Fonologija

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Fonologija (grjek. φωνή "zwuk" + λόγος "słowo, wučba") je rěčespytna disciplina, kotraž zaběra so z wopisowanjom funkcije a nutřkowneje relacije w zwukowym systemje rěče. Fonologija je wusko zwjazana z fonetiku, kotraž přepytuje a wopisuje zwukowy system z fyziologiskeje a akustiskeje strony (fonologija je dźěl fonetiki). Elementarna jednotka fonologije — fonem, zakładny předmjet přepytowanja — opozicije fonemow — fonologiski system rěče[1].

Předmjety fonologije su:

Nóžki[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  1. Šewc-Schuster H. Gramatika hornjoserbskeje rěče. — Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984. — Zwjazk 1 fonologija, fonetika a morfologija. — S. 10, 14.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Fonologija – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije