Diskusija:Lisćina wotbagrowanych wsow we Łužicy

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nastawk Lisćina wotbagrowanych wsow we Łužicy je w tutej wersiji přełožk nastawka Liste der abgebrochenen Orte im Lausitzer Kohlerevier z němskorěčneje Wikipedije, wersija wot 4. julija 2012, 20:54 CEST. Lisćinu awtorow móžeš tu namakać.

Městnej mjenje Chóžyšćow a Jazorow[žórłowy tekst wobdźěłać]

Witaj Juliano. Sy w poslednjej špalće formje Chóžyšćow a Jazorow wužił. Ale myslu sej, zo to stej dwaj pluraliatantum (Chóžyšća a Jazory). Tohodla měł genitiw bjez kóncowki być, tuž Chóžyšć resp. Jazor. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 23. julija 2012, 22:41 (CEST)

Pluraletanta z kóncowku -a a -ry? To poprawom njewěrju. Po mojim měnjenju je "Chóžyšća" drje plural wot "Chóžyšćo" a "Jazory" wot "Jazor", ale nic pluraletantum. Maš ty ideju, kak móžemy to přepruwować? -- j.nyča+/- 23. julija 2012, 23:44 (CEST)
A čehodla wužiwaš kóncowku -ow, jeli tej mjenje njejstej pluralowej formje? Chóžyšća je plural a městne mjeno, hačrunjež zawěsće wot chóžyšćo pochadźa. W Jazory je kóncowka -y nic -ry. To je pluraletatum po mojim zdaću kaž Burkowy abo Drježdźany (hačrunjež to je hornjoserbska forma). Njewěrju, zo wobě słowje stej hišće družinskej zapřijeći, stej hižo swójskej mjenje. Po mojim měnjenju by jara nimoměry było, městne mjeno z gen. pl na -ow. Z Guglom njejsym ničo namakał. Ale mam hišće ideju - delnjoserbski tekstowy korpus. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 24. julija 2012, 00:42 (CEST)
Njemějach bohužel žadyn wuspěch. Ani Jazory/Jazorow/Jazor ani Chróžyšća/Chróžyšćow/Chróžyšć z akutom a bjez akuta nad o njejsym namakał. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 24. julija 2012, 01:02 (CEST)
Sym namakał S Jaſorow pla Kalawy ße wot tog ńeẃedra na 14. juliju dalej tak piſ̷cho (BC, 1892) --Qatan (diskusija) 24. julija 2012, 08:02 (CEST)
@Michał: jeli tej mjenje njejstej pluralowej formje? - To njejsym prajił. Citěruju: Po mojim měnjenju je "Chóžyšća" drje plural wot "Chóžyšćo". -- j.nyča+/- 24. julija 2012, 10:03 (CEST)
Njejsym sej wěsty, myslu sej pak, zo je to kaž pola hrodźišćow abo sportnišćow. Sym so prašał Měta Nowaka, kotryž pak tež tak dokładnje prajić njemóžeše, hač je ta jedna abo ta tamna forma prawje. -- j.nyča+/- 24. julija 2012, 10:08 (CEST)
Přidawk: "Abo chóžyšća, mjeśenjeju běršta, ako jo była pśi źurkach wence. „To našo chóźyšćo, źo ga to něnt wšykno jo?“ - Nowy Casnik, 4.4.2007 - Wupada kaž normalny neutrum, abo nic? -- j.nyča+/- 24. julija 2012, 10:11 (CEST)
@Qatan. Hm, to njebych sej myslił, zo so městne mjeno z -ow wužiwa. Derje, za Jazory mamy dokład. Tutón dokład njejsym namakał, dokelž sym jenož słowa w modernym pismje pytał. --Michawiki (diskusija) 24. julija 2012, 12:45 (CEST)
@Julian: Sadu z Noweho casnika sym tež namakał. Ale tu je chóžyšćo resp. chóžyšća družinske mjeno (němsce: Besen), nic městne/swójske mjeno. Snano abo zawěsće dźe městne mjeno na tute powšitkowne słowo wróćo, ale to njedyrbi ničo woznamjenić. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 24. julija 2012, 12:45 (CEST)
Slědowacu wotmołwu sym dóstał wot Gregora Wieczoreka (šefredaktor NC): "We Zwahrowem słowniku jo pódana forma: do Chóžyšćow. Póstrowy z Chóśebuza." -- j.nyča+/- 26. julija 2012, 20:51 (CEST)
To njeběch myslił, zo je tej wobě městnej mjenje matej -ow w gen. pl. Nó derje. Zwahrowy słownik je tež dźěl sydła www.niedersorbisch.de (delnjoserbsko - němski), ale tej wobě městnej mjenje njejsym tam namakał. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 26. julija 2012, 21:31 (CEST)
Tam je: [1] --Qatan (diskusija) 26. julija 2012, 22:32 (CEST)
PS: Zwahrowy słownik móžeš tež tu sćahnyć. --Qatan (diskusija) 26. julija 2012, 22:38 (CEST)
@Qatan: Dźakuju so. Ow, kak sy to z tutym pisanjom namakał? Na pisanje z ż, sch a njejsym myslił. A tam pola Chożyschcża steji tež kóncowka -ow. Sym poprawom msylił, zo su tež nowše dokłady z modernušom pisanjom. --Michawiki (diskusija) 26. julija 2012, 22:52 (CEST)
Sym najprjedy do pdf-a pohladał a potom w DNS pytał ;) --Qatan (diskusija) 26. julija 2012, 23:06 (CEST)
Mam pdf nětko tež, hačrunjež je trochu schowany był, za wotkazom HTTP. Ale tež w pdf-dataji dyrbiš pytać. Ale pyta so lěpje hač w DNS. --Michawiki (diskusija) 26. julija 2012, 23:20 (CEST)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije