K wobsahej skočić

Iridium

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Kajkosće
Powšitkowne
mjeno, symbol, rjadowy ličbnik Iridium, Ir, 77
serija
skupina, perioda, blok 9, 6, d
napohlad slěbrojće běły
CAS-čisło 7439-88-5
masowy podźěl na zemskej wobalce 1 · 10-7 %
Atomarne
atomowa masa 192,217 u
atomowy radius (wuličeny) 135 (180) pm
kowalentny radius 137 pm
Van-der-Waals-Radius 182 pm
elektronowa konfiguracija [Xe] 4f145d76s2
elektrony na energijowym niwowje 2, 8, 18, 32, 15, 2
1. ionizowanska energija 880 kJ/mol
2. ionizowanska energija 1600 kJ/mol
Fyzikaliske
agregatny staw kruty
Modifikacije -
kristalowa struktura kubisce
hustosć 22,56 g/cm3
twjerdosć po Mohs 6,5
škrějny dypk 2739 K (2466 °C)
warjenski dypk 4701 K (4428 °C)
molarny wolumen 8,52 · 10-6 m3/mol
wuparna ćopłota 604 kJ/mol
škrějna ćopłota 26,1 kJ/mol
parowy ćišć 1,47 Pa při 2716 K
zwukowa spěšnosć 4825 m/s při 293,15 K
specifiska ćopłotna kapacita 3582 J/(kg · K)
elektriska wodźiwosć 19,7 · 106 S/m
ćopłotna wodźiwosć 147 W/(m · K)
Chemiske
oksydaciske stawy -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6
oksidy (baziskosć) (lochke baziski)
normalny potencial −1,156 V (Ir3+ + 3e- → Ir)
elektronowa negatiwnosć 2,20 (Pauling-Skala)
izotopy
izotop NH t1/2 ZM ZE MeV ZP
189Ir

{syn.}

13,2 d ε 0,532 189Os
189Ir

{syn.}

11,8 d ε 2,000 190Os
191Ir

37,3 %

stabilny
192Ir

{syn.}

73,830 d β 1,460 192Pt
ε 1,046 192Os
192 mIr

{syn.}

241a IT 0,155 192Ir
193Ir

62,7 %

stabilny
194Ir

{syn.}

19,7 h β 2,247 194Pt
195Ir

{syn.}

2,5 h β 1,120 195Pt
NMR-kajkosće
  spin γ w
rad·T−1·s−1
E fL při
B = 4,7 T
w MHz
191Ir 3/2 4,598 · 106 2,53 · 10-5 3,44
193Ir 3/2 5,006 · 106 3,27 · 10-5 3,74
Njestrašnostne pokazy
Markěrowanje jako strašna maćizna
R- a S-sady R: ?
S: ?
Po móžnosći a jeli je zwučeny, so SI-jednoty wužiwaja.
Jeli nic druhe zapisowany, płaća mjenowane daty při standardnych wuměnjenjach.


Iridium (z grjekskeho Ἴρις - Iris - bohowka tučele) je chemiski element ze symbolom Ir a rjadowym ličbnikom 77.

Iridium
Commons
Commons
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije