K wobsahej skočić

Bjarnat Wawrik

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Bjarnat Wawrik (němsce Bernhard Waurick; * 9. junija 1889 w Swinjarni, † 9. januara 1979 w Traunsteinje) bě serbski jurist, diplomat, hospodarski poradźowar a awtor etnografiskich studijow.

Narodźi so jako syn bura a běše wot 1904 do 1907 chowanc Serbskeho seminara w Praze, hdźež wopytowaše němskorěčny gymnazij na Małej stronje. Wot 1909 do 1914 studowaše w Berlinje a Lipsku prawnistwo a etnografiju. Jako student pućowaše po Ruskej a po balkanskich krajach hač do Istanbula. W decembru 1914 přińdźe jako němski wojak w Prěnjej swětowej wójnje do ruskeje wójnskeje jatby. Ze Sibirskeje ćekny do Chiny a pućowaše wottam dale do Indiskeje.

Po wójnje běše wot 1920–26 zwjetša w němskej diplomatiskej słužbje w Moskwje a přewjedźe wjele pućowanjow po Aziji hač do Japanskeje. Wot 1927 do 1941 běše hospodarski poradźowar chinskeho wulkopósłanstwa w Berlinje; po tym přesydli so do Traunsteina.

Wawrik wozjewi rjad etnografiskich studijow a aziskich ludach we wědomostnych časopisach (mj. dr. Osteuropa) a knihu wo swojej jězbje ze Sibirskeje do Indiskeje, za kotruž spisa Pawoł Nedo předspomnjenje.

Wozjewjenja[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Tanu-Tuwin, eine turktatarische Volksrepublik im Nordosten Innerasiens. W: Osteuropa 1 (1925/26), str. 640–656
  • Die heutige Mongolei. Zawod k wjacorym pojednanjam wšelakich awtorow. W: Osteuropa 4 (1928/29), str. 147sl.
  • Dožiwjenja w Sibirskej w lěće 1915. Z mojich pućowanskich dopomnjenkow. W: Nowa doba 26, čo. 66 (18. měrca 1972), Předźenak
  • Von Sibirien durch China nach Indien. Leipzig 1973

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Pawoł Nedo: Wawrik, Bjarnat. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 596sl.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije