Lisćina kulturnych pomnikow w Chrósćicach

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Lisćina kulturnych pomnikow w Chrósćicach wobsahuje připóznate pomniki Chrósčanskeje gmejny a jeje wjesnych dźělow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Hórki[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž kónc wsy na směr Dobrošicy
(karta)51.26468214.257688
napisane 1909 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228378
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž 50 m zady wsy na směr Chrósćicy
(karta)51.25798914.25166
napisane 1832 krucifiks z kowaneho železa na jara prostym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228368
pokaž objekt pola Wikidata
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik 600 m wot kónca wsy na směr Chrósćicy
(karta)51.25393514.251558
19. lětstotk zornowc, wuznam za wobchadne stawizny 09228367
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při skale, 50 m na směr lěs
(karta)51.26041714.249759
napisane 1877 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym, wysokim zornowcowym podstołpje z połkulojtym wukóncom, wuznam za regionalne stawizny 09228370
pokaž objekt pola Wikidata
Domske a tři pódlanske twarjenja štyristronskeho dwora z dworowej studnju
Domske a tři pódlanske twarjenja štyristronskeho dwora z dworowej studnju Chróšćanska
(karta)51.26180814.254707
1. połojca 19. lětstotka (bydlenska chěža); napisane 1867 (krytwa třěchi) domske z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe, bróžnja napřećo tykowana w přizemju; pódlanskej twarjeni masiwnej z wrotami, sewjerne z wałmowej třěchu a datěrowanjom w ornamentalnej krytwje, južne twarjenje runje tak z pólnych kamjenjow, tafla z datěrowanjom; jenički w swojej strukturje wobchowany štyristronski dwór we wsy; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09228381
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Chróšćanska, při róžku Krótkeje hasy
(karta)51.26261814.253475
napisane 1862 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, tafla ze serbskim napismom; wuznam za regionalne stawizny 09228372
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Chróšćanska 3
(karta)51.25893414.251083
napisane 1914 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, zdźěla pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09228369
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Pólny puć 4 (blisko)
(karta)51.26384614.25737
napisane 1900 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za twarske stawizny 09228379
pokaž objekt pola Wikidata
Pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny
Pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny Hłowna
(karta)51.26300314.254687
1933 podstołp ze schodami, praworóžkaty podest ze zornowca, horjeka wojak z woclowym nahłownikom a třělbu (pěskowc); z pomjatnej taflu za padnjenych a woporow Druheje swětoweje wójny; wuznam za wjesne stawizny 09228373
pokaž objekt pola Wikidata
Domske burskeho statoka (bjez přitwarow)
Domske burskeho statoka (bjez přitwarow) Hłowna 9
(karta)51.26303314.254194
18. lětstotk tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, šćěpjelowe swisle; wuznam za twarske stawizny 09228374
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž pola Hłowneje 18
(karta)51.26365814.255834
kónc 19. lětstotka krucifiks z kowaneho železa z křižowanskej skupinu na profilowanym, zdźěla pozłoćenym zornowcowym podstołpje, při chěži wopomnjenska tafla za Jurja Chěžku, 1917–1944; wuznam za regionalne stawizny 09228377
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Jasčanska, 700 m na směr Jaseńcu
(karta)51.2590514.260434
2. połojca 19. lětstotka krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228382
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž před Jasčanskej čo. 1
(karta)51.26304914.255388
napisane 1901 krucifiks z kowaneho železa z křižowanskej skupinu, profilowany zornowcowy podstołp; wuznam za regionalne stawizny 09228380
pokaž objekt pola Wikidata

Chrósćicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž (500 m zwonka wsy, na směr Hórki)
(karta)51.2444814.248878
napisane 1838 krucifiks z kowaneho železa z němskim napisom na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny
[2019 wottwarjeny, saněrowany a w Njebjelčicach znowa postajeny]
09228349
pokaž objekt pola Wikidata
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik (200 m po kóncu wsy, při wotbóčce do Hórkow)
(karta)51.24242414.247438
19. lětstotk wuznam za wobchadne stawizny 09228347
pokaž objekt pola Wikidata
Modlerski stołp a pućnik
dalše wobrazy
Modlerski stołp a pućnik (500 m po kóncu wsy na směr Nowu Wjesku)
(karta)51.24411714.244536
18. lětstotk (modlerski stołp); 19. lětstotk (kamjentny pućnik) modlerski stołp: zornowcowy stołp z pěskowcowym natwarkom w formje tabernakla, wuznam za regionalne a wobchadne stawizny 09228346
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž (400 m za wjesku na směr Jaseńcu)
(karta)51.2397314.25584
napisane 1861 prosty křiž na profilowanym zornowcowym podstołpje z podstołpowej plečicu, wuznam za regionalne stawizny 09228345
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž (puć do Wudworja, 500 m zapadnje Chrósćic) napisane 1855 naročny krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228340
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž (kónc wsy na směr Zejicy)
(karta)51.23511314.240346
napisane 1871 prosty krucifiks z kowaneho železa na profilowanym, horjeka skulojćenym zornowcowym podstołpje, napis pozłoćany; wuznam za regionalne stawizny 09228333
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž (puć do Prawoćic)
(karta)51.23562714.252516
napisane 1883 na zornowcowym podstołpje z nowogotiskim reliefom (křižowanska skupina); wuznam za regionalne stawizny 09228314
pokaž objekt pola Wikidata
Cyrkej swj. Symana a Judy z kěrchowom a 14 swjećatami křižoweho puća při kěrchowskej muri
dalše wobrazy
Cyrkej swj. Symana a Judy z kěrchowom a 14 swjećatami křižoweho puća při kěrchowskej muri Cyrkwinska hora
(karta)51.23743414.246863
w jadrje 14. lětstotk; 1769/1772 wuznam za lokalne stawizny 09228309
pokaž objekt pola Wikidata
Modlerski stołp ze žohnowacym Chrystusom
dalše wobrazy
Modlerski stołp ze žohnowacym Chrystusom Cyrkwinska hora
(karta)51.23785114.245623
napisane 1748 na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuměłski a regionalnostawizniski wuznam 09228300
pokaž objekt pola Wikidata
Domske
Domske Cyrkwinska hora 1
(karta)51.23811514.244678
wokoło 1800 w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09228299
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Cyrkwinska hora 4 (před)
(karta)51.23779614.245952
napisane 1861 na prostym zornowcowym podstołpje z napisom na tafličce; wuznam za regionalne stawizny 09228301
pokaž objekt pola Wikidata
Wobrazowy stołp ze swj. Bosćanom
Wobrazowy stołp ze swj. Bosćanom Cyrkwinska hora 4 (před)
(karta)51.23780514.245872
napisane 1735 na wulkim baroknym podstołpje ze zornowca; wuměłski a regionalnostawizniski wuznam 09228303
pokaž objekt pola Wikidata
Hosćenc (Dučmanec)
Hosćenc (Dučmanec) Cyrkwinska hora 6
(karta)51.23755614.246264
2. połojca 19. lětstotka wobmjetkowy twar z prostym rozrjadowanjom; wuznam za wjesne stawizny a napohlad dróhi 09228302
pokaž objekt pola Wikidata
Domske
Domske Cyrkwinska hora 8
(karta)51.23723414.246288
wokoło 1850 tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny 09228307
pokaž objekt pola Wikidata
Domske
Domske Cyrkwinska hora 15
(karta)51.23801814.246442
1. połojca 19. lětstotka horni poschod tykowany a wobmjetowany; wuznam za twarske stawizny 09228306
pokaž objekt pola Wikidata
Domske z integrowanej hródźnej bróžnju Domowinska 1
(karta)51.2377514.241386
wokoło 1800 domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09228328
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž Domowinska 6 (před)
(karta)51.23738514.241368
napisane 1913 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228330
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž Dróha Ćišinskeho 7
(karta)51.23840114.23591
napisane 1889 kamjentny podstołp, napisane při zadnim boku: „A. K. Kurfürst“; wuznam za regionalne stawizny 09302871
pokaž objekt pola Wikidata
Pomnikaj na nasypanej hórce z kulojtej platformu a schodami
dalše wobrazy
Pomnikaj na nasypanej hórce z kulojtej platformu a schodami Fulkec hórka
(karta)51.2410114.241332
napisane 1967 wuznam za lokalne stawizny 09228343
pokaž objekt pola Wikidata
Kamjentny pućnik Hórnikowa, při róžku Dróhi Ćisinskeho
(karta)51.23884814.23764
19. lětstotk wuznam za wobchadne stawizny 09301493
pokaž objekt pola Wikidata
Wojerska kapałka
dalše wobrazy
Wojerska kapałka Hórnikowa, při róžku Pomnikoweho puća
(karta)51.23820514.240918
1925 wosomróžkaty pawiljon z třěchu nad zachodom a latarnu, nutřka postawa piety, wonka tafle z mjenami 92 w Prěnjej swětowej wójnje padnjenych z Chróšćanskeje wosady; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09228334
pokaž objekt pola Wikidata
Pokutny křiž
Pokutny křiž Hórnikowa, při róžku Pomnikoweho puća
(karta)51.23831514.240474
pózdny srjedźowěk wuznam za lokalne stawizny 09228335
pokaž objekt pola Wikidata
Najenska wila Hórnikowa 2
(karta)51.23868314.238051
1912 (po aktach) wuznam za twarske stawizny a městotwar 09228023
pokaž objekt pola Wikidata
Domske a bróžnja burskeho statoka Hórnikowa 14
(karta)51.23796614.242761
2. połojca 19. lětstotka (burska chěža); napisane 1909 (wjertawka) domske z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad wjeski 09228327
pokaž objekt pola Wikidata
Transformatorowa chěžka [šmórnjena] Hórnikowa 14 (před)
(karta)51.23816214.242105
1925/1930 při róžku Domowinskeje; jónkrótne wuhotowanje transformatoroweje chěžki, swědk elektrifikacije wsy 09229733
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž na zornowcowym podstołpje
Swjaty křiž na zornowcowym podstołpje Hórnikowa 18 (před)
(karta)51.23819814.243676
napisane 1867 wuznam za regionalne stawizny 09228325
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž w nišowej architekturje Hórnikowa 19 (pódla)
(karta)51.23850714.240073
napisane 1887 wuznam za regionalne stawizny 09228342
pokaž objekt pola Wikidata
Domske, hródźna bróžnja a kólnja třistronskeho dwora Hórnikowa 20
(karta)51.23802514.244063
2. połojca 18. lětstotka (burska chěža); 1. połojca 19. lětstotka (hródźna bróžnja z łubjowej chódbu a kólnju) domske w hornim poschodźe tykowane z handrijowymi křižemi, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09228323
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórnikowa 25 (před)
(karta)51.2383314.241569
napisane 1877 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228339
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórnikowa 27 (před)
(karta)51.23834414.242387
napisane 1860 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228326
pokaž objekt pola Wikidata
Bróžnja z galeriju Hórnikowa 30
(karta)51.23847314.245955
1. połojca 19. lětstotka tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske a socialne stawizny a za napohlad nawsy 09228315
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórnikowa 30 (napřećo)
(karta)51.23860114.245982
napisane 1832 na wysokim a wjacekróć profilowanym zornowcowym podstołpje w formje obeliska; wuznam za regionalne stawizny 09228316
pokaž objekt pola Wikidata
Šula
dalše wobrazy
Šula Hórnikowa 34
(karta)51.23804314.249505
napisane 1903–1904 zdaloka widźomne twarjenje w konteksće z farskim dworom; wuznam za wjesne stawizny a napohlad dróhi 09228313
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórnikowa 35 (před)
(karta)51.23840914.243986
napisane 1863 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228324
pokaž objekt pola Wikidata
Domske (ze stołom)
Domske (ze stołom) Hórnikowa 47
(karta)51.23825514.248435
2. połojca 19. lětstotka rědki typ třoposchodoweje chěže ze stołom, stoł w prěnim poschodźe, druhi w hornim poschodźe, z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09228312
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Měrowa, 200 m za kóncom wsy, při wotbóčce do Hórkow
(karta)51.24204514.247484
napisane 1859 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, napis: „IHS I.R. – Michael Mitsch – 1859“; wuznam za regionalne stawizny 09228348
pokaž objekt pola Wikidata
Domske a hródźna bróžnja burskeho statoka
Domske a hródźna bróžnja burskeho statoka Měrowa 4
(karta)51.23945814.246781
1. połojca 19. lětstotka tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228319
pokaž objekt pola Wikidata
Hródźna bróžnja jednoho dwora Na hórce 1
(karta)51.23883314.246047
2. połojca 19. lětstotka w hornim poschodźe a při swislach tykowana, jedne swisle z deskami wupažena; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228317
pokaž objekt pola Wikidata
Wobrazowy stołp
dalše wobrazy
Wobrazowy stołp Pomnikowy puć
(karta)51.23832314.240483
19. lětstotk pěskowcowy tabernakel w gotiskim stilu; wuznam za regionalne stawizny 09228337
pokaž objekt pola Wikidata
Domske Pomnikowy puć 3
(karta)51.23787514.239848
wokoło 1800 w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228338
pokaž objekt pola Wikidata
Hródźna bróžnja Pomnikowy puć 4
(karta)51.23786314.240588
wokoło 1850 tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny 09228336
pokaž objekt pola Wikidata
Pobóčne twarjenje Při pastyrni 8
(karta)51.23730914.244421
2. połojca 19. lětstotka wuznam za twarske a socialne stawizny, kaž tež za napohlad dróhi 09228322
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při Satkuli 1 (blisko)
(karta)51.23711814.246626
napisane 1919 Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje, napis „A.M. 1919“; wuznam za regionalne stawizny 09228304
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wićežny puć
(karta)51.23769714.235752
1863 swjaty křiž na zornowcowym podstołpje, pozłoćany Chrystus; wuznam za regionalne stawizny 09301492
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž z křižowanskej skupinu
Swjaty křiž z křižowanskej skupinu Wićežny puć 5 (před)
(karta)51.23686514.240904
napisane 1882 na čornym marmornym podstołpje ze złotym napisom a mała zaškleńčena niša při sćěnje z pietu; wuznam za regionalne stawizny 09228341
pokaž objekt pola Wikidata
Pobóčnej twarjeni štyristronskeho dwora Wićežny puć 11
(karta)51.2370114.24215
1. połojca 19. lětstotka w hornim poschodźe tykowanej; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228332
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wićežny puć 11 (před)
(karta)51.23673714.242079
napisane 1843 krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym podstołpje, napis: „J.P. – 1843 – 1869“; wuznam za regionalne stawizny 09228331
pokaž objekt pola Wikidata
Hródźna bróžnja statoka a z kamjenjom pokryta studnja před dworom Wićežny puć 17
(karta)51.23738814.243398
1. połojca 19. lětstotka tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny 09228321
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wićežny puć 17 (před)
(karta)51.23740214.243672
napisane 1866 na zornowcowym podstołpje z reliefom w gotiskim stilu; wuznam za regionalne stawizny 09228320
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Zejlerjowa, před šulu
(karta)51.2380914.248837
napisane 1864 na profilowanym, zdźěla pozłoćanym podstołpje z wobhrodźenjom, wuznam za regionalne stawizny 09228311
pokaž objekt pola Wikidata
Farski dwór z faru a hołbjencom
Farski dwór z faru a hołbjencom Zejlerjowa 2
(karta)51.23761614.248315
1861 (fara); napisane 1925 při podstołpje (hołbjenc) jara nahladny kompleks; wuznam za twarske a wjesne stawizny kaž tež za napohlad wsy 09228310
pokaž objekt pola Wikidata

Kopšin[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik Při hrodźišću, kónc wsy do směra na Lejno 19. lětstotk zornowc; wuznam za wobchadne stawizny 09228365
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž pola Při hrodźišću čo. 4 napisane 1874 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09304059
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při pěstowarni, puć z Lejna do Kopšina, 200 m po kóncu Lejna nalěwo
(karta)51.22360714.246948
napisane 1846 Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09304358
pokaž objekt pola Wikidata

Kozarcy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik
dalše wobrazy
Kamjentny pućnik započatk wsy, ze směra Chrósćic
(karta)51.24542314.225213
napisane 1854 stołp z přirodneho kamjenja, napisana lětna ličba 1854; wuznam za wobchadne stawizny 09228350
pokaž objekt pola Wikidata
Domske z hródźu a galeriju [šmórnjene] Nawjes 3
(karta)51.24734314.226245
spočatk 19. lětstotka wysoki, masiwny zakład, w hornim poschodźe tykowane, drjewjane schodźišćo; wysoke, z deskami wupažene swisle; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228351
pokaž objekt pola Wikidata
Bróžnja a pódlanske twarjenje burskeho statoka Nawjes 7
(karta)51.24766414.22758
wokoło 1850 (bróžnja); kónc 19. lětstotka (hródźowa bróžnja) pódlanske twarjenje při dołhimaj bokomaj tykowane, drjewjana nakładna luka w třěše; drjewjane, wupažene schodźišćo; bróžnja tykowana z handrijowymi křižemi, zdźěla masiwnje wobnowjena, z wulkej třěchu; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09228353
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Nawjes 9 (blisko)
(karta)51.24743914.228183
napisane 1867 prosty krucifiks na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228352
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lejpolt, při křižowanišću napisane 1834 Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228468
pokaž objekt pola Wikidata

Nuknica[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž sewjerowuchodny kónc wsy
(karta)51.22795414.272527
napisane 1881 (swjaty křiž); 19. lětstotk (krucifiks) krucifiks z kowaneho železa jako filigrane rjemjeslniske dźěło z figuru křižowaneho; napismowa tafla a figura klečiceho jandźela při podstołpje křiža na bohaće wudźěłanym, profilowanym postamenće z pěskowca; wuměłski a regionalnostawizniski wuznam 08985872
pokaž objekt pola Wikidata
Wobrazowy stołp
dalše wobrazy
Wobrazowy stołp pola Wjesneje čo. 1
(karta)51.22545614.264713
napisane 1776 na wysokim zornowcowym podstołpje, pěskowcowy natwark we formje postamenta ze štyrjomi reliefami: křižowanje, swj. Pětr a Pawoł; wuznam za regionalne stawizny 09228362
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž pola Wjesneje čo. 2
(karta)51.22592814.263606
napisane 1869 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228361
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž pódla Wjesneje čo. 2
(karta)51.22580614.263696
napisane 1849 prosty krucifiks na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228364
pokaž objekt pola Wikidata
Domske štyristronskeho dwora, zornowcowe korto, plestrowanje dwora a powostanki dweju modlerskeju stołpow
Domske štyristronskeho dwora, zornowcowe korto, plestrowanje dwora a powostanki dweju modlerskeju stołpow Wjesna 7
(karta)51.22422914.266111
při tafli napisane 1876–1877 (burska chěža); napisane 1776 (modlerski stołp) domske wobmjetkowy twar ze srjedźnym risalitom ze swislemi; originalne plestrowanje na dworje wobchowane, małe zornowcowe korto, na dworje powostanki modlerskeho stołpa a profilowany zornowcowy podstołp druheho stołpa; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09228363
pokaž objekt pola Wikidata

Prawoćicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik
dalše wobrazy
Kamjentny pućnik na směr Nuknicu, wotbóčka do Kopšina
(karta)51.22936814.261242
19. lětstotk 2,20 metrow wysoki zornowcowy stołp; napisy: wjeski a zdalenosće w hodźinach; wuznam za wobchadne stawizny 09228360
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lipowa
(karta)51.23364714.262659
napisane 1872 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, złote napismo; wuznam za regionalne stawizny 09228357
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lipowa
(karta)51.23353814.261066
napisane 1845 prosty krucifiks na wysokim, wuskim zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228356
pokaž objekt pola Wikidata
Modlerski stołp
dalše wobrazy
Modlerski stołp Lipowa napisane 1810 zornowcowy stołp z entazu (Entasis), horjeka žohnowacy Chrystus z chorhoju dobyća; wuměłski a regionalnostawizniski wuznam 09228355
pokaž objekt pola Wikidata
Młynske twarjenje nad kućikatym podrysom z techniskim wuhotowanjom; dwaj portretowej medaljonaj nad durjemi kóždeho křidła; kamjentna ławka a dwě kamjentnej korće na dworje Lipowa 2
(karta)51.23279814.257559
napisane 1859 při wudwjerniku (žitny młyn); 1920 (medaljon) fungowace techniske wuhotowanje; wuznam za wjesne, twarske a techniske stawizny 09302882
pokaž objekt pola Wikidata
Domske a dworowe plestrowanje třistronskeho dwora Lipowa 10
(karta)51.23312514.263104
napisane 1891 (při wudwjerniku) dwuposchodowy twar ze srjedźnym risalitom, zornowcowymi schodami, woknowe wobłuki a wudwjerna ze zornowca, okulus w swislach; wuznam za twarske stawizny 09228359
pokaž objekt pola Wikidata
Swjaty křiž
Swjaty křiž pola Lipoweje čo. 13
(karta)51.23403914.2634
napisane 1907 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228358
pokaž objekt pola Wikidata

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki w Chrósćicach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije