K wobsahej skočić

Tuchorski kěrchow

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Tuchorski kěrchow (němsce Taucherfriedhof) je najwjetše pohrjebnišćo w Budyšinje. Nadeńdźe so wuchodnje stareho města w měšćanskim dźělu Sewjerowuchodny wobkruh mjez Lubijskej dróhu na juhu a Mužakowskej na sewjeru.

Prěni kěrchow na tutym městnje bu w lěće 1523 wot města załoženy před tehdyšimi wonkownymi Bohatymi wrotami. Swoje mjeno dósta wot Tuchorskeje kapałki, kotruž bě měšćanska rada z Tuchorskeho lěsa blisko Hornjeho Wujězda tamle přepołožiła. Dla přiběraceje ludnosće dyrbješe so pohrjebnišćo wjacekróć rozšěrić, wosebje w 19. lětstotku. Dźensa ma přestrjeń wot 7,9 hektarow a skići městno za 5000 rowow.

Wobchowali su so mnohe historiske narowne kamjenje kaž tež rownišća bohatych Budyskich swójbow, kaž na přikład Franckec rownišćo. W zadnim dźělu leži wojerske pohrjebnišćo z rowami wojakow Bitwy pola Budyšina 1813 kaž tež wobeju swětoweju wójnow. Nimo toho je tam rownišćo wójnskich jatych z Prěnjeje swětoweje wójny, zwjetša z ruskeho wójska. Na nich dopomina monumentalny pomnik pólskeho wuměłca Romualda Zerycha, kiž bě sam w Budyšinje jaty.

Na Tuchorskim resp. wot njeho wobdatym Michałskim kěrchowje nadeńdu so tež rowy wjacorych wuznamnych ewangelskich Serbow, kaž na přikład Bjedricha Adolfa Klina, Arnošta Muki, Jurja Wjele, Božidara Dobruckeho, Měrćina Kaspera a Pětra Malinka.

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Cornelius Gurlitt: Die Taucherkirche. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 33. Zwjazk: Bautzen (Stadt). C. C. Meinhold, Dresden 1909, str. 97–166.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Tuchorski kěrchow – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.183114.43945
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije