K wobsahej skočić

Předłoha:Ombox

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dokumentacija Dokumentacija

To je {{ombox}} abo (jendźelsce other pages message box) meta-předłoha.

Wužiwa so, zo by předłohi za zdźělenske kašćiki za strony sćěhowachych typow wutworił: Wužiwar, Wikipedija, MediaWiki, Předłoha, Pomoc a někajki nowy mjenowy rum. To rěka, stronowe typy njejsu wobjednawane z jednu předłohow {{ambox}}, {{tmbox}}, {{imbox}} abo {{cmbox}}. Tuž njeby wužiwać měła za kašćiki za nastawki, diskusijne strony, wobrazowe strony abo kategorijowe strony.

Tuta předłoha zwjetša eksaktnje kaž {{ambox}} dźěła a wužiwa samsne parametry.

Wužiće

Jednory přikład:

{{ombox | text = Někajki tekst.}}


Kompleksny přikład:

{{ombox
| type   = style
| image   = [[Image:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = Wobłuk za zdźělenski tekst.
}}

Druhe typy zdźělenskich kašćikow

Scéhowace přikłady wužiwaja rozdźělne type parametry ale njewužiwaja žadyn image parametry. Zuž wužiwaja normalne wobrazy za wšě typy.

Přikłady

Někotre přikłady kotrež "notice" stil wužiwaja:

Parametry

Lisćina wšěch parametrow:

{{ombox
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| style = CSS hódnota
| textstyle = CSS hódnota
| text = Wobłuk za zdźělenski tekst.
}}

type

Jeli žadyn type parameter njeje definowany, to předłohowe předskoki za typ notica. To woznamjeni zo dósta šěru kromu.

image

Žadyn parameter = Jeli žadyn image parameter njeje definowany, to předłoha wužiwa standardny wobraz. Standardny wobraz wotwisuje wot parametra type.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př:
image = [[Image:Crystal package settings.png|40px]]
none = Woznamjenja, zo so žadyn wobraz njewužiwa.

imageright

Žadyn parameter = Jeli žadyn imageright parameter njeje definowany, to so žadyn wobraz na prawym boku pokaza.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa, wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př.:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Něšto = Někotry druhi objekt, kotryž chceš na prawym boku pokazać.

style

Opcionalny Cascading Style Sheets hódnota, kotraž so wužiwa přez nastawkowy zdźělenski kašćik wobsahujo HTML (<table style="{{{style|}}}" class="..."> ... </table>) Na př.:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Opcionalny CSS hódnota, kotraž so wužiwa za tekstowu celu. Na př.:
textstyle = text-align: center;

text

Zdźělenski tekst.

Techniske detaile

Jeli dyrbiš wužiwać specialne znamješka w parametrje text, to dyrbiš je kaž slěduje maskěrować:

{{ombox
| text = <div>
Znak runosće = spočatkowe kaž tež kóncowe spinki { } funguja derje kaž su. 
Ale tu je "pipe" {{!}} a dwójnej kóncowej spince <nowiki>}}</nowiki>. 
A nětko "pipe" a kónčnej zhibowanej spince <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

CSS-klasy

Tuta předłoha wužiwa ombox CSS klasy w MediaWiki:Common.css za jeje napohlad, tuž je połnje skinnable.

Klasy CSS so móža tež bjezposrědnje w tabelach wužiwać:

{| class="ombox ombox-content"
|-
| class="ombox-image" | [[Wobraz:Emblem-important.svg|40px]]
| Někotry tekst
|}
Někotry tekst


Pokiw

Tuta předłoha profituje z kodowanja w HTML, a nic z wikiteksta. To je normalne wašnje, na kotrež předłohi za předłohi činimy, dokelž wikitekst ma někotre njelěpšiny. Na přikład je ćežko při nim funkcije parsera a wosebite znamješka w parametrach wužiwać.

Hlej tež


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije