K wobsahej skočić

Wikipedija:Mjenowy rum

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Wikipediski program MediaWiki (instalowany w decembrje 2002) wobsahuje koncept mjenowe rumy. (Za programowarjow wón funguje podobnje kaž kompjutowe rěče C++ abo Java.) Jeli so kreěruje normalnu stronu z pomocu [[wotkaz]], potom so kreěrujo alternatiwnu stronu w druhim mjenowym rumje z pomocu [[mjenowy rum:wotkaz]].

Mjenowy rum "wužiwar" je za předstajenje wužiwarjow Wikipedije. Jeli widźeš zo wužiwar, Tlustulimu, je aktualizował někotre strony w lisćinje aktualnych změnow, tute mjeno wužiwarja njeje wotkaz na Tlustulimu, ale na Wužiwar:Tlustulimu.

Wariabla Alternatiwna syntaksa Mjeno, wotkazowane na lisćinje wšěch stronow Komentary
{{ns:-2}} {{ns:Media}} "Media" pozdatny mjenowy rum za wobrazy a za druhe dataje, kotrež njehodźa za mjenowy rum Dataja:
{{ns:-1}} {{ns:Specialnje}} "Specialnje" pozdatny mjenowy rum za specialne strony, kotrež awtomatisce kreěruja MediaWiki (lisćina je tu)
{{ns:0}}   "Hłowny" Wón je hłowny mjenowy rum, enciklopedija (bjez prefiksa abo ewentualnje z ":", nuzny hdyž so wužiwa strona jako předłohu).
{{ns:1}} {{ns:Diskusija}} "Diskusija" Strona zo by diskutował wo nastawku
{{ns:2}} {{ns:Wužiwar}} "Wužiwar" Přizjewjeni wužiwarjo (dospołna lisćina je tu) maja swójsku wužiwarsku stronu, kotraž je "Wužiwar:Wužiwarske mjeno". Njepřizjewjeni wužiwarjo wužiwaja swójsku IP-adresu jako wužiwarske mjeno.
{{ns:3}} {{ns:Diskusija z wužiwarjom}} "Diskusija z wužiwarjom" Diskusijna strona za wužiwarjow je městno zo by komunikował z wužiwarjemi, hdyž diskusijna strona nastawka njehodźi.
{{ns:4}} {{ns:Wikipedija}} "Wikipedija" To je mjenowy rum za strony wo Wikipediji, kaž směrnicy abo diskusije wo projekće (pomocne strony maja swójski mjenowy rum: hlej deleka). Mjenowy rum Wikipedija so móže skrótšuja z pomocu "WP" (na př. WP:Diskusija je samsna Wikipedija:Diskusija).
{{ns:5}} {{ns:Wikipedija diskusija}} "Wikipedija diskusija" Diskusijne strony wo Wikipediji a podobnych.
{{ns:6}} {{ns:Dataja}} "Dataja" Strony wobsahuja jenož wobrazy abo awdio- a widio-dataje, kotrež su nahrate do Wikipedije, a wobsahuja wopis (Alfabetiska lisćina je Specialnje:Dataje).
{{ns:7}} {{ns:Diskusija k dataji}} "Diskusija k dataji" Diskusijna strona wo dataji.
{{ns:8}} {{ns:MediaWiki}} "MediaWiki" Strony wobsahuja teksty kaž systemowe zdźělenki abo mjena za specialne strony abo činy. Wone su wužitne jenož zo by předłožić zdźělenki interfaca MediaWiki. Powšitkownje su škitane ale změnujomne administrantow. Dospołna lisćina zdźělenkow je tu.
{{ns:9}} {{ns:MediaWiki diskusija}} "MediaWiki diskusija" Diskusijna strona wo zdźělenkach MediaWiki.
{{ns:10}} {{ns:Předłoha}} "Předłoha" Wón je powšitkowny mjenowy rum za předłohi.
{{ns:11}} {{ns:Diskusija k předłoze}} "Diskusija k předłoze" Diskusijna strona wo předłoze
{{ns:12}} {{ns:Pomoc}} "Pomoc" Pomocne strony za wužiwarja.
{{ns:13}} {{ns:Pomoc diskusija}} "Pomoc diskusija" Diskusijna strona wo pomocnej stronje
{{ns:14}} {{ns:Kategorija}} "Kategorija" Wón je mjenowy rum za kategorije, kotrež su kreěrowane zo by zhromadźić strony po zhromadnym kriteriju.
{{ns:15}} {{ns:Diskusija ke kategoriji}} "Diskusija ke kategoriji" Diskusijna strona wo kategoriji
{{ns:828}} {{ns:Modulo}} "Modul" Mjenowy rum za Lua-module.
{{ns:829}} {{ns:Modul diskusija}} "Modul diskusija" Diskusije wo Lua-modulach.

Kedźbu: wšě prefiksy mjenowych rumow su case-insensitive: za prěni pismik njeje rozdźěl mjez majusklu a minusklu. Tuž "mediawiki" je korektna forma.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije