K wobsahej skočić

Jurij Knebel

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Jurij Józef Knebel (němsce Jurij Josef Knebel; * 24. měrca 1934 w Baćonju, † 14. apryla 2020) bě serbski prastawiznar a archeologa, kotryž zaběraše so předewšěm z prastawiznami Hornjeje Łužicy.

Wón maturowaše na Serbskej wyšej šuli a studowaše na namjet swojeho gymnazialneho wučerja Antona Nawki, kiž jeho za słowjanske prastawizny zahori, w Lipsku archeologiju a zažne stawizny. Z pomocu direktora Instituta za serbski ludospyt Pawoła Nowotneho móžeše na studijnym přebywanju w pólskej Łódźi teoretiske a praktiske nazhonjenja zběrać, so na wurywanjach wobdźělić a pólsce nawuknyć. We Łužicy bě wobdźěleny mjez druhim na wurywanjach nimale tysac lět stareho pohrjebnišća w Libonju a delnjołužiskeho hrodźišća w Tornowje.

Wot 1957 bě prěni při Instituće za serbski ludospyt skutkowacy archeologa a jako wědomostny sobudźěłaćer mjez druhim tež wobdźěleny na prěnim zwjazku Stawiznow Serbow a na wulkostudiji wo Parcowje w 1970tych lět a zamołwity za někotre zapiski w Nowym biografiskim słowniku. 1992 poda so na wuměnk.

Wón bě woženjeny a bydleše w Hodźiju.

Wuběr spisow[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Hrodźišća serbskich kmjenow, pomniki našich prjedownikow. Budyšin 1958 [z Janom Brankačkom]
  • Zur Frühgeschichte der Lausitz. Ergebnisse und Probleme ihrer systematischen Erforschung. W: Lětopis B 29/1 (1982), str. 189–199
  • Bemerkungen zur politischen und sozialökonomischen Stellung der Lusizer und Milzener zur Zeit des Lutizenaufstandes im Jahre 983. W: Zeitschrift für Archäologie 2/1984, str. 183–188
  • Zur Erschließung der Altertümer in der Lausitz vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. W: Lětopis B 32/1 (1985)
  • Die Territorialentwicklung des Milzener-Stammesgebietes vom 9. bis zum 11. Jahrhundert auf der Grundlage des archäologischen Burgwallbildes. W: Lětopis B 34 (1987), str. 1–24
  • Bautzen / Budyšin – Von der Stammesburg zur Stadtsiedlung. W: Lětopis B 38 (1991)
  • Hodźij – před 1000 lětami. W: Rozhledźe 5/2006 [z Gerhardom Billigom]

Žórła[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Sigmund Musiat: Naše stawizny wotkryć pomha [Diplomowy archeologa Jurij Knebl swjeći 75. narodniny]. W Serbskich Nowinach, 20. měrca 2009.

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Edmund Pech: Serbski prehistorikar a archeologa Jurij Józef Knebel zemrěł (1934–2020). W: Lětopis 2/2020, str. 114–116

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Literatura wot/wo: Jurij Knebel w Sakskej bibliografiji (němsce)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije