Welar

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Městna artikulacije
Labial
Bilabial
Labial-welar
Labial-alweolar
labiodentale
Koronal
Lango-labial
Interdental
Dental
Alweolar
Apikal
Laminal
Postalweolar
Alweolo-palatal
Retrofleks
Dorsal
Palatal
Labial-palatal
Welar
Uwular
Uwular-epiglotal
Radikal
Faringal
Epigloto-faringal
Epiglotal
Glotal
Tuta strona wobsahuje fonetiske informacije w IPA, kotrež so snano w někotrych wobhladowakach prawje njepokaza.

[Pomoc!]
[Wobdźěłaj]

Welar (abo welarny konsonant, zadnjojazykowy konsonant) je wopřijeće z rěčespyta. Wono wopisuje zwuki, kiž móže čłowjek w hubje při njebjeskach abo welumje tworić. Hornjoserbšćina ma tři welarne zwuki: "g", "k" a "ch". Wone pódla bilabialow zawinuju nastaće delnjoserbskeho "ó". Podobnu artikulaciju ma tež zadhje čopikowe r (R)[1].

Přehlad wo welarnych zwukach:

8 — mjechke njebjeska (welum, weicher Gaumen)[2]
IPA wopisowanje přikład
[k] njespěwny welarny kluzil hsb. křiwy
[g] spěwny welarny kluzil hsb. general
[x] njespěwny welarny spirant hsb. chodźić
[ɣ] spěwny welarny spirant běł. горадɣorat] "město"
[ŋ] spěwny welarny nazal jendź. ring [ɹɪŋ] "pjeršćeń"
[ɰ] spěwny welarny aproksimant špan. pagar [paɰaɾ] "plaćić"
[ʟ] spěwny welarny lateralny aproksimant wahgi aglagle [aʟaʟe] "Schwindel"
[ʍ] njespěwny labiowelarny spirant jendź. (w někotrych dialektach) which [ʍɪtʃ] "kotry"
[w] spěwny labiowelarny aproksimant jendź. witch [wɪtʃ] "chodojta"

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Nóžki[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  1. Šewc-Schuster H. Gramatika hornjoserbskeje rěče. — Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984. — Zwjazk 1 fonologija, fonetika a morfologija. — S. 22—23.
  2. Šewc-Schuster H. Gramatika hornjoserbskeje rěče. — Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984. — Zwjazk 1 fonologija, fonetika a morfologija. — S. 18—19.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Welarne konsonanty – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije