K wobsahej skočić

Železniska čara Njeswačidło–Wětrow

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Njeswačidło–Wětrow
Čarowe čisło:6668
Čarowa dołhosć:3,5 km
Kolijowy wotstawk:1435 mm (Normalne kolije)
Čarowa klasa:A
   
z Budyšina
   
0,00 Njeswačidło (Sakska) 152 m
   
do Wojerec
   
1,60 (kónc čary 6668)
   
2,58 Wětrow 180 m
   
wotbóčka VEB Zawod za wohnjokrute maćizny Wětrow
   
wotbóčka VEB Zawod za wohnjokrute maćizny Wětrow
   
3,50

Železniska čara Njeswačidło–Wětrow (čo. 6668) bě sakska pódlanska čara w Hornjej Łužicy, kotraž słužeše jenož nakładnemu wobchadej. Wona wjedźeše wot Njeswačanskeho dwórnišća do Wětrowa.

Njeswačanske dwórnišćo

Krótka industrijowa čara natwari so po kóncu Druheje swětoweje wójny, zo by zwjazała Bóšičanski brunicowy zawod ze železniskej čaru z Budyšina do Wojerec. Wona zahaji so hižo 1947. Po zawrjenju brunicoweho zawoda w lěće 1960 bě VEB Zawod za wohnjokrute maćizny we Wětrowje jenički wužiwar, kiž měješe na zawodnym přestrjenju swójske dwórnišćo.

W zwisku ze zawrjenjom Wojerowskeje čary zastaji so w lěće 2001 tež wobchad mjez Wětrowom a Njeswačidłom a čara so zwjetša wottwari.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije