Systemowe zdźělenki

To je lisćina systemowych zdźělenkow, kotrež w mjenowym rumje MediaWiki k dispoziciji steja. Prošu wopytaj lokalizaciju MediaWiki a translatewiki.net, jeli chceš k powšitkownej lokalizaciji MediaWiki přinošować.
Systemowe zdźělenki
prěnja stronapředchadna stronapřichodna stronaposlednja strona
Mjeno Standardny tekst
Aktualny tekst
1movedto2 (diskusija) (Přełožić) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (diskusija) (Přełožić) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (diskusija) (Přełožić) 3d
3d-badge-text (diskusija) (Přełožić) 3D
3d-desc (diskusija) (Přełožić) Ermöglicht die Nutzung von 3D-Dateiformaten
3d-nopatent (diskusija) (Přełožić) Nichts ausgewählt
3d-patent (diskusija) (Přełožić) Patentberechtigungen:
3d-patents (diskusija) (Přełožić) -
3d-thumb-placeholder (diskusija) (Přełožić) Lade Vorschaubild …
about (diskusija) (Přełožić) Wo
aboutpage (diskusija) (Přełožić) Project:Wo
Wikipedija:Wo Wikipediji
aboutsite (diskusija) (Přełožić) Wo {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}
Wo Wikipediji
abusefilter (diskusija) (Přełožić) Zrjadowanje znjewužiwanskich filtrow
abusefilter-accountreserved (diskusija) (Přełožić) Tute kontowe mjeno je za wužiwanje přez znjewužiwanski filter wuměnjene.
abusefilter-action-block (diskusija) (Přełožić) Blokować
abusefilter-action-blockautopromote (diskusija) (Přełožić) Awtomatiske powyšenje blokować
abusefilter-action-degroup (diskusija) (Přełožić) Ze skupinow wotstronić
abusefilter-action-disallow (diskusija) (Přełožić) Zakazać
abusefilter-action-rangeblock (diskusija) (Přełožić) Blokowanje wobłuka
abusefilter-action-tag (diskusija) (Přełožić) Taflička
abusefilter-action-throttle (diskusija) (Přełožić) Haćić
abusefilter-action-warn (diskusija) (Přełožić) Warnować
abusefilter-add (diskusija) (Přełožić) Missbrauchsfilter hinzufügen
abusefilter-autopromote-blocked (diskusija) (Přełožić) Tuta akcija bu awtomatisce jako škódna identifikowana a je so znjemóžniła. Přidatnje, jako wěstotna naprawa, su so někotre priwilegije, kotrež so powšitkownje wutworjenym kontam dawaja, nachwilu twojemu konće zebrali. Krótke wopisanje znjewužiwanskeho prawidła, kotremuž twoja akcija wotpowěduje, je: $1
abusefilter-block-anon (diskusija) (Přełožić) Anonyme Benutzer sperren
abusefilter-block-talk (diskusija) (Přełožić) Diskussionsseite gesperrt
abusefilter-block-user (diskusija) (Přełožić) Angemeldete Benutzer sperren
abusefilter-blockautopromotereason (diskusija) (Přełožić) Autopromotion automatisch durch Missbrauchsfilter verzögert. Regelbeschreibung: $1
abusefilter-blocked-display (diskusija) (Přełožić) Tuta akcija bu awtomatisce jako škódna identifikowana, a je so ći zadźěwało, ju wuwjesć. Přidatnje su so twoje wužiwarske konto a wšě zwjazane IP-addresy přećiwo wobdźěłanju zawrjene, zo by so {{SITENAME}} škitał. Jeli je so to zmylnje stało, staj so prošu z administratorom do zwiska. Krótke wopisanje znjewužiwanskeho prawidła, kotremuž twoja akcija wotpowěduje, je: $1
abusefilter-blocked-domains-actions-header (diskusija) (Přełožić) Aktionen
abusefilter-blocked-domains-add-explanation (diskusija) (Přełožić) Hier kannst du eine Domäne zur Liste der gesperrten Domänen hinzufügen.
abusefilter-blocked-domains-add-heading (diskusija) (Přełožić) Hinzufügen einer neuen gesperrten Domäne
abusefilter-blocked-domains-add-submit (diskusija) (Přełožić) Speichern
abusefilter-blocked-domains-addedby-header (diskusija) (Přełožić) Hinzugefügt von
abusefilter-blocked-domains-attempted (diskusija) (Přełožić) Der Text, den du veröffentlichen wolltest, wurde von einem Filter gesperrt. Die folgende Domain kann nicht hinzugefügt werden: $1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directly (diskusija) (Přełožić) Das Erstellen oder Ändern der externen Domains, deren Verknüpfung gesperrt wird, muss über die [[Special:BlockedExternalDomains|Spezialseite]] erfolgen.
abusefilter-blocked-domains-domain (diskusija) (Přełožić) Zu sperrende Domäne, wie z. B. wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-added-comment (diskusija) (Přełožić) Gesperrte externe Domäne $1 mit Notizen hinzugefügt: $2
abusefilter-blocked-domains-domain-header (diskusija) (Přełožić) Domain
abusefilter-blocked-domains-domain-removed-comment (diskusija) (Přełožić) Gesperrte externe Domäne $1 mit Notizen entfernt: $2
abusefilter-blocked-domains-intro (diskusija) (Přełožić) Externe Links, die dieser Liste entsprechen, werden blockiert, wenn sie zu einer Seite hinzugefügt werden. Diese Domains werden in [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]] gespeichert.
abusefilter-blocked-domains-invalid-entry (diskusija) (Přełožić) Eintrag $1 in JSON ist ungültig – es muss ein Objekt mit nur den Feldern „domain“ und „notes“ sein, die beide Zeichenfolgen sind
abusefilter-blocked-domains-json-error (diskusija) (Přełožić) JSON muss ein Array sein
abusefilter-blocked-domains-notes (diskusija) (Přełožić) Anmerkungen
abusefilter-blocked-domains-notes-header (diskusija) (Přełožić) Anmerkungen
abusefilter-blocked-domains-remove (diskusija) (Přełožić) entfernen
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initial (diskusija) (Přełožić) Auf dieser Seite kannst du eine gesperrte Domain entfernen
abusefilter-blocked-domains-remove-reason (diskusija) (Přełožić) Grund
abusefilter-blocked-domains-remove-submit (diskusija) (Přełožić) Entfernen
abusefilter-blocked-domains-remove-title (diskusija) (Přełožić) Eine gesperrte Domain entfernen
prěnja stronapředchadna stronapřichodna stronaposlednja strona
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije