Toni Bruk

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Toni Bruk (* 11. septembra 1947 w Kubšicach; † 17. decembra 2020) bě serbski filmowc a płaći jako pućrubar za serbski film.

Narodźi so jako syn serbskeje Brukec swójby w Kubšicach. W Lipsku a Praze studowaše literarne wědomosće a bě aktiwny we wysokošulskej župje Domowiny "Jan Skala".

1972 napisa Bruk scenarij za film Konrada Herrmanna Struga – wobrazy jedneje krajiny, w kotrejž jewjachu so negatiwne wuskutki brunicy za ludnosć a přirodu wokoło Slepoho. W lěće 1979 namjetowachu někotři Serbja, mjez nimi Bruk a Alfred Krawc ministrej za kulturu NDR wutworjenje serbskeje filmoweje skupiny, zo by so serbski film profesionalizował. Lěto pozdźišo bu tuta załožena. Lětnje nastachu dwě do tři produkcije, mjez nimi tež portretaj wo Mari Grólmusec a Mari Kubašec; w lěće 1984 slědowaše Da sym ja ta poslednja po powědančku Bena Budarja. Tež hromadźe z DEFA-studijom za trikowe filmy w Drježdźanach realizowachu so serbske projekty. Zhromadnje dźěłachu tež ze studijami we wukraju, tak w Čěskosłowakskej, Pólskej, w Sowjetskim zwjazku a w Juhosłowjanskej.

Po přewróće wuchadźa z filmoweje skupiny filmowe studijo SORABIA, kotrež běše dlěši čas tež zamołwite za delnjoserbske telewizijne wusyłanje Łužyca.

Wón zemrě w decembrje 2020 na sćěhi infekcije z koronawirusom.

Filmografija (wuběr)[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • 1981: Njepřetrachu jenož wobrazy/Es blieben nicht nur Bilder (dokumentacija)
  • 1983: Korjenje zeznawanja/Wenn die Spuren sichtbar werden (dokumentacija)
  • 1984/85: Gaž wětšyk dujo .../Und auf steht die Wahrheit (dokumentacija)
  • 1985: Listy/Briefe – In Gedenken an Dr. Maria Grollmuss (dokumentacija)
  • 1985: Zornowc/Granit (dokumentacija)
  • 1986: Stara fotografija/Das alte Foto (dokumentacija)
  • 1987: Zetkanje/Die Begegnung (dokumentacija)
  • 1989: Sokoł – P.S. Ke kapitlej našich stawiznow/Sokoł – P.S. Zu einem Kapitel unserer Geschichte (dokumentacija)
  • 2002: Drei Ringe (hrajny film)

Žórła[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Toni Bruk w Mjezynarodnej datowej bance filmow (IMDb) (jendź.)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije