K wobsahej skočić

Předłoha:Diskusijna strona wužiwarja

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Tuta wužiwarska diskusijna strona słuži wosobinskej komunikaciji z wužiwarjom …

Jeli mje tu zarěčiš, wotmołwu tež na tutej stronje. Jeli sym tebje na druhej stronje zarěčał, wotmołwi prošu tež tam.

Jeli chceš mje dowěrliwje zarěčeć, móžeš mi tež strona wužiwarja e-mejlku pisać. Budu ći potom na twojej diskusijnej stronje wotmołwić, njepředpokładujo, přeješ wotmołwu wuraznje přez e-mejlku.

Klikń tu, zo by nowu diskusijnu temu započinał
a podpisaj prošu twoje přinoški z --~~~~

Nowe wotrězki přidawaj prošu deleka.

 Wužitne pokiwy

Dokumentacija Dokumentacija

Wopis

Tuta předłoha je jako wujasnjenje za wužiwarske diskusijne strony myslena.

Wužiće

Na spočatk swójskeje wužiwarskeje strony předłohu z

{{Předłoha:Diskusijna strona wužiwarja}}

zapisać.

Za wužiwarjow, kotřiž za čas přizjewjenja E-mejlkowu adresu zdźělili, móže so přidaty pokiw na to pokazać. Tutón so móže z opciju email přidać:

{{Předłoha:Diskusijna strona wužiwarja|email=1}}

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije