Lisćina kulturnych pomnikow w Chrósćicach

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Lisćina kulturnych pomnikow w Chrósćicach wobsahuje připóznate pomniki Chrósčanskeje gmejny a jeje wjesnych dźělow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Hórki[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž kónc wsy na směr Dobrošicy
(karta)51.26468214.257688
napisane 1909 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228378
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž 50 m zady wsy na směr Chrósćicy
(karta)51.25798914.25166
napisane 1832 krucifiks z kowaneho železa na jara prostym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228368
Wikidata-logo.svg
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik 600 m wot kónca wsy na směr Chrósćicy
(karta)51.25393514.251558
19. lětstotk zornowc, wuznam za wobchadne stawizny 09228367
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při skale, 50 m na směr lěs
(karta)51.26041714.249759
napisane 1877 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym, wysokim zornowcowym podstołpje z połkulojtym wukóncom, wuznam za regionalne stawizny 09228370
Wikidata-logo.svg
Domske a tři pódlanske twarjenja štyristronskeho dwora z dworowej studnju
Domske a tři pódlanske twarjenja štyristronskeho dwora z dworowej studnju Chróšćanska
(karta)51.26180814.254707
1. połojca 19. lětstotka (bydlenska chěža); napisane 1867 (krytwa třěchi) domske z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe, bróžnja napřećo tykowana w přizemju; pódlanskej twarjeni masiwnej z wrotami, sewjerne z wałmowej třěchu a datěrowanjom w ornamentalnej krytwje, južne twarjenje runje tak z pólnych kamjenjow, tafla z datěrowanjom; jenički w swojej strukturje wobchowany štyristronski dwór we wsy; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09228381
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Chróšćanska, při róžku Krótkeje hasy
(karta)51.26261814.253475
napisane 1862 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, tafla ze serbskim napismom; wuznam za regionalne stawizny 09228372
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Chróšćanska 3
(karta)51.25893414.251083
napisane 1914 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, zdźěla pozłoćeny; wuznam za regionalne stawizny 09228369
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Pólny puć 4 (blisko)
(karta)51.26384614.25737
napisane 1900 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za twarske stawizny 09228379
Wikidata-logo.svg
Pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny
Pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny Hłowna
(karta)51.26300314.254687
1933 podstołp ze schodami, praworóžkaty podest ze zornowca, horjeka wojak z woclowym nahłownikom a třělbu (pěskowc); z pomjatnej taflu za padnjenych a woporow Druheje swětoweje wójny; wuznam za wjesne stawizny 09228373
Wikidata-logo.svg
Domske burskeho statoka (bjez přitwarow)
Domske burskeho statoka (bjez přitwarow) Hłowna 9
(karta)51.26303314.254194
18. lětstotk tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, šćěpjelowe swisle; wuznam za twarske stawizny 09228374
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž pola Hłowneje 18
(karta)51.26365814.255834
kónc 19. lětstotka krucifiks z kowaneho železa z křižowanskej skupinu na profilowanym, zdźěla pozłoćenym zornowcowym podstołpje, při chěži wopomnjenska tafla za Jurja Chěžku, 1917–1944; wuznam za regionalne stawizny 09228377
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Jasčanska, 700 m na směr Jaseńcu
(karta)51.2590514.260434
2. połojca 19. lětstotka krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228382
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž před Jasčanskej čo. 1
(karta)51.26304914.255388
napisane 1901 krucifiks z kowaneho železa z křižowanskej skupinu, profilowany zornowcowy podstołp; wuznam za regionalne stawizny 09228380
Wikidata-logo.svg

Chrósćicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž (500 m zwonka wsy, na směr Hórki)
(karta)51.2444814.248878
napisane 1838 krucifiks z kowaneho železa z němskim napisom na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny
[2019 wottwarjeny, saněrowany a w Njebjelčicach znowa postajeny]
09228349
Wikidata-logo.svg
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik (200 m po kóncu wsy, při wotbóčce do Hórkow)
(karta)51.24242414.247438
19. lětstotk wuznam za wobchadne stawizny 09228347
Wikidata-logo.svg
Modlerski stołp a pućnik
dalše wobrazy
Modlerski stołp a pućnik (500 m po kóncu wsy na směr Nowu Wjesku)
(karta)51.24411714.244536
18. lětstotk (modlerski stołp); 19. lětstotk (kamjentny pućnik) modlerski stołp: zornowcowy stołp z pěskowcowym natwarkom w formje tabernakla, wuznam za regionalne a wobchadne stawizny 09228346
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž (400 m za wjesku na směr Jaseńcu)
(karta)51.2397314.25584
napisane 1861 prosty křiž na profilowanym zornowcowym podstołpje z podstołpowej plečicu, wuznam za regionalne stawizny 09228345
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž (puć do Wudworja, 500 m zapadnje Chrósćic) napisane 1855 naročny krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228340
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž (kónc wsy na směr Zejicy)
(karta)51.23511314.240346
napisane 1871 prosty krucifiks z kowaneho železa na profilowanym, horjeka skulojćenym zornowcowym podstołpje, napis pozłoćany; wuznam za regionalne stawizny 09228333
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž (puć do Prawoćic)
(karta)51.23562714.252516
napisane 1883 na zornowcowym podstołpje z nowogotiskim reliefom (křižowanska skupina); wuznam za regionalne stawizny 09228314
Wikidata-logo.svg
Cyrkej swj. Symana a Judy z kěrchowom a 14 swjećatami křižoweho puća při kěrchowskej muri
dalše wobrazy
Cyrkej swj. Symana a Judy z kěrchowom a 14 swjećatami křižoweho puća při kěrchowskej muri Cyrkwinska hora
(karta)51.23743414.246863
w jadrje 14. lětstotk; 1769/1772 wuznam za lokalne stawizny 09228309
Wikidata-logo.svg
Modlerski stołp ze žohnowacym Chrystusom
dalše wobrazy
Modlerski stołp ze žohnowacym Chrystusom Cyrkwinska hora
(karta)51.23785114.245623
napisane 1748 na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuměłski a regionalnostawizniski wuznam 09228300
Wikidata-logo.svg
Domske
Domske Cyrkwinska hora 1
(karta)51.23811514.244678
wokoło 1800 w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09228299
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Cyrkwinska hora 4 (před)
(karta)51.23779614.245952
napisane 1861 na prostym zornowcowym podstołpje z napisom na tafličce; wuznam za regionalne stawizny 09228301
Wikidata-logo.svg
Wobrazowy stołp ze swj. Bosćanom
Wobrazowy stołp ze swj. Bosćanom Cyrkwinska hora 4 (před)
(karta)51.23780514.245872
napisane 1735 na wulkim baroknym podstołpje ze zornowca; wuměłski a regionalnostawizniski wuznam 09228303
Wikidata-logo.svg
Hosćenc (Dučmanec)
Hosćenc (Dučmanec) Cyrkwinska hora 6
(karta)51.23755614.246264
2. połojca 19. lětstotka wobmjetkowy twar z prostym rozrjadowanjom; wuznam za wjesne stawizny a napohlad dróhi 09228302
Wikidata-logo.svg
Domske
Domske Cyrkwinska hora 8
(karta)51.23723414.246288
wokoło 1850 tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny 09228307
Wikidata-logo.svg
Domske
Domske Cyrkwinska hora 15
(karta)51.23801814.246442
1. połojca 19. lětstotka horni poschod tykowany a wobmjetowany; wuznam za twarske stawizny 09228306
Wikidata-logo.svg
Domske z integrowanej hródźnej bróžnju Domowinska 1
(karta)51.2377514.241386
wokoło 1800 domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09228328
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž Domowinska 6 (před)
(karta)51.23738514.241368
napisane 1913 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228330
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž Dróha Ćišinskeho 7
(karta)51.23840114.23591
napisane 1889 kamjentny podstołp, napisane při zadnim boku: „A. K. Kurfürst“; wuznam za regionalne stawizny 09302871
Wikidata-logo.svg
Pomnikaj na nasypanej hórce z kulojtej platformu a schodami
dalše wobrazy
Pomnikaj na nasypanej hórce z kulojtej platformu a schodami Fulkec hórka
(karta)51.2410114.241332
napisane 1967 wuznam za lokalne stawizny 09228343
Wikidata-logo.svg
Kamjentny pućnik Hórnikowa, při róžku Dróhi Ćisinskeho
(karta)51.23884814.23764
19. lětstotk wuznam za wobchadne stawizny 09301493
Wikidata-logo.svg
Wojerska kapałka
dalše wobrazy
Wojerska kapałka Hórnikowa, při róžku Pomnikoweho puća
(karta)51.23820514.240918
1925 wosomróžkaty pawiljon z třěchu nad zachodom a latarnu, nutřka postawa piety, wonka tafle z mjenami 92 w Prěnjej swětowej wójnje padnjenych z Chróšćanskeje wosady; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09228334
Wikidata-logo.svg
Pokutny křiž
Pokutny křiž Hórnikowa, při róžku Pomnikoweho puća
(karta)51.23831514.240474
pózdny srjedźowěk wuznam za lokalne stawizny 09228335
Wikidata-logo.svg
Najenska wila Hórnikowa 2
(karta)51.23868314.238051
1912 (po aktach) wuznam za twarske stawizny a městotwar 09228023
Wikidata-logo.svg
Domske a bróžnja burskeho statoka Hórnikowa 14
(karta)51.23796614.242761
2. połojca 19. lětstotka (burska chěža); napisane 1909 (wjertawka) domske z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad wjeski 09228327
Wikidata-logo.svg
Transformatorowa chěžka [šmórnjena] Hórnikowa 14 (před)
(karta)51.23816214.242105
1925/1930 při róžku Domowinskeje; jónkrótne wuhotowanje transformatoroweje chěžki, swědk elektrifikacije wsy 09229733
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž na zornowcowym podstołpje
Swjaty křiž na zornowcowym podstołpje Hórnikowa 18 (před)
(karta)51.23819814.243676
napisane 1867 wuznam za regionalne stawizny 09228325
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž w nišowej architekturje Hórnikowa 19 (pódla)
(karta)51.23850714.240073
napisane 1887 wuznam za regionalne stawizny 09228342
Wikidata-logo.svg
Domske, hródźna bróžnja a kólnja třistronskeho dwora Hórnikowa 20
(karta)51.23802514.244063
2. połojca 18. lětstotka (burska chěža); 1. połojca 19. lětstotka (hródźna bróžnja z łubjowej chódbu a kólnju) domske w hornim poschodźe tykowane z handrijowymi křižemi, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09228323
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórnikowa 25 (před)
(karta)51.2383314.241569
napisane 1877 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228339
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórnikowa 27 (před)
(karta)51.23834414.242387
napisane 1860 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228326
Wikidata-logo.svg
Bróžnja z galeriju Hórnikowa 30
(karta)51.23847314.245955
1. połojca 19. lětstotka tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske a socialne stawizny a za napohlad nawsy 09228315
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórnikowa 30 (napřećo)
(karta)51.23860114.245982
napisane 1832 na wysokim a wjacekróć profilowanym zornowcowym podstołpje w formje obeliska; wuznam za regionalne stawizny 09228316
Wikidata-logo.svg
Šula
dalše wobrazy
Šula Hórnikowa 34
(karta)51.23804314.249505
napisane 1903–1904 zdaloka widźomne twarjenje w konteksće z farskim dworom; wuznam za wjesne stawizny a napohlad dróhi 09228313
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Hórnikowa 35 (před)
(karta)51.23840914.243986
napisane 1863 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228324
Wikidata-logo.svg
Domske (ze stołom)
Domske (ze stołom) Hórnikowa 47
(karta)51.23825514.248435
2. połojca 19. lětstotka rědki typ třoposchodoweje chěže ze stołom, stoł w prěnim poschodźe, druhi w hornim poschodźe, z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09228312
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Měrowa, 200 m za kóncom wsy, při wotbóčce do Hórkow
(karta)51.24204514.247484
napisane 1859 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, napis: „IHS I.R. – Michael Mitsch – 1859“; wuznam za regionalne stawizny 09228348
Wikidata-logo.svg
Domske a hródźna bróžnja burskeho statoka
Domske a hródźna bróžnja burskeho statoka Měrowa 4
(karta)51.23945814.246781
1. połojca 19. lětstotka tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228319
Wikidata-logo.svg
Hródźna bróžnja jednoho dwora Na hórce 1
(karta)51.23883314.246047
2. połojca 19. lětstotka w hornim poschodźe a při swislach tykowana, jedne swisle z deskami wupažena; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228317
Wikidata-logo.svg
Wobrazowy stołp
dalše wobrazy
Wobrazowy stołp Pomnikowy puć
(karta)51.23832314.240483
19. lětstotk pěskowcowy tabernakel w gotiskim stilu; wuznam za regionalne stawizny 09228337
Wikidata-logo.svg
Domske Pomnikowy puć 3
(karta)51.23787514.239848
wokoło 1800 w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228338
Wikidata-logo.svg
Hródźna bróžnja Pomnikowy puć 4
(karta)51.23786314.240588
wokoło 1850 tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny 09228336
Wikidata-logo.svg
Pobóčne twarjenje Při pastyrni 8
(karta)51.23730914.244421
2. połojca 19. lětstotka wuznam za twarske a socialne stawizny, kaž tež za napohlad dróhi 09228322
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při Satkuli 1 (blisko)
(karta)51.23711814.246626
napisane 1919 Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje, napis „A.M. 1919“; wuznam za regionalne stawizny 09228304
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wićežny puć
(karta)51.23769714.235752
1863 swjaty křiž na zornowcowym podstołpje, pozłoćany Chrystus; wuznam za regionalne stawizny 09301492
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž z křižowanskej skupinu
Swjaty křiž z křižowanskej skupinu Wićežny puć 5 (před)
(karta)51.23686514.240904
napisane 1882 na čornym marmornym podstołpje ze złotym napisom a mała zaškleńčena niša při sćěnje z pietu; wuznam za regionalne stawizny 09228341
Wikidata-logo.svg
Pobóčnej twarjeni štyristronskeho dwora Wićežny puć 11
(karta)51.2370114.24215
1. połojca 19. lětstotka w hornim poschodźe tykowanej; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228332
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wićežny puć 11 (před)
(karta)51.23673714.242079
napisane 1843 krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym podstołpje, napis: „J.P. – 1843 – 1869“; wuznam za regionalne stawizny 09228331
Wikidata-logo.svg
Hródźna bróžnja statoka a z kamjenjom pokryta studnja před dworom Wićežny puć 17
(karta)51.23738814.243398
1. połojca 19. lětstotka tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny 09228321
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Wićežny puć 17 (před)
(karta)51.23740214.243672
napisane 1866 na zornowcowym podstołpje z reliefom w gotiskim stilu; wuznam za regionalne stawizny 09228320
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Zejlerjowa, před šulu
(karta)51.2380914.248837
napisane 1864 na profilowanym, zdźěla pozłoćanym podstołpje z wobhrodźenjom, wuznam za regionalne stawizny 09228311
Wikidata-logo.svg
Farski dwór z faru a hołbjencom
Farski dwór z faru a hołbjencom Zejlerjowa 2
(karta)51.23761614.248315
1861 (fara); napisane 1925 při podstołpje (hołbjenc) jara nahladny kompleks; wuznam za twarske a wjesne stawizny kaž tež za napohlad wsy 09228310
Wikidata-logo.svg

Kopšin[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik Při hrodźišću, kónc wsy do směra na Lejno 19. lětstotk zornowc; wuznam za wobchadne stawizny 09228365
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž pola Při hrodźišću čo. 4 napisane 1874 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09304059
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Při pěstowarni, puć z Lejna do Kopšina, 200 m po kóncu Lejna nalěwo
(karta)51.22360714.246948
napisane 1846 Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09304358
Wikidata-logo.svg

Kozarcy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik
dalše wobrazy
Kamjentny pućnik započatk wsy, ze směra Chrósćic
(karta)51.24542314.225213
napisane 1854 stołp z přirodneho kamjenja, napisana lětna ličba 1854; wuznam za wobchadne stawizny 09228350
Wikidata-logo.svg
Domske z hródźu a galeriju [šmórnjene] Nawjes 3
(karta)51.24734314.226245
spočatk 19. lětstotka wysoki, masiwny zakład, w hornim poschodźe tykowane, drjewjane schodźišćo; wysoke, z deskami wupažene swisle; wuznam za twarske a socialne stawizny 09228351
Wikidata-logo.svg
Bróžnja a pódlanske twarjenje burskeho statoka Nawjes 7
(karta)51.24766414.22758
wokoło 1850 (bróžnja); kónc 19. lětstotka (hródźowa bróžnja) pódlanske twarjenje při dołhimaj bokomaj tykowane, drjewjana nakładna luka w třěše; drjewjane, wupažene schodźišćo; bróžnja tykowana z handrijowymi křižemi, zdźěla masiwnje wobnowjena, z wulkej třěchu; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09228353
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Nawjes 9 (blisko)
(karta)51.24743914.228183
napisane 1867 prosty krucifiks na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228352
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lejpolt, při křižowanišću napisane 1834 Boža martra na profilowanym zornowcowym podstołpje, wuznam za regionalne stawizny 09228468
Wikidata-logo.svg

Nuknica[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž
Swjaty křiž sewjerowuchodny kónc wsy
(karta)51.22795414.272527
napisane 1881 (swjaty křiž); 19. lětstotk (krucifiks) krucifiks z kowaneho železa jako filigrane rjemjeslniske dźěło z figuru křižowaneho; napismowa tafla a figura klečiceho jandźela při podstołpje křiža na bohaće wudźěłanym, profilowanym postamenće z pěskowca; wuměłski a regionalnostawizniski wuznam 08985872
Wikidata-logo.svg
Wobrazowy stołp
dalše wobrazy
Wobrazowy stołp pola Wjesneje čo. 1
(karta)51.22545614.264713
napisane 1776 na wysokim zornowcowym podstołpje, pěskowcowy natwark we formje postamenta ze štyrjomi reliefami: křižowanje, swj. Pětr a Pawoł; wuznam za regionalne stawizny 09228362
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž pola Wjesneje čo. 2
(karta)51.22592814.263606
napisane 1869 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228361
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž pódla Wjesneje čo. 2
(karta)51.22580614.263696
napisane 1849 prosty krucifiks na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228364
Wikidata-logo.svg
Domske štyristronskeho dwora, zornowcowe korto, plestrowanje dwora a powostanki dweju modlerskeju stołpow
Domske štyristronskeho dwora, zornowcowe korto, plestrowanje dwora a powostanki dweju modlerskeju stołpow Wjesna 7
(karta)51.22422914.266111
při tafli napisane 1876–1877 (burska chěža); napisane 1776 (modlerski stołp) domske wobmjetkowy twar ze srjedźnym risalitom ze swislemi; originalne plestrowanje na dworje wobchowane, małe zornowcowe korto, na dworje powostanki modlerskeho stołpa a profilowany zornowcowy podstołp druheho stołpa; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09228363
Wikidata-logo.svg

Prawoćicy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik
dalše wobrazy
Kamjentny pućnik na směr Nuknicu, wotbóčka do Kopšina
(karta)51.22936814.261242
19. lětstotk 2,20 metrow wysoki zornowcowy stołp; napisy: wjeski a zdalenosće w hodźinach; wuznam za wobchadne stawizny 09228360
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lipowa
(karta)51.23364714.262659
napisane 1872 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje, złote napismo; wuznam za regionalne stawizny 09228357
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž Lipowa
(karta)51.23353814.261066
napisane 1845 prosty krucifiks na wysokim, wuskim zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228356
Wikidata-logo.svg
Modlerski stołp
dalše wobrazy
Modlerski stołp Lipowa napisane 1810 zornowcowy stołp z entazu (Entasis), horjeka žohnowacy Chrystus z chorhoju dobyća; wuměłski a regionalnostawizniski wuznam 09228355
Wikidata-logo.svg
Młynske twarjenje nad kućikatym podrysom z techniskim wuhotowanjom; dwaj portretowej medaljonaj nad durjemi kóždeho křidła; kamjentna ławka a dwě kamjentnej korće na dworje Lipowa 2
(karta)51.23279814.257559
napisane 1859 při wudwjerniku (žitny młyn); 1920 (medaljon) fungowace techniske wuhotowanje; wuznam za wjesne, twarske a techniske stawizny 09302882
Wikidata-logo.svg
Domske a dworowe plestrowanje třistronskeho dwora Lipowa 10
(karta)51.23312514.263104
napisane 1891 (při wudwjerniku) dwuposchodowy twar ze srjedźnym risalitom, zornowcowymi schodami, woknowe wobłuki a wudwjerna ze zornowca, okulus w swislach; wuznam za twarske stawizny 09228359
Wikidata-logo.svg
Swjaty křiž
Swjaty křiž pola Lipoweje čo. 13
(karta)51.23403914.2634
napisane 1907 krucifiks z kowaneho železa na profilowanym zornowcowym podstołpje; wuznam za regionalne stawizny 09228358
Wikidata-logo.svg

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Kulturne pomniki w Chrósćicach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije