Předłoha:Cmbox

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dokumentacija Dokumentacija

To je {{cmbox}} abo zdźělenski kašćik za kategorije (jendźelsce category message box) wot typa meta-předłoha.

Wona so wužiwa zo by wutworiła předłohi za zdźělenske kašćiki za kategorijowe strony, tajka kaž {{Rozrjaduj kategoriju}} atd. Poskića někotre rozdźělne barby, wužiwa standardne wobrazy, jeli žadyn parameter image njeje definowany a ma někotre druhe znamjenja.

Tuta předłoha funguje zwjetša dokładnje kaž {{ambox}} a wužiwa nimale samsne parametry.

Wužiće

Jednory přikład:

{{cmbox | text = Někajki tekst.}}


Kompleksny přikład

{{cmbox
| type   = style
| image   = [[Image:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = Wobłuk za zdźělenski tekst.

}}

Typy zdźělenskich kašćikow za kategorije

Sćěhowace přikłady wužiwaja rozdźělne parametry type, ale njewužiwaja parametry image, tak zo standardne wobrazy za kóždy typ wužiwać.

Druhe wobrazy

Standardne wobrazy, kotrež so horjeka pokazuja, su zwjetša přihódnosće dla. We wjele padach je přihódnišo bóle specifiske wobrazy wužiwać. Tute přikłady wužiwaja parameter image, zo by druhe wobrazy hač standardne wobrazy definowali.

Specialne

Někotre kombinacije parametrow

Parametry

Lisćina wšěch parametrow:

{{cmbox
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| style = CSS value
| textstyle = CSS value
| text = Zdźělenski tekst. 

}}

type

Jeli žadyn type parameter njeje definowany, to předłohowe předskoki za typ notica, kotryž so za "nastawkowe noticy" wužiwa. To woznamjenja, zo so pokaza módry "side bar" kaž w přikładźe z jednorym wužićom předłohi horjeka.

image

Žadyn parameter = Jeli žadyn image parameter njeje definowany, to předłoha wužiwa standardny wobraz. Standardny wobraz wotwisuje wot parametra type.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př:
[[Image:Unbalanced scales.svg|40px]]
none = Woznamjenja, zo so žadyn wobraz njewužiwa.
blank = Woznamjenja, zo so žadyn wobraz njewužiwa, ale prózdny wobłuk ze samsnej wulkosću kaž standardny wobraz wužiwa. (Hlej "specialne" přikłady horjeka.)

imageright

Žadyn parameter = Jeli žadyn imageright parameter njeje definowany, to so žadyn wobraz na prawym boku pokaza.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa, wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př.:
[[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Něšto = Někotry druhi objekt, kotryž chceš na prawym boku pokazać.

style

Opcionalny Cascading Style Sheets hódnota, kotraž so wužiwa přez nastawkowy zdźělenski kašćik wobsahujo HTML (<table style="{{{style|}}}" class="..."> ... </table>) Na př.:
width: 400px; color: red; font-weight: bold; font-style: italic

textstyle

Je opcionalna CSS hódnosć wužiwana přez tekstowu celu. Na př.:
textstyle = text-align: center;


text

Zdźělenski tekst.


Techniske detaile

Jeli dyrbiš wužiwać specialne znamješka w parametrje text, to dyrbiš je kaž slěduje maskěrować:

{{cmbox
| text = <div>
Znak runosće = spočatkowe kaž tež kóncowe spinki { } funguja derje kaž su. 
Ale tu je "pipe" {{!}} a dwójnej kóncowej spince <nowiki>}}</nowiki>. 
A nětko "pipe" a kóncowej spince <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

CSS-klasy

Tuta předłoha wužiwa CSS-klasy za jich napohlad. Tute CSS-klasy (table.cmbox atd.) su na stronje MediaWiki:Common.css, tak zo jenož administratorojo móža formaty změnić. Ale móžeš dalše formaty abo typy na diskusijnej stronje namjetować.

Klasy CSS so móža tež bjezposrědnje w tabelach wužiwać:

{| class="cmbox cmbox-content"
|-
| class="cmbox-image" | [[Wobraz:Emblem-important.svg|40px]]
| Někotry tekst
|}
Někotry tekst

Hlej tež


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije