K wobsahej skočić

Lisćina kulturnych pomnikow we Worklecach

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Lisćina kulturnych pomnikow we Worklecach wobsahuje připóznate pomniki Worklečanskeje gmejny a jeje wjesnych dźělow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Haty[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wokolna 1
(karta)51.2723914.234045
19. lětstotk (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228459
pokaž objekt pola Wikidata

Horni Hajnk[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž (sewjerowuchodnje wjeski)
(karta)51.27557414.228425
napisane 1868 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny (napis: "N.K.") 09228458
pokaž objekt pola Wikidata
Kamjentny pućnik (při Handrikec haće)
(karta)51.26342814.221
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09228456
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž (při Handrikec haće)
(karta)51.26494814.221696
napisane 1843 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228455
pokaž objekt pola Wikidata
Hatowy spušćeńc, spušćadło a chódnikowa plata při puću z Róžanta do Smječkec (Nadróžny hat, zapadnje Hornjeho Hajnka)
(karta)51.27246214.22104
napisane 1840 (spušćadło) hatowy spušćeńc ze zornowca, při hrjedźe napis „* 18 M 40 *“; při kromje chódnikowa plata nad wotliwom hata; originalne wobłoženje z kowaneho železa paralelnje k pućej; wuznam za techniske stawizny 09228454
pokaž objekt pola Wikidata
Krucifiks swjateho křiža Delanska 2
(karta)51.2732914.225016
1920te lěta (swjaty křiž); 1920te lěta (krucifiks) drjewjany korpus křižowaneje Chrystusoweje figury, napadny element krajiny; wuznam za regionalne stawizny [křiž sam njesteji pod pomnikoškitom] 09223777
pokaž objekt pola Wikidata

Nowa Wjeska[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž (zapadnje wjeski)
(karta)51.26805414.226604
napisane 1822 (swjaty křiž) Boža martra na prostym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228457
pokaž objekt pola Wikidata
Boža martra swjateho křiža
Boža martra swjateho křiža Hórčanska
(karta)51.26710114.23289
1920te lěta (swjaty křiž); 1920te lěta (krucifiks) drjewjany korpus křižowaneho Chrystusa, wuznamne za napohlad krajiny a regionalne stawizny 09223778
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenska chěža Hórčanska 2
(karta)51.26662614.231761
wokoło 1800 (bydlenska chěža) w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija, jedna strona a swisle z deskami wupažene, wokna w hornim poschodźe w originalnej wulkosći; twar do dalokeje měry w prěnjotnym stawje wobchowany; wuznam za twarske stawizny 09228466
pokaž objekt pola Wikidata
Modlernja
Modlernja Hórčanska 10 (blisko)
(karta)51.26698414.233102
19. lětstotk (modlerska chěžka) cituje grjekski Antowy templ; gotiske pódlanske wokno, nutřka drjewjana postawa Maćerje Božeje; wuznam za regionalne stawizny 09228462
pokaž objekt pola Wikidata
Domske z hródźu a integrowanej bróžnju a hornjej łubju kaž tež pódlanskej twarjeni małeho třistronskeho dwora, před tym swjaty křiž
Domske z hródźu a integrowanej bróžnju a hornjej łubju kaž tež pódlanskej twarjeni małeho třistronskeho dwora, před tym swjaty křiž Hórčanska 11
(karta)51.26740714.233017
1. połojca 19. lětstotka (třistronski dwór); napisane 1876 (swjaty křiž) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, při swislach z deskami wupažene; swjaty křiž z profilowanym zornowcowym podstołpom, do dalokeje měry originalnje wobchowana a za kónčinu typiska burska chěžka; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09228463
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórčanska 19 (blisko)
(karta)51.26825414.233446
napisane 1823 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228461
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórčanska 20 (blisko)
(karta)51.26846714.23362
19. lětstotk (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228460
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při Klóšterskej wodźe 4 (blisko) (při róžku Hórčanskeje)
(karta)51.26668914.232403
napisane 1890 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje, při róžku Hórčanskeje/Při Klóšterskej wodźe; wuznam za regionalne stawizny 09228465
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž Při Klóšterskej wodźe 9 (blisko)
(karta)51.26868314.232435
1. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) Boža martra na klasicistiskim zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228464
pokaž objekt pola Wikidata

Smječkecy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Spušćadło (při Pěskowym haće zapadnje Hornjeho Hajnka)
(karta)51.27206314.216198
napisane 1810 (spušćadło) zornowc, při Pěskowym haće zapadnje Hornjeho Hajnka; wuznam za techniske stawizny 09228433
pokaž objekt pola Wikidata
Kamjeń Elsy Brandström; wopomnjenski kamjeń
Kamjeń Elsy Brandström; wopomnjenski kamjeń (při cyrkwi na Winicy)
(karta)51.26174314.207109
2. połojca 20. lětstotka (wopomnjenski kamjeń) ze zornowca, stawizniski wuznam 09228431
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž (Łuh, sewjernje Janskich kupjel)
(karta)51.26650714.206646
napisane 1800 (swjaty křiž) prosty krucifiks na zornowcowym podstołpje, napis "N.K."; wuznam za regionalne stawizny 09228430
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž (kónc wsy na směr Wudwor)
(karta)51.25608214.202989
napisane 1860 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228436
pokaž objekt pola Wikidata
Smječkečanska cyrkej z kěrchowom a wopomnjenskim kamjenjom
dalše wobrazy
Smječkečanska cyrkej z kěrchowom a wopomnjenskim kamjenjom Cyrkwinska hora
(karta)51.25715814.203965
1900/1901 mała žurlowa cyrkej ze zwóńcu, romanizowacy twarski stil; wopomnjenski kamjeń za Elsu Brandström; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228435
pokaž objekt pola Wikidata
Pódlanske twarjenje z hornjej łubju a přitwar burskeho statoka Krótka hasa 4
(karta)51.25804814.199687
1. połojca 19. lětstotka (bróžnja) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, přizemjo z pólnych kamjenjow; přispomnjenja hódna hornja łubja z drjewjanymi schodami, Handrijowe křiže, hołbjenc, z hlinu wupažene; architektonisce najwuznamniše twarjenje we wsy; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228439
pokaž objekt pola Wikidata
Domske z hródźu (bjez přitwarjeneje kólnje), bróžnja a pódlanske twarjenje kaž tež zajězd třistronskeho dwora Winicowa 1
(karta)51.25879114.199699
wokoło 1850 (třistronski dwór) we hłownym njepřeměnjeny statok z historiskej strukturu; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09301973
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenska chěža Winicowa 2
(karta)51.25807314.198727
1. połojca 19. lětstotka (bydlenska chěža) něhdyši hosćenc, domske ma w hornim poschodźe z deskami wupaženu tykowanu konstrukciju; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228442
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž Winicowa 5 (před)
(karta)51.25912814.200905
napisane 1866 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228443
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wjesna 2 (blisko)
(karta)51.25695714.201112
napisane 1860 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228438
pokaž objekt pola Wikidata
Domske z hródźu a integrowanej bróžnju
Domske z hródźu a integrowanej bróžnju Wjesna 6
(karta)51.25726214.201689
wokoło 1800 (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, při swislach z deskami wupažena, Handrijowe křiže, do wysokeje měry awtentiske a rědke; wuznam za twarske a domowe stawizny 09228434
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenska chěža a studnja Wjesna 10
(karta)51.25873714.202745
2. połojca 19. lětstotka (bydlenska chěža) nahladny wobmjetany twar z płonym srjedźnym risalitom a walbowej třěchu; wuznam za twarske stawizny 09228445
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž Wjesna 12 (blisko)
(karta)51.25952914.202975
napisane 1866 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228444
pokaž objekt pola Wikidata

Worklecy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Modlerski stołp
Modlerski stołp (při kóncu wsy na směr Lejpolt)
(karta)51.25852414.227316
napisane 1864 (modlerski stołp) zornowcowy stołp, ze žohnowacym Chrystusom; wuznam za regionalne stawizny 09228471
pokaž objekt pola Wikidata
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, z wobhrodźenjom
dalše wobrazy
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, z wobhrodźenjom Hłowna
(karta)51.25656814.224814
1922 (wojerski pomnik) wosomróžkaty monolit z reliefom mječa a železnym křižom, serbske napisy (při starym pomniku); wuznam za wjesne stawizny 09228477
pokaž objekt pola Wikidata
Kamjentny pućnik Hłowna (při róžku Njeswačanskeje)
(karta)51.25862514.226438
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09228474
pokaž objekt pola Wikidata
Zornowcowy podstołp swjateho křiža Hłowna 6 (blisko)
(karta)51.25629714.223219
napisane 1825 (swjaty křiž) prosty klasicistiski podstołp ze zornowca; wuznam za regionalne stawizny 09228491
pokaž objekt pola Wikidata
Hołbjenc a frankowski wrotowy wobłuk Hłowna 20
(karta)51.25668714.225144
19. lětstotk (wrota) wuznam za socialne stawizny a napohlad wsy 09228476
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž Hłowna 22 (před)
(karta)51.25742914.225561
napisane 1877 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228488
pokaž objekt pola Wikidata
Wuměnkarska chěža Hłowna 35
(karta)51.25665514.221521
1. połojca 19. lětstotka (wuměnkarska chěža) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene, wokna w originalnej wulkosći, powostanki prěnjotneje wjesneje architektury; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228489
pokaž objekt pola Wikidata
Pódlanske twarjenje z hornjej łubju třistronskeho dwora Hłowna 38
(karta)51.25929614.226539
1. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, při jednym boku widźomna, zdźěla pak wotstronjena; hornja łubja z deskami wupažena; wuznam za twarske stawizny 09228473
pokaž objekt pola Wikidata
Wrotowy wobłuk z pódlanskimaj wrótkomaj Hłowna 43; 45
(karta)51.25648214.223194
2. połojca 19. lětstotka (wrota) wuznam za napohlad dróhi 09228490
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenska chěža z wobchodom (pjekarnju) Hłowna 51
(karta)51.25661314.224158
wokoło 1900 (bydlenska chěža) za swoju dobu typiski wobmjetany twar z klinkrom, jónkrótny we wsy; wuznam za twarske stawizny 09228478
pokaž objekt pola Wikidata
Wuměnkarska chěža
Wuměnkarska chěža Hłowna 57
(karta)51.25746114.225177
1. połojca 19. lětstotka (wuměnkarska chěža) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, wokna w originalnej wulkosći wobchowane; wulki wuznam za napohlad dróhu, wuznamna tež za twarske a socialne stawizny 09228475
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lejpolt 1
(karta)51.2601714.238327
napisane 1874 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228470
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lejpolt 2
(karta)51.26017514.238669
napisane 1824 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228469
pokaž objekt pola Wikidata
»Lejpolt«; domske a bróžnja něhdyšeho hosćenca
»Lejpolt«; domske a bróžnja něhdyšeho hosćenca Lejpolt 3
(karta)51.26025414.239505
1. połojca 19. lětstotka (bydlenska chěža) domske: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, zdźěla z deskami wupažena, šěroka krótkowalmowa třěcha, bróžnja runje tak z drjewjanej konstrukciju; při markantnym městnje w krajinje; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228467
pokaž objekt pola Wikidata
Ryćerkubło a kubłowy park Worklecy (cyłkowny pomnik); chorownja Maltezow
dalše wobrazy
Ryćerkubło a kubłowy park Worklecy (cyłkowny pomnik); chorownja Maltezow Michała Hórnikowa
(karta)51.25498314.222413
2. połojca 19. lětstotka cyłkowny pomnik Worklečan hród ze slědowacymi jednotliwymi pomnikami: hród, kapała, dwě hospodarskej twarjeni w róžku (zwjazanej přez frankowski wobłuk), mjezowacy bydlenski dom, zahrodna chěžka w parku a wobhrodźenje ze zajězdom (hlej jednotliwy pomnik - obj. 09228486, samsna adresa); park (zahrodny pomnik) kaž tež dalši bydlenski dom a hospodarske twarjenje w parku jako dźěle cyłkowneho pomnika; hród hač do zažneho 21. lětstotka chorownja – wulka mansardowa třěcha z 13 třěšnymi chěžkami, wonkowne schody; neoromaniska hrodowa kapała z Schlosskapelle neoromanisch z wěžičku (Dachreiter), wokna z Birminghama, pisane wumolowanje w stilu Beuronskeho klóštra; dwuposchodowy bydlenski dom, walbowa třěcha, wopon nad durjemi; zahrodna chěža w parku z nahłej mansardowej třěchu a arkaturu; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09304133
pokaž objekt pola Wikidata
Ryćerkubło a kubłowy park Worklecy (cyłkowny pomnik); chorownja Maltezow
Ryćerkubło a kubłowy park Worklecy (cyłkowny pomnik); chorownja Maltezow Michała Hórnikowa
(karta)51.25512114.223149
wokoło 1750 (ryćerkubło); 1883–1885 (kapałka); wokoło 1790 (zahrodna chěžka); při woponje napisane 1870 (bydlenska chěža) jednotliwe pomniki we wobłuku cyłkowneho pomnika: Worklečan hród: hród, kapałka, dwě hospodarskej twarjeni w róžku (zwjazanej přez frankowski wobłuk), mjezowacy bydlenski dom, zahrodna chěžka w parku a wobhrodźenje ze zajězdom (hlej jednotliwy pomnik - obj. 09228486, samsna adresa); hač do zažneho 21. lětstotka chorownja – wulka mansardowa třěcha z 13 třěšnymi chěžkami, wonkowne schody; neoromaniska hrodowa kapała z Schlosskapelle neoromanisch z wěžičku (Dachreiter), wokna z Birminghama, pisane wumolowanje w stilu Beuronskeho klóštra; dwuposchodowy bydlenski dom, walbowa třěcha, wopon nad durjemi; zahrodna chěža w parku z nahłej mansardowej třěchu a arkaturu; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228486
Pomnik Michała Hórnika (1833–1894)
Pomnik Michała Hórnika (1833–1894) Michała Hórnikowa (při róžku Hłowneje)
(karta)51.25619614.218857
1956 połpostawa Michała Hórnika na modernym zornowcowym podstołpje; wuznam za wjesne stawizny 09228487
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenska chěža
Bydlenska chěža Michała Hórnikowa 3
(karta)51.2551914.221674
1903/1905 (bydlenska chěža) něhdyša šula, za swój čas typiski wobmjetany twar, dla połoženja wuznamny za napohlad wsy; wopomnjenska tafla za 1833 tule narodźeneho Michała Hórnika; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228483
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Młynski puć 5 (blisko)
(karta)51.25526514.225334
napisane 1879 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228479
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Młynski puć 6
(karta)51.25516614.225938
napisane 1909 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228480
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Młynski puć 7
(karta)51.25477914.225884
napisane 1826 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228481
pokaž objekt pola Wikidata
Modlerski stołp
Modlerski stołp Njeswačanska (při róžku Hłowneje)
(karta)51.25872914.226463
napisane 1763 (modlerski stołp) zornowc, z předstajenjom křižowanja, Maćerje Božeje, swj. Bosćija a Borbory, wobnowjeny 1995; wuznam za regionalne stawizny 09228472
pokaž objekt pola Wikidata

Wudwor[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik (400 m zapadnje Wudworja, na směr Wěteńca)
(karta)51.25200614.200013
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09227004
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž (500 m za kóncom wsy na směr Pančicy-Kukow)
(karta)51.24679914.208597
napisane 1884 (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09227000
pokaž objekt pola Wikidata
Wobłukowy móst
Wobłukowy móst Chrósčanska (při kóncu wsy na směr Chrósćicy)
(karta)51.24669414.221543
wokoło 1850 (móst) zornowcowy kwader; wuznam za twarske stawizny 09227001
pokaž objekt pola Wikidata
Kamjentny pućnik Chrósčanska (při sewjernym kóncu wsy, róžk Kamjenskeje)
(karta)51.25261214.211043
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09228492
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Chrósčanska 7 (blisko)
(karta)51.24950514.216077
1. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228494
pokaž objekt pola Wikidata
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, k tomu sydom narownych kamjenjow we formje křiža
Pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny, k tomu sydom narownych kamjenjow we formje křiža Chrósčanska 16 (blisko) (při róžku Zahrodniskeho puća)
(karta)51.25009414.214166
1921 (wojerski pomnik) wojerski pomnik: čerwjenojty monolit z kulu na wjeršku; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09228497
pokaž objekt pola Wikidata
Wila ze zahrodu, studnjowym wobkruhom a frankowskim wobłukom
Wila ze zahrodu, studnjowym wobkruhom a frankowskim wobłukom Chrósčanska 20
(karta)51.248914.213796
wokoło 1910 (wila); 2. połojca 19. lětstotka (wobłuk wrotow) dwuposchodowa wila, walbowa třěcha z dominantnymi swislemi, doriski portikus, před wilu wonkowne schody ze sfinksomaj; wuznam za twarske a zahrodowe stawizny 09228496
pokaž objekt pola Wikidata
Domske z hródźu a murja třistronskeho dwora Chrósčanska 28
(karta)51.24928214.214445
napisane 1864 (domske z hródźu) dwuposchodowe domske, pjeć wobłukowych woknow w swislach, wonkowne schody ze zornowca, překušowe wokna ze zornowcowym wobwoknom; přez wulkosć a wuhotowanje wuznamne za napohlad wsy a twarske stawizny 09228495
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenska chěža a swjaty křiž burskeho statoka
Bydlenska chěža a swjaty křiž burskeho statoka Chrósčanska 32
(karta)51.24878314.215555
napisane 1861 (burska chěža); napisane 1847 (swjaty křiž) dwuposchodowe domske, wobwokna a wudwjerna ze zornowca; swjaty křiž: pozłoćeny krucifiks na prostym zornowcowym podstołpje; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09228493
pokaž objekt pola Wikidata
Modlerska chěžka (kapałka) Róžeńčanska (južnje Janskich kupjel)
(karta)51.25966914.210694
19. lětstotk (modlerska chěžka) wuznam za regionalne stawizny 09228448
pokaž objekt pola Wikidata
Kuparnja "Marijina kupjel" (Marienborn); něhdyša kuparnja a swjaty křiž
Kuparnja "Marijina kupjel" (Marienborn); něhdyša kuparnja a swjaty křiž Róžeńčanska 2
(karta)51.26119314.210571
napisane 1855 (swjaty křiž) skutkowanišćo Elsy Brandström; wuznam za twarske a wjesne kaž tež regionalne stawizny 09229996
pokaž objekt pola Wikidata
Wopomnjenski kamjeń za Elsu Brandström
Wopomnjenski kamjeń za Elsu Brandström Róžeńčanska 2 (napřećo)
(karta)51.26107314.210281
napisane 1920 (wopomnjenski kamjeń) wuznam za wjesne stawizny 09228451
pokaž objekt pola Wikidata
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik Róžeńčanska (při róžku Winicoweje)
(karta)51.26079414.210694
19. lětstotk (kamjentny pućnik) wuznam za wobchadne stawizny 09228450
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenska chěža a pódlanske twarjenje dwustronskeho dwora Srjedźny puć 1
(karta)51.2513214.214573
1. połojca 19. lětstotka (burska chěža) wobě twarjeni matej w hornim poschodźe z deskami wupaženu tykowanu konstrukciju, originalnje zdźeržany ansambl; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09226997
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž Srjedźny puć 2 (blisko)
(karta)51.2513114.214769
napisane 1860 (swjaty křiž) Boža martra z asistentowymi figurami, pozłoćene, na profilowanym zornowcowym podstołpje z napismom; wuznam za regionalne stawizny 09226948
pokaž objekt pola Wikidata
Domske z hródźu, pódlanskej twarjeni a studnja třistronskeho dwora Srjedźny puć 3
(karta)51.25136814.214289
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu); 2. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje); 1911 (bróžnja) domske z hródźu; tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene, přitwar (hródź) tež tykowany, bróžnja tykowana a z deskami wupažena, z hornjej łubju a drjewjanym schodźišćom; nahladny a za napohlad wsy wuznamny ansambl z do dalokeje měry originalnym napohladom; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09228498
pokaž objekt pola Wikidata
Bydlenska chěža statoka Srjedźny puć 4
(karta)51.25141914.214896
wokoło 1850 (burska chěža) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, swisle ze šćěpjelemi wupažene; předstaji hišće stary napohlad wsy; wuznam za twarske stawizny 09226949
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Winicowa (při róžku Róžeńčanskeje)
(karta)51.26079314.21038
napisane 1915 wuznam za regionalne stawizny 09228449
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž Wjesny puć (při róžku Srjedźneho puća)
(karta)51.250914.214716
1. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) Boža martra na prostym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09221586
pokaž objekt pola Wikidata
Pódlanske twarjenje a frankowski wobłuk třistronskeho dwora Wjesny puć 2
(karta)51.25061714.214549
při nadwjernje napisane 1857, žro wo wjele starše (pódlanske twarjenje) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; jara małke, originalnje zdźeržane wokna, zdźěla ze suwatymi wokeńcami, we wsy a cyłej kónčinje jónkrótne; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228499
pokaž objekt pola Wikidata
Pěskowcowa tafla ze serbskimi napisami při bydlenskej chěži Wjesny puć 7
(karta)51.25123414.215831
napisane 1879 (tafla) wuznam za wjesne stawizny 09227047
pokaž objekt pola Wikidata
Domske z hródźu a swjaty křiž Wjesny puć 10
(karta)51.25074514.215794
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu); 2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, při swislach wobmjetane a z deskami wupažene; swjaty křiž: krucifiks na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09226999
pokaž objekt pola Wikidata
Wětrnik (Farmer-Rotor)
Wětrnik (Farmer-Rotor) Zahrodniski puć 6
(karta)51.24805214.212929
wokoło 1900 (wětrnik) někak 12 metrow wysoki, za zastaranje kobłarnje z wodu, jónkrótny w tej kónčinje; wuznam za techniske stawizny 09227002
pokaž objekt pola Wikidata

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki we Worklecach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije