Jan Pětr Jordan

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać
Jan Pětr Jordan

Jan Pětr Jordan (* 15. februara 1818 w Čěškecach pola Hodźija; † 20. meje 1891 we Wienje) bě serbski slawist, publicist a wobchodnik. Jeho pseudonymy běštej Čěščanski a Wićazec Pětr. Jordan bě jenički wuznamny zastupjer katolskich Serbow w Serbskim narodnym hibanju před 1848.

Narodźi so do burskeje swójby w Čěškecach jako syn katolskeje maćerje a ewangelskeho nana. Wot 1831 do 1838 bě chowanc Serbskeho seminara w Praze. W młodych lětach hač do rewolucije 1848 wěnowaše so hłownje serbstwu a słowjanstwu, studowaše slawistiku pola Václava Hanki, zběraše ludowe pěsnički, załoži nowiny „Jutnička“ a běše w rewoluciskim lěće sekretar Praskeho Słowjanskeho zjězda.

Dla swojeho nabožinsce měšaneho pochada bě Jordan predestinowany za přewinjenje tehdyšeje šćěpjeńcy hornjoserbskeje rěče do konfesionelneju wariantow, štož wón – před Smolerjom – ze swojej gramatiku Grammatik der wendischserbischen Sprache in der Oberlausitz z lěta 1841 tež spyta. W samsnym lěće přesydli so do Lipska, hdźež skutkowaše wot 1842 do 1848 jako lektor za słowjanske rěče a literatury při Lipšćanskej uniwersiće. W lěće 1843 promowowaše wo hornjoserbskej gramatice. W Lipsku załoži a wudawaše prěni němskorěčny slawistiski časopis, Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft.

Po swojim wobdźělenju při Słowjanskim zjězdźe zhubi swój lektorat w Lipsku, bu ze Sakskeje wupokazany a přesydli so wróćo do Prahi, hdźež dźěłaše wuspěšnje jako předewzaćel. W lěće 1868 wopušći Prahu a poda so do Wiena, hdźež 1891 zemrě.

Wot lěta załoženja 1847 do 1850 bě Jan Pětr Jordan čłon Maćicy Serbskeje.

Wotkazaj[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wikisource
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije