Nassau

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Nassau
Nassau na karće Bahamow
Nassau na karće Bahamow
DEC
Nassau
Nassau
Wopon
wopon
wopon
Zakładne daty
stat Chorhoj Bahamow Bahamy
wysokosć 10 metrow n.m.hł.
přestrjeń 207 km²
wobydlerstwo 274.400 (2016)
hustosć zasydlenja 1.325,6 wob./km²
Přibrjóh w Nassauwje
Přibrjóh w Nassauwje
Wobdźěłać
p  d  w
25.0666-77.3333

Nassau je stolica sewjeroameriskeho kupoweho stata Bahamow w zapadnym Atlantiskim oceanje a z něhdźe 275.000 wobydlerjow zdobom jeho najwjetše město. Nadeńdźe so na kupje New Providence a je politiske, finančne a hospodarske srjedźišćo kupow kaž tež stejišćo mjezynarodneho lětanišća.

Dla dawkoweje politiki na Bahamach je Nassau tež mjezynarodnje wuznamne finančne stejišćo a domizniski přistaw wjele křižowanskich łódźow.

Knježi włóžna tropiska klima z přerěznymi temperaturami wot 17 do 25° C w januarje a 24 do 32° C w awgusće. Dešćowy čas traje wot meje hač do oktobra. Wot julija do oktobra su tež hurrikany móžne.

Stawizny[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Sydlišćo załoži so w lěće 1656 wot britiskich sydlerjow a dósta najprjedy mjeno Charlestown po kralu Korli II. W samsnej dobje wužiwachu pak tež piraća sydlišćo a wokolne kupy husćišo jako schow, tak zo bu 1684 přez španisko-francosku flotu zničene. Znowa natwarjene bu w lěće 1687 a dósta 1689 nowe mjeno Nassau k česći Wylema III. z Oranien-Nassauwa, bohota Nižozemskeje a zdobom krala Jendźelskeje, Šotiskeje a Irskeje.

Hižo 1695 a znowa 1703 bu město – přeco hišće zepěranišćo piratow – wospjet wot Španičanow zničene. Zo by so problem móhł rozrisać, pomjenowachu něhdyšeho pirata Woodes Rogers w lěće 1717 za prěnjeho krónoweho guwernera Bahamow a dachu jemu nadawk, piratow doskónčnje rozhonić, štož so lěto pozdźišo tež poradźi. Wot 1728 bě město sydło prěnjeho parlamentariskeho knježerstwa Bahamow. Za čas Ameriskeje wójny wo njewotwisnosć bu w lěće 1776 dwě njedźeli dołho wot ameriskich jednotkow wobsadźene. Po kóncu wójny zasydlichu so tysacy royalistow z Ameriki ze swojimi njewólnikami na Bahamach.

Wot 1950tych lět wuwiwaše so Nassau do wuznamneho turistiskeho cila, wosebje za amerisku high society.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Nassau – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije