chěža statoka Srjedźny puć 4
(karta)51.25141914.214896
wokoło 1850 (burska chěža) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, swisle ze šćěpjelemi wupažene; předstaji hišće stary napohlad wsy; wuznam za twarske stawizny 09226949
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Winicowa (při róžku Róžeńčanskeje)
(karta)51.26079314.21038
napisane 1915 wuznam za regionalne stawizny 09228449
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž Wjesny puć (při róžku Srjedźneho puća)
(karta)51.250914.214716
1. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) Boža martra na prostym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09221586
Wikidata-logo.svg
Pódlanske twarjenje a frankowski wobłuk třistronskeho dwora Wjesny puć 2
(karta)51.25061714.214549
při nadwjernje napisane 1857, žro wo wjele starše (pódlanske twarjenje) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; jara małke, originalnje zdźeržane wokna, zdźěla ze suwatymi wokeńcami, we wsy a cyłej kónčinje jónkrótne; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228499
Wikidata-logo.svg
Pěskowcowa tafla ze serbskimi napisami při bydlenskej chěži Wjesny puć 7
(karta)51.25123414.215831
napisane 1879 (tafla) wuznam za wjesne stawizny 09227047
Wikidata-logo.svg
Domske z hródźu a swjaty křiž Wjesny puć 10
(karta)51.25074514.215794
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu); 2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, při swislach wobmjetane a z deskami wupažene; swjaty křiž: krucifiks na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09226999
Wikidata-logo.svg
Wětrnik (Farmer-Rotor)
Wětrnik (Farmer-Rotor) Zahrodniski puć 6
(karta)51.24805214.212929
wokoło 1900 (wětrnik) někak 12 metrow wysoki, za zastaranje kobłarnje z wodu, jónkrótny w tej kónčinje; wuznam za techniske stawizny 09227002
Wikidata-logo.svg

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki we Worklecach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije