Bilabial

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Městna artikulacije
Labial
Bilabial
Labial-welar
Labial-alweolar
labiodentale
Koronal
Lango-labial
Interdental
Dental
Alweolar
Apikal
Laminal
Postalweolar
Alweolo-palatal
Retrofleks
Dorsal
Palatal
Labial-palatal
Welar
Uwular
Uwular-epiglotal
Radikal
Faringal
Epigloto-faringal
Epiglotal
Glotal
Tuta strona wobsahuje fonetiske informacije w IPA, kotrež so snano w někotrych wobhladowakach prawje njepokaza.

[Pomoc!]
[Wobdźěłaj]

Bilabial je wobsah z rěčespyta. Wono pomjenuje zwuki, kotrež móže čłowjek ze swojimaj hubomaj tworić. W hornjoserbšćinje mamy štyri bilabialne zwuki: "w / ł", "p", "b" a "m".

Tute zwuki (nic "ł"!) pódla welarow tež zawinuja nastaće delnjoserbskeho "ó".

Přehlad wo bilabialnych zwukach:

IPA wopisowanje přikład
[b] spěwny bilabialny plosiw hsb. bajka
[p] njespěwny bilabialny plosiw hsb. polo
[m] spěwny bilabialny nazal hsb. m
[β] spěwny bilabialny frikatiw špan. Cuba
[ɸ] njespěwny bilabialny frikatiw jap. 富士山 (fujisan)
[ʙ] spěwny bilabialny wibrant (w někotrych Papua-rěčach Noweje Gineje)
[ʘ] bilabialny klik (w južno-afriskich Khoisanskich rěčach)
[w] spěwny labiowelarny aproksimant hsb. woda, łuka
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije