Wikipedija:Tekstowe dźěle/Wužiwarske strony a diskusije

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Tekstowe dźěle
Wužitne informacije

Tu steja w lisćinach tajke předłohi, kotrež so we wužiwarskich a diskusijnych stronach wužiwaja.

Informacije wo Babelowe předłohach, kotrež informuja wo rěčnych znajomosćach, su w nastawku Wikipedija:Babel. Informacije wo redigowanju a wužiwanju předłohow su w nastawku Pomoc:Předłohi.

Žórło Přikład Komentar
{{Bot}}
{{Bot|Bot}}
Tute konto je bot, kotryž so wot Bot (diskusijna strona) wužiwa.

Wón njeje klankowe konto, ale awtomatiski abo poławtomatiski wužiwar, zo by wospjetowane změny činił, kotrež bychu hewak z wjele manuelnym dźěłom zwjazane byli.
Administrator: jeli tutón bot špatnje dźěła, zablokuj jón prošu.

Tuta předłoha informuje, zo wužiwar je Bot. Jeli hłowny wužiwar ma konto na njeserbskej wikipediji, móžeš parameter strona přidać.
{{Bot z botowym statusom}}
{{Bot z botowym statusom|Bot}}

Tute konto je bot, kotryž so wot Bot (diskusijna strona) wužiwa.

Tutón bot ma botowy bit, přez kotryž so jeho abo jich změny w aktualnych změnach njejewja.
Wón je awtomatiski abo poławtomatiski wužiwar, zo by wospjetowane změny činił, kotrež bychu z wjele manuelnym dźěłom zwjazane.

Tuta předłoha informuje wo botowym statusu wužiwarja. Jeli hłowny wužiwar ma konto na njeserbskej wikipediji, móžeš parameter strona přidać.
{{Diskusijna strona wužiwarja}}

Tuta wužiwarska diskusijna strona słuži wosobinskej komunikaciji z wužiwarjom Tekstowe dźěle.

Jeli mje tu zarěčiš, wotmołwu tež na tutej stronje. Jeli sym tebje na druhej stronje zarěčał, wotmołwi prošu tež tam.


Klikń tu, zo by nowu diskusijnu temu započinał
a podpisaj prošu twoje přinoški z --~~~~

Nowe wotrězki přidawaj prošu deleka.

 Wužitne pokiwy

Ma dwaj opcionalnej parametraj. Hlej dokumentaciju.
{{Wužiwarska strona}} Tuta předłoha informuje wo tym, zo potrjechena strona je wužiwarska strona. Tohodla jenož wužiwaj za tajku stronu.
{{Eksperimenty}}
STOP Rjenje, zo eksperimentuješ z Wikipediju. Twój eksperiment fungowaše, bu pak na kóncu wotstronjeny. Chceš-li dale eksperimentować, wužiwaj prošu radšo naše „hrajkanišćo“, přetož buchu pospyty w nastawkach zwjetša chětře wušmórnjene. Chceš-li so něšto dowědźeć wo přinošowanju k Wikipediji, pohladaj na stronku Wikipedija:Pomoc. Dźakujemy so.
{{Eksperimenty bjez encyklopediskeho stila}}
STOP Twój přinošk dyrbješe so wušmórnyć abo wotstronić, dokelž bě w njeencyklopediskim stilu napisany a tohodla za Wikipediju njepřihódny. Jeli chceš přinošować, spytaj to hinak; wobhladaj sej kak stronu spisać abo strony wobdźěłać. Dźakujemy za twój zrozumjenje.
{{Eksperimenty z problemam při awtorskich prawach}}
STOP Prošu, njezapisaj tekst do nastawka, ke kotrymž awtorske prawa njewobsedźeš (tuž tekst, kotryž z nowinow, časopisow, webowych stronow, knihow abo druhich žórłow škitanych přez awtorske prawa pochadźa). Je jara wažnje, zo by tute zasady dodźeržał, hewak je móžno, zo by so ći móžnosć strony we Wikipediji wobdźělać preč wzała. Dźakujemy so za twoje zrozumjenje.
{{Eksperimenty z wandalizmom}}
STOP Přestań prošu njezmysł do Wikipedije přidawać, to maja za wandalizm. Wobdźěłanja móžeš na hrajkanišću wuprobować. Jeli njepřestanješ nastawki poškodźeć, budźemy će za wobdźělowanje blokować. Dźakujemy so za zrozumjenje.
{{Poslednje warnowanje}}
STOP To je poslednje warnowanje!

Přestań prošu njezmysł do Wikipedije přidawać, maja to za wandalizm. Wobdźěłanja móžeš na hrajkanišću wupruwować. Jeli njepřestanješ nastawki poškodźić, budźemy će bjez warnowanja zablokować. Dźakujemy so za zrozumjenje.

{{Přehlad}}
Přehlad
Dźakujemy so Ći za twoje přinoški k Wikipediji. Doporučimy tebi pak kneflk z tekstom Přehlad pokazać wužiwać.

Wužiwaj kneflk Přehlad pokazać prjedy hač składuješ. Přehlad pomha ći zmylki namakać a wotwobroći přewjele zapisow při hornim rajtarku „stawizny” wobdźěłaneje strony.

{{Wiki-dowol}}
Wiki-dowol
Tutón wužiwar w nětčišim času je we wiki-dowolu.
Wiki-break
This user currently is on a wiki-break .
Informuje wo wužiwar, kotryž je w dowolu.
Žórło Přikład Komentar
{{Nawigacija za wužiwarja}}
{{Nawigacija za wužiwarja|
Mjeno=A|
šěrokosć=14%|
tekst1=[[Wužiwar:A|Zawod]]|
tekst2=[[Wužiwar:A/1|1]]|
tekst3=[[Wužiwar:A/2|2]]| 
tekst4=[[Wužiwar:A/3|3]]|
tekst5=[[Wužiwar:A/4|4]]|
tekst6=[[Wužiwar:A/5|5]]| 
tekst7=[[Wužiwar:A/6|6]]
}}
Moje podstrony - A
Zawod 1 2 3 4 5 6
Tuta předłoha formatuje nawigaciju za wužiwarske strony a móže wobsahować maksimalnje 7 menijowych zapiskow. Předłoha wobsahuje někotre wariable, mjeno za mjeno wužiwarja, šěrokosć za šěrokosć jedneho menijoweho zapiska a tež teskt1 hač tekst7 za menijowe zapiski.
{{Nawigacija za wužiwarja2}}
{{Nawigacija za wužiwarja2|
Mjeno=A|
šěrokosć=14%|
barba1=blue|
pbarba1=#ccf|
tekst1=[[Wužiwar:A|Zawod]]|
tekst2=[[Wužiwar:A/1|1]]|
tekst3=[[Wužiwar:A/2|2]]| 
tekst4=[[Wužiwar:A/3|3]]|
tekst5=[[Wužiwar:A/4|4]]|
tekst6=[[Wužiwar:A/5|5]]| 
tekst7=[[Wužiwar:A/6|6]]
}}
Zawod 1 2 3 4 5 6
Moje podstrony - A
Kóžda tabelowa bańka móže swoju barbu měć. Za toho eksistuja někotre wariable po slědowacej šemje. barba1 atd. steji za barbu ramika a pbarba1 steji za barbu pozadka. tbarba1 atd. jenož funguje za tekstowu barbu, jeli hižo eksistuje wotkazowany nastawk.
Žórło Přikład Komentar
{{Haj}} Haj Haj Za wotmołwu haj na prašenje abo za čas diskusije.
{{OK}} Ok OK
{{}}   Za wotmołwu na prašenje abo za čas diskusije.

Hlej tež Kategorija:Předłoha:Wothłosowanja.

Žórło Přikład Komentar
{{Witaj
|wužiwar=Testowar
|pomoc=
|dodawk=
|tekst=Dobry dźeń, Testowar.
|nadpis=~~~~
}}

Dobry dźeń, Testowar. - Tlustulimu

Za witanje noweho wužiwarja. Wariable pomoc a dodaće su opcionalne.
Kedźbu Warianta {{Hallo tu pokaza njepřihódny tekst, dokelž tuta předłoha ma wužiwać jenož we wužiwarskich stronach abo diskusijnich stronach wužiwarjow.
{{Hallo
|pomoc=
|dodawk=
|tekst=Dobry dźen.
|nadpis=~~~~
}}

Dobry dźen. - Tlustulimu 21:52, 16. jan. 2007 (CET)

Wšě předłohi su w kategoriji Kategorija:Předłoha:Chwalba.

Žórło Přikład Komentar
{{Chwalba z barikom}}

Přiznaju ći tutón barik za Twoje njepřestawace njenapadne wobdźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 19:51, 5. sep 2007 (CEST)

Maja jedyn nuzny parameter (podpis) a dwaj opcionalnej (tekst, dodawk).
{{Chwalba z hwěžku}}

Přiznaju ći tutu hwěžku za Twoje njepřestawace njenapadne wobdźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 18:24, 22. awg 2007 (CEST)

{{Chwalba z kwěćelom}}

Přiznaju ći tutón kwěćel za Twoje njepřestawace njenapadne wobdźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 22:54, 15. jun 2008 (CEST)

{{Chwalba z pčołku}}

Přiznaju ći tutu pčołku za Twoje njepřestawace njenapadne wobdźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 18:24, 22. awg 2007 (CEST)

{{Chwalba ze słónčnicu}}

Přiznaju ći tutu słónčnicu za Twoje njepřestawace njenapadne wobdźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 19:51, 5. sep 2007 (CEST)

Žórło Přikład Komentar
{{)}} Smjejkotak Jenož so wužiwa w wužiwarskich diskusijach.
{{-(}} zrudne wobličo
{{Smjejkotak}}

{{Smjejkotak|;-)}}
{{Smjejkotak|8)|33}}

:-) ;-) 8) Z jednym parametrom abo z dwěmaj parametromaj.
{{Ja}}

{{ja|Tlustulimu}} ~~~~~

Tlustulimu@diskpřin 21:25, 9. sep 2007 (CEST) Za podpis z někotrymi wotkazami na diskusijnych stronach
{{Sčinjene}}  sčinjene Tuta předłoha zmóžni druhich wužiwarjow wo sčinjenych nadawkach informować.
{{editprotected}} Za markěrowanje diskusiju wo próstwje wobdźěłanja w škitanej stronje.
Commons
Commons
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije