Předłoha:Imbox/Dokumentacija

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

To je předłoha po jendźelskej Wikipediji en:Template:imbox (jendźelska skrótšenka: image message box) typa meta-předłoha.

Wona so wužiwa, zo by kreěrowali předłohi za wobrazowe zdźělenske kašćiki (jendźelsce image message box), kaž na př. {{Porjedź wobraz}} atd. Poskića někotre rozdźělne barby, wužiwa standardne wobrazy, jeli žadyn parameter image njeje definowany a ma někotre druhe znamjenja.

Tuta předłoha funguje nimale samsne kaž předłoha {{Ambox}}, a wužiwa samsne parametry.

Wužiće[žórłowy tekst wobdźěłać]

Jednory přikład:

{{Imbox| text = Někajki tekst.}}

Kompleksny přikład:

{{Imbox
| type     = style
| image    = [[Wobraz:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style    = width: 400px;
| textstyle  = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text     = Wobłuk za zdźělenski tekst.
}}

Standardne wobrazy[žórłowy tekst wobdźěłać]

Sćěhowace přikłady wužiwaja rozdźělne parametry type, ale njewužiwaja parametry image, tak zo standardne wobrazy za kóždy typ wužiwać.

Druhe wobrazy[žórłowy tekst wobdźěłać]

Standardne wobrazy, kotrež so horjeka pokazuja, su zwjetša přihódnosće dla. We wjele padach je přihódnišo bóle specifiske wobrazy wužiwać. Tute přikłady wužiwaja parameter image, zo by druhe wobrazy hač standardne wobrazy definowali.

Specialne[žórłowy tekst wobdźěłać]

Někotre kombinacije parametrow.

Parametry[žórłowy tekst wobdźěłać]

Lisćina wšěch parametrow:

{{Imbox
| type = speedy / content / style / move / notice / delete / good / protection
| image = žadyn / prózdny / [[Wobraz:Někajki wobraz.svg|40px]]
| imageright = [[Wobraz:Někajki wobraz.svg|40px]]
| style = CSS-hódnosć(e)
| text = Zdźělenski tekst. 
| test-small= Druhi zdźělenski abo tekst abo rozjasnjowacy komentar.
}}

type

Jeli žadyn type parameter njeje definowany, to předłohowe předskoki za typ notica, kotryž so za "nastawkowe noticy" wužiwa. To woznamjenja, zo so pokaza módry "side bar" kaž w přikładźe z jednorym wužićom předłohi horjeka.

image

Žadyn parameter = Jeli žadyn image parameter njeje definowany, to předłoha wužiwa standardny wobraz. Standardny wobraz wotwisuje wot parametra type.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př:
[[Wobraz:Unbalanced scales.svg|40px]]
žadyn = Woznamjenja, zo so žadyn wobraz njewužiwa.
prózdny = Woznamjenja, zo so žadyn wobraz njewužiwa, ale prózdny wobłuk ze samsnej wulkosću kaž standardny wobraz wužiwa. (Hlej "specialne" přikłady horjeka.)

imageright

Žadyn parameter = Jeli žadyn imageright parameter njeje definowany, to so žadyn wobraz na prawym boku pokaza.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa, wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př.:
[[Wobraz:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Něšto = Někotry druhi objekt, kotryž chceš na prawym boku pokazać.

style

Opcionalny Cascading Style Sheets hódnota, kotraž so wužiwa přez nastawkowy zdźělenski kašćik wobsahujo HTML (<table style="" class="..."> ... ) Na př.:
width: 400px; color: red; font-weight: bold; font-style: italic

text

Zdźělenski tekst.

text-small

Dodaty zdźělenski tekst abo rozjasnjowacy komentar.

Techniske detaile[žórłowy tekst wobdźěłać]

Jeli dyrbiš wužiwać specialne znamješka w parametrje text, to dyrbiš je kaž slěduje maskěrować:

{{Imbox
| text = <div>
Znak runosće = spočatkowe kaž tež kóncowe spinki { } funguja derje kaž su. 
Ale tu je "pipe" {{!}} a dwójnej kóncowej spince <nowiki>}}</nowiki>. 
A nětko "pipe" a kóncowej spince <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

Pokiw[žórłowy tekst wobdźěłać]

Tuta předłoha profituje z kodowanja w HTML, a nic z wikiteksta. To je normalne wašnje, na kotrež předłohi za předłohi činimy, dokelž wikitekst ma někotre njelěpšiny. Na přikład je ćežko při nim funkcije parsera a wosebite znamješka w parametrach wužiwać.

Hlej tež[žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije