Wikipedija:Korčma/Archiw/meja-jul 2007

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

1000. nastawk

Dobry wječor, ludźo. Dźensa naša wikipedija je 1000. nastawk docpěła. To je wjace hač maja někotre najmjeńše Wikipedije. Ale mjezy tymi su jara wjele zarodkow. Tuž, dyrbimy zarodki do prawych nastawkow rozšěrić. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 21:37, 1. meje 2007 (CEST)

Witajće, ludźo. Wěsće hižo, zo naša wikipedija na www.wikipedia.org nětko oficielnje pod 1000+ steji? Postrowy, --Michawiki 22:32, 12. meje 2007 (CEST)

Přewjele zarodkow

Dobry nóc, ludźo. Widźach, zo w tutej wikipediji su wjele pjenkow (stubow). Tohodla namjetam, zo rozšěrjujemy tajke nastawki město přeco wudźěłać nowe pjenki. Móžeš namakać tajke nastawki přez kategoriju Stub. Štó chce redigować pomocnu stronu Wikipedija:Stub (abo Wikipedija:Pjenk)? A po kotrej druhorěčnej wikipediji? Hižo eksistuja někotre předłohi za markowanje tajkich nastawkow: {{rq}}, {{Stub}} a {{Pjenk}} atd. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 00:39, 19. feb 2007 (CET)

Dobry dźeń, ludźo. Předłoze {{Rq}} a {{Pjenk}} móžetej parameter měć. Přez parameter móžeš družinu pjenka definować. Detaile móžeš w dokumentacijomaj woběju předłohow namakać: Předłoha:Rq/Dokumentacija a Předłoha:Pjenk/Dokumentacija. Maš namjety wo dalšich hódnosćach parametra? Nimo toho {{Rq}} zmóžni nastawk po dalšich resp. wjacorych brachach (faluje wobraz, wotkaz atd.) markować. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 12:05, 19. měr 2007 (CET)

Dobry dźeń, ludźo. Wot nětka předłoha Pjenk bu wjace njewužiwane, dokelž nowe mjeno je {{Zarodk}} po namjeće wužiwarja Nepl. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 17:20, 12. apr 2007 (CEST) Tu bě zmylk. Postrowy --Tlustulimu 18:12, 29. apr 2007 (CEST)

Dobry dźeń, ludźo. Dokelž tu je wjele zarodkow, dyrbimy jich do prawych nastawkow rozšěrić. Ale sam njemóžu to docpěć, dokelž mam jenož hsb-0,5-znajomosće. Tuž, što chce pomhać rozšěrić zarodki? Eksistuje za to dobra kniha wo terminusach, wosebje wo biologiskich? Je dźěn derje, zo tu je wjele nastawkow, ale podźěl zarodkow je nimale přewysoki. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 15:15, 9. meje 2007 (CEST)

Nowa hłowna strona - zwólniwi doprědka!

Chcu na tutym městnje na to skedźbnić, zo so tuchwilu jow diskusija wo nowym naćisku hłowneje strony wjedźe. Snano ma tón abo tamny lóšt, so na njej wobdźělić. --Dundak 20:55, 28. feb 2007 (CET)

Serbska tastatura w SuSE-Linux 10.1?

Dobry dźeń, ludźo. Dźensa testowach pisanje serbskich pismikow přez SuSE-Linux 10.1. Bohužel jenož funguje ć, ś a ź direktnje, tuž přez tak mjenowanymi "mortwymi" tastami. Wužiwam němsku konfiguraciju tastatury z "mortwymi" tastami. Je trik za wšě druhe pismiki? (Runje pisach přez kašćik "Wosebite znamješka", kotryž leži deleka.). Bych jara radował, jeli štóž by pomhać mi móhł. Hewak pisam w Windows XP, ale chcu, zo wšě tež ma přez Linuks fungować. Wutrobny postrow --Tlustulimu 13:46, 24. měr 2007 (CET)

Kelkož wěm wužiwaja někotři cyle normalnje linuksowe distribucije wšelakeho razu a móža normalnje serbsce pisać. Hladaj raz tu: http://www.hsb.i18n.kde.org/ To su strony dr. E. Wornarja. Tam njenamakaš jenož sb. tastaturu, ale tež cyły system serbsce ...--Nepl 14:01, 26. měr 2007 (CEST)
Dźakuju so za twoju zajimowu informaciju. Budu při składnosće testować. Wutrobny postrow --Tlustulimu 17:27, 26. měr 2007 (CEST)
Runje je dataju "hsb_qwertz" změnił, dokelž SuSE-Linux ma hinaše zapisy. Tu faluje podzapis /pc w /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols/pc. Dyrbju jenož /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols/ wužiwać. Nimo toho sym base.lst město xfree86.lst redigował. Potom sym nowy ćěrjak instalował přez modul programa Yast. Nadźiju so, zo po nowostartowanju hišće budźe wšě fungować. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 21:39, 1. apr 2007 (CEST)
Ja wužiwam přeco čěsku tastaturu, pod Windowsom kaž tež pod Linuksom. W Linuksu dyrbiš tu přidać (w "Kontrollzentrum"). Ale, pod Windowsom mam problem, zo "ł" a "Ł" njefungujetej. (AltGr+k resp. AltGr+l). W Linuksu hišće njejsym spytał. Postrowy, --Michawiki 21:59, 1. apr 2007 (CEST)
Dobry dźeń, ludźo. Nowa tastaturowa konfiguracija je nowostartowanje přežiwiła. Mam pomoc za instalaciju pod SuSE-Linksu 10.1 redigować? Jeli haj, kotre hesło wona ma měć? Wutrobne postrowy --Tlustulimu 10:36, 2. apr 2007 (CEST)
Problem serbskeju tastaturow za xkb (jedna za ludźi kaž mje, kiž su wot programowanja na jendźelske tastatury zwučeni a jedna na bazy němskeje tastatury) je, zo su moje změny pola x.org "redigowali" a při tym rjenje skepsali. Tuž ja přeco swoje xfree86.lst a tastaturowej dataji hsb a hsb_qwertz do nowych instalacijow kopěruju. Haj, bych dawno dyrbjał bug pod x.org znowa wočinić ... Ewornar

Wikipedija:Čitanja hódne nastawki

Dobry dźeń, ludźo. Redigowach stronu "Wikipedija:Čitanja hódne nastawki". Štó ma ideje za detailowu definiciju "čitanja hódny nastawk"? Hižo namjetach tu kaž prěni nastawk Budyšin. Wutrobny postrow --Tlustulimu 12:56, 3. apr 2007 (CEST)

Biologiske teminusy

Dobry dźeń, ludźo. W mojim wužiwarskim mjenowym rumje eksistuja lisćiny ze biologiskim terminusami: Wužiwar:Tlustulimu/Rěčna pomoc#Wažne słowa za biologiju. Ale lisćiny nětko jenož wobsahuja terminusy za rostliny. Do kotreho nastawka mam tute lisćiny kopěrować? Wutrobne postrowy --Tlustulimu 13:25, 24. apr 2007 (CEST)

Admin

Dobry wječor, ludźo. Na namjeće Obersachse chcu kaž admin kandidatować, dokelž hižo tu su wjace hač 1100 nastawkow a wjace hač 140 wotzjewjenych wužiwarjow. Tuž, jenož jedyn administrator hižo ma přewjele "dźěła" abo kontrolować. Nimo toho widźach, zo wandalizm něšto rostł w přirunanju k spočatkej lěta 2007 abo ke kóncej lěta 2006. Mam swójsku instalaciju wikipediskeho softwara (Mediawiki) na ličaku a tam sym hižo kaž administrator testował. Namjetam, zo wothłosujemy wo mojim namjeće. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 20:46, 11. meje 2007 (CEST)

Podpěruju tutón namjet. Prošu pak, zo dale na stronje Wikipedija:Administratorojo# Próstwa wo prawa diskutujemy! --Dundak 21:23, 11. meje 2007 (CEST)
Dźakuju so za waše podpěry. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 22:15, 20. meje 2007 (CEST)

Prawopisna kontrola

Lubi ludźo, instalujće sej tola prošu prawopisnu korekturu: Na wjele stronach je tójšto njetrjebawšich zmylkow a wopačnych formow; tež při wšelakich njewěstosćach, štož tworjenje formow nastupa, wona pomha. Nimo toho by so bórze wudospołniła, hdy byšće ju wužiwali. Ewornar

Dźakuju so za twoju dobru ideju. Ale hižo wužiwam tutu korekturu w programje Firefox. Bohužel tola faluja někotre formy. Tuž, so dyrbi po papjerjanej knize dodać. Postrowy --Tlustulimu 00:56, 12. meje 2007 (CEST)
Sym tež ze serbskej wohnjowej lišku a serbskej prawopisnej kontrolu po puću. Mamy pak wjele pólskich, čěskich a němskich přinošowarjow. Jim chcu na tutym městnje adresu prawopisneho słownika podać: [1]. --Dundak 21:54, 13. meje 2007 (CEST)


Prěni projekt

Dobry dźeń, ludźo. Runje startowach prěni projekt w našej wikipediji: Wikipedija:Projekt za předłohi. Dokelž potrjebujemy předłohi za wšelaki nadawki, započinach nowy projekt wudźěłać, zo my by tam wudźěłowanje předłohow koordinować móhli. Ideju namakach w esperantorěčnej wikipediji. Štó chce při tutym projekće sobu činić? Ideje su witane. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 12:50, 1. jun 2007 (CEST)

Dobre ranje ;-). Jeli potrjebuješ předłohu za nastawki wo wosebitej temje, móžeš tam prosyć wo nowu předłohu. Definuj prošu dokładnje, štož by w předłoze wobsahować měło (teksty, wariable (nuzne a opcionalne), funkcionalnosć). Namjetuj prošu kategoriju za předłohu, jeli kmana kategorija hišće njeje. Njezabudź twój podpis. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 00:48, 12. jun 2007 (CEST)
Dobry wječor, ludźo. Jeli widźiš zajimowu předłohu w druhej wikipediji, kotraž tu hišće njeeksistuje, móžeš ju na namjetowej stronje Projekta za předłohi namjetować. Njezabudź cuzorěčnu wikipediju z wotkazom k tamnišej předłoze mjenować. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 18:39, 21. jun 2007 (CEST)

Hello! I ask for permission to run my interwiki bot Byrialbot at this wiki, and possibly get a bot flag for it.

 • Operator: Wužiwar:Byrial
 • Operator's home project: da:User:Byrial
 • Purpose: Interwiki
 • Have bot flag at: ar:, cs:, da:, de:, en:, eo:, fo:, he:, hu:, id:, io:, is:, it:, lt:, nds:, nn:, no:, pt:, simple:, sv:, uk:, vo:
 • Details: Interwiki using Pywikipediabot starting from da:, nn:, no: and sv:. It mostly runs manually assisted and I try to solve found interwiki conflicts when I can.

It is not running yet as it waits for permission. Please tell if you like to see any test edits. Thank you! Byrial 04:05, 16. jun 2007 (CEST)

We cannot grant bot status as there is no bureaucrat on this wiki. However, we appreciate your question, as there are lots of bots running here whithout any bot flag. Just feel free to do some test edits and I will support your request on meta:Requests_for_bot_status#Bot_status_requests. Greetings --Dundak 23:39, 16. jun 2007 (CEST)
Thank you. I have done some test edits in categories now and will do some more in the coming days. I know that you don't have bureaucrats here yet, but I need support from the local community here before I can request for a bot flag at meta-wiki.
By the way Pywikipediabot is now configured to make edits summaries in German. If you like to have them in Upper Sorbian I need your translation of the 4 words 'Bot: ', 'Ergänze', 'Entferne', 'Ändere'. Byrial 02:55, 17. jun 2007 (CEST)


Předłoha:Rq

Dobry dźeń, ludźo. Skónčnje předłoha {{Rq}} ma w dokumentaciji kompletnu lisćinu jednotliwych předłohow za nastawki, kotrež maja jenož jedyn njedostatk. Tuta předłoha pomha wužiwarjej informować wo nastawkach z wjace hač jednym njedostatkom. Jeli maš namjet za dalše parametry, pisaj prošu do tamnišej diskusijneje strony. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 11:35, 28. jun 2007 (CEST)


Nowa strona za požadane přełožki

Witajće, ludźo. Jeli něchtó z was rady chcył, zo druhi wužiwar nastawk z druhorěčneje Wikipedije přełožuje, móže swoju próstwu wo přełožowanje na nowej lisćinje Wikipedija:Požadane přełožki zapisać. Tuta strona bazěruje na přikładźe z němskeje Wikipedije. Myslej sej, zo su w našej Wikipediji mjeztym někotři wužiwarjo, kotřiž maja wšelake znajmosocé cuzych rěčow a móža tutón nadawk přewzać. Wutrobne postrowy, --Michawiki 13:10, 28. jun 2007 (CEST)


Aktualne změny

Dobry dźeń, ludźo. Wčera sym tři předłohi z pomocu MediaWiki:Recentchangestext dodał. Wšě tři předłohi maja wotkaz za wobdźěłanje. Z tym móžeš lisćinowane teksty wobdźěłać. Jeli maš namjet, spisaj prošu jón sem. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 14:32, 29. jun 2007 (CEST)


Zelene kneflki za zjeće

Dobry wječor, ludźo. Z pomocu wužiwarja Obersachse sym někotre kneflki za zjeće pod redigowanskim woknom dodać móhł. Ale momentanje jenož funguje nad wosebitymi wuměnjenjemi. Na při. njefunguje, jeli so klinješe na horni plus ("+"), dokelž za čas wobdźěłanja faluje woknowy element "Zjeće". Štó ma ideje za změnu jawaskriptoweje funkcije "przyciskiOpis()" w nastawku MediaWiki:Onlyifediting.js? Kedźbu, zo jenož administratorojo móžeja tam změnić. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 21:24, 3. jul 2007 (CEST)

Nětko zelene kneflki funguja, hačrunjež jenož ja móžu je widźeć. Su 12 kneflkow, kotrež tekst do linki po słowje "Zjeće" přidadźa.
 • wikif. - wikificěrowanje
 • format. - formatěrowanje
 • stil - stilowe polěpšenja
 • prawp. - prawopis
 • iwiki - interwiki
 • kat. - kategorija
 • předł. - předłoha
 • del - spěšne wušmórnjenje
 • dod. - dodawk
 • wob. - wobraz
 • wobnow. - wobnowić datajow
 • rew. - rewert
Jeli maš namjety za dalše kneflki, spisaj prošu sem. Postrowy --Tlustulimu 21:35, 3. jul 2007 (CEST)

Dobry wječor, ludźo. Nowa wersija zběrki kneflkow ma wjace kneflkow. Zelene kneflki 20070707.png Kneflki sadźa slědowace teksty do linki naprawo pódla słowa Zjeće:

 • wikif. - wikificěrowanje
 • format. - formatěrowanje
 • stil - stilowe polěpšenja
 • prawp. - prawopis
 • iwotk. - interny wotkaz
 • iwiki - interwiki
 • kor-iwiki - korektura interwiki
 • kat. - kategorija
 • předł. - předłoha
 • del - spěšne wušmórnjenje
 • wob. - wobraz
 • info. - infokašćik (p)
 • nawi. - nawigaciska lajsta (p)
 • zar. - zarodk (p)
 • red. - redirect (dale posrědkowanje)
 • wit. - witaj (p)
 • dod. - dodawk
 • kor. - korektura
 • přeł. - přełožk
 • wobnow. - wobnowić datajow
 • rew. - rewert

(p) su informacije wo předłoze z mjenowanym tekstom resp. wot tajkeho typa. Móžeš samo wjace kneflki za sobu wužiwać. Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:35, 8. jul 2007 (CEST)

I don´t know what is correct, but here should exist only one article. / Nevím, co je z toho správně, ale měl by tu existovat jen jeden článek. Thanks / Díky --Dezidor 02:15, 13. apr 2007 (CEST)

Wot nětko eksistuje nowa diskusijna strona za tajke nastawki: Wikipedija:Zjednoćenje. Tam móžeš diskutować, hač zjednoćenje ma so činić abo nic. Wutrobny postrow --Tlustulimu 18:50, 13. jul 2007 (CEST)

Chat

Na serwerach freenode.net dźěła nětko serbski kanal #wikipedia-hsb. Hačrunjež tuchwilu hišće njeje cyły dźeń wobsadźeny, móžeće tam hdys a hdys sobudźěłaćerja Wikipedije zetkać. Štóž so z prašenjemi wokoło IRC a chat njewuznaje, móže najprjedy němski nastawk Wikipedia:Chat čitać, zo by to najwažniše wokoło trěbnych programow abo rozšěrjenjow wobhladowaka zhonił. Nadźijam so, zo so tam tež z Delnjoserbami zetkawamy, kotřiž tuchwilu testowu Wikipediju wudźěłaja. --Dundak 21:57, 22. jul 2007 (CEST)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije